Direcția Patrimoniu

Compartiment Patrimoniu

Date de contact, atribuții și documente necesare

Detalii

Compartiment Urmărire Executare Contracte

Date de contact, atribuții și documente necesare

Detalii

Compartiment Cadastru și Evidență Străzi

Date de contact, atribuții și documente necesare

Detalii

Compartiment Fond Locativ

Date de contact, atribuții și documente necesare

Detalii
Art.35. DIRECTIA PATRIMONIU
 
      33.1. Este subordonată unui viceprimar   
      33.2. Este compartimentul funcţional care asigură:
            (1) Evidenţa şi gestionarea fondului imobiliar din proprietatea publică şi privată a municipiului Giurgiu;
            (2) Urmărirea, executarea contractelor de concesiune, asociere, colaborare şi închiriere;
            (3) Inventarierea,  evidenţa, administrarea, gestionarea, întreţinerea şi exploatarea fondului locativ din proprietatea publică şi privată a municipiului Giurgiu ;
(4) Evidenţa, gestionarea şi valorificarea patrimoniului imobiliar ( terenuri şi clădiri) care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Giurgiu precum şi mişcarea lor;
(5)   Evidenţa proprietăţilor agricole prin completarea la zi a registrelor agricole;
(6) Evidenţa şi gestionarea sistemului informaţional geografic a lucrărilor de cadastru edilitar – imobiliar pentru U.A.T.M. Giurgiu;
(7) Evidență și nomenclator stradal.
      33.3. Îşi desfăşoară activitatea prin următoarele compartimente:
–   Compartiment Patrimoniu,
–  Compartiment Agricol,Fond Funciar şi Aplicarea Legilor Proprietăţii,
–  Compartiment Cadastru și Evidență Străzi,
–  Compartiment Urmărire Executare Contracte,
–  Compartiment Fond Locativ.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.