Proiecte Europene
Titlul Proiectului Program și Contract Finanțare Scurtă Descriere Total Proiect (LEI) Stadiu Proiect
Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată ISTRU – zona locuințe sociale, COD SMIS 126030 Programul Operațional Regional 2014-2020

Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate Istru – Zona Locuințe Sociale din Municipiul Giurgiu
www.inforegio.ro

706.663,44 IMPLEMENTAT
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin eficientizarea Sistemului de Iluminat Public în Municipiul Giurgiu Administrația Fondului pentru Mediu- : stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ; Contract de finanțare nr. 66/GES/16.12.2019

Vor fi inlocuite 770 corpuri de iluminat cu eficienta energetica scazută cu unele cu de tehnologie LED superioara, cu randament ridicat , vizand o economie de energie de peste 50%, cu o reducere semnificativa a emisiilor de carbon

1.000.000 IMPLEMENTARE
Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Giurgiu Administrația Fondului pentru Mediu- : stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ; Contract de finanțare nr. 66/GES/16.12.2019

Achiziționarea și instalarea/montarea a 4 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, în următoarele amplasamente:
• Bulevardul București, nr. 49-51, adiacent sediului Primăriei Municipiului Giurgiu, identificat cu nr. cadastral și Cartea Funciară 39138;
• Strada Aleea Plantelor, nr. 4, identificat cu nr. cadastral și Cartea Funciară 30907;
• Strada Unirii, FN, adiacent Hotel Steaua Dunării, identificat cu nr. cadastral și Cartea Funciară 36572;
• Șoseaua București, FN, adiacent stație electrică, identificat cu nr. cadastral și Cartea Funciară 36332.

970.000,00 IMPLEMENTARE
Standard de viata mai bun pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 9 CLLD Contract finantare 7538/17.01.2022

Realizare trotuare pe str. 1 Decembrie 1908, tronson Sos. Prieteniei – DJ 507 + teren sport multifunctional la Scoala gimnaziala Savin Popescu

1.200.000 IMPLEMENTARE
Facilitati comunitare integrate pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 9 CLLD Contract finantare 7468/27.12.2021

Construirea /modernizarea/ renovarea unui Centru Comunitar Integrat – CCI, în cadrul căruia vor fi furnizate servicii de tip SOFT precum: servicii educaționale pentru adulți și copii, servicii personalizate de ocupare, servicii socio-medicale pentru adulți și copii, servicii pentru copii/femei în situații de vulnerabilitate, servicii de întărire a comunității, punct de acces public la informații, servicii sportive și recreative, etc.
Centrul Comunitar Integrat va fi amenajat pe structura construcției nefinalizată cunoscută în municipiul Giurgiu sub denumirea de Casa Tineretului. Va fi amenajat un loc joaca in imediata vecinatate a CCI

16.000.000 IMPLEMENTARE
Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 138713 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3.1. B Contract finantare 7329/09.12.2021

izolarea termica a fatadei (parte opaca si parte vitrata); repararea acoperisului tip terasa, inclusiv sistem colectare ape meteorice; izolarea termica a planseului peste subsol, unde este cazul; instalare pompe de caldura de tip aer-apa; modernizare instalatie iluminat (coprupri de iluminat cu LED), modernizarea instalatiei de incalzire

4.400.000 IMPLEMENTARE
Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Nr.3 arondată Școlii Gimnaziale Mircea Cel Bătrân din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 138712 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3.1. B Contract finantare 7300/03.12.2021

izolarea termica a fatadei (parte opaca si parte vitrata); repararea acoperisului tip terasa, inclusiv sistem colectare ape meteorice; izolarea termica a planseului peste subsol, unde este cazul; instalare pompe de caldura de tip aer-apa; modernizare instalatie iluminat (coprupri de iluminat cu LED), modernizarea instalatiei de incalzire

2.800.000 IMPLEMENTARE
Creșterea performanței energetice: Liceul Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu, din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 138711 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3.1. B Contract finantare 7115/14.09.2021

izolarea termica a fatadei (parte opaca si parte vitrata); repararea acoperisului tip terasa, inclusiv sistem colectare ape meteorice; izolarea termica a planseului peste subsol, unde este cazul; instalare pompe de caldura de tip aer-apa; modernizare instalatie iluminat (coprupri de iluminat cu LED), modernizarea instalatiei de incalzire

6.500.000 IMPLEMENTARE
Infrastructura Soseaua Alexandriei Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 4.1, Contract de finanţare nr. 5296/13.04.2020

