2022 – Registru Proiecte HCL
Nr. Proiect Dată Proiect Inițiator Tip Proiect de Hotărâre Conținut Proiect Document Data Ședinței Observații
225 09/06/2022 Primarul Actualizarea regulilor si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor corelate cu nivelul si natura riscurilor locale Vizualizare 30/06/2022
224 08/06/2022 Primarul Aprobarea reglementarii situatiei juridice a unui numar de 26 terenuri situate in intravilanul municipiului Giurgiu aferente platformelor de colectare deseuri Vizualizare 30/06/2022
223 07/06/2022 Primarul Completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Administrare Active din Proiecte cu Finantare Europeana  Vizualizare 30/06/2022
222 02/06/2022 Primarul Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii Uzina Termoelectrica S.A. aferente anului 2021 Nu există fișiere 20/06/2022
221 02/06/2022 Primarul Revocarea domnului Chiran Adrian din functia de membrual Consiliului de Administratie al SC Tracum S.A. Giurgiu si mandatarea reprezentantilor Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Tracum S.A.Giurgiu pentru numirea unui nou membru aflat pe lista scurta in Consiliul de Administratie al acestei societati Nu există fișiere 05/06/2022
220 02/06/2022 Primarul Achizitia de servicii juridice pentru asistenta si solicitare in dosarul civil nr.4024/236/2022 aflat pe rolul Judecatoriei Giurgiu Nu există fișiere 20/06/2022
219 30/05/2022 Primarul Prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in municipiul Giurgiu Nu există fișiere 05/06/2022
218 25/05/2022 Primarul Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Comerciale Giurgiu Constructii Edilitare S.A. aferente anului 2021 Nu există fișiere 26/05/2022
217 25/05/2022 Primarul Aprobarea depunerii proiectului Renovare energetica moderata Gradinita cu Program Prelungit Prichindeii din municipiul Giurgiu in vederea finantarii acestuia prin Planul National de Redresare si Rezilienta apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Nu există fișiere 26/05/2022
216 24/05/2022 Primarul Aprobarea depunerii proiectului Renovare energetica moderata Sala sport si Internat-Colegiul National Ion Maiorescu din municipiul Giurgiu in vederea finantarii acestuia prin Planul National de Redresare si Rezilienta apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Nu există fișiere 26/05/2022
215 24/05/2022 Primarul Aprobarea depunerii proiectului Renovare nergetica a unor cladiri rezidentiale multifunctionale din municipiul Giurgiu in vederea finantarii prin Planul National de Redresare si Rezilienta apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 Nu există fișiere 26/05/2022
214 24/05/2022 Primarul Aprobarea atribuirii contractului de lucrari de montaj utilaje echipamente tehnologice si functionale aferente proiectului Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin eficientizarea sistemului de iluminat public in municipiul Giurgiucatre Societatea Giurgiu Servicii Publice S.A Nu există fișiere 26/05/2022
213 23/05/2022 Primarul Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.aferente anului 2021 Nu există fișiere 26/05/2022
212 20/05/2022 Primarul Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren identificat prin cartea funciara nr.41752 apartinand domeniului public al Municipiului Giurgiu situat in Bulevardul Bucuresti adiacent bloc 61/2D-62/2D Nu există fișiere 26/05/2022 Respins
211 20/05/2022 Primarul Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Pietei Centrale din Municipiul Giurgiu Vizualizare
210 19/05/2022 Primarul Modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr.30.306 din 01.07.2019 incheiat intre Municipiul Giurgiu si Giurgiu Servicii Locale S.A. in insolventa Nu există fișiere 26/05/2022
209 19/05/2022 Primarul Aprobarea listei imobilelor propuse a fi expertizate tehnic in anul 2022 Nu există fișiere 26/05/2022
208 19/05/2022 Primarul Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A.aferente anului 2022 Nu există fișiere 26/05/2022
207 19/05/2022 Primarul Aprobarea rectificarii Bugetului centralizar al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2022 Nu există fișiere 26/05/2022
206 19/05/2022 Primarul Aprobarea Rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 Nu există fișiere 26/05/2022
205 18/05/2022 Primarul Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Comerciale Paza Publica S.A. aferente anului 2021 Nu există fișiere 26/05/2022
204 18/05/2022 Primarul Aprobarea darii in administrarea S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.-in insolventa Nu există fișiere 26/05/2022
203 18/05/2022 Primarul Darea in administrare a spatiului situat in Soseaua Sloboziei nr.194 Nu există fișiere 26/05/2022
202 18/05/2022 Primarul Darea in folosinta gratuita a unui teren situat in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu catre Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Judetean Giurgiu Nu există fișiere 26/05/2022
201 17/05/2022 Primarul Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. avans ca autoritate publica tutelara Consiliul Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 26/05/2022 Respins
200 17/05/2022 Primarul Aprobarea Raportului de Evaluare a administratorilor S.C.Paza Publica S.A. nr.21908 din 16.05.2022 si mandatarea reprezentantilor Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor pentru reinnoirea mandatului membrilor in Consiliul de Administratie al acestei societati Nu există fișiere 26/05/2022
199 17/05/2022 Primarul Acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei reprezentantul Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor Operatorului Regional Apa Service S.A.Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-6 inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 14.06.2022 Nu există fișiere 26/05/2022
198 17/05/2022 Primarul Aprobarea raportului final nr.19874/03.05.2022 al Comisiei de selectie si mandatarea reprezentantilor Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu s.A pentru numirea a doi menbri in Consiliul de Administratie al acestei societati Nu există fișiere 26/05/2022
197 17/05/2022 Primarul Modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Giurgiunr.14 din 28.01.2021 privind desemnarea reprezentantilor Municipiului giurgiu in Adunarile Generale ale Actionarilor la societatile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 26/05/2022
196 17/05/2022 Primarul Modificarea Hotararii nr.285/26.08.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 26/05/2022 Respins
195 17/05/2022 Primarul Aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.10076 din 09.06.2010 incheiat intre Municipiul Giurgiu si Beianu Mihaela si Beianu Dumitru pentru terenul situat in strada Vlad Tepes Nu există fișiere 26/05/2022
194 17/05/2022 Primarul Modificarea contractului de inchiriere nr.50.115 din 15.12.2015 incheiat intra Municipiul Giurgiu si societatea C.S.V. Condors S.R.L. Nu există fișiere 26/05/2022 Respins
193 17/05/2022 Primarul Aprobarea oportunitatii vanzarii si documentatiei de atribuire in vederea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 191 mp. situat in municipiul Giurgiu Nu există fișiere 26/05/2022 Respins
192 17/05/2022 Primarul Aprobarea documentatiei de atribuire in vederea concesionarii prin licitatie publica a unui teren Nu există fișiere 26/05/2022 Respins
191 17/05/2022 Primarul Aprobarea dezmenbrarii unui teren apartinand domeniului public al municipiului Giurgiu Nu există fișiere 26/05/2022
190 17/05/2022 Primarul Modificarea tarifelor practicate in activitatea de transport persoane in regim de taxi in municipiul Giurgiu Vizualizare 30/06/2022
189 17/05/2022 Primarul Modificarea Statului de functii al Directiei Administrare Active din proiecte cu Finantare Europeana Nu există fișiere 26/05/2022
188 16/05/2022 Primarul Modificarea componentei nominale a unei Comisii de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 26/05/2022
187 16/05/2022 Primarul Aprobarea numarului si cuantumul burselor scolare pentru semestrul I al anului scolar 2021-2022 aferente unitatilor de invatamant din municipiul Giurgiu Nu există fișiere 26/05/2022
186 05/05/2022 Primarul Aprobarea nivelului minim al taxei de inchiriere a Centrului National de Informare si Promovare Turistica din cadrul Directiei Administrare Active din Proiecte cu Finantare Europeana Vizualizare 30/06/2022 Respins
185 04/05/2022 Primarul Arondarea imobilelor blocuri situate pe raza Municipiului Giurgiu Nu există fișiere
184 04/05/2022 Primarul Actualizarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere
183 02/05/2022 Primarul Infiintarea serviciului de administrare intretinere si exploatare a parcarilor cu plata din Municipiul Giurgiu Vizualizare 30/06/2022 Respins
182 28/04/2022 Primarul Majorarea capitalului social al S.C.Tracum S.A.Giurgiu Nu există fișiere 28/04/2022
181 28/04/2022 Primarul Modificarea hotararii Consiliului Local nr.391 din 25.11.2020 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. Nu există fișiere 28/04/2022
180 28/04/2022 Primarul Aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 Nu există fișiere 28/04/2022
179 28/04/2022 Primarul Aprobarea suplimentarii bugetului centralizat al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2022 Nu există fișiere 28/04/2022
178 27/04/2022 Primarul Majorarea capitalului social al Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A. prin aport in numerar cu suma de 338.485 lei Nu există fișiere 28/04/2022
177 21/04/2022 Primarul Aprobarea contului de executie consolidat al bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul I 2022 Nu există fișiere 28/04/2022
176 21/04/2022 Primarul Aprobarea suplimentarii bugetului centralizat al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2022 Nu există fișiere 28/04/2022 Retras
175 21/04/2022 Primarul Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 Nu există fișiere 28/04/2022 Retras
