2023 – Dispozițiile Primarului
Nr. Dispoziție Data Dispoziției Tipul Dispoziției Titlul Dispoziției
795 18/09/2023 Numirea doamnei Buzică Muhaela în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul buget, financiar-contabilitate din Direcția economică
796 18/09/2023 Numirea doamnei Velcu Petronela în funcția publică de referent clasa III grad profesional superior la Serviciul buget, financiar-contabilitate din Direcția economică
797 18/09/2023 Numirea doamnei Staicu Renika în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul buget, financiar-contabilitate din Direcția economică
798 18/09/2023 Numirea doamnei Gîscă Angelica-Alina în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul buget, financiar-contabilitate din Direcția economică
799 18/09/2023 Numirea doamnei Graure Daniela în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul Buget, financiar-contabilitate din Direcția economică
800 18/09/2023 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Neacșu Mirela prin mutarea definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției deținute în cadrul Compartimentului resurse umane
801 18/09/2023 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Damian Steliana prin mutarea definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției deținute în cadrul Compartimentului învățământ din Direcția economică
802 18/09/2023 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Băjănaru Cătălina prin mutarea definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției deținute în cadrul Compartimentului învățământ din Direcția economică
803 18/09/2023 Modificarea raportului de serviciu al domnului Nedelcu Florin-Cristian prin mutarea definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției deținute în cadrul Compartimentului învățământ din Direcția economică
804 18/09/2023 Modificarea contractului individual de muncă al domnului Ciobanu Matei
805 18/09/2023 Modificarea contractului individual de muncă al doamnei Ștefan Ionela-Camelia
806 18/09/2023 Modificarea contractului individual de muncă al doamnei Tufă Elena-Mariana
791 18/09/2023 Numirea doamnei Avram Florica în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul buget, financiar-contabilitate din Direcția economică
792 18/09/2023 Numirea doamnei Bădiță Violeta-Liliana în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul buget, financiar-contabilitate din Direcția economică
793 18/09/2023 Numirea doamnei Mesaroș Florența în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul buget, financiar-contabilitate din Direcția economică
794 18/09/2023 Numirea doamnei Chițu Florentina-Alice în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul buget, financiar-contabilitate din Direcția economică
786 18/09/2023 Numirea doamnei Torlac Adriana-Petronela în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul autorizații și documentații de urbanism din Direcția urbanism
787 18/09/2023 Numirea domnului Bontaș Bogdan în funcția publică de referent clasa III grad profesional superior la Serviciul autorizații și documentații de urbanism din Direcția urbanism
788 18/09/2023 Modificarea contractului individual de muncă al doamnei Nicoară Gabriela-Corina
789 18/09/2023 Numirea doamnei Stoica Emilia Simona în funcția publică de conducere de șef serviciu Serviciul buget, financiar-contabilitate
790 18/09/2023 Numirea doamnei Chirigiu Aurelia în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul buget, financiar-contabilitate din Direcția economică
754 18/09/2023 Modificarea contractului individual de muncă al doamnei Cîrjaliu Daniela
755 18/09/2023 Modificarea contractului individual de muncă al domnului Ștefan Nicu
756 18/09/2023 Modificarea raportului de serviciu al domnului Dogaru Ionel prin mutarea definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției deținute în cadrul Compartimentului comunicare și tehnologia informației din Direcția programe europene
757 18/09/2023 Numirea domnului Sfetcu Andrei-Sebastian în funcția publică de referent clasa III grad profesional superior la Compartimentul comunicare și tehnologia informației din Direcția programe europene
758 18/09/2023 Numirea doamnei Vrabie Alina în funcția publică de conducere de șef serviciu Serviciul achiziții publice-investiții
759 18/09/2023 Numirea doamnei Cocoș Adriana în funcția publică de conducere de șef birou la Biroul relații publice, protocol și registratură din Direcția tehnică
760 18/09/2023 Numirea doamnei Baboi Adriana în funcția publică de consilier asistent clasa I grad profesional asistent în cadrul Serviciului achiziții publice-investiții
761 18/09/2023 Numirea doamnei Țane Ionela-Camelia în funcția publică de consilier clasa I grad profesional asistent în cadrul Serviciului achiziții publice-investiții
762 18/09/2023 Modificarea contractului individual de muncă al domnului Goia Mirel
763 18/09/2023 Modificarea contractului individual de muncă al domnului Pencea Liviu
764 18/09/2023 Numirea doamnei Drăcea Maria în funcția publică de consilier asistent clasa I grad profesional asistent în cadrul Serviciului achiziții publice-investiții
765 18/09/2023 Numirea domnului Pascu Marius în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Serviciului achiziții publice-investiții
766 18/09/2023 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Iordache Aurelia prin mutarea definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției deținute în cadrul Serviciului achiziții publice-investiții
767 18/09/2023 Numirea doamnei Dinaci Anca-Gina în funcția publică de consilier achiziții publice clasa I grad profesional superior în cadrul Serviciului achiziții publice-investiții
768 18/09/2023 Modificarea raportului de serviciu al domnului Duca Marius-Sandu prin mutarea definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției deținute în cadrul Serviciului achiziții publice-investiții
769 18/09/2023 Numirea doamnei Botea Nora-Andreea în funcția publică de consilier achiziții publice clasa I grad profesional superior în cadrul Serviciului achiziții publice-investiții
770 18/09/2023 Numirea domnului Năvală Marcel-Ninel în funcția publică de consilier achiziții publice clasa I grad profesional superior în cadrul Serviciului achiziții publice-investiții
771 18/09/2023 Numirea domnului Văitici Leonida în funcția publică de referent clasa III grad profesional superior la Biroul relații publice, protocol și registratură din Direcția tehnică
772 18/09/2023 Numirea domnului Voinea Mirel în funcția publică de referent clasa III grad profesional superior la Biroul relații publice, protocol și registratură din Direcția tehnică
773 18/09/2023 Modificarea contractului individual de muncă al doamnei Nicolescu Laura
774 18/09/2023 Modificarea contractului individual de muncă al doamnei Dragomir Nicoleta
775 18/09/2023 Modificarea contractului individual de muncă al doamnei Buzatu Ileana
776 18/09/2023 Numirea doamnei Șchiopu Valentina-Cristina în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul monitorizare întreprinderi publice din Direcția Tehnică
777 18/09/2023 Numirea doamnei Ionescu Emilia în funcția publică de conducere de șef serviciu Serviciul autorizații și documentații de urbanism
778 18/09/2023 Numirea doamnei Damian Antonela-Marinela în funcția publică de consilier juridic clasa I grad profesional superior la Serviciul autorizații și documentații de urbanism din Direcția urbanism
779 18/09/2023 Numirea domnului Stănculie Vicențiu-Adelin în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul autorizații și documentații de urbanism din Direcția urbanism
780 18/09/2023 Numirea doamnei Necula Denisa în funcția publică de consilier clasa I grad profesional asistent la Serviciul autorizații și documentații de urbanism din Direcția urbanism
781 18/09/2023 Numirea doamnei Pantelimon Alina-Angelica în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul autorizații și documentații de urbanism din Direcția urbanism
782 18/09/2023 Numirea doamnei Guțu Mariana în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul autorizații și documentații de urbanism din Direcția urbanism
783 18/09/2023 Numirea doamnei Ciocîltan Elena în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul autorizații și documentații de urbanism din Direcția urbanism
784 18/09/2023 Modificarea contractului individual de muncă al domnului Tatu Valentin-Dorin
785 18/09/2023 Numirea doamnei Tatu Ana-Maria în funcția publică de referent clasa III grad profesional asistent la Serviciul autorizații și documentații de urbanism din Direcția urbanism
746 15/09/2023 Rectificarea actului de naștere nr.1566 din 14.10.1974 exp. I și II privind pe Cercel Luiza
747 18/09/2023 Modificarea contractului individual de muncă al doamnei Mihăilă Mihaela-Monica
748 18/09/2023 Numirea doamnei Saltelechi Giorgiana în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul proiecte de mediu din Direcția Programe Europene
749 18/09/2023 Numirea doamnei Dîndăreanu Raluca în funcția publică de consilier clasa I grad profesional asistent la Compartimentul proiecte de mediu din Direcția Programe Europene
750 18/09/2023 Numirea doamnei Chițu Carmen Petronela în funcția publică de consilier superior la Compartimentul proiecte de mediu din Direcția Programe Europene
751 18/09/2023 Modificarea contractului individual de muncă al domnului Mihalcea Nelu-Sorin
752 18/09/2023 Modificarea contractului individual de muncă al domnului Roșu Florin-Mugurel
753 18/09/2023 Modificarea contractului individual de muncă al doamnei Mîrzac Ana-Maria
733 13/09/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
734 13/09/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
735 13/09/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
736 13/09/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
