COMUNICAT DE PRESĂ- DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE – SEZONUL RECE 2023 – 2024

COMUNICAT DE PRESĂ- DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE – SEZONUL RECE 2023 – 2024

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu informează cetățenii că pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței aferente sezonului rece 2023-2024.
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru perioada sezonului rece (01 noiembrie 2023– 31 martie 2024) se acordă conform Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români sau străini cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa în municipiul Giurgiu, în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, dar și în funcție de sistemul de încălzire a locuinței utilizat: energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi (lemne) și/sau petrolieri.
Suplimentul pentru energie se acordă lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, în sumă fixă în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:
1. 30 lei / lună pentru consumul de energie electric;
2. 10 lei / lună pentru consumul de gaze naturale;
3. 10 lei / lună pentru consumul de energie termică;
4. 20 lei / lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri și se acordă cu scopul de a acoperi integral sau parțial cheltuielile cu: Iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință și asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața persoanelor, din motive de sănătate.
📃Cererea însoțită de documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de către membrii acesteia, precum și celelalte documente necesare se pot depune la sediul Cantinei de Ajutor Social, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 83, în următorul interval orar:
➡️LUNI – JOI 08:30 – 14:30
➡️VINERI 08:30 – 12:00
Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, primirea cererilor se va face și la Centrul de Informare și Promovare Turistică, situat în Parcul Mihai Viteazul, în următorul interval orar:
➡️LUNI – JOI 09:00 – 14:30
➡️VINERI 09:00 – 12:00
De asemenea solicitările pentru ajutorul de încălzire se pot depune și la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu situat în str.Gloriei, nr.21, în următorul interval orar:
➡️LUNI – JOI 08:30 – 14:30
➡️VINERI 08:30 – 12:00
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pentru întregul sezon rece 01.11.2023– 31.03.2024 sau pentru o fracțiune din această perioadă în funcție de data depunerii documentației.
Consumatorii vulnerabili care îndeplinesc condițiile sunt așteptați să-și depună solicitările în vederea accesării ajutorului începând cu data de 16.10.2023 până cel târziu în data de 20.11.2023, pentru a beneficia de ajutorul de încălzire a locuinței pe întreg sezonul rece 2023-2024.
Ajutorul și suplimentul se pot solicita și ulterior datei menționate mai sus, urmând ca dreptul să se stabilească conform prevederilor legale.
Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/sau petrolieri beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1.386 lei în cazul familiilor şi 2.053 lei în cazul persoanelor singure. Pentru acordarea suplimentului de energie solicitanții trebuie să îndeplinească aceleași condiții (privind veniturile și bunurile aflate în proprietate).
Titularii ajutoarelor pentru încălzire și a suplimentului pentru energie sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în situația locativă, componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data de la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificărilor se face prin depunerea unei noi Cereri și declarații pe propria răspundere însoțită de documentele doveditoare care justifică modificarea.
Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Direcției de Asistență Socială (Giurgiu Nord) sau la numărul de telefon 0246.223.613.

Ultima modificare: 16.11.2023 – 14:31 de către Administrator

Anteriorul În atenția asistenților personali ai persoanelor cu handicap

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.