174 21/04/2022 Primarul Aprobarea retragerii comunei Clejani din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Iluminat Public Eficient Nu există fișiere 28/04/2022 Retras
173 21/04/2022 Primarul Aprobarea retragerii comunei Clejani din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sanatate Asigurata prin Apa Curata Nu există fișiere 28/04/2022
172 20/04/2022 Primarul Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren identificat prin cartea funciara nr.41752 apartinand domeniului public al Municipiului Giurgiu situat in bulevardul Bucuresti adiacent bloc 62/2D 28.04.2022 Nu există fișiere 28/04/2022 Respins
171 20/04/2022 Primarul Aprobarea Raportului de evaluare a administratorilor SC Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. nr.18476 din 20.04.2022 si mandatarea reprezentantilor Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor  pentru reinoirea mandatului membrilor in Consiliul de Administratie al acestei societati Nu există fișiere 28/04/2022 Respins
170 20/04/2022 Primarul Majorarea capitalui social al S.C.Tracum S.A.Giurgiu Nu există fișiere 28/04/2022 Retras
169 20/04/2022 Primarul Modificarea anexei la H.C.L. nr.284/26.08.2021 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu pentru anul scolar 2021-2022 modificata prin H.C.L.nr.309 din 30.08.2021 si H.C.L. nr.112/31.03.2022 Nu există fișiere 28/04/2022
168 20/04/2022 Primarul Aprobarea reglementarii situatiei juridice a unui teren situat in municipiul Giurgiu Nu există fișiere 28/04/2022
167 19/04/2022 Primarul Asocierea in participatie intre Municipiul Giurgiu si Societatea Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A. Nu există fișiere 28/04/2022
166 19/04/2022 Primarul Aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului identificat cu nr. cadastral 41765 apartinand domeniului public al municipiului Giurgiu situat in municipiul Giurgiu strada Decebal adiacent bloc 71/1D Nu există fișiere 28/04/2022
165 19/04/2022 Primarul Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 28/04/2022
164 19/04/2022 Primarul Aprobarea Regulamentului privind colectarea resturilor vegetale si a deseurilor inerte prin diminuarea cantitatilor colectate de la populatie cu titlu gratuit pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Giurgiu Nu există fișiere 28/04/2022
163 19/04/2022 Primarul Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii disponibile excedentare situate in incinta internatului Colegiului National Ion Maiorescu din  municipiul Giurgiu Nu există fișiere 28/04/2022
162 18/04/2022 Primarul Aprobarea inchirierii spatiului din incinta PT nr.62 identificat prin cartea funciara nr.36159 apartinand domeniului privat al Municipiului Giurgiu situat in strada Tineretului FN Nu există fișiere 28/04/2022
161 18/04/2022 Primarul Aprobarea devizului general actualizat si a documentatiei tehnico-economice- faza PT pentru obiectivul de investitii Constituirea/modernizarea/renovarea unui Centru Comunitar Integrat(CCI) Nu există fișiere 28/04/2022
160 18/04/2022 Primarul Incetarea mandatului de administrator la Societatea Comerciala Giurgiu Constructii Edilitare S.R.L.al domnului Barbu Cristian-Octavian si desemnarea unui nou administrator Nu există fișiere 28/04/2022
159 18/04/2022 Primarul Modificarea componentei comisiei speciale de verificare a conditiilor de acordare a ajutoarelor financiare care depasesc suma de 5000 lei aprobata prin H.C.L. nr.406 Nu există fișiere 28/04/2022
158 18/04/2022 Primarul Revocarea H.C.L. nr.358 din 07.09.2020 privind infiintarea societatii Parc Industrial Giurgiu Est S.A. Nu există fișiere 28/04/2022
157 18/04/2022 Primarul Darea in administrare a unui teren in suprafata de 7500mp. apartinand domeniului public al Municipiului Giurgiu situat in municipiul Giurgiu catre Societatea Giurgiu Constructii Edilitare S.R.L. Nu există fișiere 28/04/2022
156 18/04/2022 Primarul Darea in folosinta gratuita a unui imobil situat in soseaua Balanoaiei F.N. catre Episcopia Giurgiului Nu există fișiere 28/04/2022
155 18/04/2022 Primarul Incheierea Acordului de parteneriat intre Municipiul Giurgiu Inspectoratul Scolar Judetean Giurgiu si Centrul Cultural Local Ion Vinea Giurgiu pentru sarbatorirea zilei de 01 iunie 2022 Ziua Internationala a Copilului in municipiul Giurgiu Nu există fișiere 28/04/2022
154 14/04/2022 Primarul Modificarea Hotararii Consiliului Local nr.126/31.03.2022 privind delegarea prin gestiune directa Nu există fișiere 15/04/2022
153 14/04/2022 Primarul Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 Nu există fișiere 15/04/2022
152 13/04/2022 Primarul Aprobarea modificarii statului de functii al Centrului Cultural Local Ion Vinea Nu există fișiere 28/04/2022
151 12/04/2022 Primarul Delegarea gestiunii prin atribuire directa a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Giurgiu catre S.C.Tracum S.A.Giurgiu Nu există fișiere
150 12/04/2022 Primarul Aprobarea dezmembrarii unui teren apartinand domeniului public al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 28/04/2022
149 08/04/2022 Primarul Aprobarea suplimentarii Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 Nu există fișiere 08/04/2022
148 06/04/2022 Primarul Modificarea H.C.L. nr.391 din 25.11.2020 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. Nu există fișiere 08/04/2022
147 05/04/2022 Primarul Acordarea unui sprijin financiar in suma de 10000lei Nu există fișiere 08/04/2022
146 04/04/2022 Primarul Acordarea unui sprijin financiar Aliantei pentru Unitatea Rromilor Sucursala Giurgiu Nu există fișiere 08/04/2022
145 04/04/2022 Primarul Modificarea H.C.L. nr.127/31.03.2022 care modifica H.C.L.nr.145 din 22.04.2015 cu privire la stabilirea categoriilor de persoane beneficiare de transport public cu tarif redus si gratuit in municipiul Giurgiu modificata prin H.C.L. nr.125/06.04.2016 Nu există fișiere 08/04/2022
144 04/04/2022 Primarul Acordarea unui sprijin financiar Asociatiei Partida Romilor Pro Europa-Sucursala Giurgiu Nu există fișiere 08/04/2022
143 30/03/2022 Primarul Modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.372 din 28.10.2021 Nu există fișiere 31/03/2022
142 30/03/2022 Primarul Aprobarea pretului local de facturare al energiei termice livrata populatiei din Municipiul Giurgiu prin sistem centralizat in scopul incalzirii si prepararii apei calde pentru perioada de incalzire 01-15 aprilie 2022 Nu există fișiere 31/03/2022
141 30/03/2022 Primarul Aprobarea pretului local al energiei termice catre utilizatorii de enrtgie termica din Municipiul Giurgiu prin sistem centralizat in scopul incalzirii si prepararii apei calde pentru perioada de incalzire 01-15 aprilie 2022 Nu există fișiere 31/03/2022
140 29/03/2022 Primarul Modificarea Hotararii Consiliului Local nr.145 din 22.04.2015 cu privire la stabilirea categoriilor de persoane  beneficiare de transport public cu tarif redus si gratuit in Municipiul Giurgiu Giurgiu modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.125/06.04.2016 Nu există fișiere 31/03/2022
139 28/03/2022 Primarul Incheierea Protocolului de colaborare intre Municipiul Giurgiu prin Directia de Asistenta Sociala Giurgiu si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vlascaal Judetului Giurgiu Nu există fișiere 31/03/2022
138 28/03/2022 Primarul Acceptarea raspunsului la oferta de vanzare a Consiliului Judetean Giurgiu a actiunilor detinute de Municipiul Giurgiu la societatea comerciala APA SERVICE S.A. Giurgiu Nu există fișiere 31/03/2022
137 28/03/2022 Primarul Delegarea gestiunii prin atribuire directa a serviciului public de salubrizare stradala din municipiului Giurgiu catre  S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A avand ca actionar majoritar Municipiul Giurgiu Nu există fișiere 31/03/2022
136 28/03/2022 Primarul Aprobarea Actului aditional nr.9 la Contractul de delegare nr.21667/05.06.2015 incheiat cu operatorul de transport public local S.C. Liber Trans Com S.R.L. Nu există fișiere 31/03/2022
135 25/03/2022 Primarul Radierea unor pozitii din Anexa la Hotararea nr.273/29.07.2015 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu inscrise in Hotararea Consiliului Local nr.135/26.08.1999 modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr.76 din 16.05.2022 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 31/03/2022
134 25/03/2022 Primarul Incheierea unui acord de parteneriat intre Municipiul Giurgiu Fundatia The Institute si Inspectoratul Scolar Judetean Giurgiu in vederea implementarii programului national ASAP de colectare selectiva a deseurilor in unitatile de invatamant din municipiul Giurgiu Nu există fișiere 31/03/2022
133 25/03/2022 Primarul Aprobarea rectificarii Bugetului centralizat al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2022 Nu există fișiere 31/03/2022
132 25/03/2022 Primarul Aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 Nu există fișiere 31/03/2022
131 25/03/2022 Primarul Acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei reprezentantul Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor  Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-8 inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 29.04.2022 Nu există fișiere 31/03/2022
130 24/03/2022 Primarul Acordarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Viata si Speranta 2003 din Giurgiu Nu există fișiere 31/03/2022
129 24/03/2022 Primarul Aprobarea Regulamentului Comisiei de analiza si solutionare a cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in mod exclusiv specialistilor din sanatate Nu există fișiere 26/05/2022
128 24/03/2022 Primarul Stabilirea Listei de prioritati pentru anul 2022 in vederea repartizarii locuintelor sociale in municipiul Giurgiu Nu există fișiere 31/03/2022
127 24/03/2022 Primarul Aprobarea Regulamentului Comisiei sociale de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri construite prin ANL administrarea exploatarea si inchirierea acestora aflate pe raza municipiului Giurgiu Nu există fișiere 26/05/2022