737 13/09/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
738 14/09/2023 Încetarea dreptului de a beneficia de ajutorul social
739 14/09/2023 Încetarea dreptului de a beneficia de ajutorul social
740 14/09/2023 Încetarea dreptului de a beneficia de ajutorul social
741 14/09/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
742 14/09/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
743 14/09/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
744 14/09/2023 Încetarea dreptului de a beneficia de ajutor social
745 14/09/2023 Rectificarea Certificatului de urbanism nr.165/29.03.2023 prin îndreptarea erorii materiale privind numărul cadastral și cartea funciară
711 04/09/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
712 04/09/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
713 04/09/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
714 04/09/2023 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
715 04/09/2023 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de „reparații, văruire și igienizare a apartamentelor 14, 25 și 32, Bl. A-ANL-Șos. Sloboziei
716 04/09/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
717 04/09/2023 Modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Guțu Irina-Loredana în cadrul Compartimentului Fond Locativ
718 04/09/2023 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de „reparații, văruire și igienizare a apartamentului 10, Bl. A-ANL, Șos. Sloboziei„
719 05/09/2023 Prelungirea autorizației de transport nr.141 transportatorului P.F.A. Polifron Ionel
720 06/09/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
721 06/09/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
722 06/09/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
723 06/09/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
724 06/09/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
725 06/09/2023 Numirea reprezentanților primarului în Consiliile de Administrație din cadrul unităților de învățământ aflate în rețeaua școlară a Municipiului Giurgiu pentru anul școlar 2023-2024
726 06/09/2023 Constituirea unei Comisii pentru efectuarea de măsurători în vederea completării anexelor Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Giurgiu nr.18.635/1.699 din 21.04.2022
727 06/09/2023 Aprobarea modificării componenței echipei de implementare a proiectului „Veriga-Centru de agrement Giurgiu”, cod SMIS 143370
728 07/09/2023 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 07.09.2023
729 08/09/2023 Modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Ionescu Livia-Mariana în cadrul Biroului relații publice, protocol și registratură
730 12/09/2023 Promovarea în grad profesional a domnului Stănculie Vicențiu-Adelin
731 12/09/2023 Promovarea în grad profesional a domnului Ivan Cătălin-Andrei
732 12/09/2023 Promovarea în grad profesional a domnului Rașia Marian-Claudiu
710 01/09/2023 Acordarea sporului de 1% pentru condiții vătămătoare personalului din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
697 28/08/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
698 29/08/2023 Reluarea activității doamnei Neagu Elena
699 29/08/2023 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Burcescu Florentina
700 29/08/2023 Transferul în interesul serviciului al doamnei Chivu Nadine-Mihaela
701 30/08/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
702 30/08/2023 Suspendarea dreptului la ajutorul social
703 30/08/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
704 30/08/2023 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Moldoveanu Nicoleta-Narcisa
705 31/08/2023 Numirea unui reprezentant legal pentru minorul Mihai Darius-Gabriel
706 31/08/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
707 31/08/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
708 31/08/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
709 31/08/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
686 25/08/2023 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 31.08.2023
687 28/08/2023 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
688 28/08/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
689 28/08/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
690 28/08/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
691 28/08/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
692 28/08/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
693 28/08/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
694 28/08/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
695 28/08/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
696 28/08/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
664 17/08/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
665 17/08/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
666 18/08/2023 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Burcea Iuliana-Mădălina
667 18/08/2023 Modificarea cuantumului ajutorului social
668 18/08/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
669 18/08/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
670 18/08/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
671 21/08/2023 Modificarea componenței echipei de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, Cod SMIS: 126026
672 21/08/2023 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 23.08.2023
673 21/08/2023 Aprobarea echipei de implementare a proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor pe raza municipiului Giurgiu”, cod proiect C3I1B0122000059
674 22/08/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
675 23/08/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
676 23/08/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
677 23/08/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
678 24/08/2023 Modificarea programului de lucru al doamnei Cîrjaliu Daniela
679 24/08/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
680 24/08/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familie
681 24/08/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
682 24/08/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
683 24/08/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
684 24/08/2023 Aprobarea echipei de implementare a proiectului „Modernizarea și dezvoltarea sistemului de transport public în Giurgiu și zona sa metropolitană cu impact asupra reducerii poluării și creșterii siguranței rutiere prin achiziția de autobuze și microbuze electrice”
685 24/08/2023 Prelungirea autorizației de transport nr. 151 transportatorului S.C. KARITAX PEEA S.R.L.
641 01/08/2023 Prelungirea autorizației de transport nr.173 transportatorului P.F.A. GHEORGHE FLORINEL
642 01/08/2023 Prelungirea autorizației de transport nr.133 transportatorului S.C. ELY TRANSPORT S.R.L.
643 01/08/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
644 01/08/2023 Suspendarea dreptului de a beneficia de ajutorul social
645 01/08/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
646 01/08/2023 Modificarea componenței echipei de implementare a proiectului Infrastructură Șoseaua Alexandriei Cod SMIS: 126028
647 02/08/2023 Aprobarea Metodologiei de calcul al duratei de completare a formularelor utilizate în activitatea Primăriei municipiului Giurgiu
648 03/08/2023 Reluarea activității doamnei Ștefan Ionela-Camelia
649 03/08/2023 Suspendarea dreptului la ajutorul social
650 03/08/2023 Modificarea dispoziției Primarului nr.6879/28.04.2004, privind stabilirea metodologiei de angajare, lichidare, ordonanțare și plata cheltuielilor aprobate prin bugetul local al Municipiului Giurgiu
651 04/08/2023 Srabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
652 04/08/2023 Reluarea dreptului de a beneficia de ajutorul social
653 04/08/2023 Reluarea dreptului de a beneficia de ajutor social
654 07/08/2023 Constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în grad a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
655 07/08/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
656 07/08/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
657 07/08/2023 Suspendarea dreptului la ajutorul social
658 08/08/2023 Rectificarea actului de naștere nr.401 din 27.06.1956 exp. I și II privind pe Bălteanu Ion
659 09/08/2023 Modificarea componenței echipei de implementare a proiectului Modernizare grădinița Căsuța Fermecată( nr.4)- Giurgiu, Cod SMIS: 126034
660 10/08/2023 Acordarea autorizației de transport nr.236 transportatorului P.F.A. Niculae Marius
661 11/08/2023 Rectificarea actului de naștere nr.1776 din 05.12.1977 exp. I și II, privind pe Ioniță Marian
662 11/08/2023 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 17.08.2023
663 16/08/2023 Modificarea raportului de serviciu al domnului Bugean Cosmin
619 13/07/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
620 17/07/2023 Rectificarea prelungirii valabilității Autorizației de construire nr.119/12.09.2022 prin îndreptarea erorii materiale privind perioada de valabilitate
621 18/07/2023 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Buduru Bianca-Adrian
622 19/07/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
623 19/07/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
624 19/07/2023 Constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea: Execuție lucrări pentru obiectivul: Execuția lucrărilor pentru obiectivul: „ Execuție lucrări( rest de executat), Proiect: Infrastructură Șoseaua Alexandriei, Cod SMIS 126028”
625 20/07/2023 Modificarea dispoziției nr. 621/18.07.2023
626 21/07/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
627 21/07/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
628 21/07/2023 Suspendarea dreptului la ajutorul social
629 21/07/2023 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 27.07.2023
630 24/07/2023 Prelungirea autorizației de transport nr.128 transportatorului S.C. DANDU TRANS S.R.L.