Modernizare carosabil, amenajare spatii parcare, amenajare spatiu verde, amenajare piste biciclete

3.300.000,00 IMPLEMENTARE
Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 138710 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3.1. B, Contract finantare 7388/20.12.2021

izolarea termica a fatadei (parte opaca si parte vitrata); repararea acoperisului tip terasa, inclusiv sistem colectare ape meteorice; izolarea termica a planseului peste subsol, unde este cazul; instalare pompe de caldura de tip aer-apa; modernizare instalatie iluminat (coprupri de iluminat cu LED), modernizarea instalatiei de incalzire

4.000.000 IMPLEMENTARE
Amenajare spatiu de agrement adiacent VERIGA Cod SMIS 126029 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 4.2

3 terenuri sport, ( covor sintetic ), zonă pentru scenă, prevăzută cu o pergola din lemn, loc de joacă ( leagăne pe grupe de vârstă, groapă de nisip, balansoare, ansamblu de joacă), micro – zonă amenajată pentru jocuri strategice (sah, etc), zone loisir / foișoare, suporți pentru biciclete, spații verzi și alei pietonale

15.000.000 IMPLEMENTARE
Dezvoltare locala integrata in comunitatea marginalizata Istru – zona locuinte sociale Cod SMIS 126030 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 4.3

Amenajarea spațiului urban degradat, amenajarea zonelor verzi, alei, foișoare, mobilier urban, sisteme de supraveghere video, amenajare teren de sport, fitness, loc de joacă

700.000 IMPLEMENTARE
Imbunatatire infrastructura educationala Scoala Mihai Eminescu din Giurgiu
Cod SMIS 122373
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 10.1.b

extinderea cu un corp nou de cladire P + 2 E, 10 sali de clasa, o sala multifunctionala (cu functiune curenta de cantina in sistem de catering), o sala de sport, utilitati

12.800.000 IMPLEMENTARE
Servicii publice partajate digitalizate – Continuarea simplificarii procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni in Municipiul Giurgiu (SEPAR) -( DIGITALIZAREA ARHIVEI + PMUD Plan de Mobilitate Urbana Durabila 2021-2027 ) Cod SMIS 135893 Programul Operaţional Capacitate Administrativă- POCA 2014 – 2020, Componenta – CP13, Contract de finantare nr. 474/08.05.2020

Obiective:
– Susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale;
– Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice;
– Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia.

Rezultate:
– PMUD (Plan de mobilitate urbană durabilă) pentru următoarea perioadă de programare;
– Servicii partajate on-line către cetățeni prin noi module și sisteme informatice care să asigure interfața cu fluxurile deja existente la nivelul Primăriei municipiului Giurgiu.

3.769.177,00 IMPLEMENTARE
Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr. 3 – Giurgiu Cod SMIS 126033, Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 4.4, Contract de finanţare Nr. 4942/29.11.2019

Obiective:
– Reabilitare cladire existenta grădiniță
– Extindere grădiniță
– Echiparea și dotarea grădiniței. Rezultat: gradinita modernizata, reabilitata, echipata si dotata

2.656.689,17 IMPLEMENTARE
Modernizare gradinita Casuta fermecata (nr.4) – Giurgiu Cod SMIS 126034 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 4.4, Contract de finanţare Nr. 5227/23.03.2020

Obiective:
– Modernizare grădiniță
– Reabilitare corp grădiniță
– Echiparea și dotarea grădiniței. Rezultat: gradinita modernizata, reabilitata, echipata si dotata

2.631.755,64 IMPLEMENTARE
Mecanisme si proceduri administrative moderne in Primaria Giurgiu (MEPAM) – (+ SIDU Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana 2021-2027) Cod SMIS 126535 Programului Operaţional Capacitate Administrativă- POCA 2014 – 2020, Componenta – CP10/2018, Contract de finantare nr. 296/13.12.2018

Obiective:
– Elaborarea si dezvoltarea Strategiei de dezvoltare durabila (SDD) pentru viitoarea perioada de programare
– Dezvoltarea si implementarea unui mechanism de bugetare participativa on-line
– Dezvoltarea si implementarea unui sistem informatic de tipul ghiseu unic on-line si fizic pentru acoperirea serviciilor catre cetateni si mediul de afaceri, impreuna cu dezvoltarea unei solutii informatice care sa asigure administrarea electronica a documentelor create, primite sau intocmite pt uz intern