126 24/03/2022 Primarul Aprobarea suplimentarii Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 Nu există fișiere 24/03/2022
125 23/03/2022 Primarul Acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei reprezentantul Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor Operatorului Regional Apa Service S.A. Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-7 inscrise pe Ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 29.04.2022 Nu există fișiere
124 23/03/2022 Primarul Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale TRACUM S.A. Nu există fișiere 31/03/2022
123 23/03/2022 Primarul Delegarea gestiunii dezinsectie si dezinfectie in municipiul Giurgiu catre S.C. Giurgiu Servicii Publice  Nu există fișiere 31/03/2022
122 23/03/2022 Primarul Schimbarea locuintelor atribuite unor chiriasi Nu există fișiere 31/03/2022
121 23/03/2022 Primarul Modificarea anexei la hotararea 535 din 19.12.2019 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 31/03/2022
120 22/03/2022 Primarul Aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10162 din 21.04.1997 incheiat intre Municipiul Giurgiu si Societatea Tineret S.R.L. Nu există fișiere 31/03/2022 Retras
119 22/03/2022 Primarul Aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Giurgiu identificat cu numar cadastral 41801 situat in bulevardul Mihai Viteazu F.N. Nu există fișiere 31/03/2022
118 22/03/2022 Primarul Reorganizarea Comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 31/03/2022
117 22/03/2022 Primarul Aprobarea unei Conventii intre Municipiul Giurgiu si S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.in insolventa reprezentand plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive Complexul Marin Anastasovici Stadion Dunarea si Sala de sport Chauncey Hardy Nu există fișiere 31/03/2022
116 22/03/2022 Primarul Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. aferent anului 2022 Nu există fișiere 31/03/2022
115 22/03/2022 Primarul Actualizarea incadrarii in categorii functionale a unor strazi situate pe raza municipiului Giurgiu Nu există fișiere 31/03/2022
114 22/03/2022 Primarul Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale Giurgiu Constructii Edilitare SRL aferent anului 2022 Nu există fișiere 31/03/2022
113 22/03/2022 Primarul Transmitereain proprietatea unitatii de cult Episcopia Giurgiului a imobilului situat in comuna Slobozia Judetul Giurgiu Nu există fișiere 31/03/2022
112 21/03/2022 Primarul Modificarea Statului de Functii al Sport Club Municipal Dunarea 2020 Giurgiu Nu există fișiere 31/03/2022
111 21/03/2022 Primarul Aprobarea Raportului de analiza a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in municipiul Giurgiu pe semestrul al II-lea al anului 2021si stabilirea masurilor de optimizare a acesteia Nu există fișiere 31/03/2022
110 21/03/2022 Primarul Includerea in domeniul public al Municipiului Giurgiu a unor obiective de investitii-retele de alimentare cu apa si de canalizare si darea in administrare catre Operatorul Regional Apa Service S.A. Nu există fișiere
109 21/03/2022 Primarul Darea in administrare a unui spatiu din incinta Punctului Termic 64 catre Directia de Impozite si Taxe Locale Giurgiu Nu există fișiere 31/03/2022
108 21/03/2022 Primarul Modificarea anexei la H.C.L. nr.283/26.08.2021 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu pentru anul scolar 2021-2022 modificata prin H.C.L. nr.373 din 28.10.2021 Nu există fișiere 31/03/2022
107 21/03/2022 Primarul Modificarea anexei la H.C.L. nr.284/26.08.2021 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in comisiile de evaluare si asigurarea calitatii educatiei in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu pentru anul scolar 2021-2022 modificata prin h.c.l. 309 din 30.08.2021  Nu există fișiere 31/03/2022
106 21/03/2022 Primarul Stabilirea indicatorilor cheie de performanta pentru Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul 2022 Nu există fișiere 31/03/2022
105 21/03/2022 Primarul Aprobarea retragerii comunei Oinacu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sanatate asigurata prin apa curata Nu există fișiere 31/03/2022
104 17/03/2022 Primarul Aprobarea Regulamentului privind gospodarirea Municipiului Giurgiu-obligatiile si raspunderile institutiilor publice operatorilor economici persoanelor fizice si juridice Nu există fișiere
103 17/03/2022 Primarul Aprobarea suplimentarii Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 Nu există fișiere 18/03/2022
102 16/03/2022 Primarul Participarea Municipiului Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 419.766 lei si a esalonarii multianuale a implementarii proiectului inlocuire si redimensionare retea de transport agent termic intre racord PT71 si racord PT62 Nu există fișiere 31/03/2022
101 16/03/2022 Primarul Modificarea Hotararii nr.15 din 23.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor construite pentru tineri prin Agentia Nationala pentru Locuinte  Nu există fișiere
100 15/03/2022 Primarul Modificarea Hotararii nr.89 din 28.02.2022 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 18/03/2022
99 10/03/2022 Primarul Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 Nu există fișiere 28/04/2022
98 10/03/2022 Primarul Neexercitarea dreptului de preemptiune asupra imobilului situat in str. Garii nr.62 municipiul Giurgiu Nu există fișiere 18/03/2022
97 09/03/2022 Primarul Aprobarea suplimentarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 Nu există fișiere 09/03/2022
96 09/03/2022 Primarul Aprobarea modificarii Statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 31/03/2022
95 28/02/2022 Primarul Darea in folosinta gratuita a unui spatiu catre Societatea Nationala de Cruce Rotie din Romania Filiala Giurgiu Nu există fișiere 28/02/2022
94 22/02/2022 Primarul Aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 Nu există fișiere 24/02/2022
93 22/02/2022 Primarul Aprobarea rectificarii Bugetului centralizat al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2022 Nu există fișiere 24/02/2022
92 21/02/2022 Primarul Modificarea H.C.L.nr.497 din 22.12.2021 privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea a doua posturi de administrator in Consiliul de administratie al S.C.Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. avand ca autoritate publica tutelara Consiliul Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 24/02/2022
91 18/02/2022 Primarul  Stabilirea obiectivelor pentru care Directia Politiei Locale Giurgiu asigura paza Nu există fișiere 24/02/2022
90 18/02/2022 Primarul Aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu in domeniul public al Judetului Giurgiu a unui imobil situat in intravilanul Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 24/02/2022
89 18/02/2022 Primarul Implementarea in cadrul Societatii Tracum S.A. Giurgiu avand ca autoritate publica tutelara Consiliul Local al Municipiului Giurgiu a masurilor dispuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor pentru functia de Director General si Director General Adjunct Nu există fișiere 24/02/2022
88 18/02/2022 Primarul Majorarea capitalului social al S.C. Tracum S.A. Giurgiu  Nu există fișiere 24/02/2022
87 17/02/2022 Primarul Aprobarea Actului aditional nr.8 la Contractul de delegare nr.21667/05.06.2015 incheiat cu operatorul de transport public local SC Liber Trans Com S.R.L. Nu există fișiere 24/02/2022
86 17/02/2022 Primarul Modificarea componentei unei comisii de specialitate a Consiliului Local al Muicipiului Giurgiu Nu există fișiere 24/02/2022
85 17/02/2022 Primarul Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.pentru anul 2022 Nu există fișiere 24/02/2022
84 17/02/2022 Primarul Mandatarea reprezentantilor Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a actionarilor pentru numirea a 2 administratori provizorii in Consiliul de Administratie al societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. Nu există fișiere 24/02/2022
83 17/02/2022 Primarul Incheierea unui acord de parteneriat intre Asociatia Calator prin Romania Municipiul Giurgiu si Biblioteca Judeteana I.A.Basarabescu Giurgiu in vederea implementarii proiectelor culturale Nocturne de poazie si Casute de autor pentru cititor Nu există fișiere 24/02/2022
82 17/02/2022 Primarul Aprobarea sumei de 7800 lei necesara premierii elevilor din municipiul Giurgiu pentru participarea la concursul de eseuri concursul de fotografii concursul de pictura-cu tema Cum vad eu orasul meu editia a-II-a Nu există fișiere 24/02/2022
81 16/02/2022 Primarul Delegarea atributiilor de pregatire si organizare a activitatilor dedicate sarbatoririi Zilelor Municipiului Giurgiu in municipiul Giurgiu Centrului Cultural Local Ion VineaGiurgiu Nu există fișiere 24/02/2022
80 16/02/2022 Primarul Neexercitarea dreptului de preemptiune asupra imobilului situat in strada Garii nr.64 municipiul Giurgiu Nu există fișiere 24/02/2022
79 16/02/2022 Primarul Aprobarea tarifelor aferente activitatilor prestate de catre Societatea Comerciala Giurgiu Servicii Locale S.A.-in insolventa Nu există fișiere 24/02/2022
78 16/02/2022 Primarul Modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala Giurgiu Nu există fișiere 24/02/2022
77 16/02/2022 Primarul Acordarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Licuricii din Giurgiu Nu există fișiere 24/02/2022
76 16/02/2022 Primarul Aprobarea tarufelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitate publica si pretul aferent apei dedurizate practicate de UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. Nu există fișiere 24/02/2022
75 16/02/2022 Primarul Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A. pentru anul 2022 Nu există fișiere 24/02/2022
74 16/02/2022 Primarul Aprobarea completarii documentatiei de licitatie publica cu strigare privind inchiriere spatii/active/teren din cadrul Directiei Administrare Active din Proiecte cu Finantare Europeana Nu există fișiere 24/02/2022