631 25/07/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
632 27/07/2023 Modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Ionescu Livia-Mariana
633 27/07/2023 Încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de director executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală
634 27/07/2023 Numirea doamnei Chilat Magdalena-Mihaela în funcția publică de conducere vacantă de director executiv la Direcția Juridică și Administrație Locală
635 27/07/2023 Suspendarea din inițiativa funcționarului public a raportului de serviciu al doamnei Torlac Adriana-Petronela
636 27/07/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
637 27/07/2023 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
638 31/07/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
639 31/07/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
640 31/07/2023 Modificarea gradației doamnei Ghincea Maria-Cristina
618 13/07/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
615 12/07/2023 Prelungirea autorizației de transport nr.196 transportatorului P.F.A. Dincă Daniel
616 13/07/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
617 13/07/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
606 04/07/2023 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 06.07.2023
607 04/07/2023 Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 05.07.2023, ora 10:00
608 05/07/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
609 05/07/2023 Constituirea unui colectiv tehnic de lucru pentru identificarea imobilelor cu risc seismic, aflate pe raza municipiului Giurgiu
610 07/07/2023 Modificarea gradației doamnei Grama Alexandra
611 07/07/2023 Completarea dispoziției nr.534/14.06.2023 privind delegarea de atribuții domnului administrator public Olteanu Marius
612 10/07/2023 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
613 11/07/2023 Prelungirea autorizației de transport nr.195 transportatorului P.F.A. Cojocaru Florinel Dănuț
614 11/07/2023 Modificarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 10.07.2023
602 03/07/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
603 03/07/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
604 03/07/2023 Reactualizarea componenței Comisiei Sociale pentru analizarea dosarelor de locuințe pentru tineri și familii de tineri în vârstă de până la 35 ani, precum și locuințelor sociale și celor din fondul locativ de stat, destinate închirierii
605 03/07/2023 Prelungirea autorizației de transport nr.194 transportatorului P.F.A. Bucată Valentin
600 30/06/2023 Prelungirea autorizației de transport nr.90 transportatorului P.F.A. Anca Gheorghe
601 30/06/2023 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea: Execuție lucrări pentru obiectivul: Execuția lucrărilor pentru obiectivul: „Execuție lucrări ( rest de executat), Proiect: Infrastructură Șoseaua Alexandriei, Cod SMIS 126028”
582 27/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
583 27/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
584 27/06/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
585 27/06/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
586 27/06/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
587 27/06/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
588 27/06/2023 Suspendarea dreptului la ajutorul social
589 27/06/2023 Modificarea gradației doamnei Daia Mirela-Simona
590 28/06/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
591 28/06/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
592 28/06/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
593 28/06/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
594 28/06/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
595 29/06/2023 Suspendarea dreptului la ajutorul social
596 30/06/2023 Rectificarea actului de căsătorie nr.14 din 17.01.1981 exp. I și II privind pe Niculae Nicușor-Gigi și Chițu Lidia-Ioana
597 30/06/2023 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
598 30/06/2023 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
599 30/06/2023 Prelungirea autorizației de transport nr.43 transportatorului P.F.A. Radu Petrică
572 26/06/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
573 26/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
574 26/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
575 26/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
576 26/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
577 26/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
578 26/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
579 26/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
580 27/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
581 27/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
570 26/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
571 26/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
550 22/06/2023 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Glăvan Gina din funcția publică de execuție de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul energetic și asociații de proprietari din Direcția Servicii Publice
551 22/06/2023 Numirea definitivă a doamnei Glăvan Gina în funcția publică de conducere de director executiv la Direcția Servicii Publice
552 23/06/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
553 23/06/2023 Modificarea cuantumului ajutorului social
554 23/06/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
555 23/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
556 23/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
557 23/06/2023 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 29.06.2023
558 23/06/2023 Modificarea Dispoziției 272/29.03.2023 privind delegarea calității de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”, Județul Giurgiu
559 26/06/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
560 26/06/2023 Suspendarea dreptului de a beneficia de ajutor social
561 26/06/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
562 26/06/2023 Suspendarea dreptului de a beneficia de ajutorul social
563 26/06/2023 Suspendarea dreptului de a beneficia de ajutorul social
564 26/06/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
565 26/06/2023 Suspendarea dreptului de a beneficia de ajutorul social
566 26/06/2023 Suspendarea dreptului dea beneficia de ajutorul social
567 26/06/2023 Suspendarea dreptului de a beneficia de ajutorul social
568 26/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
569 26/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
549 22/06/2023 Încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv Direcția Servicii Publice a doamnei Glăvan Gina
541 19/06/2023 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
542 19/06/2023 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
543 20/06/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
544 20/06/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
545 20/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
546 20/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
547 20/06/2023 Stabilirea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în vederea recuperării lor
548 21/06/2023 Modificarea dispoziției primarului nr.6879/28.04.2004, privind stabilirea metodologiei de angajare, ordonanțare și plata cheltuielilor aprobate prin bugetul local al Municipiului Giurgiu
534 14/06/2023 Delegarea de atribuții domnului administrator public Olteanu Marius
535 14/06/2023 Numirea în funcție publică definitivă a domnului Ristea Ionel-Cătălin
536 14/06/2023 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
537 14/06/2023 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
538 14/06/2023 Modificarea Echipei de implementare a proiectului Infrastructură Șoseaua Alexandriei, Cod SMIS:126028
539 14/06/2023 Modificarea echipei de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, Cod SMIS:126026
540 14/06/2023 Completarea dispoziției nr.521/09.06.2023 privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Muscalu Ionel
518 06/06/2023 Modificarea autorizației de transport nr.205/01.10.2020 eliberată transportatorului S.C. UAV TYNNO S.R.L.
519 06/06/2023 Acordarea autorizației de transport nr.234 transportatorului P.F.A. Neagu N. Marius-Gabriel
520 07/06/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
521 09/06/2023 Delegarea de atribuții domnului viceprimar Muscalu Ionel
522 09/06/2023 Numirea în funcția de administrator public a domnului Olteanu Marius
523 09/06/2023 Aducerea la cunoștința Direcțiilor, Compartimentelor și Birourilor din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului, precum și Direcțiilor cu personalitate juridică subordonate Consiliului Local al municipiului Giurgiu, a planului de măsuri pentru recomandările Curții de Conturi a României-Camera de Conturi Giurgiu
524 10/06/2023 Aprobarea Metodologiei de lucru privind Mecanismul și condițiile de acordare a sumelor forfetare cetățenilor străini aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
525 10/06/2023 Modificarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluținare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 19.06.2023
526 13/06/2023 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 15.06.2023
527 13/06/2023 Numirea curatorului special Butan Andrei-Cătălin pentru asistarea minorei Bărbulescu Aura-Ștefania la dezbaterile succesorale ale defunctei sale mame și defunctului său bunic matern
528 13/06/2023 Prelungirea autorizației de transport nr.127 transportatorului S.C. Amical Taxi S.R.L.