Rezultate:
– Strategia de dezvoltare durabila (SDD) elaborata
– Mechanism de bugetare participativa elaborat
– Sistem informatic de tipul ghiseu unic on-line si fizic functional

3.763.974,00 IMPLEMENTARE
Modernizarea infrastructurii de transport public in zona Estica a municipiului Giurgiu Cod SMIS 126027 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 4.1, Contract de finanţare Nr. 5439/05.05.2020

Obiectiv general: scăderea emisiilor de dioxid de carbon echivalent din municipiul Giurgiu, provenite din transportul rutier, pe baza măsurilor fundamentate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Giurgiu.
Investitia:
– Modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători;
– Piste biciclete
– Achiziția de autobuze nepoluante;
– Modernizare stații transport public de călători;
– Plantare spații verzi pe străzile urbane, in zone pietonale, în lungul pistelor de biciclete
– Crearea sistemului de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video
Străzile: Miron Nicolescu, Aleea Plantelor, Unirii, Digului, Voestalpine -statie Park&Ride

36.512.930,53 IMPLEMENTARE
Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic al municipiului Giurgiu Cod SMIS 126026 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 4.1, Contract de finanţare Nr. 5180/04.03.2020

Obiectiv general: scăderea emisiilor de dioxid de carbon echivalent din municipiul Giurgiu, provenite din transportul rutier, pe baza măsurilor fundamentate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Giurgiu.
Investitia:
– Modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători;
– Piste biciclete
– Achiziția de autobuze nepoluante;
– Modernizare stații transport public de călători;
– Plantare spații verzi pe străzile urbane, in zone pietonale, în lungul pistelor de biciclete
– Crearea sistemului de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video
Străzile: Șoseaua Sloboziei; Strada Ramadan; Bălănoaiei; Strada Gloriei; Strada Pictor Andreescu; Strada Pictor Grigorescu; Strada Ghizdarului; Autobaza Tracum – strada Gloriei

64.849.399,42 IMPLEMENTARE
Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu Cod SMIS 126025 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 4.1, Contract de finanţare Nr. 5031/23.12.2019

Obiectiv general: scăderea emisiilor de dioxid de carbon echivalent din municipiul Giurgiu, provenite din transportul rutier, pe baza măsurilor fundamentate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Giurgiu.
Investitia:
– Modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători;
– Piste biciclete
– Achiziția de autobuze nepoluante;
– Modernizare stații transport public de călători;
– Plantare spații verzi pe străzile urbane, in zone pietonale, în lungul pistelor de biciclete
– Crearea sistemului de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video
Străzile: Bd. CFR; Strada Gării; Bd. 1907; Bd. Ion I.C.Brătianu; Bd. Petre Ghelmez; Tineretului; Strada 1 Decembrie 1918 (cablu)

50.873.763,49 IMPLEMENTARE
Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5, Cod SMIS 119399 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 3.1. A, Contract de finanţare Nr. 3962/05.03.2019

Lucrările de intervenții la 10 blocuri de locuințe :
– lucrări de izolare termică a părților opace a fațadelor clădirii,
– înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă,
– termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă,
– izolarea termică a planșeului peste subsol;
– instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei,
– reabilitarea/ modernizarea instalatiei de iluminat integrata a cladirii,
– refacerea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor (masura conexa).

5.220.098,85 IMPLEMENTARE
Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4, Cod SMIS 119401 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 3.1. A, Contract de finanţare Nr. 4504/08.07.2019

Lucrările de intervenții la 9 blocuri de locuințe :
– lucrări de izolare termică a părților opace a fațadelor clădirii,
– înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă,
– termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă,
– izolarea termică a planșeului peste subsol;
– instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei,
– reabilitarea/ modernizarea instalatiei de iluminat integrata a cladirii,
– refacerea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor (masura conexa).

5.307.777,07 IMPLEMENTARE
Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, Cod SMIS 119400 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3.1.A, Contract de finanţare Nr. 4342/04.06.2019

Lucrările de intervenții la 7 blocuri de locuințe :
– lucrări de izolare termică a părților opace a fațadelor clădirii,
– înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă,
– termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă,
– izolarea termică a planșeului peste subsol;
– instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei,
– reabilitarea/ modernizarea instalatiei de iluminat integrata a cladirii,
– refacerea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor (masura conexa).