73 16/02/2022 Primarul Modificarea H.C.L. nr.14 din 28.01.2021 privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Giurgiu in Adunarile Generale ale Actionarilor la societatile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 24/02/2022
72 16/02/2022 Primarul Modificarea anexei 3 la Hotararea nr.281/26.08.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 24/02/2022
71 16/02/2022 Primarul Aprobarea documentatiei de atribuire in vederea vanzarii prin licitatie publica a imobilului situat in municipiul Giurgiu Soseaua Balanoaiei nr.7 din 24.02.2022 Nu există fișiere 24/02/2022
70 16/02/2022 Primarul Aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 24/02/2022
69 16/02/2022 Primarul Actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 24/02/2022
68 15/02/2022 Primarul Aprobarea modificarii Statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu si Directiei de Evidenta a Persoanelor  Nu există fișiere 24/02/2022
67 15/02/2022 Primarul Modificarea H.C.L. nr.449 din 22.12.2020 privind aprobarea schimbarii denumirii Scolii Gimnaziale nr.10 in Scoala Gimnaziala Sfintii Martiri Brancoveni incepand cu anul scolar 2021-2022 Nu există fișiere 24/02/2022
66 15/02/2022 Primarul Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu si a unui membru supleant pentru a participa in calitate de membru /membru supleant in comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat Nu există fișiere 24/02/2022
65 15/02/2022 Primarul Modificarea anexei la H.C.L. nr.283/26.08.2021 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu pentru anul scolar 2021-2022 modificata prin H.C.L. nr.373 din 28.10.2021 Nu există fișiere 24/02/2022
64 15/02/2022 Primarul Modificarea H.C.L. nr.399 din 03.11.2021 Nu există fișiere 24/02/2022
63 11/02/2022 Primarul Prelungirea termenului de aplicare a H.C.L. nr.413 din 25.11.2021 privind instituirea unor facilitati fiscale la nivelul municipiului Giurgiu Nu există fișiere 24/02/2022
62 11/02/2022 Primarul Aprobarea acordului de cooperare intre Municipiul Giurgiu si Muzeul Judetean Teohari Antonescu Giurgiu in scopul organizarii unei expozitii Nu există fișiere 24/02/2022
61 10/02/2022 Primarul Aprobarea reglementarii situatiei juridice a enor terenuri situate in intravilanul municipiului Giurgiu si aprobarea rapoartelor de evaluare aferente Nu există fișiere 24/02/2022
60 09/02/2022 Primarul Prelungirea termenului de folosinta gratuita a unui teren situat in municipiul Giurgiu de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Nu există fișiere 24/02/2022
59 09/02/2022 Primarul Aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr.7477 din 01.03.2017 incheiat intre municipiul Giurgiu si societatea MSM BUSINES GROUP S.R.L. Nu există fișiere 24/02/2022
58 09/02/2022 Primarul Aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr.10571 din 24.03.2017 incheiat intre Municipiul Giurgiu si societatea MSM BUSINESS GROUP S.R.L. Nu există fișiere 24/02/2022
57 09/02/2022 Primarul Aprobarea documentatiei de atribuire in vederea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 323 mp. situat in municipiul giurgiu Strada Caramidarii vechi nr.39 Nu există fișiere 24/02/2022
56 09/02/2022 Primarul Stabilirea oportunitatii vanzarii directe a unui teren in suprafata de 42mp. situat in municipiul Giurgiu strada Vlad Tepes adiacent Bloc MUV 3 Nu există fișiere 24/02/2022
55 09/02/2022 Primarul Stabilirea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 191mp. situat in municipiul Giurgiu Strada Amforei nr.2C Nu există fișiere 24/02/2022
54 09/02/2022 Primarul Modificarea Hotararii nr.482 din 22.12.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 24/02/2022
53 09/03/2022 Primarul Modificarea Hotararii nr.483 din 22.12.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 09/02/2022
52 08/02/2022 Primarul Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier al domnului Gudumac Sorin-Daniel si vacantarea locului acestuia din cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 09/02/2022
51 08/02/2022 Primarul Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru sedinta extraordinara din data de 09.02.2022 Nu există fișiere 09/02/2022
50 07/02/2022 Primarul Aprobarea unei Conventii incheiate intre Societatea Premier Energy S.R.L. Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.si Municipiul Giurgiu Nu există fișiere 09/02/2022
49 04/02/2022 Primarul Aprobarea Bugetului de imprumuturi interne pe anul 2022 Nu există fișiere 09/02/2022
48 04/02/2022 Primarul Aprobarea Bugetului centralizat al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2022 Nu există fișiere 09/02/2022
47 04/02/2022 Primarul Aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 Nu există fișiere 09/02/2022
46 02/02/2022 Primarul Aprobarea dezmembrarii unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Giurgiu Nu există fișiere 24/02/2022 Respins
45 01/02/2022 Primarul Neexercitarea dreptului de preemptiune asupra imobilului situat in strada Stefan cel Mare nr.14 municipiul Giurgiu Nu există fișiere 09/02/2022
44 01/02/2022 Primarul Aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si in repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in mod exclusiv specialistilor din sanatate in municipiul Giurgiu Nu există fișiere 24/02/2022
43 01/02/2022 Primarul Aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in municipiul Giurgiu Nu există fișiere 24/02/2022
42 26/01/2022 Primar Aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire Spatii Comercialebeneficiar Azochim SRL Nu există fișiere 31/03/2022
41 21/01/2022 Primarul Modificarea anexelor nr.1 si nr.2 la H.C.L nr.359 din 28.10.2021 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 27/01/2022
40 21/01/2022 Primarul Desemnarea domnului viceprimar Damian Marian pentru a exercita primul calitatea de inlocuitor de drept al Primarului Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 27/01/2022
39 20/01/2022 Primarul Completarea H.C.L. nr.405 din 18.11.2021 privind aprobarea obtinerii unui credit de investitii de la Banca Transilvania in valoare de 112.077 Euro si garantarea creditului cu bunurile aflate in proprietatea S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. Nu există fișiere 27/01/2022
38 20/01/2022 Primarul Aprobarea incheierii unei Conventii intre Municipiul Giurgiu si Societatea Comerciala Strabag S.R.L. reprezentand plata penalitatilor la facturile neincasate Nu există fișiere 27/01/2022 Retras
37 19/01/2022 Primarul Modificarea Hotararii nr.434 din 25.11.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 27/01/2022
36 19/01/2022 Primarul Modificarea Hotararii nr.288 din 26.08.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 27/01/2022
35 19/01/2022 Primarul Modificarea Hotararii nr.440 din 25.11.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 27/01/2022
34 19/01/2022 Primarul Aprobarea privind nivelul minim al tarifelor de prestari servicii operatiuni cheu si alte tarife pentru anul 2022 preacticate de societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. Nu există fișiere 27/01/2022
33 19/01/2022 Primarul Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Administratia Zonei Libere GiurgiuS.A. pentru anul 2022 Nu există fișiere 27/01/2022
32 19/01/2022 Primarul Aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui imobil inscris in cartea funciara nr.36938 apartinand domeniului privat al Municipiului Giurgiu situat in municipiul Giurgiu soseaua Balanoaieinr.7 Nu există fișiere 27/01/2022
31 19/01/2022 Primar Modificarea Hotararii nr.273/29.07.2015 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu inscrise in H.C.L.nr.135 din 26.08.1999 modificata si completata prin H.C.L. nr.76 din 16.05.2002 privind insusirea inventarului bunurilor vare apartin domeniului public al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 27/01/2022
30 19/01/2022 Primarul Aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren identificat cu nr. cadastral 40682 apartinand domeniului privat al municipiului Giurgiu situat in municipiul Giurgiu strada Caramidarii Vechi nr.39 Nu există fișiere 27/01/2022
29 19/01/2022 Primarul Stabilirea oportunitatii vanzarii directe a unui imobil compus din constructie si teren in suprafata de 344 mp. situat in Municipiul Giurgiu Bulevardul CFR FN Nu există fișiere 27/01/2022
28 19/01/2022 Primarul Aprobarea modificarii Statului de Functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu si Directiei de Evidenta a Persoanelor  Nu există fișiere 27/01/2022
27 18/01/2022 Primarul Mandatarea reprezentantilor Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. avans ca autoritate publica tutelara Consiliul Local al Municipiului Giurgiu pentru numirea unui administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al societatii Nu există fișiere 27/01/2022
26 18/01/2022 Primarul Preluarea unor imobile situate in Vama Giurgiu de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.-Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti Nu există fișiere 27/01/2022
25 18/01/2022 Primarul Modificarea art.1 din Hotararea nr.282 din 25.07.2019 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 27/01/2022
24 18/01/2022 Primarul Aprobarea listei de reprezentare a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere Nu există fișiere 27/01/2022
23 17/01/2022 Primarul Implementarea in cadrul Societatii Comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. avand ca autoritate publica tutelara Consiliul Local al Municipiului Giurgiu a masurilor dispuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice  Nu există fișiere 27/01/2022
22 17/01/2022 Primarul Aprobarea Raportului final nr.60178 din 30.12.2021 al Comisiei de selectie si mandatarea reprezentantilor Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A.pentru numirea membrilor in Consiliul de Administratie al acestei societati Nu există fișiere 27/01/2022