529 13/06/2023 Acordarea autorizației de transport nr.235 transportatorului P.F.A. Rapaoc-Crăciun Tudorel-Lucian
530 13/06/2023 Prelungirea autorizației de transport nr.14 transportatorului P.F.A. Bencea Laurențiu Codruț
531 14/06/2023 Restituirea în natură a unor suprafețe de teren domnului Ciocoiu Marius
532 14/06/2023 Modificarea Dispoziției Primarului Municipiului Giurgiu nr.3417/12.08.2009 pentru soluționarea notificării nr.60/2002, formulată pentru imobilul situat în Giurgiu, Calea București, Nr.103
533 14/06/2023 Modificarea dispoziției nr.1217/2020 privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Damian Marian, cu modificările ulterioare
514 30/05/2023 Încetarea contractului de management al administratorului public al municipiului Giurgiu domnul Muscalu Ionel
515 30/05/2023 Stabilirea indemnizației domnului Muscalu Ionel, viceprimarul municipiului Giurgiu
516 31/05/2023 Acordarea autorizației de transport nr. 232 transportatorului S.C. Edustevan S.R.L.
517 31/05/2023 Acordarea autorizației de transport nr. 233 transportatorului P.F.A. Gheorghe Aurel
506 29/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
507 29/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
508 29/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
509 29/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
510 29/05/2023 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
511 29/05/2023 Acordarea autorizației de transport nr. 231 transportatorului S.C. Taxi Adi Raf
512 30/05/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
513 30/05/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
501 26/05/2023 Acordarea autorizației de transport nr.230 transportatorului P.F.A. Guțan Marian-Stelian
502 26/05/2023 Rectificarea actului de deces nr.990 din 09.11.2020 exp. I și II privind pe Tănase Beatrice-Simona
503 29/05/2023 Modificarea anexei la dispoziția nr. 707/02.09.2022 privind numirea reprezentanților primarului în Consiliile de Administrație din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în rețeaua școlară a Municipiului Giurgiu pentru anul școlar 2022-2023
504 29/05/2023 Accesul în platforma informatică a doamnei Pavel Adelina
505 29/05/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
499 26/05/2023 Modificarea echipei de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, Cod SMIS:126026
500 26/05/2023 Angajarea domnului Pencea Liviu cu contract individual de muncă în funcția de referent de specialitate gradul IA la Compartimentul Întocmire Devize din Direcția Tehnică
472 23/05/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
473 23/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
474 23/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
475 23/05/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
476 23/05/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
477 23/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
478 23/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
479 23/05/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
480 23/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
481 23/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
482 23/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
483 23/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
484 23/05/2023 Rectificarea autorizației de construire nr.13/31.01.2023 prin îndreptarea erorii materiale privind denumirea lucrărilor
485 23/05/2023 Rectificarea autorizației de construire nr.203/12.09.2005 prin îndreptarea erorii materiale privind numele și prenumele titularului
486 25/05/2023 Convocarea Comitetului Local pentru situații de Uegență al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 25.05.2023, ora 10:00
487 26/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
488 26/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
489 26/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
490 26/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
491 26/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
492 26/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
493 26/05/2023 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de „ reparații, văruire și igienizare a apartamentului 26, Bl. D-DIG-Șos. Sloboziei”
494 26/05/2023 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Nedelcu Petronela-Dana
495 26/05/2023 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Arcanu Nicoleta
496 26/05/2023 Modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Grigore Tamara
497 26/05/2023 Modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Moldoveanu Nicoleta
498 26/05/2023 Modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Cazacu Cătălina
443 17/05/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
444 17/05/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
445 17/05/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
446 17/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
447 17/05/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
448 19/05/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
449 19/05/2023 Detașarea domnului Calotă Adrian-Răzvan
450 19/05/2023 Încetarea detașării doamnei Nedelcu Petronela-Dana la Direcția de Asistență Socială Giurgiu
451 19/05/2023 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 25.05.2023
452 22/05/2023 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
453 22/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
454 22/05/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
455 22/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
456 22/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
457 22/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
458 22/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
459 22/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
460 22/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
461 22/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
462 22/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
463 22/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
464 22/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
465 22/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
466 22/05/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
467 22/05/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
468 22/05/2023 Rectificarea autorizației de construire nr.214/07.11.2016 prin îndreptarea erorii materiale privind introducerea corpului C2
469 23/05/2023 Numirea curatorului special Vîlcu Paula pentru asistarea minorei Dinu Alexandra-Cristiana la dezbaterea succesorală a defunctei sale bunici paterne
470 23/05/2023 Desemnarea doamnei Neacșu Steliana să efectueze operațiuni în Registrul Electoral
471 23/05/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
441 15/05/2023 Aprobarea echipei de implementare a proiectului „Înființarea a două centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar (CAV) în municipiul Giurgiu”, cod proiect C3I1A0122000095
442 17/05/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
432 11/05/2023 Rectificarea certificatului de urbanism nr. 21/12.01.2023 prin îndreptarea erorii materiale privind scopul emiterii
433 12/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
434 12/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
435 12/05/2023 Promovarea doamnei Mihăilă Mihaela-Monica în funcția contractuală de consilier gradul IA
436 12/05/2023 Promovarea doamnei Țancov Roxana-Marcela în funcția contractuală de consilier gradul IA
437 12/05/2023 Rectificarea autorizației de construire nr.232/07.09.2006 prin îndreptarea erorii materiale privind numele titularului
438 15/05/2023 Aprobarea echipei de implementare a proiectului Renovare energetică a unor clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Giurgiu, nr.C5-A3.1-654
439 15/05/2023 Aprobarea echipei de implementare a proiectului Renovare energetică moderată Grădiniță cu program prelungit Prichindeii din Municipiul Giurgiu, nr. C5-B2.a-717
440 15/05/2023 Aprobarea echipei de implementare a proiectului „Renovare energetică moderată Sală Sport și Internat-Colegiul Național Ion Maiorescu”, nr. C5-B2.a-703
427 11/05/2023 Numirea în funcție publică definitivă a doamnei Tatu Ana-Maria
428 11/05/2023 Modificarea raportului de serviciu al domnului Gîdea Iulian
429 11/05/2023 Numirea doamnei Bălan Rodica în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior
430 11/05/2023 Numirea doamnei Stan Livia în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior
431 11/05/2023 Modificarea componenței Comisiei
425 11/05/2023 Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Stan Livia
426 11/05/2023 Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Bălan Rodica
414 08/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
415 08/05/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
416 08/05/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
417 08/05/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
418 08/05/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
419 08/05/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
420 10/05/2023 Acordarea autorizației de transport nr. 229 transportatorului P.F.A. Bibiță Florin
421 10/05/2023 Rectificarea autorizației de construire nr.362/11.12.2006 prin îndreptarea erorii materiale privind prenumele titularului
422 10/05/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
423 10/05/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
424 10/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
412 08/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
413 08/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
411 08/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
393 04/05/2023 Numirea curatorului special Bălan Cristina pentru asistarea minorului Vasile Ștefan-Adrian la dezbaterea succesorală a defunctului său tată și la partajul succesoral
