Documente Tipizate
ID Departament Serviciu Tip persoana Tip document Denumire Document
188 Direcția Juridică și Administrație Locală Alimentație publică Juridică cerere Acord de funcţionare activitate alimentatie publică Vizualizare
190 Direcția Juridică și Administrație Locală Alimentație publică Juridică cerere Acord de funcţionare – orar general Vizualizare
192 Direcția Juridică și Administrație Locală Alimentație publică Juridică cerere Acord vecini pentru funcţionare – orar general Vizualizare
197 Compartiment Fond Funciar și Registrul Agricol Compartiment Agricol Formulare Vizualizare
199 Direcția Patrimoniu Compartiment Evidență Străzi Formulare Vizualizare
201 Direcția Patrimoniu Compartiment Fond Locativ cerere Cerere cumpărare locuință ANL Vizualizare
202 Direcția Patrimoniu Compartiment Fond Locativ informații Lista documentelor necesare în vederea achiziționării locuințelor ANL Vizualizare
203 Direcția Patrimoniu Compartiment Fond Locativ contract Anexa 2 la Regulament – Contract cadru de vânzare cu plata prețului în rate Vizualizare
204 Direcția Patrimoniu Compartiment Fond Locativ contract Anexa 1 la Regulament – Contract cadru de vânzare cu plata integrală în numerar/prin virament bancar Vizualizare
206 Direcția Patrimoniu informații Lista documentelor necesare solicitării unei locuinţe sociale Vizualizare
207 Direcția Patrimoniu cerere Formular înscriere pentru locuință socială Vizualizare
208 Direcția Patrimoniu Atribuire loc parcare cerere Documente pentru atribuire loc de parcare domiciliu/reședință/punct de lucru Vizualizare
210 Direcția Urbanism Emitere certificat de urbanism cerere Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism Vizualizare
211 Direcția Urbanism Prelungire valabilitate Certificat urbanism cerere Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism Vizualizare
212 Direcția Urbanism Emitere autorizație de construire/ desființare cerere Cerere pentru emiterea autorizației de construire/ desființare Vizualizare
213 Direcția Urbanism Emitere autorizație de construire/ desființare anexă ANEXĂ la Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/ desființare Vizualizare
214 Direcția Urbanism Prelungire valabilitate autorizație de construire/ desființare cerere Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/ desființare Vizualizare
215 Direcția Urbanism Eliberare autorizație cerere Cererea pentru eliberarea autorizaţiei pentru lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu Vizualizare
216 Direcția Urbanism Începerea execuţiei lucrărilor informații Comuncare privind începerea execuţiei lucrărilor Vizualizare
217 Direcția Urbanism Încheierea execuţiei lucrărilor informații Comuncare privind încheierea execuţiei lucrărilor Vizualizare
218 Direcția Urbanism declarație Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire Vizualizare
219 Direcția Urbanism Emitere Certificatului de Atestare a Edificării/ Extinderii Construcției cerere Cerere pentru emiterea Certificatului de Atestare a Edificării/ Extinderii Construcției Vizualizare
220 Direcția Urbanism cerere Cerere pentru eliberarea adresei care certifică informații ce vizează terenurile agricole situate în extravilanul municipiului Vizualizare
222 Direcția Urbanism Emiterea autorizatiei de constructie sau autorizatie de desfiintare cerere Cerere pentru emiterea autorizatiei de constructie sau autorizatie de desfiintare Vizualizare
223 Direcția Urbanism Emiterea autorizatiei de construire sau desfiintare cerere Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire sau desfiintare Vizualizare
224 Direcția Urbanism Emiterea certificatului de urbanism cerere Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism Vizualizare
225 Direcția Urbanism Prelungire autorizatie de construire cerere Cerere prelungire autorizatie de construire Vizualizare
226 Direcția Urbanism Regularizare autorizatie de construire declaratie Declaratie regularizare autorizatie de construire Vizualizare
235 Direcția de Asistență Socială Acordarea unor drepturi de asistenta sociala cerere Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala Vizualizare
236 Direcția de Asistență Socială acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei in sezonul rece 2013-2014 informații Documentele care insotesc cererea si declaratia pe proprie raspundere privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei in sezonul rece 2013-2014 Vizualizare
