Despre Giurgiu

Scurtă prezentare a Municipiului Giurgiu

Municipiul Giurgiu are o suprafaţă totală de 5.233,31 ha, din care 2.358,28 ha reprezintă teren intravilan, iar 2876,03 ha, teren extravilan. Suprafaţa agricolă este de 1.863 hectare, însumând 1.691 hectare suprafaţă arabilă, 6 hectare de livezi şi pepiniere pomicole, 108 hectare de vii şi pepiniere viticole şi 58 hectare de păşuni.
Municipiul dispune şi de 50 de hectare de spaţii verzi, din care parcurile şi grădinile publice ocupă o suprafaţă de 10 hectare. Suprafaţa locuită a municipiului este de 923.705 mp, din care 896.641 metri pătraţi sunt proprietate privată şi 27.064, proprietate de stat. În municipiul Giurgiu există un număr de 350 de străzi însumând 131 de kilometri, din care 111,5 km reprezintă străzi betonate şi asfaltate, iar 20 km, străzi pietruite cu piatră brută şi de râu.

Descrierea geografică a Municipiului Giurgiu

Relieful

Relieful de pe vatra oraşului se încadrează în Câmpia Română, cu suprafeţe joase, la o altitudine de 12 m, uşor inundabile, având în vedere că Giurgiu este aşezat în Lunca Dunării, foarte aproape de fluviu. Terenul agricol din jurul oraşului este acoperit pe alocuri de pădure. Municipiul Giurgiu deţine şi două insule, Mocanu şi Mocănaşu, care sunt arii naturale protejate, având în vedere flora şi fauna acestora.

Clima

Clima în Municipiul Giurgiu este temperat continentală. Vara se caracterizează prin temperaturi ridicate şi secetă, iar iarna prin ger şi viscol, dar şi încălziri frecvente. Precipitaţiile medii anuale ating 500 ml/mp.

Hidrografia

Reţeaua hidrografică a Municipiului Giurgiu este constituită preponderent de Fluviul Dunărea. Afluenţii care îşi au izvoarele în zonele mai înalte ale judeţului sunt puţin importanţi deoarece cursurile lor de apă sunt foarte mici.

Flora și Fauna

În Lunca Dunării s-a dezvoltat o vegetaţie ierboasă şi lemnoasă, cele mai răspândite specii fiind salcia şi plopul. Pe terase se găsesc stejari şi vegetaţie specifică silvostepei. Arbuştii cei mai răspândiţi sunt păducelul, măceşul şi lemnul câinesc. Insulele Mocanu şi Mocănaşu găzduiesc specii de păsări precum lişiţa, raţa sălbatică şi eretele alb, iar în Pădurea Bălănoaia trăiesc căprioare şi fazani. Fauna acvatică din Dunăre cuprinde somnul, crapul, mreana, scrumbia, dar şi specii din familia sturionilor, ca: morunul, nisetrul, cega şi păstruga.

Suprafața
0 km²
Locuitori
0
loc./km²
0
M.D.M.
0

Articole recente

Fi la curent cu articolele recente, publicate de Primăria Municipiului Giurgiu.

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.
Trimite pagina pe email