394 04/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
395 04/05/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
396 04/05/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
397 04/05/2023 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
398 04/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
399 04/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
400 04/05/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
401 04/05/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
402 04/05/2023 Suspendarea dreptului la ajutorul social
403 04/05/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
404 05/05/2023 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Cucu Elena-Brîndușa
405 05/05/2023 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 26.06.2023
406 05/05/2023 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 05.06.2023
407 05/05/2023 Stabilirea despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi doamnei Grama Alexandra
408 08/05/2023 Prelungirea delegării doamnei Iordache Aurelia în cadrul compartimentului Întocmire Devize
409 08/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
410 08/05/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
383 26/04/2023 Majorarea indemnizației domnului Anghelescu Adrian-Valentin, primarul municipiului Giurgiu
384 27/04/2023 Încetarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță
385 27/04/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
386 27/04/2023 Numire în funcție publică definitivă
387 27/04/2023 Numire în funcție publică definitivă
388 27/04/2023 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 19.06.2023
389 27/04/2023 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare
390 28/04/2023 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale de referent de specialitate gradul IA la Compartimentul Întocmire Devize din cadrul Direcției Tehnice a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu în data de 19.05.2023
391 28/04/2023 Modificarea datei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului „ Modernizare grădinița Căsuța Fermecată (nr.4) – Giurgiu
392 03/05/2023 Modificarea raportului de serviciu al domnului Cojocaru Robert-Cătălin
376 25/04/2023 Modificarea gradației doamnei Ciorîcă Nicoleta-Andreea
377 25/04/2023 Modificarea gradației domnului Pascu Marius
378 25/04/2023 Modificarea gradației doamnei Comăneci Mirela
379 26/04/2023 Majorarea indemnizației domnului Damian Marian, viceprimarul municipiului Giurgiu
380 26/04/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
381 26/04/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
382 26/04/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
363 21/04/2023 Stabilirea salariului de bază al doamnei Meca Ianca
364 21/04/2023 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Glăvan Gina
365 21/04/2023 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Ghiță Elena-Alice
366 21/04/2023 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Dumitru Roxana
367 21/04/2023 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Băiceanu Liliana
368 24/04/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
369 24/04/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
370 24/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
371 24/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
372 24/04/2023 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
373 24/04/2023 Actualizarea componenței comisiei de evaluare a cererilor de acordare a sprijinelor financiare ale unităților de cult și a înlocuitorilor membrilor acesteia
374 24/04/2023 Actualizarea componenței comisiei de evaluare a solicitărilor de încheiere a unor acorduri de parteneriat/contracte de parteneriat și a înlocuitorilor membrilor acesteia
375 24/04/2023 Actualizarea componenței comisiei de selecție de oferte privind acordarea sprijinelor financiare pentru susținerea și promovarea culturii scrise și a înlocuitorilor membrilor acesteia
362 21/04/2023 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Cristea Ioana
352 20/04/2023 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 20.04.2023
353 20/04/2023 Stabilirea indemnizației domnului Damian Marian, viceprimarul municipiului Giurgiu
354 20/04/2023 Stabilirea indemnizației domnului Anghelescu Adrian-Valentin, primarul municipiului Giurgiu
355 21/04/2023 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 21.04.2023
356 21/04/2023 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 27.04.2023
357 21/04/2023 Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Brătan Mihai-Cristinel
358 21/04/2023 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Pavel Adelina
359 21/04/2023 Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Țintea Laurențiu
360 21/04/2023 Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Trăistaru Romulus-Cristian
361 21/04/2023 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Ciobanu Carmen
350 20/04/2023 Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Secere Stana
351 20/04/2023 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului „Modernizare grădinița Căsuța Fermecată (nr.4)-Giurgiu”, cod SMIS 126034
342 20/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 lei, familiilor din Municipiul Giurgiu la aniversarea a 50 de ani de căsătorie
343 20/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 lei, familiilor din Municipiul Giurgiu la aniversarea a 50 de ani de căsătorie
344 20/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 lei, familiilor din Municipiul Giurgiu la aniversarea a peste 50 de ani de căsătorie
345 20/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 lei, familiilor din Municipiul Giurgiu la aniversarea a peste 50 de ani de căsătorie
346 20/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 lei, familiilor din Municipiul Giurgiu la aniversarea a peste 50 de ani de căsătorie
347 20/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 lei, familiilor din Municipiul Giurgiu la aniversarea a peste 50 de ani de căsătorie
348 20/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 lei, familiilor din Municipiul Giurgiu la aniversarea a peste 50 de ani de căsătorie
349 20/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 lei, familiilor din Municipiul Giurgiu la aniversarea a peste 50 de ani de căsătorie
336 20/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 lei, familiilor din Municipiul Giurgiu la aniversarea a peste 50 de ani de căsătorie
337 20/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 lei, familiilor din Municipiul Giurgiu la aniversarea a peste 50 de ani de căsătorie
338 20/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 lei, familiilor din Municipiul Giurgiu la aniversarea a 50 de ani de căsătorie
339 20/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 lei, familiilor din Municipiul Giurgiu la aniversarea a 50 de ani de căsătorie
340 20/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 lei, familiilor din Municipiul Giurgiu la aniversarea a 50 de ani de căsătorie
341 20/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 lei, familiilor din Municipiul Giurgiu la aniversarea a 50 de ani de căsătorie
329 20/04/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
330 20/04/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
331 20/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 lei, familiilor din Municipiul Giurgiu la aniversarea a 50 de ani de căsătorie
332 20/04/2023 Nominalizarea persoanelor în vederea nominalizării în teren, verificării și semnării tuturor documentelor elaborate privind activitățile de dezinsecție de pe raza Municipiului Giurgiu, în perioada aprilie-octombrie 2023
333 20/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 lei, familiilor din Municipiul Giurgiu la aniversarea a peste 50 de ani de căsătorie
334 20/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 lei, familiilor din Municipiul Giurgiu la aniversarea a 50 de ani de căsătorie
335 20/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 lei, familiilor din Municipiul Giurgiu la aniversarea a peste 50 de ani de căsătorie
317 13/04/2023 Rectificarea actului de naștere nr.323 din 24.06.1959 exp. I și II privind pe Mitran Mariana-Nuți
318 13/04/2023 Rectificarea actului de naștere nr. 150 din 17.03.1954 exp. I și II privind pe Mitran Fănel
319 13/04/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
320 13/04/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
321 13/04/2023 Rectificarea autorizației de construire nr. 09/04.02.2021 prin indreptarea erorii materiale privind numele titularului
322 13/04/2023 Încetarea contractului individual de muncă al domnului Ciobanu Lazăr
323 13/04/2023 Încetarea contractului individual de muncă al domnului Matei Dănuț
324 13/04/2023 Încetarea contractului individual de muncă al domnului Stanciu Marius-Viorel
325 19/04/2023 Înlocuirea îndrumătorului Torlac Adriana-Petronela (fostă Daia) cu doamna Pantelimon Alina-Angelica pentru funcționarul public debutant Tatu Ana-Maria
326 19/04/2023 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 03.07.2023
327 19/04/2023 Acordarea autorizației de transport nr.228 transportatorului P.F.A. Chiru Ovidiu-Remus
328 20/04/2023 Modificarea componenței comisiei de disciplină din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcția de Evidență a Persoanelor
301 05/04/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
302 05/04/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
303 05/04/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
304 06/04/2023 Rectificarea actului de căsătorie nr.247 din 28.07.2007 exp. I și II privind pe Mikloși Dan și Țuinea Mădălina-Ionela
305 06/04/2023 Modificarea autorizației de transport nr.78 din 31.01.2020 eliberată transportatorului S.C. CERNEA S.R.L.