237 Direcția de Asistență Socială incalzirea locuintei informații Lista bunurilor ce conduc la excludrea acordarii ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei Vizualizare
238 Direcția de Asistență Socială acordarea ajutorului necesar incalzirii locuintei, sezonul rece 2014 – 2015 informații Trepte de venit pentru acordarea ajutorului necesar incalzirii locuintei, sezonul rece 2014 – 2015 Vizualizare
239 Direcția de Asistență Socială acordarea ajutorului necesar incalzirii locuintei, sezonul rece 2015 – 2016 informații Trepte de venit pentru acordarea ajutorului necesar incalzirii locuintei, sezonul rece 2015 – 2016 Vizualizare
241 Direcția de Asistență Socială acordarea de servicii sociale la domiciliu pentru persoanele varstnice contract Contract pentru acordarea de servicii sociale la domiciliu pentru persoanele varstnice Vizualizare
242 Direcția de Asistență Socială acordarea de servicii sociale pentru Cantina de Ajutor Social contract Contract pentru acordarea de servicii sociale pentru Cantina de Ajutor Social Vizualizare
243 Direcția de Asistență Socială acordarea de servicii sociale penru Centrul de Urgenta contract Contract pentru acordarea de servicii sociale penru Centrul de Urgenta Vizualizare
245 Direcția de Asistență Socială acordarea unor drepturi de asistenta sociala (cerere acordare subventie căldură 2021) Fizică cerere Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala (cerere acordare subventie căldură 2021) Vizualizare
246 Direcția de Asistență Socială indemnizatie copil Fizică cerere Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului / stimulentului de insertie / indemnizatiei lunare / sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii (Cerere pentru indemnizatie copil) Vizualizare
247 Direcția de Asistență Socială acordarea de venit minim garantat cerere si declaratie Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor beneficii de asistenta sociala (cerere pt. acordarea de venit minim garantat) Vizualizare
248 Direcția de Asistență Socială acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei Fizică cerere si declaratie Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor beneficii de asistenta sociala (cerere pt. acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei) Vizualizare
249 Direcția de Asistență Socială incalzirea locuintei cerere si declaratie Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei (cerere pt. incalzirea locuintei) Vizualizare
250 Direcția de Asistență Socială lista informatii Lista cuprinzand bunurile ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei (lista) Vizualizare
251 Direcția de Asistență Socială acordarea alocatiei de stat pentru copii Fizică cerere Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii Vizualizare
252 Direcția de Asistență Socială Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pt. grad de handicap ancheta Ancheta sociala (ancheta sociala pentru Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pt. grad de handicap) Vizualizare
253 Direcția de Asistență Socială internare in Caminul de varstnici de la Mironesti fisa evaluare Fisa de evaluare socio-medicala si grila nationala de evaluare a nevoilor persoanei varstnice (fisa pt internare in Caminul de varstnici de la Mironesti) Vizualizare
254 Direcția de Asistență Socială fisa pt. internare in Caminul spital de la Mogosesti grila evaluare Grila de evaluare medico-sociala a persoanelor care de interneaza in unitati de asistenta medico-sociale (fisa pt. internare in Caminul spital de la Mogosesti) Vizualizare
255 Direcția de Asistență Socială ancheta sociala referat Referat de ancheta sociala (referat) Vizualizare
257 Direcția de Asistență Socială Alocatii de Stat informatii Documente Alocatii de Stat Vizualizare
258 Direcția de Asistență Socială Ajutor Socia informatii Documente Necesare Ajutor Social Vizualizare
259 Direcția de Asistență Socială Persoane Handicap informatii Documente Persoane Handicap.pdf Vizualizare
260 Direcția de Asistență Socială Prestatii familiale informatii Documente Prestatii familiale Vizualizare
261 Direcția de Asistență Socială Prestatii familiale informatii Documente Prestatii familiale Vizualizare
278 Direcția Urbanism emiterea autorizației de construire/ desființare cerere Cerere pentru emiterea autorizației de construire/ desființare Vizualizare
