Compartimentul Dezvoltare proiecte Smart City

Art. 52. Compartimentul Dezvoltare proiecte Smart City are urmatoarele atributii principale :
 
 1. Identifică elemente de implementare şi dezvoltare a conceptului de Smart City în politica de dezvoltare a Primăriei
 2. Participă alături de alte compartimente la elaborarea direcţiilor de dezvoltare în domeniul Smart City
 3. Emite puncte de vedere în relaţia cu alte compartimente ale Primăriei din punct de vedere al dezvoltării oportunităţilor de implementare a proiectelor Smart City
 4. Se implică activ în dezvoltarea proiectelor individuale sau parti din alte proiecte ce vizează noţiunea de Smart City
 5. Reprezintă  Primăria în relaţia cu terţii în dezvoltarea proiectelor Smart City, fiind cei care eleborează  principiile de implementare ala proiectului derivate din nevoile comunitătii, care urmăresc aplicarea acestora, elaborand feed-back-ul necesar unei armonizări a conceptului cu mediul local .
 6. Urmăreşte şi emite informări către Primar despre stadiile de lucru ale proiectelor şi comunică partenerilor punctele de vedere şi solicitările acestuia
 7. Participă la implementarea proiectului în mediu local, la recepţia lui precum şi la instruirea personalului privind funcţionarea şi administrarea lui.
 8. Asigură suport tehnic  post implementare, în limita cunoştiintelor, către cei care gestionează sau administrează proiectul
 9. Asigură legătura cu proiectanţii şi cei care au realizat proiectele, reprezentând Primăria în relaţia cu aceştia.
 10. Militează permanent pentru folosirea şi dezvoltarea proiectelor Smart City asigurând informaţii şi consultantă altor compartimente ale Primăriei pentru introducerea ideilor novatoare de tip Smart City în activitatea lor.
 11. Participă la seminarii, cursuri de perfecţionare,informări pentru o continuaă angrenare în conceptul de Smart City la nivel naţional, european  şi chiar mondial.
 12. Organizează sesiuni de prezentare, informări periodice pentru conştientizarea necesităţii implementării de proiecte Smart City, pentru popularizarea acestora, pentru implicarea cetăţenilor în folosirea şi dezvoltarea  acestor noi tehnologii.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2023. Toate drepturile rezervate.