5.213.462,36 IMPLEMENTARE
Eficientizare energetica Gradinita cu Program Normal Nr. 9 din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 117920 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3.1. B Contract de finanţare Nr. 3795/26.02.2019

izolarea termica a fatadei (parte opaca si parte vitrata); repararea acoperisului tip terasa, inclusiv sistem colectare ape meteorice; izolarea termica a planseului peste subsol, unde este cazul; instalare pompe de caldura de tip aer-apa; modernizare instalatie iluminat (coprupri de iluminat cu LED), modernizarea instalatiei de incalzire

1.854.781,24 FINALIZAT
Eficientizare energetica Gradinita cu Program Prelungit Dumbrava Minunata – Corp C2 din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 117918 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3.1. B Contract de finanţare Nr. 3992/11.03.2019

izolarea termica a fatadei (parte opaca si parte vitrata); repararea acoperisului tip terasa, inclusiv sistem colectare ape meteorice; izolarea termica a planseului peste subsol, unde este cazul; instalare pompe de caldura de tip aer-apa; modernizare instalatie iluminat (coprupri de iluminat cu LED), modernizarea instalatiei de incalzire

627.830,94 FINALIZAT
Eficientizare energetica Gradinita cu Program Prelungit Casuta Fermecata (Gradinita nr. 4) din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 117919 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3.1. B Contract de finanţare Nr. 4097/29.03.2019

izolarea termica a fatadei (parte opaca si parte vitrata); repararea acoperisului tip terasa, inclusiv sistem colectare ape meteorice; izolarea termica a planseului peste subsol, unde este cazul; instalare pompe de caldura de tip aer-apa; modernizare instalatie iluminat (coprupri de iluminat cu LED), modernizarea instalatiei de incalzire

2.033.273,35 FINALIZAT
Eficientizare energetica Scoala Gimnaziala Academician Marin Voiculescu din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 117916 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3.1. B Contract de finanţare Nr. 3805/26.02.2019

izolarea termica a fatadei (parte opaca si parte vitrata); repararea acoperisului tip terasa, inclusiv sistem colectare ape meteorice; izolarea termica a planseului peste subsol, unde este cazul; instalare pompe de caldura de tip aer-apa; modernizare instalatie iluminat (coprupri de iluminat cu LED), modernizarea instalatiei de incalzire

3.848.804,54 FINALIZAT
Eficientizare energetica Scoala Gimnaziala Nr. 5 din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 117900 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3.1. B Contract de finanţare Nr. 3824/26.02.2019

izolarea termica a fatadei (parte opaca si parte vitrata); repararea acoperisului tip terasa, inclusiv sistem colectare ape meteorice; izolarea termica a planseului peste subsol, unde este cazul; instalare pompe de caldura de tip aer-apa; modernizare instalatie iluminat (coprupri de iluminat cu LED), modernizarea instalatiei de incalzire

1.745.615,28 FINALIZAT
Eficientizare energetica Liceul Teoretic Tudor Vianu din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 114365 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3.1. B Contract de finanţare Nr. 3960/05.03.2019

izolarea termica a fatadei (parte opaca si parte vitrata); repararea acoperisului tip terasa, inclusiv sistem colectare ape meteorice; izolarea termica a planseului peste subsol, unde este cazul; instalare pompe de caldura de tip aer-apa; modernizare instalatie iluminat (coprupri de iluminat cu LED), modernizarea instalatiei de incalzire

2.642.678,78 FINALIZAT
Eficientizare energetica Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 117914 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3.1. B Contract de finanţare Nr. 4003/11.03.2019

izolarea termica a fatadei (parte opaca si parte vitrata); repararea acoperisului tip terasa, inclusiv sistem colectare ape meteorice; izolarea termica a planseului peste subsol, unde este cazul; instalare pompe de caldura de tip aer-apa; modernizare instalatie iluminat (coprupri de iluminat cu LED), modernizarea instalatiei de incalzire

1.930.466,93 FINALIZAT
Eficientizare energetica Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Balanescu– Corp C1 din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 117917 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3.1. B Contract de finanţare Nr. 3903/26.02.2019

izolarea termica a fatadei (parte opaca si parte vitrata); repararea acoperisului tip terasa, inclusiv sistem colectare ape meteorice; izolarea termica a planseului peste subsol, unde este cazul; instalare pompe de caldura de tip aer-apa; modernizare instalatie iluminat (coprupri de iluminat cu LED), modernizarea instalatiei de incalzire