279 Direcția Urbanism emiterea autorizaţiei de construire/ desființare anexa ANEXĂ la Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/ desființare Vizualizare
281 Directia de Evidenta Persoanelor schimb nume cerere cerere schimb nume Vizualizare
283 Directia de Evidenta Persoanelor casatorie in afara sediului cerere Cerere aprobare casatorie in afara Sediului Vizualizare
284 Direcția de Evidența Persoanelor componenta familiala cerere cerere componenta familiala Nu există fișiere
285 Direcția de Evidența Persoanelor diverse adeverinte cerere cerere diverse adeverinte Nu există fișiere
287 Direcția de Evidența Persoanelor divort cerere cerere divort Vizualizare
288 Direcția de Evidența Persoanelor rectificare cerere cerere rectificare Vizualizare
289 Direcția de Evidența Persoanelor eliberare certificat de nastere cerere cerere eliberare certificat de nastere Nu există fișiere
290 Direcția de Evidența Persoanelor sesizare notariala cerere cerere sesizare notariala Nu există fișiere
291 Direcția de Evidența Persoanelor certificate declaratie declaratie certificate Vizualizare
292 Direcția de Evidența Persoanelor declaratie de avere declaratie de avere declaratie de avere Vizualizare
293 Direcția de Evidența Persoanelor declaratie de casatorie declaratie de casatorie declaratie de casatorie Vizualizare
294 Direcția de Evidența Persoanelor declaratie domiciliu declaratie domiciliu declaratie domiciliu Vizualizare
295 Direcția de Evidența Persoanelor inregistrare tardiva declaratie declaratie inregistrare tardiva Nu există fișiere
296 Direcția de Evidența Persoanelor declaratie locuinta comuna declaratie locuinta comuna declaratie locuinta comuna Vizualizare
297 Direcția de Evidența Persoanelor declaratie recunoastere declaratie recunoastere declaratie recunoastere Vizualizare
298 Direcția de Evidența Persoanelor declaratie renuntare divort declaratie renuntare divort declaratie renuntare divort Vizualizare
299 Direcția de Evidența Persoanelor eliberarea Actului de Identitate – cetățeni români cu domiciliul în străinătate și reședintă în Romania. anexa 18 cerere Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate – cetățeni români cu domiciliul în străinătate și reședintă în Romania. anexa 18 Vizualizare
300 Direcția de Evidența Persoanelor Eliberarea Actului de Identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în Romania.anexa 15 Cerere Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în Romania.anexa 15 Vizualizare
301 Direcția de Evidența Persoanelor eliberarea Actului de Identitate Cerere Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate. anexa 11 Vizualizare
302 Direcția de Evidența Persoanelor Inscierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței Cerere Cerere pentru Inscierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței. Anexa 19 Vizualizare
303 Direcția de Evidența Persoanelor primire în spatial de locuit Declarație Declarație primire în spatial de locuit. anexa 12 Vizualizare
304 Direcția de Evidența Persoanelor evidența domiciliului ca reședință Declarație declaratie evidența domiciliului ca reședință – Anexa 7 Vizualizare
306 olicitare a locuinței destinate închirierii pentru tineri construite prin ANL formular Formular pentru solicitare a locuinței destinate închirierii pentru tineri construite prin ANL Vizualizare
308 Autorizatie taxi autorizatie Autorizatie taxi Vizualizare
309 eliberarea autorizatiei de taxi cerere Cerere pentru eliberarea autorizatiei de taxi Vizualizare
310 Autorizatie transport public local autorizatie Autorizatie transport public local Vizualizare
311 eliberarea autorizatiei de transport public local cerere Cerere pentru eliberarea autorizatiei de transport public local Vizualizare
312 obtinerea autorizatei de taxi informatii Documente necesare pentru obtinerea autorizatei de taxi Vizualizare
313 Autorizatie dispecerat autorizatie Autorizatie dispecerat Vizualizare
314 eliberarea autorizatiei de dispecerat Cerere Cerere pentru eliberarea autorizatiei de dispecerat Vizualizare
315 obtinerea autorizatei de dispecerat informații Documente necesare pentru obtinerea autorizatei de dispecerat Vizualizare
322 obţinerea acordului privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă informatii Acte necesare pentru obţinerea – acordului privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă – conform o.g. nr. 99/2000, cu modificările şi completările ulterioare Vizualizare