21 17/01/2022 Primarul Aprobarea raportului final nr.1633 din 12.01.2022 al Comisiei de selectie si mandatarea reprezentantilor Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. TRACUM S.A.Giurgiu pentru numirea membrilor in Consiliul de Administratie al acestei societati Nu există fișiere 27/01/2022
20 17/01/2022 Primarul Acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei reprezentantul Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor Operatorului Regional Apa Service S.A. Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-4 inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 01.02.2022  Nu există fișiere 27/01/2022
19 17/01/2022 Primarul Acordarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Clubul Pensionarilor din Judetul Giurgiu Nu există fișiere 27/01/2022
18 17/01/2022 Primarul Incheierea acordului de parteneriat intre Municipiul Giurgiu Nu există fișiere 27/01/2022
17 17/01/2022 Primarul Aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local ce urmeaza a fi prestate de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social Nu există fișiere 27/01/2022
16 17/01/2022 Primarul Modificarea art.2 al H.C.L.nr.405 din 09.12.2020 privind aprobarea depunerii proiectului Elevii giurgiuveni invata si online-EGI-ON pentru finantare prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020 Axa prioritara 2- Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor(TIC) Nu există fișiere 17/01/2022
15 13/01/2022 Primarul Modificarea hotararii nr.434 din 25.11.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 17/01/2022 Retras
14 13/01/2022 Primarul Modificarea hotararii nr.228 din 26.08.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 17/01/2022 Retras
13 13/01/2022 Primarul Modificarea hotararii nr.440 din 25.11.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere 17/01/2022 Retras
12 12/01/2022 Primarul Modificarea si completarea H.C.L.nr.348 din 15.10.2021 modificata prin H.C.L. nr.352 din 25.10.2021 Nu există fișiere 17/01/2022
11 12/01/2022 Primarul Aprobarea modificarii H.C.L. NR.493 Nu există fișiere 12/01/2022
10 11/01/2021 Primarul Aprobarea unei Conventii incheiate intre Societatea Premier Energy S.R.L. Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. si Municipiul Giurgiu Nu există fișiere 12/01/2022
9 11/01/2022 Primarul Acordarea unui mandat special Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara Sanatate asigurata prin apa curata Judetul Giurgiupentru exercitarea atributiilor privind modificarea pretului pentru apa potabila si a tarifului pentru canalizare Nu există fișiere
8 11/01/2022 Primarul Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru perioada februarie-aprilie 2022 Nu există fișiere 27/01/2022
7 11/01/2022 Primarul Aprobarea modificarii Statului de functii al Centrului Cultural Local Ion Vinea prin transformarea unui post din cadrul Serviciului Artistic-Orchestra de sufători Valahia Nu există fișiere 27/01/2022
6 06/01/2022 Primarul Stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali in anul 2022 Nu există fișiere 27/01/2022
5 05/01/2022 Primarul Majorarea impozitelor pe cladiri si terenuri pentru cladirile si terenurile neingrijite de pe raza municipiului Giurgiu pentru anul fiscal 2022 Nu există fișiere 27/01/2022
4 05/01/2022 Primarul Modificarea si completarea H.C.L. nr.348 din 15.10.2021 modificata prin  H.C.L. nr.352 din 25.10.2021 privind aprobarea pretului local de facturare al energiei termice livrata populatiei din municipiul Giurgiu prin sistem centralizat in scopul incalzirii si prepararii apei calde pentru sezonul de incalzire 15 octombrie 2021-15 aprilie 2022 Nu există fișiere 06/01/2022
3 05/01/2022 Primarul Modificarea si completarea H.C.L. nr.347 din 15.10.2021 modificata pron H.C.L. nr.351 din 25.10.2021 privind aprobarea pretului local al energiei termice catre utilizatorii de energie termica din municipiul Giurgiu prin sistem centralizat in scopul incalzirii si prepararii apei calde pentru sezonul de incalzire 15 octombrie2021-15 aprilie 2022 Nu există fișiere 06/01/2022
2 05/01/2022 Primarul Modificarea Organigramei Societatii Giurgiu Constructii Edilitare S.R.L. Nu există fișiere 27/01/2022
1 05/01/2022 Primarul Aprobarea excedentului sectiunii de functionare si deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2021 precum si utulizarea excedentului bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2021 Nu există fișiere 06/01/2022
283 26/07/2022 Primarul Aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Vizualizare 28/07/2022
282 26/07/2022 Primarul Aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022 Vizualizare 28/07/2022
281 21/07/2022 Primarul Constituirea Grupului de Lucru Local, conform Strategiei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027 Vizualizare 28/07/2022
280 21/07/2022 Primarul Aprobarea Contului de execuţie consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul II 2022 Vizualizare 28/07/2022
279 21/07/2022 Primarul Modificarea Hotărârii nr.104/31.03.2022 a Consiliului Local al municipiului Giurgiu prin care a fost reorganizată Comisia de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu Vizualizare 28/07/2022
278 21/07/2022 Primarul Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.231/08.07.2022 privind aprobarea încheierii unei convenții între Municipiul Giurgiu și Orange Romania Communications S.A., privind eșalonarea debitului Vizualizare 28/07/2022
276 20/07/2022 Primarul Implementarea în cadrul Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsuriloe dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice pentru funcțiile de administrator în Consiliul de Administrație al societății Vizualizare 28/07/2022
275 20/07/2022 Primarul Reglementarea situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu Vizualizare 28/07/2022
274 19/07/2022 Primarul Aprobarea restricționării circulației auto pe un sector de drum din municipiul Giurgiu Vizualizare 28/07/2022 Respins
273 19/07/2022 Primarul Darea în administrare a unor obiecte de inventar către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. Vizualizare 28/07/2022
272 19/07/2022 Primarul Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.249/29.07.2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, cod SMIS 119400 Vizualizare 28/07/2022
271 19/07/2022 Primarul Prelungirea duratei de folosință gratuită a unui teren situat în municipiul Giurgiu, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Vizualizare 28/07/2022
270 18/07/2022 Primarul Aprobarea depunerii proiectului „Proiect tip creșă mică – Construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe moderne și eficiente energetic în Municipiul Giurgiu” în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Rezidență, PNRR/2022/C15/I.1 Vizualizare 25/07/2022
269 18/07/2022 Primarul Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada august – octombrie 2022 Vizualizare 28/07/2022
268 18/07/2022 Primarul Aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor Vizualizare 28/07/2022
267 07/07/2022 Primarul Modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Giurgiu către Societatea Giurgiu Servicii Publice S.A., Anexa 4 la H.C.L. nr.117 din 31.03.2022 Vizualizare 08/07/2022
266 07/07/2022 Primarul Modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Giurgiu către Societatea Giurgiu Servicii Publice S.A., Anexa 4 la H.C.L. nr.126 din 31.03.2022 Vizualizare 08/07/2022
265 07/07/2022 Primarul Modificarea listei locurilor de așteptare sau de staționare a taxiurilor în Municipiul Giurgiu Vizualizare
264 07/07/2022 Primarul Aprobarea încheierii unei convenții între Municipiul Giurgiu și Orange România Comunications S.A.privind eșalonarea debitului Vizualizare 08/07/2022
263 06/07/2022 Primarul Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru ședința extraordinară din data de 08.07.2022 Vizualizare 08/07/2022
262 06/07/2022 Primarul Modificarea tarifelor pentru serviciile publice prestate și a taxelor pentru închiriere percepute de către Centru Cultural Local Ion Vinea Vizualizare
261 06/07/2022 Primarul Aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Vizualizare 08/07/2022
260 28/06/2022 Primarul Aprobarea anexei nr.1 la Contractul de delegare nr.17.018/1.525/12.04.2022 privind delegarea prin gestiune directă a serviciului public de dezinsecție, dezinfexție și deratizare în Municipiul Giurgiu către Societatea Giurgiu Servicii Publice S.A.,  aprobat prin H.C.L.nr.117 din 31.03.2022  Nu există fișiere
259 28/06/2022 Primarul Aprobarea nivelului minim al tarifelor pentru eliberarea licențelor de lucru în Zona Liberă Giurgiu și a altor tarife utilizate de Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. valabile începând cu data de 01.07.2022 Vizualizare 30/06/2022
258 28/06/2022 Primarul Modificarea Statului de funcții al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A Vizualizare 30/06/2022
257 27/06/2022 Primarul Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4500lei Vizualizare 30/06/2022
256 23/06/2022 Primarul Aprobarea rectificării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022 Vizualizare 30/06/2022
255 23/06/2022 Primarul Rectificarea bugetului de împrumuturi interne pe anul 2022 Vizualizare 30/06/2022
254 23/06/2022 Primarul Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Vizualizare 30/06/2022
253 23/06/2022 Primarul Aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și Societatea Giurgiu Servicii Locale S.A.în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul „Marin Anastasovici”, Stadion”Dunărea” și Sala de sport ”Chauncey Hardy) Vizualizare 30/06/2022
252 23/06/2022 Primarul Modificarea Hotărârii nr.431/22.12.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Vizualizare 30/06/2022
