Anunțuri
ID An Data Denumire document Detalii Documente
81185 2024 15/05/2024 Anunț de intenție – ,,Servicii de elaborare documentație tehnico-economică faza DALI, DTAC/DTAD – după caz, DTOE, documentație obținere avize și studii de specialitate în vederea depunerii cererii de finanțare a proiectului ,,Dezvoltare infrastructură educațională Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu,, Primăria Municipiului Giurgiu Vizualizare
81183 2024 15/05/2024 Anunț de intenție – ,,Servicii de elaborare documentație tehnico-economică faza DALI, DTAC, DTOE, documentație obținere avize și studii de specialitate în vederea depunerii cererii de finanțare a proiectului ,,Dezvoltare infrastructură educațională Școala Gimnazială Sf. Gheorghe din Municipiul Giurgiu,, Primăria Municipiului Giurgiu Vizualizare
81142 2024 07/05/2024 Anunț privind organizarea în data de 08.05.2024 ora 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu – sala de consiliu, a tragerii la sorți a locurilor de afișaj de pe panourile special amenajate în Municipiul Giurgiu Primăria Municipiului Giurgiu Vizualizare
81006 2024 22/04/2024 Anunț privind completarea/actualizarea dosarelor în vederea repartizării de locuințe ANL Direcția Patrimoniu Vizualizare
80628 2024 28/03/2024 Dispoziția Nr. 333/20.03.2024 privind planificarea timpului de lucru în vederea recuperării zilelor de 2 mai, 16 august și 27 decembrie 2024 stabilite ca zile libere Primarul Municipiului Giurgiu Vizualizare
80622 2024 26/03/2024 Anunț public – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire 3 corpuri de locuință P+1+M și dotare comerț, servicii, utilități, amenajări, împrejmuire,, Primăria Municipiului Giurgiu Vizualizare
80613 2024 25/03/2024 Anunț public – solicitare aviz de mediu pentru Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Giurgiu pentru perioada 2021-2027 Primăria Municipiului Giurgiu Vizualizare
80601 2024 22/03/2024 Programul transportului în comun din municipiul Giurgiu, operat de Liber Trans LIBER TRANS Vizualizare
80393 2024 07/03/2024 Proiect de hotărâre nr.68/06.03.2024 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025 Primăria Municipiului Giurgiu Vizualizare
80389 2024 07/03/2024 Hotărâre privind aprobarea și aplicarea taxelor pentru eliberarea copiilor documentelor arhivate Consiliul Local al Municipiului Giurgiu Vizualizare
80233 2024 23/02/2024 Anunț privind atribuirea autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi pe raza Municipiului Giurgiu Primăria Municipiului Giurgiu Vizualizare
80100 2024 08/02/2024 Dispoziția Primarului Nr. 234/06.02.2024 privind stabilirea locurilor din Municipiul Giurgiu în care sunt interzise organizarea și desfășurarea adunărilor publice Primarul Municipiului Giurgiu Vizualizare
79811 2024 02/02/2024 Anunț – privind efectuarea de măsurători în cadrul P.N.C.C.F. a terenurilor situate în intravilanul municipiului Giurgiu Primăria Municipiului Giurgiu Vizualizare
79570 2024 30/01/2024 Hotătârea nr. 3/25.01.2024 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea instituirii interdicțiilor de circulație pentru unele categorii de vehicule Consiliul Local al Municipiului Giurgiu Vizualizare
79487 2024 18/01/2024 Anunț intabulare gratuită Primăria Municipiului Giurgiu Vizualizare
79373 2024 05/01/2024 Anunț – prezența virusului gripei aviare H5N1 Direcția Sanitară Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu Vizualizare
79088 2023 20/12/2023 Situația epidemiologică sub raportul influenței aviare Direcția Sanitară Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu Vizualizare
78903 2023 07/12/2023 Anunț privind completarea/actualizarea dosarelor în vederea repartizării de locuințe sociale Direcția Patrimoniu Vizualizare
78526 2023 22/11/2023 Situația contractelor încheiate cu furnizorii de rețele de comunicații electronice în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică Direcția Patrimoniu Vizualizare
78488 2023 20/11/2023 Anunț – implementare proiect ,,Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Giurgiu Primăria Municipiului Giurgiu Vizualizare
78466 2023 14/11/2023 Acte necesare – ajutoare încălzire 2023 – 2024 Direcția de Asistență Socială Vizualizare
78465 2023 14/11/2023 Cerere – declarație pe propria răspundere ajutoare încălzire Direcția de Asistență Socială Vizualizare
78464 2023 14/11/2023 Declarație ajutoare încălzire Direcția de Asistență Socială Vizualizare
78222 2023 27/10/2023 Comunicat de presă – AFIR condiții accesare fonduri disponibile prin INVESTALIM Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vizualizare
78125 2023 17/10/2023 Anunț – referitor la contextul epidemiologic sub raportul influenței aviare Direcția Sanitară Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu Vizualizare
77536 2023 27/09/2023 Anunț – privind aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru perioada 2023-2024 Direcția Pentru Agricultură Județeană Giurgiu Vizualizare