2.426.510,58 FINALIZAT
Reconstruirea si punerea in valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse – Giurgiu, Cod e-MS ROBG-424 INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Contract de finantare nr. 83539/20.07.2018

Obiectiv: creșterea atractivității turistice în Euroregiunii Ruse-Giurgiu prin îmbunatățirea utilizarii durabile a patrimoniului cultural
Investitia:
-amenajări specifice unui traseu pietonal și amenajare peisageră în jurul cetății;
– accesul pe sit se va face pe latura de est a terenului din șoseaua Portului,
– amplasare instalații de informare turistica
– amenajare un amfiteatru în aer liber pe latura de vest, cu iluminat ambiental;
– Spațiile verzi vor fi refăcute printr-o conceptie naturalistă, numită vegetalizare, prin plantarea de specii noi de plante erbacee;
În albie și în jurul cetății, intervențiile vor fi doar la nivel peisager, albia fiind strabatută de alei pietonale, prevazute cu sistem de iluminat arhitectural

4.200.000 IMPLEMENTARE
Dezvoltarea sistemului de transport in cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai buna conectivitate cu reteaua TEN-T, Cod e-MS ROBG-425 LUCRARI FINALIZATE SI RECEPTIONATE IN GIURGIU, LUCRARI IN EXECUTIE IN RUSE INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Contract de finantare nr. 98831/31.08.2018

Obiectiv: dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu reţeaua de transport TEN-T.
Investitia vizează reabilitarea şi modernizarea următoarelor tronsoane de drum (sistem rutier, trotuare şi alei pietonale, racordărilor cu străzile secundare,semnalizări şi marcaje, piste de biciclete, refacerea trecerii la nivel cu calea ferată pe strada 1 Decembrie 1918):
Tronsonul 1 – Bd. Bucureşti de la de la intrarea în Giurgiu (plăcuţă indicator rutier) până la sensul giratoriu de la intersecţia cu şos. Prieteniei şi str. Gloriei – 4 benzi;
Tronsonul 2 – Bd. Bucureşti de la intersecţia cu şos. Prieteniei şi str. Gloriei, până la sensul giratoriu de la Spitalul Judeţean – 4 benzi;
Tronsonul 3 – Şos. Prieteniei de la sensul giratoriu de la intersecţia cu bd. Bucureşti şi str. Gloriei până la intersecţia cu str. 1 Decembrie 1918 – 4 benzi;
Tronsonul 4 – Str. 1 Decembrie 1918 de la intersecţia cu şoseaua Prieteniei (calea ferată) până la sensul giratoriu de la intersecţia cu bd. Mihai Viteazu – 2 benzi;
Tronsonul 5 – Bd. Mihai Viteazu de la sensul giratoriu de la Spitalul Judeţean până la sensul giratoriu de la intersecţia cu str. 1 Decembrie 1918 – 4 benzi;
Tronsonul 6 – Bd. Mihai Viteazu de la intersecţia cu Str. 1 Decembrie 1918 până la sensul giratoriu de la Steaua Dunării – 4 benzi.

21.000.000 IMPLEMENTARE
Dezvoltarea fluviului Dunarea pentru o mai buna conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul de transport nr. 7, Cod e-MS ROBG-130 INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Contract de finantare nr. 55715/26.04.2017

Obiectiv: îmbunătățirii conectivității Euroregiunii Ruse – Giurgiu cu coridorul de transport fluvial. Investitia:
-amenajarea unui sector al Canalului Sfântul Gheorghe în apropierea legăturii sale naturale cu Dunărea -Se va executa un cheu cu pereu de dale din beton pe o lungime de 230 m;
– Platformă portuară: suprafaţa totală 3.377 mp;
– Rampa de ridicare ambarcaţiuni pt reparații efectuate la atelierul din cadrul portului sau pentru conservarea acestora pe timpul iernii;
– Clădire administrativă şi împrejmuire amplasată către zona de acces în incintă ;
– Zona reparaţii nave va fi realizată la fel ca la platforma portuară betonată;
– Platforma de andocare ambarcaţiuni mici, suprafaţă 450 mp;
– Drumuri, parcări şi spaţii verzi: amenajari ale sistemului rutier, trotuare şi parcări;
– Amenajare peisagistică.

15.000.000 IMPLEMENTARE
Titlul Proiectului Program și Contract Finanțare Scurtă Descriere Total Proiect (LEI) Stadiu Proiect

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.
Trimite pagina pe email