2022 – Dispozițiile Primarului
Nr. Dispoziție Data Dispoziției Tipul Dispoziției Titlul Dispoziției
1151 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Buduru Bianca-Adriana
1152 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Cristea Ioana
1153 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Glăvan Gina
1154 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Ghiță Elena-Alice
1155 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Ionescu Dragoș-Marian
1156 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Țintea Laurențiu
1157 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Ciobanu Carmen
1158 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Țigănilă Mihaela
1159 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Meca Ianca
1160 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Pavel Adelina
1162 19/12/2022 Modificarea dispoziției primarului municipiului Giurgiu nr.821/25.10.2022
1163 20/12/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
1164 20/12/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
1165 20/12/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
1166 20/12/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
1167 21/12/2022 Acordarea autorizației de transport nr.226 transportatorului P.F.A. Gustin Sergiu
1168 21/12/2022 Modificarea Echipei de implementare a proiectului Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru-zona locuințe sociale cod SMIS 126030
1169 22/12/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
1170 22/12/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
1171 22/12/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
1172 22/12/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1173 22/12/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
1174 22/12/2022 Numire în funcție publică definitivă
1175 22/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Coporan-Mitroi Adina
1176 22/12/2022 Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și la suplimentul pentru energie
1177 22/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Băiceanu Liliana
1178 22/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Brătan Mihai-Cristinel
1179 22/12/2022 Încetarea dreptului de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie, doamnei Gustin Mariana
1180 22/12/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1181 22/12/2022 Distribuirea de pachete cu alimente acordate prin POAD 2018-2022 pentru un număr de 183 persoane/familii defavorizate
1182 27/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Cazacu Cătălina
1183 27/12/2022 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 27.12.2022
1184 28/12/2022 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în data de 28.12.2022
1185 29/12/2022 Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și la suplimentul pentru energie
1186 29/12/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1187 29/12/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1188 29/12/2022 Promovarea în grad profesional a domnului Nedelcu Florin-Cristian
1189 29/12/2022 Promovarea în grad profesional a domnului Grigore Alin-Bogdan
1190 29/12/2022 Promovarea în grad profesional a domnului Dogaru Ionel
1191 29/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Nedelcu Florin-Cristian
1192 29/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Dogaru Ionel
1193 29/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Grigore Alin-Bogdan
1194 30/12/2022 Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și la suplimentul pentru energie
1131 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Guțu Irina-Loredana
1132 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Dragomir Nicoleta
1133 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Buzatu Ileana
1134 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Nicolescu Laura
1135 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Voinea Mirel-Florin
1136 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Văitici Leonida
1137 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază pentru anul 2023 al doamnei Secere Stana
1138 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Cocoș Adriana
1139 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Botea Nora
1140 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Damian Steliana
1141 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Dinaci Anca-Gina
1142 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Năvală Marcel-Ninel
1143 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Drăcea Maria
1144 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Vrabie Daniela-Alina
1145 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Țane Ionela-Camelia
1146 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Goia Mirel
1147 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Băjănaru Cătălina
1148 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Ciobanu Matei
1149 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Pascu Marius
1150 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Baboi Adriana
1108 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Ionescu Alexandru
1109 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Crețu Giorgiana
1110 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Paraschiv Laura Oana
1111 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Mariniță Louiza
1112 19/12/2023 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Cucu Ionuț
1113 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Cămărașu Alina
1114 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Guțu Elena
1115 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Trandafir Constanța-Cornelia
1116 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Neacșu Steliana
1117 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Bran-Vasile Sabina
1118 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază pentru anul 2023 al doamnei Stănculescu Steliana-Mimi
1119 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Polifron Adriana
1120 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Buzică Lenuța
1121 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Duță Elena
1122 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Târpan Georgeta