323 Acord functionare cerere Cerere acord functionare Vizualizare
324 acord vecini privind programul de lucru al societatii declaratie Declaratie acord vecini privind programul de lucru al societatii Vizualizare
736 instalatii interioare de incalzire declaratie Declarație pe proprie răspundere pt instalatii interioare de incalzire Vizualizare
737 instalatii interioare de incalzire cerere Cerere privind acordarea sprijinului financiar Vizualizare
739 taxa de habitat Fizică declaratie Declarație privind taxa de habitat Vizualizare
741 acordarea unui sprijin financiar pentru igienizarea subsolurilor formular Formular solicitare sprijin financiar Vizualizare
742 acordarea unui sprijin financiar pentru igienizarea subsolurilor anexa Hotărârea adunării generale a proprietarilor Vizualizare
743 acordarea unui sprijin financiar pentru igienizarea subsolurilor anexa Lista proprietarilor Vizualizare
744 acordarea unui sprijin financiar pentru igienizarea subsolurilor declaratie Declarația pe proprie răspundere Vizualizare
746 tribuirea unui loc de parcare de domiciliu/reședință sau sediu/punct de lucru din municipiul Giurgiu cerere Cerere pentru atribuirea unui loc de parcare de domiciliu/reședință sau sediu/punct de lucru din municipiul Giurgiu Vizualizare
25449 Directia Patrimoniu ANL si Locuinte Sociale Fizică cerere Cerere Vizualizare
25450 Directia Patrimoniu ANL si Locuinte Sociale Fizică cerere Formular de inscriere (cerere) pentru atribuirea unei locuinte sociale Vizualizare
25451 Directia Patrimoniu ANL si Locuinte Sociale Fizică informatii Documente necesare Vizualizare
25452 Directia Patrimoniu ANL si Locuinte Sociale Fizică informatii Lista documentelor pentru prelungire contract ANL Vizualizare
25454 Direcția de Asistență Socială Fizică declaratie Declaratie pe propria raspundere – ANEXA 2 Vizualizare
25455 Direcția de Asistență Socială acordare drepturi asistenta sociala Fizică cerere Declaratie pe propria raspundere Vizualizare
25457 Direcția Juridică și Administrație Locală Alimentație publică Juridică declaratie DECLARATIE Anexa 2 HG 843 Vizualizare
25458 Direcția Juridică și Administrație Locală Alimentație publică Juridică declaratie DECLARATIE ORAR ALIMENTATIE PUBLICA Vizualizare
25459 Direcția Juridică și Administrație Locală Alimentație publică Juridică informatii LISTA INVENTAR LICHIDARE Vizualizare
25460 Direcția Juridică și Administrație Locală Alimentație publică Juridică informatii NOTIFICARE VANZARE SOLDARE Vizualizare
25461 Direcția Juridică și Administrație Locală Alimentație publică Juridică informatii NOTIFICAREA VANZARII DE LICHIDARE Vizualizare
25462 Direcția Juridică și Administrație Locală Alimentație publică Juridică informatii TABEL CORESPONDENT CAEN Vizualizare
25464 Loc parcare cerere CERERE pentru atribuirea unui loc de parcare de domiciliu/reşedinţă sau sediul/punct de lucru Vizualizare
25466 Card transport Fizică cerere Formular eliberare card transport Vizualizare
25467 autorizatie Taxi informatii documente necesare pentru obtinerea autorizatiei de transport persoane in regim de taxi Vizualizare
25469 Autorizatie dispecerat Juridică cerere CERERE AUTORIZATIE DE DISPECERAT Vizualizare
25470 Juridică cerere CERERI INREGISTRARE SI RADIERE VEHICULE Vizualizare
25471 Juridică cerere CERERI TAXI Vizualizare
25473 Servicii Publice Acordul de Principiu cerere Acordul de Principiu Vizualizare
25474 Servicii Publice cerere Cerere pentru emiterea avizului de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public si privat Vizualizare
25475 Servicii Publice cerere CERERE Pentru emiterea Avizului de executie a lucrarilor aferente reţelelor tehnico-edilitare în regim de urgenţă (avarie), pe domeniul public si privat Vizualizare
25476 Servicii Publice cerere Cerere pentru PRELUNGIREA avizului de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public si privat Vizualizare
25477 Servicii Publice cerere acordul de ocupare temporara a domeniului public Vizualizare
25479 Direcția de Evidența Persoanelor Preluare in spatiu Fizică declaratie Declaratie gazduitor – Anexa 5 Vizualizare
25481 Direcția de Evidența Persoanelor formularul standard multilingv cerere Cerere pentru eliberarea formularului standard multilingv – Anexa 6 Vizualizare