77458 2023 22/09/2023 Graficul de colectare a deșeurilor vegetale Rosal Grup Vizualizare
76862 2023 17/08/2023 Anunț de presă – lansarea proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Giurgiu Consiliul Județean Giurgiu Vizualizare
76761 2023 04/08/2023 Anunț referitor la posibilitatea alegătorilor de a verifica înscrierea în Registrul electoral Primăria Municipiului Giurgiu Vizualizare
76625 2023 18/07/2023 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediuV2 Primăria Municipiului Giurgiu Vizualizare
76624 2023 18/07/2023 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Primăria Municipiului Giurgiu Vizualizare
76501 2023 27/06/2023 Anunț angajare Peikko Romania Vizualizare
76431 2023 30/06/2023 Tabel cu activitățile de dezinsecție terestră planificate și efectuate în perioada 19.06 – 31.07.2023 Primăria Municipiului Giurgiu Vizualizare
76337 2023 23/06/2023 Strategia Națională pentru Sport a fost aprobată Ministerul Sportului Vizualizare
76162 2023 16/06/2023 Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului O.C.P.I. Giurgiu Vizualizare
76015 2023 03/04/2023 Anunț important privind combaterea buruienii ambrozia Primăria Municipiului Giurgiu Vizualizare
75730 2023 23/05/2023 Ordin privind aprobarea Codului de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecție a plantelor și al apicultorului Ministerul Agriculturii Și Dezvoltării Rurale Vizualizare
75658 2023 19/05/2023 Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi/cartof de consum Direcția pentru Agricultură Giurgiu Vizualizare
75656 2023 18/05/2023 Situația juridică a locurilor de înhumare din cimitirul Sfântul Haralambie Giurgiu Servicii Locale Vizualizare
75569 2023 11/05/2023 Informare cu privire la acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina Direcția de Asistență Socială Vizualizare
75173 2023 12/04/2023 Anunț – expertizarea tehnică a șapte imobile încadrate într-o clasă de risc seismic Direcția Patrimoniu Vizualizare
74987 2023 05/04/2023 Anunț public privind atribuirea autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi pe raza Municipiului Giurgiu Primăria Municipiului Giurgiu Vizualizare
74847 2023 22/03/2023 Graficul de colectare a deșeurilor menajere Rosal Grup Vizualizare
74832 2023 21/03/2023 Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului O.C.P.I. Giurgiu Vizualizare
74440 2023 14/02/2023 Propuneri/sugestii/opinii ore circulație trenuri Autoritatea pentru reformă feroviară Vizualizare
74328 2023 27/01/2023 Situația gestionărilor fondurilor cinegetice arondate Gărzii Forestiere București, din județul Giurgiu Garda Forestieră București Vizualizare
74119 2023 31/01/2023 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Primăria Municipiului Giurgiu Vizualizare
73975 2023 18/01/2023 Nu au fost depuse contestații în cadrul procedurii derulate conform anunțului de selecție nr. 55856/08.12.2022 și, prin urmare, toate cele 5 companii care au depus oferte au fost selectate și vor participa la constituirea consorțiului Direcția Programe Europene Vizualizare
73938 2023 12/01/2023 “A fost finalizata procedura de selectie a operatorilor economici care au depus oferte conform anuntului de selectie nr. 55856/08.12.2022 .Au fost selectate toate cele 5 companii care au depus oferte” Direcția Programe Europene Vizualizare
73785 2023 05/01/2023 Anunț – referitor la obligațiile persoanelor fizice și juridice privind registrul agricol Primăria Municipiului Giurgiu Vizualizare
73769 2022 29/12/2022 Erată 3 la Anunț selecție parteneri proiect PNRR: Termenul de evaluare a dosarelor depuse se prelungește până la data de 12.01.2023, toate celelalte termene decalându-se în funcție de această dată Direcția Programe Europene Vizualizare
73537 2022 21/12/2022 Erată 2 la Anunț selecție parteneri proiect PNRR: Termenul de evaluare a dosarelor depuse se prelungește până la data de 29.12.2022, toate celelalte termene decalându-se în funcție de această dată Direcția Programe Europene Vizualizare
73277 2022 14/12/2022 Anunț – situația epidemiologică internațională privind evoluția HPAI, exploatațiile cu păsări existente la nivel Național Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu Vizualizare
73276 2022 14/12/2022 Anunț – aprobarea sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor Oficiul Județean de Zootehnie Giurgiu Vizualizare
73215 2022 08/12/2022 Erata la Anunț selecție parteneri proiect PNRR + anexe (La punctul 12. CALENDARUL PROCEDURII DE SELECTIE, pe ultimul rand din tabel , in loc de 28.01.2023 ora 16:00 se va citi: 28.12.2022 ora 16:00 Direcția Programe Europene Vizualizare
72990 2022 18/11/2022 Anunț – privind deținătorii de terenuri agricole situate în intravilanul Municipiului Giurgiu Direcția Patrimoniu Vizualizare
