Compartiment Control Managerial Intern și Sisteme de Management

Compartimentul Control Managerial Intern și Sisteme de Management este un compartiment funcțional independent, subordonat direct primarului și are următoarele atribuții:

  1. Elaborează documentele de sistem, consiliază și coordonează procesul de elaborare a documentelor specifice SCIM, pe care le controlează și avizează;
  2. Supraveghează stadiul dezvoltării SCIM, propune măsuri și urmărește modul de realizare a acestora și raportează performanțele obținute de aparatul de specialitate al Primarului municipiului Giurgiu;
  3. Consiliază, coordonează, controlează, face recomandări și urmărește dezvoltarea SCIM și realizarea măsurilor recomandate la nivelul structurilor subordonate și a celor aflate sub autoritatea Consiliului Local, solicită, primește, analizează, centralizează și informează managementul cu privire la stadiul dezvoltării SCIM la nivelul UATM Giurgiu;
  4. Întocmește, centralizează, supune aprobării și difuzează documentele specifice managementului integrat calitate-mediu, informează managementul și structurile organizatorice privind stadiul dezvoltării standardelor de control intern-managerial și de management integrat calitate și mediu;
  5. Fundamentează și gestionează documentația specifică a sistemului integrat calitate-mediu în instituție, stabilește obiectivele calității și mediului,  actualizează Manualul de calitate și mediu și reprezintă instituția pe linie de calitate și mediuAn Denumire Document
2019 16. Dispoziția de primar nr.1030 din 17.09.2019 pentru aprobarea actualizării a două proceduri de sistem și una operațională privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului Vizualizare
2019 15. Dispoziția de primar nr.1006 din 10.09.2019 pentru aprobarea actualizării a șapte proceduri de sistem și două proceduri operaționale privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului Vizualizare
2019 14. Dispoziția de primar nr.977 din 23.08.2019 pentru aprobarea actualizării a cinci proceduri operaționale privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului Vizualizare
2019 13. Dispoziția de primar nr.959 din 26.08.2019 privind aprobarea procedurii și a criteriilor de înregistrare a operatorilor economici colectori, autorizați să desfășoare activitatea pe raza Municipiului Giurgiu, care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora Vizualizare
2019 12. Dispoziția de primar nr.948 din 22.08.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară, în data de 28 august 2019, orele 14.00 Vizualizare
2019 11. Dispoziția de primar nr.850 din 23.07.2019 privind aprobarea unei proceduri generale, unei proceduri de sistem și a cinci proceduri operaționale privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului Vizualizare
2019 10. Referat privind actualizarea Comisiei de monitorizare, cu atribuții în monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și de coordonare a procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei municipiului Giurgiu Vizualizare
2019 9. Dispoziția de primar nr.844 din 23.07.2019 privind actualizarea Comisiei de monitorizare, cu atribuții în monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și de coordonare a procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei municipiului Giurgiu Vizualizare
2019 8. Dispoziția de primar nr.800 din 05.07.2019 privind aprobarea responsabililor cu funcțiile sensibile desemnați pe fiecare structură organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu Vizualizare
2019 7. Referat pentru aprobarea responsabililor cu funcțiile sensibile desemnați pe fiecare structură organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu Vizualizare
2019 6. Dispoziția de primar nr.755 din 20.06.2019 privind aprobarea unui număr de șase proceduri operaționale privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului Vizualizare
2019 5. Dispoziția de primar nr.706 din 31.05.2019 privind aprobarea a șapte proceduri operaționale privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului Vizualizare
2019 4. Dispoziția de primar nr.697 din 30.05.2019 privind aprobarea a trei proceduri operaționale privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului Vizualizare
2019 3. Dispoziția de primar nr.684 din 29.05.2019 privind desemnarea responsabilului cu funcțiile sensibile din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu Vizualizare
2019 2. Dispoziția de primar nr.478 din 22.03.2019 privind schimbarea sediului secției de votare nr.35 din Municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu Vizualizare
2019 1. Dispoziția de primar nr.441 din 05.03.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind implementarea CAF în Administrația Locală a Municipiului Giurgiu Vizualizare
2018 1. Dispoziția de primar nr.1211 din 16.11.2018 pentru aprobarea a două proceduri privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului Vizualizare
2018 2. Dispoziția de primar nr.1227 din 22.11.2018 pentru aprobarea a patru proceduri privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului Vizualizare
2016 Dispoziția de primar nr.1465 din 14.07.2016 privind constituirea Echipei de gestionare a riscurilor, cu atribuții în gestionarea riscurilor la nivelul Primăriei Municipiului Giurgiu Vizualizare
2016 Dipoziția de primar nr. 1466 din 14.07.2016 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei Muncipiului Giurgiu Vizualizare
2016 Dispoziția de primar nr. 1467 din 14.07.2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare și a Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor. Vizualizare
2016 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE MONITORZARE A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN – anexă la dipoziția de primar nr. 1467/14.07.2016 Vizualizare
2016 REGULAMETUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A ECHIPEI DE GESTIONARE A RISCURILOR – anexă la dipoziția de primar nr. 1467/14.07.2016 Vizualizare
2022 17. Dispoziția de primar nr.863 din 04.11.2022 privind desemnarea membrilor Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejiul unor acțiuni de protocol Vizualizare
An Denumire Document

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.