306 11/04/2023 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 25.05.2023
307 11/04/2023 Numirea comisiei de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu din data de 10.05.2023
308 11/04/2023 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
309 11/04/2023 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
310 11/04/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
311 11/04/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
312 11/04/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
313 11/04/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
314 12/04/2023 Premierea doamnei Toma Valerica, persoană centenară
315 12/04/2023 Actualizarea comisiei de constatare a situațiilor de urgență în sistemul de înregistrare electronică a documentelor la Primăria municipiului Giurgiu
316 12/04/2023 Aprobarea a trei proceduri privind activități din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
274 31/03/2023 Majorarea indemnizației domnului Damian Marian viceprimarul municipiului Giurgiu
275 31/03/2023 Rectificarea actului de naștere nr.1395 din 02.10.1980 exp. I și II privind pe Toma Mihaela-Gina
276 31/03/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
277 31/03/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
278 31/03/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
279 31/03/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
280 31/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
281 31/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
282 31/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
283 31/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
284 31/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
285 31/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
286 31/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
287 31/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
288 31/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
289 31/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
290 31/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familie
291 31/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
292 31/03/2023 Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Muscalu Ionel, administrator public
293 03/04/2023 Constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea: execuție lucrări pentru obiectivul: Modernizare rețea de apă, inclusiv branșamente șoseaua Sloboziei
294 03/04/2023 Rectificarea Autorizației de construire nr.23/28.02.2023 prin îndreptarea erorii materiale privind denumirea lucrărilor
295 04/04/2023 Aprobarea actualizării Planului de apărare în cazul producerii unui cutremur sau alunecări de teren
296 04/04/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
297 04/04/2023 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 06.04.2023
298 04/04/2023 Reintegrarea doamnei Grama Alexandra
299 05/04/2023 Prelungirea raportului de serviciu pe o perioadă de 1 an al doamnei Guțu Mariana
300 05/04/2023 Numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea: execuția lucrărilor pentru obiectivul: Modernizare rețea de apă, inclusiv branșamente șoseaua Sloboziei
248 27/03/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
249 27/03/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
250 27/03/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie, acordat domnului Drăgan Anghel
251 27/03/2023 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 15.05.2023
252 27/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
253 27/03/2023 Exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de director la Direcția Juridică și Administrație Locală de către doamna Dumitru Roxana Gabriela
254 27/03/2023 Exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de șef birou la Biroul Juridic din Direcția Juridică și Administrație Locală de către doamna Cîrjaliu luminița Liliana
255 28/03/2023 Modificarea dispoziției nr.175/06.03.2023 pentru modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
256 28/03/2023 Modificarea dispoziției nr.152/28.03.2023 pentru modificarea cuantumului alocației pentru susținerea fmiliei
257 28/03/2023 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
258 28/03/2023 Rectificarea actului de naștere nr.237 din 02.05.1951 exp. I și II privind pe Barbu Sabina
259 28/03/2023 Rectificarea actului de căsătorie nr.314 din 02.11.2002 exp. I și II privind pe Mîrzac Liviu-Ionuț și Iorgu Tatiana-Florentina
260 29/03/2023 Stabilirea indemnizației domnului Anghelescu Adrian-Valentin primarul municipiului Giurgiu
261 29/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
262 29/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
263 29/03/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
264 29/03/2023 Suspendarea dreptului la ajutorul social
265 29/03/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
266 29/03/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
267 29/03/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
268 29/03/2023 bilirea dreptului la alocația pentru susținerea familieitaS
269 29/03/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
270 29/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
271 29/03/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
272 30/03/2023 Delegarea calității de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate prin Apă Curată”, Județul Giurgiu
273 30/03/2023 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de „ reparații, văruire și igienizare a apartamentului 27, bl. A-ANL, Șos. Sloboziei”
233 22/03/2023 Actualizarea componenței „ Comitetului Local pentru Situații de Urgență Giurgiu”
234 22/03/2023 Împuternicirea persoanei care va emite decizia de eutanasiere a câinilor fără stăpân, conform OUG 155/2001 cu modificările și completările ulterioare
235 23/03/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
236 23/03/2023 Modificarea dispoziției nr.183/06.03.2023 pentru modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
237 23/03/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
238 23/03/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
239 23/03/2023 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
240 23/03/2023 Modificarea dispoziției nr.140/23.02.2023 pentru modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
241 24/03/2023 Delegarea calității de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Operatorului Regional Apa Service S.A.Giurgiu
242 24/03/2023 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
243 24/03/2023 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 30.03.2023
244 27/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
245 27/03/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
246 27/03/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
247 27/03/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
232 22/03/2023 Reactualizarea componenței Comisiei pentru selecționarea documentelor cu termen de păstrare expirat în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Giurgiu
222 16/03/2023 Numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea: „Lucrări de construcții și instalații, inclusiv dotări și echipamente tehnologice în cadrul proiectului „Lucrări intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu din municipiul Giurgiu”
223 16/03/2023 Numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea: Lucrări de construcții și instalații, inclusiv dotări și echipamente tehnologice în cadrul proiectului ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu”, cod proiect 138710
224 16/03/2023 Modificarea dispoziției primarului nr. 6879/28.04.2004, privind stabilirea metodologiei de angajare, lichidare, ordonanțare și plata cheltuielilor aprobate prin bugetul local al Municipiului Giurgiu
225 16/03/2023 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 02.05.2023
226 21/03/2023 Completarea dispoziției nr.1217/12.11.2020 privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Damian Marian
227 21/03/2023 Aprobarea Planului de integritate al UATM Giurgiu pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
228 22/03/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
229 22/03/2023 Modificarea dispoziției nr.149/27.02.2023 stabilirea dreptului la ajutorul social
230 22/03/2023 Modificarea dispoziției nr.141/23.02.2023 stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
231 22/03/2023 Modificarea dispoziției nr.176/06.03.2023 stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
210 16/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
211 16/03/2023 Indexarea cuantumurilor ajutoarelor sociale aflate în plată
212 16/03/2023 Modificarea dispoziției nr. 158/01.03.2023 pentru stabilirea dreptului la ajutor social
213 16/03/2023 Modificarea dispoziției de stabilire nr.171/06.03.2023 a dreptului la ajutor social
214 16/03/2023 Modificarea dispoziției de stabilire nr. 174/06.03.2023 a dreptului la ajutorul social
215 16/03/2023 Modificarea dispoziției de stabilire nr.173/06.03.2023 a dreptului la ajutorul social
216 16/03/2023 Reluarea dreptului de a beneficia de ajutor social
217 16/03/2023 Modificarea dispoziției nr.124/20.02.2023 pentru stabilirea dreptului la ajutorul social
218 16/03/2023 Modificarea dispoziției nr.139/23.02.2023 pentru stabilirea dreptului la ajutorul social
219 16/03/2023 Modificarea dispoziției nr. 159/01.03.2023 stabilirea dreptului la ajutorul social
220 16/03/2023 Numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică cu denumirea: Lucrări de construcții și instalații, inclusiv dotări și echipamente tehnologice în cadrul proiectului: „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Nr.3 arondată Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din municipiul Giurgiu”
221 16/03/2023 Numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea: Lucrări de contrucții și instalații, inclusiv dotări și echipamente tehnologice în cadrul proiectului: „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Sfinții Martiri Brâncoveni din municipiul Giurgiu”
195 09/03/2023 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 09.03.2023
196 10/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
197 10/03/2023 Încetarea aplicabilității dispoziției nr. 1276/02.12.2020
198 10/03/2023 Acordarea autorizației de transport nr.227 transportatorului P.F.A. Boboc A Daniel