1123 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Spînu Ionela
1124 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Dogaru Paul
1125 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Pelin Cristian-George
1126 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Dragne Dragoș
1127 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Spiridon Constantin
1128 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Stan Marian
1129 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Chira Stănel
1130 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Cercel Iulică
1051 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Vîlcan Claudia
1052 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Țăranu Gina
1053 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Rașia Marian-Claudiu
1054 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Comăneci Mirela
1055 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Radu Florentina
1056 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Folea Tinela
1057 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Chiriță Corina-Ofelia
1058 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Neagu Liliana
1059 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Iordache Aurelia
1060 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Nedelcu Petronela-Dana
1061 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Zamfir Viorel
1062 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Ciocan Petra
1063 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Renea Gina
1064 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Florică Daniela
1065 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Grosu Iliana
1066 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Pană Mihaela
1067 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Niculae Natalia
1068 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Vasile Marian
1069 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Licuță Stelian
1070 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Popa Dorel
1071 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Stan Tiberius-Constantin
1072 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Pestrița Marinel-Gigel
1073 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Pătruț Ionuț
1074 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Mîrzac Niculae
1075 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Ivan Cătălin-Andrei
1076 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Bugean Cosmin
1077 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Jega Marius-Cesar
1078 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Pălălău Tatiana
1079 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Pencea Gabriela
1080 17/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Daia Mirela-Simona
1081 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Laudă Mihăiță-Mugurel
1082 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Asandei Gena-Cristiana
1083 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Bănică Ileana
1084 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Fabian-Serghie Veronica
1085 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Neagu Elena
1086 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Bibiță Alexandru
1087 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Cucu Elena-Brîndușa
1088 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Gîdea Iulian
1089 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Căciulan Ilaria-Ruxana
1090 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Zlate Jana-Luminița
1091 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Grigore Tamara
1092 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 223 al doamnei Bălan Rodica
1093 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Stan Livia
1094 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Ștefan Marius-Mihai
1095 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Moldoveanu Nicoleta-Narcisa
1096 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Cîrjaliu Emilia-Oneta
1097 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Ciobanu Lazăr
1098 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Ionescu Livia-Mariana
1099 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Marin Mirel-Eugen
1100 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Matei Dănuț
1101 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Stanciu Marius-Viorel
1102 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Roșu Florin-Mugurel
1103 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Mihalcea Nelu-Sorin
1104 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Matei Adela-Mariana
1105 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Copoiu Raluca
1106 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Pelin Georgeta
1107 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Ionescu Iuliana-Cristina
1038 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Cibi Gabriela
1039 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Cîrjaliu Daniela
1040 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Fifiiță Viorica
1041 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Ghincea Cristina
1042 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Ilie Anamaria-Adonia
1043 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Mihăilă Mihaela-Monica
1044 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Mîrzac Ana-Maria
1045 19/12/2022 Stabilirea salariului e bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Popescu Mariana-Adela
1046 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Saltelechi Giorgiana
1047 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Sfetcu Andrei
1048 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Țancov Roxana-Marcela
1049 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Chilipirea Tatiana
1050 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Voiculescu Laura-Anca
1018 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Vulcan Angelica
1019 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Enache Mirela
1020 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Geangu Ionela-Lăcrămioara
1021 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Asan Marian