69337 2022 18/10/2022 Clasament finalizare procedură de selecție a membrilor consiliului de administrație al Zonei Libere Giurgiu SA Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. Vizualizare
69086 2022 17/10/2022 Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice la 30 Septembrie 2022 Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcția de Evidență a Persoanelor Vizualizare
68986 2022 14/10/2022 Anunț – Programul de susținere a crescătorilor de suine Direcția Patrimoniu Vizualizare
68983 2022 14/10/2022 Anunț – Programul Național de Cadastru și Carte Funciară Direcția Patrimoniu Vizualizare
68691 2022 Anunț privind acordarea de ajutor de stat operatorilor economici care desfășoară activitați în domeniul agriculturii Direcția Patrimoniu Vizualizare
66837 2022 ANUNŢ prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului Directia Patrimoniu Vizualizare
65295 2015 ORGANIGRAMA la data de 24 iunie 2015, aprobată în ședința CL -Hotărârea 220 Direcția de Evidența Persoanelor Vizualizare
65294 2015 Statul de funcții la data de 24 iunie 2015, aprobat în ședința CL -Hotărârea 220 Direcția de Evidența Persoanelor Vizualizare
65293 2015 Informare 30.06.2015 Direcția de Evidența Persoanelor Vizualizare
65292 2016 Comunicat de presă 17.05.2016 Direcția de Evidența Persoanelor Vizualizare
65291 2017 Comunicat de presă privind eliminarea unor taxe și tarife precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, incepând cu data de 01.02.2017 – data postării 31 01 2017 Direcția de Evidența Persoanelor Vizualizare
65290 2017 Comunicat de presă 28.04.2017 privind informații despre expirarea actelor de identitate Direcția de Evidența Persoanelor Vizualizare
65289 2017 Comunicat de presă 10 mai 2017 privind obligativitatea reînnoirii documentelor de identitate expirate Direcția de Evidența Persoanelor Vizualizare
65288 2018 Comunicat de presă 20 septembrie 2018 privind eliberarea actului de identitate persoanelor care împlinesc vârsta de 14 ani Direcția de Evidența Persoanelor Vizualizare
65287 2018 Comunicat 05 octombrie 2018 privind evidența persoanelor Direcția de Evidența Persoanelor Vizualizare
65286 2016 Comunicat 26 martie 2019 privind termenul de soluționare a cererilor de eliberare a actelor de identitate Direcția de Evidența Persoanelor Vizualizare
65284 2022 Anunt, referitor regulile generale si specifice de igiena aplicabile sacrificarilor de ovine (tineret ovin-miel) in perioada sarbatorilor Pascale 2021 Direcția Patrimoniu Vizualizare
65283 2022 Anunț privind apariția putregaiului cenușiu , gărgărița tulpinilor de rapiță si puricele cruciferelor, ce pot cauza pierderi importante la culturile de rapiță Direcția Patrimoniu Vizualizare
65282 2022 Anunț privind apariția și dezvoltarea dăunătorului /bolii la răsaduri de legume timpurii din spații protejate (răsadnițe,sere,solarii) Direcția Patrimoniu Vizualizare
65281 2022 Anunț privind programarea fermierilor pentru depunerea cererilor de plată la APIA GIURGIU, campania 2019 Direcția Patrimoniu Nu există fișiere
65280 2022 Anunț privind pesta porcină Direcția Patrimoniu Vizualizare
65279 2022 Anunț public privind privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire bloc ANL, realizare locuințe pentru tineri, destinate închirierii pentru specialiști în sănătate”, Direcția Patrimoniu Vizualizare
65278 2022 Anunț – informare – operațiuni combatere a instectelor dăunătoare în perioada 10.08 – 15.08.2022 Direcția Patrimoniu Vizualizare
65276 2018 Dosar civil 4158 / 121 / 2018 Direcția Juridică și Administrație Locală Vizualizare
65275 2018 Dosar civil 4382/109/2018 Direcția Juridică și Administrație Locală Vizualizare
65274 2018 Dosar civil 1198/122/2018 Direcția Juridică și Administrație Locală Vizualizare
65273 2018 Dosar civil 4158 / 121 / 2018 prelungire termen 21.01.2019 Direcția Juridică și Administrație Locală Vizualizare
65271 2022 Anunț public privind decizia etapei de încadrare – 11.08.2016 Direcția Tehnică Vizualizare
65270 2022 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Direcția Tehnică Vizualizare
65269 2022 Anunț public privind decizia etapei de încadrare – 29.08.2016 Direcția Tehnică Vizualizare
65268 2022 Anunț public privind decizia etapei de încadrare – 09.09.2016 Direcția Tehnică Vizualizare
65267 2022 Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentu STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI GIURGIU 2014-2020 Direcția Tehnică Vizualizare
65266 2022 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Direcția Tehnică Vizualizare
65265 2022 ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – miniport turistic Canal Sf.Gheorghe Direcția Tehnică Vizualizare
65264 2022 Anunț public privind decizia etapei de încadrare – 06.12.2021 Direcția Tehnică Vizualizare
65263 2022 ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru ,, Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Giurgiu’’ Direcția Tehnică Vizualizare