199 10/03/2023 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
200 10/03/2023 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
201 10/03/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
202 10/03/2023 Prelungirea autorizației de transport nr. 191 transportatorului P.F.A. Burcea Costel
203 10/03/2023 Prelungirea autorizației de transport nr. 192 transportatorului P.F.A. Zlătaru Florentin Mirel
204 10/03/2023 Aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023
205 13/03/2023 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 14.03.2023
206 13/03/2023 Constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea: „Lucrări de construcții și instalații, inclusiv dotări și echipamente tehnologice în cadrul proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu din municipiul Giurgiu”
207 13/03/2023 Rectificarea autorizației de construire nr.17/20.02.2023 prin îndreptarea erorii materiale privind adresa amplasamentului
208 13/03/2023 Împuternicirea persoanelor care gestionează și înregistrează voucherele de vacanță
209 14/03/2023 Promovarea în grad profesional a doamnei Folea Tinela
189 07/03/2023 Constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea: Lucrări de construcții și instalații, inclusiv dotări și echipamente tehnologice în cadrul proiectului: „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială nr.3 arondată Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din municipiul Giurgiu”
190 08/03/2023 Promovarea doamnei Fabian-Serghie Veronica în funcția contractuală de consilier gradul I
191 08/03/2023 Prelungirea delegării doamnei Neacșu Mirela în cadrul Compartimentului Resurse Umane
192 08/03/2023 Delegarea unor atribuții corespunzătoare funcției publice vacante de director executiv, doamnei Cîrjaliu Luminița-Liliana
193 08/03/2023 Rectificarea actului de căsătorie nr.182 din 27.07.1972 exp.I și II privind pe Tănase Gheorghe și Bazavan Beatrice-Simona
194 09/03/2023 Modificarea comisiei de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025, stabilită prin Dispoziția nr. 2604/25.11.2016
185 06/03/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din municipiul Giurgiu care au depus cerere în perioada 23.01.2023-20.02.2023
186 06/03/2023 Aprobarea a două proceduri operaționale privind activități din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Giurgiu
187 06/03/2023 Constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea: Lucrări de construcții și instalații, inclusiv dotări și echipamente tehnologice în cadrul proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din municipiul Giurgiu”, cod proiect 138710
188 06/03/2023 Constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:Lucrări de construcții și instalații, inclusiv dotări și echipamente tehnologice în cadrul proiectului :„Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Sfinții Martiri Brâncoveni” din municipiul Giurgiu
181 06/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
182 06/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
183 06/03/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
184 06/03/2023 Stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale, titularei care a solicitat acest stimulent în luna februarie 2023, al cărui copil este eligibil pentru anul școlar 2022-2023
171 06/03/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
172 06/03/2023 Aprobarea planului de servicii pentru minorul Simioana Daniel
173 06/03/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
174 06/03/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
175 06/03/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
176 06/03/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
177 06/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
178 06/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
179 06/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
180 06/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
154 28/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
155 28/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzire cu energie termică și la suplimentul pentru energie, acordate domnului Daia Ion
156 28/02/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din Municipiul Giurgiu, care au depus cerere în perioada 23.01.2023-20.02.2023
157 28/02/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și la suplimentul pentru energie, acordat doamnei Chioseaua Georgeta
158 01/03/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
159 01/03/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
160 01/03/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
161 01/03/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
162 01/03/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
163 01/03/2023 Suspendarea dreptului la ajutorul social
164 02/03/2023 Rectificarea actului de naștere nr.448 din 02.08.1954 exp. I și II privind pe Bundache Aurel
165 02/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
166 03/03/2023 Numirea unui reprezentant legal pentru minorii Burilă Florin-Nicușor, Burilă Ionela-Alexandra și Burilă Ana-Maria
167 03/03/2023 Convocarea consiliului local al municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 09.03.2023
168 03/03/2023 Se ia act de sentința civilă nr.198/2022 pronunțată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr.667/122/2021, definitivă prin Decizia Civilă nr. 150/2023 pronunțată de Curtea de Apel București
169 06/03/2023 Rectificarea actului de naștere nr.248 din 04.05.1954 exp. I și II privind pe Moldoveanu Carmen-Mihaela
170 06/03/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
128 20/02/2023 Modificarea dispoziției nr.856 din 03.11.2022 privind constituirea unei comisii în vederea monitorizării în teren, verificării și semnării tuturor documentelor constituite privind activitățile de deszăpezire de pe raza municipiului Giurgiu (trotuare, carosabil, alei și parcări), perioada 2022-2023 t
129 20/02/2023 Numirea unui reprezentant legal pentru minorul Bocioacă Adrian-David
130 21/02/2023 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
131 21/02/2023 Modificarea componenței grupului de Lucru P.O.A.D. 2019/2020
132 21/02/2023 Prelungirea autorizației de transport nr.177 transportatorului P.F.A. Vîlcan Robert Cornel
133 23/02/2023 Suspendarea raportului de serviciu al doamnei Neagu Elena
134 23/02/2023 Modificarea gradației doamnei Dinaci Anca
135 23/02/2023 Modificarea gradației domnului Stan Tiberius Constantin
136 23/02/2023 Modificarea gradației domnului Bibiță Alexandru
137 23/02/2023 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Șchiopu Valentina Cristina
138 23/02/2023 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
139 23/02/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
140 23/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
141 23/02/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
142 24/02/2023 Aprobarea procedurii operaționale privind protecția avertizorilor de interes public la nivelul primăriei municipiului Giurgiu și în cadrul entităților subordonate Consiliului Local al Municipiului Giurgiu PO-05.08, Ediția I, Revizia 1, 20.02.2023
143 24/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
144 24/02/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
145 24/02/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
146 24/02/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
147 27/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzire cu gaze naturale și la suplimentul pentru energie acordate doamnei Zamfira Dorina
148 27/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzire cu gaze naturale și la suplimentul pentru energie acordate doamnei Ignat Zaharina
149 27/02/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
150 28/02/2023 Modificarea gradației doamnei Coporan Mitroi Adina
151 28/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
152 28/02/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
153 28/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și la suplimentul pentru energie, acordate doamnei Teodorescu Maria
123 20/02/2023 Încetarea dreptului de a beneficia de ajutor social
124 20/02/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
125 20/02/2023 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
126 20/02/2023 Reorganizarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și recepție finală pentru obiectivele de investiții din municipiul Giurgiu realizate din fonduri de la Bugetul Local și din alte surse de finanțare
127 20/02/2023 Reorganizarea comisiei pentru desființarea și evacuarea construcțiilor realizate fără forme legale pe teren aparținând domeniului public și privat al municipiului Giurgiu
121 17/02/2023 Prelungirea suspendării raportului de serviciu al domnului Duca Marius Sandu
122 17/02/2023 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 23.02.2023
113 15/02/2023 Numirea comisiei de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
114 15/02/2023 Numirea curatorului special Ilie Cristina pentru reprezentarea minorei Ilie Andreea-Lăcrămioara la dezbaterea succesorală a defunctei sale mătuși paterne
115 15/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
116 15/02/2023 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 17.02.2023
117 16/02/2023 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
118 16/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
119 16/02/2023 Aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2023
120 16/02/2023 Prelungirea autorizației de transport nr. 189 transportatorului P.F.A. Gherman Valentin Petrică
111 15/02/2023 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în grad a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor ei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în grad a funcționarilor publici
112 15/02/2023 Desemnarea doamnei Văduva Steluța-Silvia responsabil pentru comunicarea informațiilor referitoare la raportul de serviciu al funcționarului public
110 14/02/2023 Aprobarea procedurii operaționale privind atribuirea contractului de achiziție publică de produse/servicii/lucrări prin achiziție directă PO-03.02.02, Ediția II, Revizia 2, februarie 2023
108 14/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
109 14/02/2023 Prelungirea autorizației de transport nr.190 transportatorului S.C. ALL INCLUSIVE TRANS S.R.L.