1022 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Popa Dana-Maria
1023 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Calotă Viorel
1024 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Șumudică Rodica-Constanța
1025 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Covei Mariana
1026 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Niculae Mioara
1027 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Gîlcă Mariana
1028 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Ciocoiu Daniela
1029 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Chiran Cristina-Maria
1030 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Călinescu George-Florin
1031 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Mirea Florina-Cleopatra
1032 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Mircea Cristian
1033 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Marcoci Alin-Gabriel
1034 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Ștefan Nicu
1035 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Chirpizisu Liviu-Bogdan
1036 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Chițu Carmen-Petronela
1037 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Chivu Nadine-Mihaela
1011 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei arcanu Roxana-Andreea
1012 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Cărjaliu Luminița-Liliana
1013 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Dumitru Roxana-Gabriela
1014 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Ristea Ionel-Cătălin
1015 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Ionete Georgiana-Alexandra
1016 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Lazăr Dana-Maria
1017 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Țone Elena-Alina
981 16/12/2022 Încetarea mutării pemporare a doamnei Cazacu Cătălina
982 16/12/2022 Numirea în funcție publică definitivă
983 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Ionescu Emilia
984 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Ciocîltan Elena
985 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Daia Adriana-Petronela
986 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Damian Antonela-Marinela
987 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Guțu Mariana
988 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Mitrea Gabriela-Corina
989 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Neacșu Mirela
990 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Necula Denisa-Nicoleta
991 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Pantelimon Alina-Angelica
992 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Pichiu Corina-Alexandra
993 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Stănculie Vicențiu-Adelin
994 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Tatu Valentin-Dorin
995 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Tatu Ana-Maria
996 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al domnului Bontaș Bogdan
997 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Buzică Mihaela
998 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Avram Florica
999 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Bădiță Violeta
1000 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Chirigiu Aurelia
1001 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Chițu Florentina-Alina
1002 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Ciorîcă Nicoleta-Andreea
1003 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Gîscă Angelica-Alina
1004 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Graure Daniela
1005 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Ionescu Eugenia
1006 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Mesaroș Florența
1007 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Staicu Renika-Luciana
1008 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Stoica Emilia-Simona
1009 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Văduva Steluța-Silvia
1010 19/12/2022 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2023 al doamnei Velcu Petronela
971 13/12/2022 Acordarea autorizației de transport nr.1 transportatorului P.F.A. Văduva Dănuț
972 14/12/2022 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de „Văruire și igienizare a imobilului-sediul Direcției de Evidență a Persoanelor Giurgiu”
973 14/12/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 20.12.2022
974 14/12/2022 Numire în funcție publică definitivă
975 15/12/2022 Constituire componență comisie de evaluare dosare de candidatură și comisie de soluționare contestații depuse pentru selecția partenerilor operatori economici cu scopul înființării și operaționalizării unui Consorțiu pentru învățământul dual în vederea depunerii unui proiect PNRR
976 15/12/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 30.01.2023
977 15/12/2022 Încetarea raportului de serviciu al domnului Ionete Nicolae-Armando din funcția publică de execuție de consilier achiziții publice clasă I grad profesional superior la Biroul Achiziții Publice din Direcția Tehnică
978 15/12/2022 Rectificarea Autorizației de construire nr.77/06.06.2022 prin îndreptarea erorii materiale privind denumirea lucrărilor și a proiectantului
979 15/12/2022 Stabilirea dreptului pentru sprijinirea categoriilor defavorizate, cupluri mamă-nou-născut, pentru acordarea de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic
980 15/12/2022 Încetarea dreptului doamnei Velicu Elena la ajutorul pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și la suplimentul pentru energie
965 08/12/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
966 08/12/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
967 08/12/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
968 08/12/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
969 08/12/2022 Acordarea de pachete cu alimente pentru un număr de 269 persoane/familii defavorizate, prevăzute prin programul POAD 2018-2022
970 09/12/2022 Modificarea cuantumului ajutorului de încălzire cu gaze naturale, doamna Iana Florentina-Daniela
948 07/12/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
949 07/12/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