65262 2022 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire bază sportivă tip 2, Str. Unirii, FN, Ad. Hotel Steaua Dunării Giurgiu Direcția Tehnică Vizualizare
65261 2022 Anunț public privind decizia etapei de încadrare – 03.06.2022 Direcția Tehnică Vizualizare
65260 2022 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – 15.07.2022 Direcția Tehnică Vizualizare
65259 2022 Anunț public privind decizia etapei de încadrare – 27.07.2022 Direcția Tehnică Vizualizare
65258 2022 Anunț public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului) – 19.08.2022 Direcția Tehnică Vizualizare
65256 2019 ANUNȚ PUBLIC PRIVIND ATRIBUIREA AUTORIZAȚIILOR TAXI PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI GIURGIU Direcția Servicii Publice Vizualizare
65255 2022 CERERE PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAȚIEI/AUTORIZAȚIILOR TAXI Direcția Servicii Publice Vizualizare
65254 2022 Declaratie Direcția Servicii Publice Vizualizare
65253 2018 SITUAȚIA TRANSPORTATORILOR AUTORIZAȚI DIN MUNICIPIUL GIURGIU PENTRU CARE AU FOST ATRIBUITE AUTORIZAȚII TAXI Direcția Servicii Publice Vizualizare
65251 2014 Raport privind desfasurarea activitatii asistentilor personali in semestrul I al anului 2014 Direcția de Asistență Socială Vizualizare
65250 2015 Regulament de functionare actualizat conform hcl 293 / 21 august 2015 Direcția de Asistență Socială Vizualizare
65249 2015 Organigrama actualizată conform hcl 293 / 21 august 2015 Direcția de Asistență Socială Vizualizare
65248 2014 Raport privind desfasurarea activitatii asistentilor personali in semestrul II al anului 2015 Direcția de Asistență Socială Vizualizare
65247 2014 Raport privind desfasurarea activitatii asistentilor personali in semestrul II al anului 2014 Direcția de Asistență Socială Vizualizare
65246 2016 HCL 122 / 06 APRILIE 2016 PRIN CARE SE MODIFICĂ ORGANIGRAMA, STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE Direcția de Asistență Socială Vizualizare
65244 2018 SITUAȚIA VENITURILOR SALARIALE LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2018 Centrul Cultural Local “Ion Vinea” Vizualizare
65243 2020 SITUAȚIA VENITURILOR SALARIALE LA DATA DE 31 MARTIE 2020 Centrul Cultural Local “Ion Vinea” Vizualizare
65162 2022 Scrisoare de așteptări privind consiliul de administrație al societății Administrația Zonei Libere Giurgiu SA Vizualizare
65161 Profilul individual al candidatului în consiliul de administrație al societății Administrația Zonei Libere Giurgiu SA Vizualizare
65160 2022 Profilul și matricea Consiliului de Administrație al societății Administrația Zonei Libere Giurgiu SA Vizualizare
65159 2022 Plan de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu SA Vizualizare
65158 2022 Materiale referitoare la declarația de intenție a candidatului Vizualizare
65157 2022 Lista documentelor necesare pentru depunerea candidaturii Vizualizare
65156 2022 Declarație pe propria răspundere Anexa 3 Vizualizare
65155 2022 Declarație de consimțământ Anexa 2 Vizualizare
65154 2022 Declarație Conflict de interese Vizualizare
65153 2022 Cerere de înscriere Anexa 1 Vizualizare
65152 2022 Anunț – privind procedura de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Administrația Zonei Libere Giurgiu SA Vizualizare
35467 2018 Anunț privind instrucțiunile tehnice pentru organizarea și funcționarea târgurilor/expozițiilor de produse alimentare Vizualizare
35465 2018 Anunț referitor la obligațiile persoanelor fizice și juridice privind registrul agricol Vizualizare
35463 2018 Anunț referitor la Referendumul pentru modificarea Constituției Vizualizare
35461 2018 Scrisoare de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția de Director General la Societatea Comercială TRACUM SA Giurgiu Vizualizare
35459 2018 Anunț privind depunerea documentelor necesare închirierii unui loc de parcare de către proprietarii de autoturisme din zona blocurilor 100PP, 101PP, 102PP, 103PP, 207, 208, 209, 210, 211, 212 Vizualizare
35457 2018 Anunț privind organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui loc de parcare de către proprietarii de autoturisme din blocul 503 Vizualizare
35455 2018 Anunț privind organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui loc de parcare de către proprietarii de autoturisme din blocul 504 Vizualizare
35453 2018 Anunț privind organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui loc de parcare de către proprietarii de autoturisme din blocul 515 Vizualizare
35451 2018 Anunț privind organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui loc de parcare de către proprietarii de autoturisme din blocul 517 Vizualizare
35449 2018 Anunț privind organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea a două locuri de parcare situate în zona adiacentă bl. 11/2S. Vizualizare
