Direcția Tehnică

Compartiment Învățământ, Religie, Tineret și Sport

Date de contact, atribuții și documente necesare

Detalii

Serviciul Achiziții Publice

Date de contact, atribuții și documente necesare

Detalii

Directia tehnica este subordonată unui viceprimar si asigură:

a. Elaborarea proiectului programului de investiţii şi a programelor de lucrări de reparaţii şi întreţinerea domeniului public şi privat al municipiului Giurgiu.

b. Organizarea, coordonarea şi urmărirea lucrărilor de investiţii, a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere şi organizarea recepţiilor.

c. Organizarea procedurilor de achiziţii publice, concesionări, vânzări, închirieri, asocieri şi parteneriate publice private şi încheierea contractelor.

 d. Fundamentează, analizează şi verifică, împreună cu unităţile de învăţământ, activitatea economico-financiară a acestora.

 e. Elaborează documentaţiile aferente desfăşurării diverselor programe cultural artistice, ştiinţifice, etc. precum şi sprijinelor financiare.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.