950 07/12/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
951 07/12/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
952 07/12/2022 Respingerea dreptului de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie, domnului Grădișteanu Ionel
953 07/12/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
954 07/12/2022 Încetarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță
955 07/12/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
956 07/12/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
957 07/12/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
958 07/12/2022 Stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale, titularilor care au solicitat acest stimulent în luna noiembrie 2022, ai căror copii sunt eligibili pentru anul școlar 2022-2023
959 07/12/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
960 07/12/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din Municipiul Giurgiu, acre au depus cerere în perioada 10.10.2022-18.11.2022
961 07/12/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din Municipiul Giurgiu care au depus cerere în perioada 10.10.2022-18.11.2022
962 07/12/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din Municipiul Giurgiu, care au depus cerere în perioada 10.10.2022-28.11.2022
963 07/12/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din Municipiul Giurgiu care au depus cerere în perioada 10.10.2022-18.11.2022
964 08/12/2022 Încetarea raportului de serviciu al domnului Moțan Gogu
942 29/11/2022 Respingerea dreptului de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie, doamnei Stancu Mihaela
943 05/12/2022 Încetarea detașării domnului Popa Dorel-Viorel
944 06/12/2022 Respingerea dreptului de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie, domnului Pătrașcu Gheorghe
945 06/12/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
946 06/12/2022 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 07.12.2022
947 07/12/2022 Constituirea comisiei de vânzare prin licitație publică deschisă, a mijlocului fix-îmbrăcăminte piatră cubică străzi, rezultată de pe tronsonul de drum-str. Gării- cuprins între sensul giratoriu cu Șos. Alexandriei și Șos. Ghizdarului
940 29/11/2022 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Peia Andreea-Delia
941 29/11/2022 Prelungirea delegării doamnei Iordache Aurelia în cadrul Compartimentului Întocmire Devize
925 24/11/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
926 24/11/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
927 24/11/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
928 24/11/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
929 25/11/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
930 25/11/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
931 25/11/2022 Rectificarea actului de căsătorie nr.14 din 29.01.2005 exp. I și II privind pe Marciu Aurel și Cercel Marceluța
932 25/11/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
933 29/11/2022 Încetarea contractului individual de muncă al domnului Șiu Cezar
934 29/11/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
935 29/11/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
936 29/11/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
937 29/11/2022 Modificarea dreptului la ajutorul social
938 29/11/2022 Numirea în funcție publică definitivă
939 29/11/2022 Transferul la cerere al doamnei Buduru Daniela-Teodora
924 24/11/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
907 18/11/2022 Exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Servicii Publice de către doamna Glăvan Gina
908 18/11/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
909 18/11/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
910 18/11/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
911 18/11/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 24.11.2022
912 21/11/2022 Modificarea autorizației de transport nr.175/13.07.2020 eliberată transportatorului S.C. AALIN TAXI 08 S.R.L.
913 22/11/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
914 22/11/2022 Acceptarea unei donații de către Municipiul Giurgiu
915 24/11/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
916 24/11/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
917 24/11/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
918 24/11/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
919 24/11/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
920 24/11/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
921 24/11/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
922 24/11/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
923 24/11/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
891 15/11/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
892 15/11/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
893 15/11/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
894 15/11/2022 Modificarea cuantumului ajutorului social
895 15/11/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
896 15/11/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
897 15/11/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
898 15/11/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
899 17/11/2022 Recuperarea zilei de muncă de 2 decembrie 2022 stabilită ca zi liberă
900 17/11/2022 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Dragomir-Maluspărteanu Elena-Daniela
901 17/11/2022 Modificarea gradației domnului Ionete Nicolae-Armando
902 17/11/2022 Modificarea gradației doamnei Pălălău Tatiana
903 17/11/2022 Modificarea gradației domnului Mihalcea Nelu-Sorin
904 17/11/2022 Modificarea gradației doamnei Matei Adela-Mariana
905 17/11/2022 Delegarea unor atribuții doamnei Cîrjaliu Luminița-Liliana
906 18/11/2022 Acordarea de pachete cu alimente pentru un număr de 340 persoane/familii defavorizate, prevăzute prin programul POAD 2018-2022
884 10/11/2022 numirea unui reprezentant legal pentru minora Puciumandea Cătălina-Elena
885 10/11/2022 Rectificarea actului de naștere nr.205 din 27.04.1949 exp. I și II privind pe Paraschivescu Gheorghe – Aristide
886 10/11/2022 Reluarea plății ajutorului social
887 11/11/2022 Prelungirea contractului individual de muncă pe o perioadă de 1 an al doamnei Niculae Natalia