35447 2018 Anunț privind organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare situate pe bd. București, adiacent bl. 64/2D Vizualizare
35445 2018 Anunț privind depunerea documentelor necesare închirierii unui loc de parcare de către proprietarii de autoturisme din zona blocurilor 104,105,106,107,108,109,205,214 Vizualizare
35443 2018  Anunț în atenția cetățenilor municipiului Giurgiu care nu dețin acte de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit și anexelor gospodărești Vizualizare
35441 2018 Anunț privind organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare din zona blocurilor 512, 513, 514 și 516 Vizualizare
35439 2019 Anunț referitor la obligațiile persoanelor fizice și juridice privind registrul agricol Vizualizare
35437 2019 Anunț privind atribuirea autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi pe raza Municipiului Giurgiu Vizualizare
35435 2019 Anunț privind depunerea cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat ,,Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite (Submăsura 8.1) Vizualizare
35433 2019 Anunț privind organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui loc de parcare (nr. 2) situat în str. Tineretului – parcare adiacent bl. A200CF Vizualizare
35431 2019 Anunț privind organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea a trei locuri de parcare (nr. 9, 10 și 14) situate în str. Tineretului – parcare adiacent bl. 6-7/220 Vizualizare
35429 2019 Anunț Oficiul Județean de Zootehnie Giurgiu Vizualizare
35427 2019  Anunț privind radierea din oficiu în termen de 60 de zile  de la împlinirea a 2 ani de la data în vigoare a legii, persoanele fizice și intreprinderile individuale al căror număr de clase de activități prevăzute de codul CAEN incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel impus de actul normativ menționat Vizualizare
35425 2019 Anunț programarea fermierilor pentru depunerea cererilor de plată la APIA GIURGIU, campania 2019 Vizualizare
35423 2019 Anunț privind apariția putregaiului cenușiu (botrys cinerea), gărgărița tulpinilor de rapiță și puricele cruciferelor, ce pot cauza pierderi importante la culturile de rapiță Vizualizare
35421 2019  Anunț privind apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii la răsaduri de legume timpurii din spații protejate (răsadnițe, sere, solarii) Vizualizare
35419 2019  Anunț privind proiectul de hotărâre aferent stabilirii sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de emiterea și comunicarea de către Direcția de Impozite și Taxe  Locale Giurgiu a documentelor sale de executare silită Vizualizare
35417 2019 Anunț privind organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui loc de parcare din blocurile B1 ANL,B2 ANL ȘI B3 ANL Aleea Cărămidari Vizualizare
35415 2019 Anunț privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European Vizualizare
35413 2019 Anunț privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi,, Vizualizare
35411 2019 Anunț privind proiectul de hotărâre aferent transparenței decizionale în administrația publică, republicată, în data de 19 martie 2019 Vizualizare
35409 2019 Anunț de mare publicitate privind Proiectul POCA/350/2/1/126535 Vizualizare
35407 2019 Anunț privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale  Permanente – Cerere de admitere CEE Aviz Favorabil Vizualizare
35405 2019 Anunț privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale  Permanente – Cerere de admitere CEE Examen Vizualizare
35403 2019 Anunț privind schimbarea sediului secției de votare nr.35 din municipiul Giurgiu , Județul Giurgiu Vizualizare
35401 2019 Anunț privind arderea miriștilor , vegetației uscate și a resturilor vegetale , conform serviciului comisariatului județean Giurgiu din cadrul Gărzii Naționale de Mediu Vizualizare
35399 2019 Anunț privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în municipiul Giurgiu Vizualizare
35397 2019 Anunț privind tragerea la sorți a locurilor de afișaj de pe panourile special amenajate destinate utilizării de către partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri, precum și pentru candidați independenți Vizualizare
35395 2019 Anunț privind numărul de ordine de pe panourile de afișaj special amenajate în urma tragerii la sorți Vizualizare
35393 2019  Anunț privind efectuarea tratamentelor cu insecticid si ingrasamant ale culturilor de grau Vizualizare
35391 2019 Anunț privind programul activităților cultural – artistice recreative, sportive dedicate Zilei Copilului – 1 Iunie 2019 in data de 01.06.2019 Vizualizare
35389 2019  Anunț privind completarea Regulamentului de închiriere a ambarcațiunilor de agrement fără motor și a spațiului de depozitare a acestora, din incinta Centrului de Agrement Canal Cama, din Municipiul Giurgiu Vizualizare
35387 2019 Anunț privind informarea uniunii producatorilor de fonograme din Romania Vizualizare
