Compartiment Patrimoniu

Art. 36. Compartiment Patrimoniu are următoarele atribuţii principale:
  1. Evidenţa fondului imobiliar şi operarea modificărilor survenite.
  2.  Tine evidenta fondului imobiliar si opereaza modificările survenite ca urmare a   vanzarilor, restituirilor si demolarilor.
  3.  Face propuneri pentru demolarea imobilelor care nu mai indeplinesc condiţiile de funcţionare sau efectuarea reparațiilor imobilelor din patrimoniul UAT – ului.
  4. Întocmeşte documentaţia pentru transmiterea in administrare sau folosinţă gratuită a imobilelor.
  5. Face propuneri de prelungire a valabilitatii protocoalelor de transmitere în administrare sau folosință gratuită conform prevederilor legale.
  6. Întocmeşte şi asigură evidenţa dosarelor depuse pentru obţinerea unei locuinţe sociale sau ANL.
  7. Întocmeşte repartiţia pentru persoanele care figurează în lista de priorităţi pentru obţinerea unei locuinţe de tip social sau ANL.
  8. Face propuneri pentru casarea unor bunuri care aparțin domeniului privat
  9. Ține evidența modificărilor făcute în baza legilor proprietății.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.