25483 Direcția de Evidența Persoanelor eliberare adeverinta Fizică cerere Cerere eliberare adeverinta domiciliul actual şi cel anterior Minor Vizualizare
25484 Direcția de Evidența Persoanelor eliberare adeverinta Fizică cerere Cerere eliberare adeverinta domiciliul actual şi cel anterior Vizualizare
25486 Direcția de Evidența Persoanelor preluare consimtământ – persoana netransportabila cerere Cerere preluare consimtământ Vizualizare
25488 Direcția de Evidența Persoanelor preluare imagine eliberare CI- persoana netransportabila Fizică cerere Cerere preluare imagine – eliberare CI Vizualizare
25490 Direcția de Evidența Persoanelor Certificat RNEP Fizică cerere Cerere eliberare certificat RNEP Vizualizare
25492 Direcția de Evidența Persoanelor certificat deces Fizică cerere Cerere eliberare certificat deces Vizualizare
25493 Direcția de Evidența Persoanelor adeverinta inhumare Fizică cerere Cerere eliberare adeverinta inhumare Vizualizare
25495 Direcția de Evidența Persoanelor Procedura succesorala cerere Cerere deschidere procedura succesorala – Anexa 23 Vizualizare
25497 Directia de Evidenta Persoanelor casatorie la sediu Fizică cerere Cerere aprobare casatorie la Sediu Vizualizare
25498 Directia de Evidenta Persoanelor Transcriere certificate Fizică cerere Cerere transcriere certificate Vizualizare
25499 Directia de Evidenta Persoanelor dublicat certificate cerere Cerere eliberare dublicat certificate Vizualizare
25501 Directia de Evidenta Persoanelor extras multilingv Fizică cerere Cerere eliberare extras multilingv Vizualizare
25502 Directia de Evidenta Persoanelor anulare mentiune divort declaratie Declaratie pentru anularea mentiunii de divort Vizualizare
25504 Directia de Evidenta Persoanelor starea sanatatii Fizică declaratie declaratie privind starea sanatatii Vizualizare
25505 Directia de Evidenta Persoanelor recunoastere Fizică declaratie declaratie recunoastere 1 Vizualizare
25506 Directia de Evidenta Persoanelor recunoastere Fizică declaratie declaratie recunoastere 2 Vizualizare
25508 Directia de Evidenta Persoanelor mentiuni de divort Fizică cerere Cerere inscriere mentiune divort Vizualizare
25509 Directia de Evidenta Persoanelor certificare viata Fizică cerere Cerere atestare certificare viata Vizualizare
72586 Direcția Servicii Publice Fosa septică Fizică Formular Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Giurgiu Vizualizare
75177 Direcția Patrimoniu Documente A.N.L. Fizică Documente A.N.L. Documentele ce se depun la dosarul de solicitare a locuinței destinate închirierii pentru tineri construite prin A.N.L. Vizualizare
75178 Direcția Patrimoniu Documente necesare locuință socială Fizică Documente necesare locuință socială Lista documentelor necesare solicitării unei locuințe sociale Vizualizare
75577 Comisia de Avizare a Adunărilor Publice Model declarație prealabilă a adunărilor publice Declarație Model declarație prealabilă a adunărilor publice Vizualizare
76646 Direcția de Evidență a Persoanelor Cerere de eliberare a actului de identitate (timp mediu de completare 3 minute) Fizică Cerere Cerere de eliberare a actului de identitate (timp mediu de completare 3 minute) Vizualizare
76648 Direcția de Evidență a Persoanelor Declarație de luare în spațiul locativ al proprietarului Fizică Declarație Declarație de luare în spațiul locativ al proprietarului (timp mediu de completare 2 minute) Vizualizare
76649 Direcția de Evidență a Persoanelor Declarație de luare în spațiul locativ al proprietarului, prin mandatar Fizică Declarație Declarație de luare în spațiul locativ al proprietarului, prin mandatar (timp mediu de completare 2 minute) Vizualizare
76650 Direcția de Evidență a Persoanelor Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinatate în România Fizică Cerere Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinatate în România (timp mediu de completare 3 minute) Vizualizare
76651 Direcția de Evidență a Persoanelor Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinatate și reședința în România Fizică Cerere Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinatate și reședința în România (timp mediu de completare 3 minute) Vizualizare
76652 Direcția de Evidență a Persoanelor Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței Fizică Cerere Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (timp mediu de completare 3 minute) Vizualizare
