Direcția Economică

Compartiment Financiar Contabilitate

Date de contact, atribuții și documente necesare

Detalii

Biroul Buget

Date de contact, atribuții și documente necesare

Detalii

Compartiment Resurse Umane

Date de contact, atribuții și documente necesare

Detalii
Art.44.  Direcţia economică
 Este subordonată primarului.
 Direcţia Economică îşi desfăşoară activitatea prin:
– Biroul Buget,
– Compartimentul Financiar – Contabilitate,
– Compartimentul Resurse Umane
 Prin biroul şi compartimentele de specialitate, asigură:
  1. Selecţia, încadrarea şi promovarea personalului, precum şi aplicarea legislaţiei cu privire la stabilirea drepturilor salariale.
  2. Relaţia directă cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor publici.
  3. Organizarea activităţii de evidenţă şi mişcare a personalului.
  4. Elaborarea proiectului bugetului local, precum şi a proiectelor de eşalonare sau modificare a acestuia.
  5. Încadrarea strictă a cheltuielilor în prevederile bugetelor de venituri şi cheltuieli, precum şi evidenţa decontărilor cu debitorii şi creditorii.
  6. Întocmirea bilanţului contabil şi a anexelor prevăzute de lege la acesta, precum şi întocmirea şi înaintarea spre aprobare consiliului local a contului de execuţie bugetară.
  7. Organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu actele normative în vigoare.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.