251 23/06/2022 Primarul Modificarea Regulamentului pentru acordarea burselor școlare pentru elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza municipiului Giurgiu, anexă la H.C.L.nr.413/22.12.2020 Vizualizare 30/06/2022
250 23/06/2022 Primarul Mandatarea reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății Vizualizare 30/06/2022
249 23/06/2022 Primarul Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu Vizualizare 30/06/2022
248 23/06/2022 Primarul Aprobarea Regulamentului cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în anul 2021 Vizualizare 30/06/2022
247 22/06/2022 Primarul Darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta imobilului situat în strada Ștefan cel Mare nr.1 către Asociația Județeană Giurgiu a Pensionarilor Vizualizare 30/06/2022
246 22/06/2022 Primarul Aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren identificat prin cartea funciară nr.41752, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Bulevardul București, adiacent     bloc 61/2D-62/2D Vizualizare 30/06/2022 Respins
245 22/06/2022 Primarul Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Tracum SA, aferente anului 2021 Vizualizare 30/06/2022
244 21/06/2022 Primarul Aprobarea actualizării Anexei 2 la H.C.L. nr.367/21.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru „Cimitirul Bălănoaia II” Vizualizare 30/06/2022
243 21/06/2022 Primarul Aprobarea vânzării directe a unui imobil compus din construcție și teren aferent în suprafată de 344,00 mp. situat în municipiul Giurgiu, bulevardul CFR, FN  Vizualizare 30/06/2022
242 21/06/2022 Primarul Modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu Vizualizare 30/06/2022
241 21/06/2022 Primarul Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu Vizualizare 30/06/2022
240 20/06/2022 Primarul Delegarea atribuțiilor de pregătire și organizare a activităților dedicate sărbătoririi „Sfintei Fecioare Maria” în municipiul Giurgiu, Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu Vizualizare 30/06/2022
239 20/06/2022 Primarul Aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu Vizualizare 30/06/2022
238 20/06/2022 Primarul Aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu Vizualizare 30/06/2022
237 17/06/2022 Primarul Aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul Stradal și atribuirea de denumire Vizualizare 30/06/2022
236 17/06/2022 Primarul Aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu Vizualizare
235 17/06/2022 Primarul Modificarea Hotărârii nr.261/27.10.2011 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Vizualizare 30/06/2022
234 16/06/2022 Primarul Modificarea și completarea H.C.L. nr.146/08.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Inlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT 71 și racord PT 62 Nu există fișiere 20/06/2022
233 16/06/2022 Primarul Probarea completării documentației de licitație publică cu strigare privind închiriere spații /active/ teren din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană Nu există fișiere
232 16/06/2022 Primarul Modificarea H.C.L. nr.90/31.03.2021 privind aprobarea asocierii Municipiului Giurgiu cu Județul Giurgiu, în vederea realizării proiectului „Campus Școlar Profesional și Tehnic/Dual în Municipiul Giurgiu” Nu există fișiere 20/06/2022
231 16/06/2022 Primarul Aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Nu există fișiere 20/06/2022
230 16/06/2022 Primarul Aprobarea depunerii în parteneriat a proiectului Modernizarea și dezvoltarea sistemului de transport public în Giurgiu și zona sa metropolitană cu impact asupra reducerii poluării și creșterii siguranței rutiere prin achiziția de autobuze și microbuze electrice, în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 Nu există fișiere 20/06/2022
229 16/06/2022 Primarul Modificarea și completarea H.C.L. nr.109/31.03.2022 privind actualizarea încadrării în categorii funcționale a unor străzi situate pe raza municipiului Giurgiu Vizualizare 30/06/2022
228 15/06/2022 Primarul Înlocuirea unui acord de asociere între Fundația Proam Events, Județul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Regia Națională a Pădurilor-Romsilva-Direcția Silvică Giurgiu și Societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Giurgiu, în vederea promovării sportului pentru toți prin ciclism Nu există fișiere 20/06/2022
227 15/06/2022 Primarul Modificarea anexei la H.C.L. nr.87/31.03.2022 privind participarea Municipiului Giurgiu la Programul termoficare cu suma de 419.766 și a eșalonării multianuale a implementării proiectului „Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT 71 și eacord PT 62 Nu există fișiere 20/06/2022
226 15/06/2022 Primarul Modificarea și completarea H.C.L. nr.146/08.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord P.T.71 și racord P.T. 62 Nu există fișiere
316 01/09/2022 Primar Aprobarea participarii Municipiului Giurgiu la evenimentul „Zilele Agriculturii Giurgiuvene” Vizualizare
315 01/09/2022 Primar Aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 Vizualizare
314 26/08/2022 Primar Atabilirea impozitului taxei pe cladiri pentru anul fiscal 2023 Nu există fișiere
313 26/08/2022 Primar Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru a participa in calitate de membru in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat Vizualizare
312 23/08/2022 Primar Aprobarea Protocolului de colaborare intre Judetul Giurgiu prin Consiliul Judetean Giurgiu Municipiul Giurgiu si Avesta Battery & Energy Engineering NV Vizualizare
311 22/08/2022 Primar Modificarea hotararii nr.188 26.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Renovare energetica a unor cladiri rezidentiale multifamiliale din municipiul Giurgiu in vederea finantarii prin Planul National de Redresare si Rezilienta apelul de proiecte PNRR 2022 C5 A.3.1 1 Vizualizare
310 22/08/2022 Primar Aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a terenurilor si sau constructiilor apartinand domeniului privat al Municipiului Giurgiu Vizualizare
309 19/08/2022 Primar Modificarea graficelor de rambursare din contractele de credit nr.RQ17070316890211 04.08.2017 pentru refinantarea datoriei publice locale a Municipiului Giurgiu si nr.RQ17050316881067 11.10.2017 pentru investitii Vizualizare
308 18/08/2022 Primar Aprobarea pretului local de facturare al energiei termice livrata populatiei din Municipiul Giurgiu prin sistem centralizat in scopul incalzirii si prepararii apei calde pentru sezonul de incalzire 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023 Vizualizare
307 18/08/2022 Primar Aprobarea pretului local al energiei termice catre utilizatorii de energie termica din Municipiul Giurgiu prin sistem centralizat in scopul incalzirii si prepararii apei calde pentru sezonul de incalzire 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023 Vizualizare
306 18/08/2022 Primar Aprobarea pretului local de facturare al energiei termice livrata populatiei din Municipiul Giurgiu prin sistem centralizat in scopul incalzirii si prepararii apei calde pentru perioada 15 – 31 octombrie 2022 Vizualizare
305 18/08/2022 Primar Aprobarea pretului local al energiei termice catre utilizatorii de energie termica din Municipiul Giurgiu prin sistem centralizat in scopul incalzirii si prepararii apei calde pentru perioada 15 – 31 octombrie 2022 Vizualizare
304 18/08/2022 Primar Aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 Vizualizare
303 18/08/2022 Primar Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Doua locuinte unifamiliale” beneficiar Sandu Pantazi Vizualizare
302 18/08/2022 Primar normativ Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „imobil locuinte colective cu spatii comerciale la parter” beneficiar TC CONSTRUCT SRL Vizualizare
300 18/08/2022 Primar Aprobarea delegarii atributiilor de organizare a activitatilor dedicate celei de-a cincea editii a Crosului transfrontalier Free Spirit Run Giurgiu – Ruse din 25 septembrie 2022 Sport Clubului Municipal Dunarea 2020 Giurgiu Vizualizare
299 18/08/2022 Primar Mandatarea reprezentantilor municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.pentru exprimarea votului in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Nu există fișiere
298 18/08/2022 Primar Aprobarea reglementarii situatiei juridice a unor terenuri situate in municipiul Giurgiu includerea in Nomenclatorul stradal si atribuirea de denumire Vizualizare
297 17/08/2022 Primar Prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Giurgiu nr.21667 05.06.2015 incheiat cu S.C. Liber Trans Com S.R.L. Vizualizare
296 16/08/2022 Primar Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu pentru anul scolar 2022-2023 Vizualizare
295 16/08/2022 Primar Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu pentru anul scolar 2022-2023 Vizualizare
294 12/08/2022 Primar Actualizarea Regulamentului referitor la modalitatea de acordare a drepturilor cuvenite copiilor elevilor tinerilor cu cerinte educationale speciale scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar din Municipiul Giurgiu Vizualizare
293 08/08/2022 Primar Aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltulieli pe anul 2022 Vizualizare 08/08/2022
292 05/08/2022 Primar Incheierea unui Contract de asociere in participatie intre Municipiul Giurgiu si Asociatia Sportiva Club Sportiv AS Carmen Bucuresti 1937 Vizualizare 08/08/2022
291 05/08/2022 Primar Aprobarea inchiderii respectiv restrictionarii circulatiei auto pe anumite sectoare de drum din municipiul Giurgiu Vizualizare 08/08/2022
290 05/08/2022 Primar Modificarea Contractului de Asociatiune in Participatiune nr.16883 3018 din data de 30 septembrie 2010 astfel cum a fost modificat prin actele aditionale ulterioare incheiate intre Municipiul Giurgiu si Asociatia Fotbal Club ASTRA Giurgiu Vizualizare 08/08/2022