35385 2019 Anunț privind Proiect de Hotarâre privind actualizarea Planului Local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole la nivelul Municipiului Giurgiu Vizualizare
35383 2019 Anunț privind informarea intreprinderilor  unor măsuri  pentru asigurarea asistenței medicale în zonele afectate de inundații Vizualizare
35381 2019 Anunț privind licitația publică cu strigare pentru închirierea unui număr de 20 de locuri, situate în strada.Tineretului – parcare adiacent bl.B200CF – C200CF Vizualizare
35379 2019 Anunț privind licitația publică cu strigare pentru închirierea unui număr de 13 de locuri, situate în strada.Tineretului – parcare adiacent bl.F240CF – spate Vizualizare
35377 2019 Anunț privind confirmarea focarului de PPA ( Pesta Porcină Africană) conform buletinului de analiză emis de I.D.S.A. București, de pe teritoriul localității Podu Doamnei, comuna Clejani). Vizualizare
35375 2019 Anunț privind licitația publică cu strigare pentru închirierea unui număr de 64 de locuri, situate în strada Digului Vizualizare
35373 2019 Anunț privind invitația pentru apelul de propuneri de parteneriat BIG Build 2020 a organizației neguvernamentale ,,Habitat for Humanity România,, , organizație care construiește locuințe pentru familii cu venituri reduse, care locuiesc în condiții improprii sau în case supraaglomerate. Vizualizare
35371 2019 Anunț privind confirmarea focarului de PPA ( Pesta Porcină Africană) conform buletinului de analiză emis de I.D.S.A. București, de pe teritoriul localității Giurgiu, Jud.Giurgiu. Vizualizare
35369 2019 Anunț privind organizarea procedurii de licitaţie publică privind “Concesionarea terenului situat  în strada Sloboziei, nr. 90 A, în suprafață de 300 mp., aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, pe data de  17.07.2019, ora 13:00. Vizualizare
35367 2019 Anunț privind atribuirea autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi pe raza Municipiului Giurgiu Vizualizare
35365 2019 Anunț privind licitația publică cu strigare pentru închirierea unui număr de 46 de locuri, situate în strada Tineretului – parcare adiacent bl.P2-P8 Vizualizare
35363 2019 Anunț privind Planul de măsuri la nivelul zonei de supraveghere,, referitoare la pesta porcină Vizualizare
35361 2019 Anunț privind ,,Planul de măsuri la nivelul zonei de protecție,, referitoare la pesta porcină Vizualizare
35359 2019 Anunț privind licitația publică cu strigare pentru închirierea unui număr de 74 de locuri, situate în Bld.București , Bl. B5/1S, Bl. 28C/613,Bl. 28A/613,Bl. 27/613 și Bl. 1A/613 Vizualizare
35357 2019 Anunț privind măsurile de protectie referitoare la pesta porcină Vizualizare
35355 2019 Anunț privind respectarea masurilor de prevenire a pestei porcine Vizualizare
35353 2019 Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Vizualizare
35351 2019 Anunț privind atribuțiile și responsabilitățile proprietarilor și a medicilor veterinari de liberă practică cu referire la identificarea, mișcarea și sacrificarea în abator a cabalinelor Vizualizare
35349 2019 Anunț publicitar privind  “Concesionarea terenului situat în strada Sloboziei, nr. 90 A, în suprafață de 300 mp., aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, pe data de14.08.2019,ora 13:00. Vizualizare
35347 2019 Anunț privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul Giurgiu Vizualizare
35345 2019 Anunt privind “Servicii juridice de asistenţă şi reprezentare a Municipului Giurgiu în dosar civil nr. 822/122/2017 aflat pe rolul Curții de Apel Bucuresti, în faza rejudecării, materia achizitii publice.” Vizualizare
35343 2019 Anunț privind  ,,transparența decizională în administrația publică,, – APA SERVICE SA , majorarea prețului și tarifului pentru serviciile prestate Vizualizare
35341 2019 Anunț privind  proiectul în cadrul POCU , ,,Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” Vizualizare
35339 2019 Anunț privind achiziția publică de lucrări – ,, Lucrări în completare pentru finalizarea obiectivului de investiție ,,Amenajarea unui sector al Canalului Sfântul Gheorghe în scopul îmbunătățirii conectivității în Euroregiunea Ruse-Giurgiu,, , realizat în cadrul proiectului transfontalier ,,Dezvoltarea fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul Pan-European de transport nr.7,, Vizualizare
35337 2019 Anunț privind completarea Hotărârii nr.6 din 31 ianuarie 2013 privind aprobarea obligațiilor și răspunderilor care revin Primăriei municipiului Giurgiu, instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a localității Vizualizare
35335 2019 Anunț privind licitația publică cu strigare pentru închirierea unui număr de 23 de locuri, situate în  Bl. 1A/613, Bl. 30/613 Vizualizare
35333 2019 Anunț privind organizarea unor cursuri de formare profesională destinate fermierilor, finanțate prin submăsura 1.1. Vizualizare
