Direcția Juridică și Administrație Locală

Compartimentul Autoritate Tutelară

Date de contact, atribuții și documente necesare

Detalii

Serviciul Juridic

Date de contact, atribuții și documente necesare

Detalii

Compartiment evidența electorală și monitorizare legislație

Date de contact, atribuții și documente necesare

Detalii

Biroul Secretariat și Arhivă

Date de contact, atribuții și documente necesare

Detalii

Art.9.  SERVICIUL JURIDIC  ȘI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

 9.1. Se subordonează secretarului municipiului Giurgiu.

 9.2. Este compartimentul funcţional care asigură:

  • Legalitatea actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile publice municipale competente;
  • Punerea în executarea hotărârilor judecătoreşti sau a mandatelor emise de instanţele de judecată în colaborare cu Poliţia Locală;
  • Formularea de acţiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri, note scrise, precum şi pregătirea documentelor ce vor fi administrate ca probe în instanţă;
  • Reprezentarea municipiului Giurgiu în instanţele judecătoreşti;
  • Pregătirea şedinţelor consiliului local;
  • Evidenţa şi comunicarea către persoanele interesate a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
  • Organizarea alegerilor locale şi generale;
  • Realizarea atribuţiilor privind recensământul

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.