289 03/08/2022 Primar Aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu in domeniul public al Judetului Giurgiu a unui imobil situat in intravilanul municipiului Giurgiu strada Unirii FN adiacent Hotel „Steaua Dunarii” – „Bazin de inot didactic” Zona de Agrement „Steaua Dunarii” Vizualizare 08/08/2022
288 02/08/2022 Primar Modificarea graficelor de rambursare din Contractele de credit nr.RQ17070316890211 04.08.2017 pentru refinantarea datoriei publice locale a Municipiului Giurgiu si nr.RQ17050316881067 11.10.2017 pentru investitii Vizualizare 08/08/2022 Retras
287 02/08/2022 Primar Modificarea Hotararii Consiliului Local nr.397 25.11.2020 privind darea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 4.450 mp. identificat cu numar cadastral 35752 situat in Soseaua Portului FN adiacent Strand – Bazin Veriga catre C.N. Administratia Porturilor Dunarii Fluviale S.A. Vizualizare 08/08/2022
286 02/08/2022 Primar Acordarea unui mandat specialdomnului Dumitrescu Silviu-Andrei reprezentantul municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu pentru exprimarea votului in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Vizualizare
285 02/08/2022 Primar Neexercitarea dreptului de preemptiune asupra imobilului situat in Strada Garii nr.9 Municipiul Giurgiu Vizualizare 08/08/2022
284 02/08/2022 Primar Modificarea Statului de Functii al Directiei Administrare Active din Proiecte cu Finantare Europeana Vizualizare
327 19/09/2022 Primar privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al domnului Calagiu Gheorghe și vacantarea locului acestuia din cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Vizualizare
329 19/09/2022 Primar Aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022 Vizualizare
333 19/09/2022 Primar Aprobarea depunerii proiectului Înființarea a două centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar (CAV) în Municipiul Giurgiu, în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A Vizualizare
334 19/09/2022 Primar Aprobarea depunerii proiectului Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor pe raza Municipiului Giurgiu, în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B Vizualizare
321 12/09/2022 Primar Modificarea componenței Grupului Local de Lucru, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.239/28.07.2022 Vizualizare
301 18/08/2022 Primar normativ Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu locuințe colective cu dotări de servicii complementare”, beneficiar TOFF RESIDENCE GIURGIU S.R.L Vizualizare
317 05/09/2022 Primar Aprobarea închirierii directe a spațiului din incinta Punctului Termic nr.35, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Șoseaua București Vizualizare
318 05/09/2022 Primar Darea în folosință gratuită a unui imobil situat în Bulevardul Mihai Viteazu, nr.70, către Mitropolia Munteniei și Dobrogei – Episcopia Giurgiului Vizualizare
331 14/09/2022 Primar Schimbarea temporară a destinației unei locuințe sociale și repartizarea acesteia pentru Mitropolia Munteniei și Dobrogei – Episcopia Giurgiului Vizualizare
319 05/09/2022 Primar Darea în folosință gratuită, către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A, a unui teren intravilan, în suprafață de 4767,00 mp., situat în municipiul Giurgiu Vizualizare
322 13/09/2022 Primar Prelungirea valabilității prin încheierea unor noi contracte de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință socială, ce aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu Vizualizare
324 13/09/2022 Primar Schimbarea locuințelor atribuite unor chiriaşi cu alte locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora, din categoria „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe” în Municipiul Giurgiu Vizualizare
325 13/09/2022 Primar Aprobarea Listei de priorități pentru repartizarea locuințelor, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 ani pentru anul 2022 Vizualizare
328 14/09/2022 Primar Avizul de principiu în vederea demarării procedurilor de cumpărare prin negociere directă a unor suprafețe de teren situate în intravilanul Municipiului Giurgiu, proprietate a S.C. OLEOMET S.R.L Vizualizare
332 15/09/2022 Primar Aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu Vizualizare
330 14/09/2022 Primar Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unei construcții – Sala de sport și aprobarea raportului de evaluare, necesare scoaterii din funcțiune, casării și valorificării Vizualizare
339 20/09/2022 Primar Neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Gării, nr.70, Municipiul Giurgiu Vizualizare
337 20/09/2022 Primar Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu Vizualizare
338 20/09/2022 Primar Aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unuia din loturi Vizualizare
323 13/09/2022 Primar Aprobarea alipirii unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu Vizualizare
326 13/09/2022 Primar Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei suprafețe de 1,00 mp., situată în incinta Liceului Teoretic „Nicolae Cartojan” din Municipiul Giurgiu Vizualizare
335 19/09/2022 Primar Constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 966 mp, înscris în Cartea funciară nr.34031 și constituirea dreptului de acces și trecere Vizualizare
342 22/09/2022 Primar Încheierea unui contract de închiriere pentru locuința de necesitete din strada Dîmboviței, nr.5 (cartier Obor) Vizualizare
343 22/09/2022 Primar Solicitarea de trecere a unor terenuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al Municipiului Giurgiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Vizualizare
336 20/09/2022 Primar Aprobarea Actului adiţional nr.7 la Contractul nr.36550/06.08.2019 în vederea modificării Inventarului bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Giurgiu Vizualizare
340 21/09/2022 Primar Ajustarea tarifelor practicate de către Giurgiu Servicii Publice S.A. pentru activitatea de salubrizare stradală în Municipiul Giurgiu Vizualizare
344 22/09/2022 Primar Aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Vizualizare
345 22/09/2022 Primar Aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022 Vizualizare
346 22/09/2022 Primar Rectificarea Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2022 Vizualizare
347 23/09/2022 Primar Modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr.224 din data de 30 iunie 2022 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu Vizualizare
277 21/07/2022 Primar Atribuirea de denumire „Profesor Spiridon Alexandru” Pistei de atletism din incinta Parcului Tineretului din municipiul Giurgiu Vizualizare
348 27/09/2022 Primar Aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Vizualizare
349 27/09/2022 Primar Aprobarea încheierii Actului adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare stradală în Municipiului Giurgiu, nr.18.635/1.699 din 21.04.2022, Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.126 din 31 martie 2022 Vizualizare
350 30/09/2022 Primar Încheierea unui Act adițional la Contractul de Asociere în participațiune nr.16.833/30.09.2010, cu modificările ulterioare Vizualizare
351 03/10/2022 Primar Modificarea Statului de Funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu: Vizualizare
352 03/10/2022 Primar Încheierea unui Acord de parteneriat între Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Giurgiu Vizualizare
353 10/10/2022 Primar Asigurarea unor porții de hrană caldă persoanelor participante din municipiul Giurgiu, cu ocazia Zilei Naționale a României-1 decembrie Vizualizare 14/10/2022
354 10/10/2022 Primar Aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe un sector de drum din municipiul Giurgiu Vizualizare 14/10/2022
355 11/10/2022 Primar Aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu Nu există fișiere
356 13/10/2022 Primar Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada noiembrie 2022-ianuarie 2023 Nu există fișiere
357 13/10/2022 Primar Modificarea componenței unei comisii de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Nu există fișiere
358 13/10/2022 Primar Aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe anumite sectoare de drum din municipiul Giurgiu Vizualizare 14/10/2022
359 13/10/2022 Primar Modificarea anexelor 1 și 2 la hotărârea consiliului local al municipiului Giurgiu 311/03.10.2022 Vizualizare
320 09/09/2022 Primar normativ Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu locuințe individuale” beneficiar PALAS S.R.L. Vizualizare
366 18/10/2022 Primar Încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, prin Direcția de Asistență Socială Giurgiu și Asociația E- Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome) Vizualizare
367 18/10/2022 Primar Aprobarea documentației tehnico-economice ( faza PT) și a Devizului General pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu, din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138711 Vizualizare
369 18/10/2022 Primar Aprobarea documentației tehnico – economice (faza PT) și a Devizului General pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710 Vizualizare
370 18/10/2022 Primar Aprobarea documentației tehnico – economice (faza PT) și a Devizului General pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Nr.3 arondată Școlii Gimnaziale Mircea Cel Bătrân din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138712 Vizualizare
371 18/10/2022 Primar Aprobarea documentației tehnico – economice (faza PT) și a Devizului General pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Sfinții Martiri Brâncoveni din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138713 Vizualizare
380 20/10/2022 Primar Aprobarea valorii actualizate a proiectului cu titlul „Facilități comunitare integrate pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu”, cod SMIS 137489 Vizualizare
374 19/10/2022 Primar Aprobarea Devizului General actualizat – faza PT, pentru obiectivul de investitii “Teren de sport multifuncțional la Școala Generală nr.6” Vizualizare