35331 2019 Anunț privind desemnare partener  – ASOCIAȚIA AI VOINȚĂ, AI PUTERE Vizualizare
35329 2019 Anunț privind decizia etapei de încadrare a proiectului ,,Stație pompare ape menajere – Intrarea Sloboziei,, Vizualizare
35327 2019 Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent Centrala termică zona Nord,amplasat în strada Gloriei nr.5 ,municipiul Giurgiu – lucrări pe tarif de racordare,, Vizualizare
35325 2019 Anunț privind aprobarea tarifului pentru activitățile de colectare și transport deșeuri inerte, practicat de SC.ROSAL GRUP S.A București, în municipiul Giurgiu Vizualizare
35323 2019 Anunț privind aprobarea tarifului pentru activitățile de colectare și transport deșeuri reciclabile, practicat de SC.ROSAL GRUP S.A. București , în municipiul Giurgiu Vizualizare
35321 2019 Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Vizualizare
35319 2019 Anunț privind contract de servicii juridice de asistență si reprezentare in dosar civil nr.1884/122/2018 Vizualizare
35317 2019 Anunț privind contract de servicii juridice de asistență si reprezentare in dosar civil nr.387/122/2018 Vizualizare
35315 2019 Anunț privind procesul verbal încheiat la data de 10.10.2019 cu prilejul tragerii la sorț a numărului de ordine de pe panourile de afișaj electoral pentru alegerile prezidențiale 2019 Vizualizare
35313 2019 Anunț privind proiectul de hotărâre din data de 08.10.2019 al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Vizualizare
35311 2019 Anunț privind aprobarea tarifului pentru activitățile de colectare și transport a deșeurilor vegetale practicate de de S.C.ROSAL GRUP S.A. București Vizualizare
35309 2019 Anunț privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din Municipiul Giurgiu Vizualizare
35307 2019 Anunț privind contract de servicii juridice de asistență și reprezentare în dosar civil nr. 10361/236/2018 Vizualizare
35305 2019 Anunț privind terenul aferent construcțiilor amplasate în intravilanul municipiului Giurgiu Vizualizare
35303 2019 Anunț privind respectarea prevederilor legii de către producătorii agricoli de pe raza municipiului Giurgiu Vizualizare
35301 2019 Anunț privind contract de servicii juridice de asistență și reprezentare în dosar civil nr. 28093/3/2019 Vizualizare
35299 2019 Tabel nominal cuprinzand persoanele ale caror cereri formulate in baza Legii nr. 231/2018 au fost respinse Vizualizare
35297 2020 Anunț privind obligațiile persoanelor fizice și juridice privind registrul agricol Vizualizare
35295 2020 Anunț achiziții servicii juridice Vizualizare
35293 2020 Anunt Uzina Termoelectrica Production SA Vizualizare
35291 2020 Măsuri de prevenire a epidemiei de gripă din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Giurgiu Vizualizare
35289 2020 Anunț Autoritatea Fitosanitară – Operatori Economici Vizualizare
35287 2020 Anunț consultare publică – Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Giurgiu pentru 2020-2027 Vizualizare
35285 2020 Anunț Proiect de Hotărâre privind modificarea Regulamentului privind inregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza mun.Giurgiu, pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii Vizualizare
35283 2020 Anunț privind programările fermierilor la APIA Giurgiu pentru campania 2020 Vizualizare
35281 2020 Comunicat de presă privind participarea Primăriei Municipiului Giurgiu la Competiția Rețeaua Campionilor-Ediția II Vizualizare
35279 2020 Anunț – Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 Vizualizare
35277 2020 Anunț – Privind valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice Vizualizare
35275 2020 Anunț – Privind suspendarea temporară a procedurii de licitație pentru mai multe bunuri Vizualizare
35273 2020 Tabel nominal cu reprezentantii asociatiilor de proprietari/ ai scarilor de bloc din municipiul Giurgiu care au primit   Vizualizare
35271 2020 Anunț Important privind valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice Vizualizare
35269 2020 Anunț informare achiziție – Asistență și reprezentare în dosarul civil nr.344/122/2020 Vizualizare
35267 2020 Anunț informare efectuare tratamente la cultura de rapita Vizualizare
35265 2020 Anunț achiziție servicii juridice și reprezentare Vizualizare
35263 2020 Anunț privind atribuirea autorizațiilor de taxi pentru transportul de persoane in regim de taxi pe raza mun.Giurgiu Vizualizare
35261 2020 Anunț – Primăria Municipiului Giurgiu invită operatorii economici sa trimită propuneri și idei de proiecte pentru SDD 2021-2027 Vizualizare
35259 2020 Anunț – Lansarea celei de a 5-a sesiuni de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat ”prima împădurire” Vizualizare
35257 2020 Anunț – privind înscrierea cetățenilor în Registrul Electoral cu adresa de reședință pentru scrutinul din data de 06.12.2020 Vizualizare