87 06/02/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
88 06/02/2023 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 10.02.2023
89 07/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
90 07/02/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
91 07/02/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
92 07/02/2023 Încetarea ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie, domnul Gherman Florea
93 07/02/2023 Stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale, titularei care a solicitat acest stimulent în luna ianuarie 2023, al cărui copil este eligibil pentru anul școlar 2022-2023
94 07/02/2023 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
95 07/02/2023 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
96 07/02/2023 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
97 07/02/2023 Modificarea autorizației de transport nr.150/17.06.2019 eliberată transportatorului P.F.A. Gogoașă Viorel
98 09/02/2023 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică cu denumirea: execuție lucrări pentru obiectivul: Reabilitare rețea de aducțiune apa, tronson cuprins între șoseaua Ghizdarului-Uzina de apa
99 10/02/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
100 10/02/2023 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
101 10/02/2023 Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Ionescu Livia-Mariana
102 10/02/2023 Detașarea doamnei Nedelcu Petronela-Dana
103 10/02/2023 Numirea doamnei Ionescu Livia-Mariana în funcția publică de conducere vacantă de șef birou
104 13/02/2023 Numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea: Execuție lucrări pentru obiectivul: Reabilitare rețea de aducțiune apa, tronson cuprins între șoseaua Ghizdarului-Uzina de apa
105 13/02/2023 Desemnarea reprezentanților Primăriei Municipiului giurgiu în Comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii Contractului de delegare a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale din zona de colectare 1, comisie ce se va constitui la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”
106 14/02/2023 Premierea doamnei Stochiță Floarea, persoană centenară
107 14/02/2023 Modificarea valorii ajutorului pentru încălzire cu energie electrică pentru doamna Popescu Luminița-Mariana
84 06/02/2023 Modificarea raportului de serviciu al domnișoarei Pichiu Corina-Alexandra
85 06/02/2023 Desemnarea doamnei Ciorîcă Andreea responsabil pentru aducerea la îndeplinire a activităților prevăzute de art.1 și 2 din anexa 2 la Ordinul 1109/2022 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
86 06/02/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
75 03/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
76 03/02/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
77 03/02/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
78 03/02/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
79 03/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
80 03/02/2023 Suspendarea dreptului de a beneficia de ajutor social
81 03/02/2023 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
82 03/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
83 03/02/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie,
73 02/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
74 02/02/2023 Modificarea art.1 al Dispoziției nr.23/11.01.2023, privind stabilirea dreptului la ajutorul social
70 01/02/2023 Prelungirea autorizației de transport nr.188 transportatotului P.F.A.Zamfira Florin-Silviu
71 02/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
72 02/02/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
64 01/02/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din municipiul Giurgiu, care au depus cerere în perioada 21.12.2022-20.01.2023
65 01/02/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din municipiul Giurgiu, care au depus cerere în perioada 21.12.2022-20.01.2023
66 01/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
67 01/02/2023 Încetarea dreptului de e beneficia de ajutor social
68 01/02/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
69 01/02/2023 Modificarea cuantumului ajutorului de încălzire
59 27/01/2023 Suspendarea dreptului de a beneficia de ajutor social
60 27/01/2023 Suspendarea dreptului de a beneficia de ajutor social
61 27/01/2023 Modificarea valorii ajutorului pentru încălzire cu energie electrică pentru doamna Stan Elena
62 27/01/2023 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
63 31/01/2023 Modificarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 03.02.2023
42 20/01/2023 Stabilirea dreptului pentru sprijinirea categoriilor defavorizate, cupluri mamă-nou născut, pentru acordarea de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic
43 20/01/2023 Modificarea gradației doamnei Geangu Ionela-Lăcrămioara
44 20/01/2023 Modificarea gradației doamnei Chivu Nadine-Mihaela
45 20/01/2023 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 26.01.2023
46 25/01/2023 Modificarea cuantumului ajutorului de încălzire cu gaze naturale, doamna Roșca Florentina
47 26/01/2023 Numirea curatorului special Chiriță Marius-Emilian pentru reprezentarea minorului Neciu Yannis-Gabriel la dezbaterea succesorală a defunctului său tată
48 26/01/2023 Respingerea cererii nr.644 L/20.12.2022 de solicitare a dreptului la ajutorul pentru încălzire cu conbustibili solizi/petrolieri și la suplimentul pentru energie
49 26/01/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
50 26/01/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
51 26/01/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
52 26/01/2023 Actualizarea Unității Locale de Sprijin la nivelul municipiului Giurgiu
53 27/01/2023 Modificarea dispoziției nr.43/20.01.2023
54 27/01/2023 Modificarea componenței comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 03.02.2023
55 27/01/2023 Modificarea și completarea Regulamentului Intern al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
56 27/01/2023 Modificarea valorii ajutorului de încălzire cu energie termică doamnei Bălan Mugurica-Elena
57 27/01/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
58 27/01/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
8 06/01/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din Municipiul Giurgiu, care au depus cerere în perioada 21.11.2022-20.12.2022
9 06/01/2023 Stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale, titularilor care au solicitat acest stimulent în luna decembrie 2022, ai căror copii sunt eligibili pentru anul școlar 2022-2023
10 06/01/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri ți a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din Municipiul Giurgiu care au depus cerere în perioada 21.11.2022-20.12.2022
11 06/01/2023 Modificarea componenței echipei de implementare a proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, Cod SMIS 138710
12 10/01/2023 Reluarea activității doamnei Cușneviciu Silvia-Nicoleta
13 10/01/2023 Modificarea dispoziției nr.976/15.12.2022
14 10/01/2023 Cosntituirea comisiei pentru evaluarea performanțelor individuale ale secretarului general al municipiului Giurgiu
15 10/01/2023 Numirea unui reprezentant legal pentru minora Raicu Raisa-Sunita-Andreea
16 10/01/2023 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparații, văruire și igienizare a apartamentului 34, Bl. A-ANL, Șos. Sloboziei
17 10/01/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din Municipiul Giurgiu care au depus cerere în perioada 21.11.2022-20.12.2022
18 10/01/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
19 10/01/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
20 10/01/2023 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
21 10/01/2023 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
22 11/01/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
23 11/01/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
24 11/01/2023 Planificarea timpului de lucru în vederea recuperării zilelor de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august stabilite ca zile libere
25 12/01/2023 Desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu în vederea urmăririi derulării contractului de finanțare, a contractului de achiziție publică și emiterea procesului-verbal de recepție a serviciilor conform contractului de achiziție publică (PVR servicii)
26 12/01/2023 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 16.01.2023
27 13/01/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
28 13/01/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
29 13/01/2023 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
30 17/01/2023 Rectificarea actului de deces nr.745 din 27.08.2020 exp. I și II privind pe Mola Niculina
31 17/01/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
32 17/01/2023 Încetarea dreptului la ajutorul social
33 17/01/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
34 17/01/2023 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
35 18/01/2023 Modificarea echipei de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, Cod SMIS 126026
36 18/01/2023 Suspendarea raportului de serviciu al doamnei Vărzaru Ioana-Cătălina
37 20/01/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
38 20/01/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
39 20/01/2023 Suspendarea dreptului la ajutorul social
40 20/01/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
41 20/01/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul social
1 04/01/2023 Rectificarea actului de naștere nr. 481 din 01.06.1999 exp. I și II privind pe Rîclea Simona
2 04/01/2023 Modificarea dispoziției nr.1155/19.12.2022
3 05/01/2023 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 09.01.2023
4 06/01/2023 Modificarea echipei de implementare a proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, Cod SMIS 119400
5 06/01/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
6 06/01/2023 Respingerea dreptului de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie, domnului Nechita Vasile
7 06/01/2023 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței ci gaze naturale și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din Municipiul Giurgiu, care au depus cerere în perioada 21.11.2022-20.12.2022
Nr. Dispoziție Data Dispoziției Tipul Dispoziției Titlul Dispoziției

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2023. Toate drepturile rezervate.
Trimite pagina pe email