Giurgiu Servicii Publice

Componența Comisiilor de Administrație:

  • Simion George
  • Mălureanu George-Marian
  • Dumitru Alin-Florinel

În baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală din Municipiul Giurgiu, nr. 18.635/1.699/21.04.2022, a contractului de prestării servicii – salubrizare stradală în Municipiul Giurgiu, nr. 18.699/1.707/21.04.2022, desfășoară activitatea de ,,Măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice,, pentru care se deține licență emisă de ANRSC nr. 5961/12.08.2022 și activitatea de ,,Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de ploaie sau de îngheț,, , pentru care se deține Licență ANRSC nr.5962/12.08.2022

În baza contractului de delegare prin gestiune directă a serviciului public de dezinsecție. Dezinfecție și deratizare în municipiul Giurgiu, nr.17.018/1.525/12.04.2022, a contractului de prestări servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare nr.17.122/1.540/12.04.2022, desfășoară activități de ,,Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare,, în spații deschise și spații închise, la nivel terestru și aerian pe raza administrativă a municipiului Giurgiu activitate care se efectuează în baza Licenței emise de ANRSC nr.5951/12.08.2022

În baza contractului de delegare privind gestionarea serviciului de iluminat public, nr.6916/04.02.2020, desfășoară activitatea de mentenanță a ,, Iluminatului Public,, și activitatea de mentenanță a sistemului de ,, Semaforizare,, de pe raza administrativă a municipiului Giurgiu. Pentru aceste activități se deține ,, Atestat,, nr.12763/23.08.2017(cu valabilitate 05.08.2027) emis de ANRE si Licență emisă de ANRSC nr.4865/27.02.2020.

În cadrul societății sunt implementate proceduri operaționale și proceduri generale de lucru pentru fiecare activitate de bază în parte.

Aceste proceduri sunt prezentate mai jos, sunt implementate în cadrul unui sistem de management și nu pot fi publice, astfel

  • Procedură de proces, cod PP 01 – Salubrizare străzi
  • Procedură de proces, cod PP 02 – Colectarea și transportul deșeurilor stradale
  • Procedură de proces, cod PP 03 - Activități de iarnă
  • Procedura de proces, cod PP 04 – Instalații electrice
  • Procedură de proces, cod PP 05 – Dezinsecție, Dezinfecție, Deratizare
  • Procedură de organizare, cod PO 01 – Managementul riscurilor.

Procedurile pot fi puse la dispoziție pentru a se consulta în baza unei solicitări scris, în conformitate cu Legea 544/12.10.2001 – privind liberul acces la informațiil e de interes public.

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.