35255 2021 Anunț – Licitație publică cu strigare, pentru închiriere locuri de parcare – str. Tineretului, adiacent Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni Vizualizare
35253 2021 Anunț – Licitație publică cu strigare, pentru inchiriere locuri de parcare – bld.Independentei,bl.111, bl.100, bl.C2, bl.C9 Vizualizare
35251 2021 Anunț – Licitație publică cu strigare, pentru inchiriere locuri de parcare – bld.Mihai Viteazu, bl.612 Vizualizare
35249 2021 Anunț – Procedură selecție pentru postul de membru în componența Consiliului de administrație al societății Administrația Zonei Libere Giurgiu SA Vizualizare
35247 2021 Anunț – Cu privire la informarea  tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pt. măsurile de mediu și climă ale Programului Național de Dezvoltare Rurală Vizualizare
35245 2021 Anunț – Afișul și pliantul de popularizare și promovare a recensământului General Agricol runda 2020 Vizualizare
35243 2021 Anunț – Sistare pentru toți consumatorii din Municipiul Giurgiu a gazului metan de către Distrigaz Sud Rețele SRL în perioada 26.05.2021 ora 08:00-27.05.2021 ora 20:00 Vizualizare
35241 2021 Anunț – Camoanie de donare sange ”STII CA MAINE DIMINEATA, POTI SA SALVEZI O VIATA” Vizualizare
35239 2021 Anunț – Hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pentru repartizarea locuințelor, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de pâmă la 35 de ani pentru anul 2021 Vizualizare
35237 2021 Scrisoare de asteptari-profil si matrice-profil individual al candidatului GSP Vizualizare
35235 2021 Anunț- inceperea procesului de recrutare și selecție pentru 3 (trei )posturi de membru in componența Consiliului de Administrație al SC.Giurgiu Servicii Publice SA Vizualizare
35233 2021 Anunț – Achizitie: servicii publice de asistență și reprezentare în dosarul civil nr. 841/122/2021 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu. Vizualizare
35231 2021 Anunț: Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale aduce la cunostinta, potentialilor solicitanti/beneficiari ai fondurilor Europene cu finantare din fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, noutatile aparute in implementarea programului national pt dezvoltare rurala 2014-2020 Vizualizare
35229 2021 Anunt: in atentia crescatorilor de animale si detinatorilor de animale de companie Vizualizare
35227 2021 Anunț: Hotărâre privind aprobarea listei de priorități finală pentru repartizarea locuințelor, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor si familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani pentru anul 2021  Vizualizare
35225 2021 Anunț: Referitor prelungire contracte de închiriere pentru locuințe ANL Vizualizare
35223 2021 Anunț:privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, întocmită în baza Listei de priorități finală pentru acordarea locuinței A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.200/30.06.2021 Vizualizare
35221 2021 Anunț:Concesiune teren in suprafata de 300,00mp situat în șoseaua Sloboziei. Vizualizare
35219 2021 Anunț:privind aprobarea  Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza Listei de priorități finală pentru acordarea locuinței A.N.L., aprobată prin HCLM nr. 200/30.06.2021 Vizualizare
35217 2021 Anunț:începerea procesului de recrutare și selecție pentru  3 (trei) posturi de membru în componența Consiliului de administrație al societății Giurgiu Servicii Publice SA Vizualizare
35215 2021 Anunț:începerea procesului de recrutare și selecție pentru  3 (trei) posturi de membru în componența Consiliului de administrație al societății Tracum SA Giurgiu Vizualizare
35213 2021 Anunț: privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr.278 din 26 august 2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Vizualizare
35211 2022 Anunț achiziție servicii juridice Primăria Municipiului Giurgiu  Vizualizare
35209 2022 Anunț – scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A Vizualizare
35207 2022 Anunț – profilul individual al membrilor Consiliului de Administrație al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A Vizualizare
35205 2022 Anunț – profilul Consiliului de Administrație al Societăţii Comerciale Uzina Termoelectrica Production S.A. Giurgiu Vizualizare
35203 2022 Anunț – pentru desemnarea a doi membrii în Consiliul de Administrație la societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA Vizualizare
35201 2022 Anunț – matricea Consiliului de Administrație al S.C. Uzina Termoelectrica Production S.A. Giurgiu Vizualizare
35199 2022 Anunț – lista documentelor necesare pentru depunerea candidaturii Vizualizare
35197 2022 Anunț – privind procedura de selecție pentru 2 (două) posturi de membru în componența Consiliului de administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA Giurgiu Vizualizare
ID An Data Denumire document Detalii Documente

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.
Trimite pagina pe email