368 18/10/2022 Primar Revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 190/26.05.2022 privind aprobarea atribuirii contractului de lucrări de montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale aferente proiectului ”Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin eficientizarea Sistemului de Iluminat Public în Municipiul Giurgiu” către societatea GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A Vizualizare
376 19/10/2022 Primar Aprobarea Contului de execuție consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul III 2022 Vizualizare
375 19/10/2022 Primar Aprobarea Raportului final nr. 44717/10.10.2022 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru numirea membrilor în Consiliul de administrație al acestei societăți Vizualizare
372 18/10/2022 Primar Aprobarea Actului adiţional nr.8 la Contractul 36550/06.08.2019 în vederea modificării Inventarului bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Giurgiu Vizualizare
341 21/09/2022 Primar Aprobarea de atribuire denumire Stradă “MARIA TEOHARI” și includerea sa în Nomenclatorul Stradal Vizualizare
365 18/10/2022 Primar Aprobarea Listei de priorități finală pnul 2022 Vizualizare
360 17/10/2022 Primar Modificarea anexei la H.C.L.M. nr.261/25.08.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2022-2023 Vizualizare
362 17/10/2022 Primar Modificarea anexei la H.C.L.M. nr.260/25.08.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2022-2023 Vizualizare
357 13/10/2022 Primar Modificarea componenței unei Comisii de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Vizualizare
378 19/10/2022 Primar Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Șoseaua Portului, FN Vizualizare
377 19/10/2022 Primar Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 39054, situat în Municipiul Giurgiu Vizualizare
364 18/10/2022 Primar Aprobarea casării și valorificării prin vânzare a unui mijloc fix-înbrăcaminte piatră cubică străzi și a documentației de atribuire necesară organizării licitației publice deschise cu strigare Vizualizare
363 18/10/2022 Primar Schimbarea temporară a destinației unei locuințe sociale și repartizarea acesteia pentru Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu Vizualizare
361 17/10/2022 Primar Alocarea sumei de 146.974, 52 lei în vederea acordării cadourilor de Crăciun, preșcolarilor și elevilor din Municipiul Giurgu Vizualizare
355 11/10/2022 Primar Aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu Vizualizare
356 13/10/2022 Primar Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023 Vizualizare
381 20/10/2022 Primar Aprobarea Rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pe anul 2022 Vizualizare
382 21/10/2022 Primar Aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare a două imobile ce aparțin Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A Vizualizare
379 19/10/2022 Primar Aprobarea Devizului General si a documentatiei tehnico – economice – faza PT pentru obiectivul de investitii ”Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga, Cod SMIS 126029” Vizualizare
383 24/10/2022 Primar Aprobarea Rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pe anul 2022 Vizualizare
384 24/10/2022 Primar Aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023 Vizualizare
386 25/10/2022 Primar Aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Vizualizare
387 25/10/2022 Primar Aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022 Vizualizare
388 25/10/2022 Primar Rectificarea Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2022 Vizualizare
389 25/10/2022 Primar Alegerea comisiei de numărare și validare a voturilor în cazul hotărârilor care se adoptă prin vot secret. Vizualizare
390 26/10/2022 Primar Modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr. 315/14.10.2022 Vizualizare
391 27/10/2022 Primar Aprobarea numărului, cuantumului și a plății parțiale a burselor școlare pentru sem.II lea al anului școlar 2021-2022, aferente unităților de învățământ din Municipiul Giurgiu Vizualizare
395 07/11/2022 Primar Aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe anumite sectoare de drum din municipiul Giurgiu, cu ocazia menifestărilor dedicate „Zilei Naționale a României” Vizualizare
396 08/11/2022 Primar Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.280/18.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Înființarea a două centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar (CAV) în municipiul Giurgiu, în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/C3/S/I.1.A” Vizualizare
397 08/11/2022 Primar Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Vizualizare
398 08/11/2022 Primar Suplimentarea Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2022 Vizualizare
399 09/11/2022 Primar Modificarea Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor Vizualizare
413 15/11/2022 Primar Modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu Vizualizare
385 25/10/2022 Primar Majorarea impozitelor pe clădiri şi terenuri, pentru clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza Municipiului Giurgiu, pentru anul fiscal 2023 Vizualizare
400 09/11/2022 Primar Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.420 din 25.11.2021 pentru obiectivul de investiții „Modernizare rețea de apă, inclusiv branșamente Șoseaua Sloboziei” Vizualizare
403 10/11/2022 Primar Pprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor suprafețe situate în incinta Liceului Teoretic „Tudor Vianu” și incinta Liceului Tehnologic „Ion Barbu” din Municipiul Giurgiu Vizualizare
401 10/11/2022 Primar Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr.48.261/09.12.2016, încheiat între Municipiul Giurgiu și societatea EXCHANGE BILL POINT S.R.L Vizualizare
402 10/11/2022 Primar Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr.50.115/15.12.2015, încheiat între Municipiul Giurgiu și societatea CSV CONDORS S.R.L. Vizualizare
411 15/11/2022 Primar Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu Vizualizare
410 15/11/2022 Primar Aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Giurgiu Vizualizare
404 14/11/2022 Primar Neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Victoriei, nr.18, Municipiul Giurgiu Vizualizare
406 14/11/2022 Primar Predarea unui Bloc de locuințe situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr.57, către Societatea Giurgiu Servicii Locale S.A., în procedură de reorganizare Vizualizare
412 15/11/2022 Primar Stabilirea oportunității vânzării directe a unui teren în suprafață de 4.814 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua București, FN, adiacent Romtelecom Vizualizare
414 16/11/2022 Primar Abrogarea Hotărârii nr.188/25.05.2006 privind transmiterea în administrare a unui teren situat în Giurgiu, Inspectoratului Judeţean în Construcţii Giurgiu Vizualizare
405 14/11/2022 Primar Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Pieței Centrale din Municipiul Giurgiu Vizualizare
416 16/11/2022 Primar Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.360/28.10.2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5”, cod SMIS 119399 Vizualizare
415 16/11/2022 Primar Aprobarea tarifelor ce vor fi practicate în anul 2023 de către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L., pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu Vizualizare
417 16/11/2022 Primar aprobarea unei Convenții între MUNICIPIUL GIURGIU și S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în reorganizare, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul „Marin Anastasovici”, Stadion „Dunărea” și Sala de sport „Chauncey Hardy”) Vizualizare
422 17/11/2022 Primar Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L., pe anul 2022 Vizualizare
418 17/11/2022 Primar Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință unifamilială”, beneficiar Gustav Taraivan-Prodan Vizualizare
419 17/11/2022 Primar Aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, întocmită în baza Listei de priorităţi finală pentru acordarea locuinţei A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.332/27.10.2022 Vizualizare
420 17/11/2022 Primar Aprobarea încetării contractului de concesiune nr.24.829/11.06.2018, încheiat între Municipiului Giurgiu şi societatea QUALITY COMPAS S.R.L Vizualizare
421 17/11/2022 Primar Aprobarea acordului de asociere între Municipiului Giurgiu și Consiliul Județean Giurgiu, în scopul organizării Târgului de Crăciun Vizualizare
423 18/11/2022 Primar Aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Vizualizare
424 18/11/2022 Primar Aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022 Vizualizare
427 21/11/2022 Primar Aprobarea protocoalelor de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si UAT Giurgiu prin Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Giurgiu pentru implementarea proiectului „ HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” Vizualizare
428 21/11/2022 Primar Aprobarea acordului de colaborare intre Municipiul Giurgiu si Serviciul de Telecomunicatii Speciale Vizualizare
429 22/11/2022 Primar Modificarea anexei la HCL 32/25.02.2021 privind transmiterea in folosinta gratuita, pe termen limitat a 4 autoturisme aflate in proprietatea Municipiului Giurgiu, catre Directia Politiei Locale Giurgiu Vizualizare
426 21/11/2022 Primar Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului public de salubrizare stradală, a Caietului de Sarcini, precum și anexelor acestuia Vizualizare
430 23/11/2022 Primar Aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Vizualizare
431 23/11/2022 Primar Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al domnului Peicea Milan și vacantarea locului acestuia din cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Vizualizare
Nr. Proiect Dată Proiect Inițiator Tip Proiect de Hotărâre Conținut Proiect Document Data Ședinței Observații

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2022. Toate drepturile rezervate.
Trimite pagina pe email