Compartiment Fond Locativ

Art.40.  Compartiment Fond Locativ  are următoarele atribuţii principale:
 1. Asigură inventarierea şi evidenţa fondului locativ aflat în proprietatea municipiului Giurgiu;
 2. Asigură administrarea, gestionarea, întreţinerea şi exploatarea fondului locativ din proprietatea publică şi privată a municipiului Giurgiu;
 3. Asigură protecţia şi conservarea construcţiilor care fac parte din fondul locativ, protejarea fondului locativ şi punerea în valoare a acestuia;
 4.  Formulează propuneri pentru elaborarea normelor şi regulamentelor privind administrarea, gestionarea şi exeploatarea fondului locativ a municipiului;
 5.  Asigură preluarea şi recepţia spaţiilor noi;
 6.  Asigură preluarea contractelor de închiriere exeistente, încheierea de contracte noi şi urmăreşte executarea acestora;
 7.  Asigură încheierea şi prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale şi ANL;
 8.  Asigură modificarea unui contract prin includerea în spaţiu a unei persoane;
 9.  Asigură transcrierea unui contract în urma decesului, divorţului, renunţării, părăsirii;
  (10) Asigură întocmirea contractelor de vânzarea cumpărare pentru locuinţele deţinute de persoanele fizice beneficiare de contracte de închiriere ;
      (11) Asigură eliberarea de adeverinţe de plată integrală pentru contractele de vânzare            cumpărare cu plata în rate şi adeverinţe către notariatele publice în vederea efectuarii  succesiunii;
  (12) Urmăreşte gradul de uzură a construcţiilor din administrarea municipiului Giurgiu împreună cu celelalte servicii de specilitate din Primărie;

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.