76653 Direcția de Evidență a Persoanelor Procură specială pentru eliberarea actului de identitate Fizică Procedură Procură specială pentru eliberarea actului de identitate (timp mediu de intocmire si autentificare la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României 10 minute) Vizualizare
76763 Primăria Municipiului Giurgiu Metodologia de calcul al duratei de completare a formularelor utilizate în activitatea Primăriei Municipiului Giurgiu Metodologie Metodologia de calcul al duratei de completare a formularelor utilizate în activitatea Primăriei Municipiului Giurgiu Vizualizare
79468 Direcția de Asistență Socială Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială (formular 2024) Fizică Cerere-declarație Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială Vizualizare
79470 Direcția de Asistență Socială Angajament de plată Cerere Angajament de plată Vizualizare
79472 Direcția de Asistență Socială Declarație pe propria răspundere privind modificările intervenite în componența familiei și/sau veniturile acesteia Declarație Declarație pe propria răspundere privind modificările intervenite în componența familiei și/sau veniturile acesteia Vizualizare
79474 Direcția de Asistență Socială Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune Fizică Listă Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune Vizualizare
80356 Directia juridică și administrație locală Activități Comerț – Servicii Piață Listă ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITĂȚII DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE PIAŢĂ Vizualizare
80357 Directia juridică și administrație locală Activități Comerț – Servicii Piață Cerere Cerere tip – acord activități comerciale Vizualizare
80359 Directia juridică și administrație locală Activități Comerț – Servicii Piață Cerere Acord Asociația de Proprietari Vizualizare
80360 Directia juridică și administrație locală Activități Comerț – Servicii Piață Cerere Declarație privind nepoluarea fonică Vizualizare
80361 Directia juridică și administrație locală Activități Comerț – Servicii Piață Cerere Declarație privind nepoluarea noxelor Vizualizare
80362 Directia juridică și administrație locală Activități Comerț – Servicii Piață Cerere Declarație privind nepoluarea termică și/sau noxe Vizualizare
80363 Directia juridică și administrație locală Activități Comerț – Servicii Piață Cerere Declarație privind neocuparea domeniului public Vizualizare
80364 Directia juridică și administrație locală Activități Comerț – Servicii Piață Cerere Declarație difuzare muzică ambientală Vizualizare
80365 Directia juridică și administrație locală Activități Comerț – Servicii Piață Cerere Declarație neexistență Asociație de Proprietari Vizualizare
80366 Directia juridică și administrație locală Alimentație Publică Listă ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITĂȚII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ Vizualizare
80367 Directia juridică și administrație locală Alimentație Publică Cerere Acord exercitare serviciu de alimentație publică fără terasă Vizualizare
80368 Directia juridică și administrație locală Alimentație Publică Cerere Acord exercitare serviciu de alimentație publică cu terasă Vizualizare
80369 Directia juridică și administrație locală Alimentație Publică Cerere Declarație pe propria răspundere Vizualizare
80370 Directia juridică și administrație locală Alimentație Publică Cerere Acord privind orarul de funcționare Vizualizare
80371 Directia juridică și administrație locală Alimentație Publică Cerere Acord Asociație de Proprietari Vizualizare
80372 Directia juridică și administrație locală Alimentație Publică Cerere Declarație privind nepoluarea fonică Vizualizare
80373 Directia juridică și administrație locală Alimentație Publică Cerere Declarație privind nepoluarea termică Vizualizare
80374 Directia juridică și administrație locală Alimentație Publică Cerere Declarație difuzare muzică ambientală Vizualizare
80375 Directia juridică și administrație locală Alimentație Publică Cerere Declarație neocupare domeniul public Vizualizare
80376 Directia juridică și administrație locală Alimentație Publică Cerere Declarație neexistență Asociație de Proprietari Vizualizare
ID Departament Serviciu Tip persoana Tip document Denumire Document

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.
Trimite pagina pe email