Compartimentul Administrativ

Art. 31. Compartimentul Administrativ are următoarele atribuții principale:
 
  1. Asigură executarea lucrărilor de întreținere a instalațiilor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din dotarea instituției, evidența bunurilor mobile și imobile , urmărind/asigurând:
  • Responsabilizarea executanților ( personalul propriu );
  • Verificarea permanentă a instalațiilor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din dotarea instituției;
  • Inventarierea anuală , din perspectiva verificării pe teren a patrimoniului având listele de inventar din anul precedent, stabilirea plusului și minusului ;
  • Casarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar – întocmirea listei cu mijloace fixe și obiecte de inventar propuse casării ;
  • Ia măsuri pentru gospodărirea rațională a energiei electrice, combustibililor, apei, altor obiecte și materiale de inventar astfel: energie electrică și apă ( supraveghează să nu existe consumatori nejustificați în afara programului ), combustibili ( controlează și ține evidența consumatorilor ),  materiale și obiecte de inventar ( urmărește utilizarea acestora în scopul pentru care au fost acordate );
  • Întocmirea referatelor privind mentenanța instalațiilor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aparținând instituției, urmărirea derulării contractelor și participarea la recepția serviciilor;
  • Întocmirea referatelor privind verificarea și achiziția obiectelor și materialelor specifice pentru prevenirea și stingerea incendiilor necesare clădirilor în care își desfășoară activitatea salariații Primăriei Municipiului Giurgiu, conform legislației în vigoare;
  • Întocmirea referatelor privind achizițiile de mijloace fixe, obiecte de inventar, cu urmărirea  derulării contractelor de furnizare, recepția, păstrarea și eliberarea acestora pe baza referatelor de necesitate ale compartimentelor.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.