888 11/11/2022 Înlocuirea doamnei Popa Dana-Maria îndrumător pentru funcționarul public debutant Ristea Ionel-Cătălin cu doamna Dumitru Roxana-Gabriela
889 11/11/2022 Suspendarea raportului de serviciu al doamnei Dîndăreanu GeorgetaRaluca
890 11/11/2022 Suspendarea raportului de serviciu al domnului Duca Marius-Sandu
869 07/11/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
870 07/11/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
871 07/11/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
872 07/11/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
873 07/11/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
874 08/11/2022 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 09.11.2022
875 09/11/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
876 09/11/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
877 09/11/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
878 09/11/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
879 09/11/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
880 09/11/2022 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor – stația de reîncărcare pentru vehicule electrice amplasată în municipiul Giurgiu, Șoseaua București, FN, adiacent stație electrică, investiție realizată în cadrul proiectului „Stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Giurgiu”
881 09/11/2022 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor-stație de reîncărcare pentru vehicule electrice amplasată în municipiul Giurgiu, Strada Unirii, FN, adiacent Hotel Steaua Dunării, investiție realizată în cadrul proiectului „Stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Giurgiu”
882 09/11/2022 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor- stația de reîncărcare pentru vehicule electrice amplasată în municipiul Giurgiu, strada Aleea Plantelor, nr.4, investiție realizată în cadrul proiectului „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Giurgiu”
883 09/11/2022 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor- stație de reîncărcare pentru vehicule electrice amplasată în municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr.49-51, adiacent sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, investiție realizată în cadrul proiectului „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Giurgiu”
865 04/11/2022 Constituirea comisiei de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a unor echipamente de măsură a energiei termice nefuncționale, amplasate la scările unor blocuri aflate în exploatarea S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A
866 04/11/2022 Constituirea comisiei de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a unor echipamente din centralele termice nr.12, 16 și 18 preluate de Municipiul Giurgiu din sistemul centralizat de încălzire al Municipiului Giurgiu, aflate în exploatarea S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
867 04/11/2022 Constituirea comisiei de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a materialelor rezultate în urma demolării sălii de sport și a vestiarelor Școlii Gimnaziale nr.6-„Savin Popescu”
868 04/11/2022 Modificarea Dispoziției Primarului Municipiului Giurgiu nr.821/25.10.2022
864 04/11/2022 Rectificarea actului de naștere nr.714 din 16.11.1954 ex. I și II privind pe Chițu Lidia-Ioana
839 31/10/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
840 31/10/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
841 31/10/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
842 31/10/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținereafamiliei
843 31/10/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
844 31/10/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
845 31/10/2022 Aprobarea planului operativ propriu de acțiune pe timpul iernii 2022-2023 la nivelul municipiului Giurgiu și a comandamentului local pentru deszăpezire, combaterea poleiului și a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului de iarnă
846 01/11/2022 Aprobarea procedurii operaționale privind atribuirea contractelor de achiziții publice în baza prevederilor art.31 din legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
847 01/11/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
848 01/11/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
849 01/11/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
850 01/11/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
851 01/11/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
852 01/11/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
853 02/11/2022 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Ionescu Emilia din funcția publică de conducere de șef birou Biroul investiții, întocmire devize și autorizare lucrări publice de investiții din Direcția Tehnică
854 02/11/2022 Numirea definitivă a doamnei Ionescu Emilia în funcția publică de conducere de șef birou la Biroul autorizații și documentații de urbanism
855 02/11/2022 Rectificarea actului de căsătorie nr.119 din 30.04.1948 ex. I și II privind pe Paraschivescu Anghel și Drugă Paulina
856 03/11/2022 Constituirea unei comisii în vederea monitorizării în teren, verificării și semnării tuturor documentelor constituite privind activitățile de deszăpezire de pe raza Municipiului Giurgiu (trotuare, carosabil, alei și parcări), perioada 2022-2023
857 03/11/2022 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Pavel Adelina
858 03/11/2022 Modificarea numelui titularei dreptului la ajutorul social
859 03/11/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
860 03/11/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
861 03/11/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
862 03/11/2022 Stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale, titularilor care au solicitat acest stimulent în luna octombrie 2022, ai căror copii sunt eligibili pentru anul 2022-2023
863 04/11/2022 Desemnarea membrilor comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice
818 25/10/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
819 25/10/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
820 25/10/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
821 25/10/2022 Efectuarea inventarierii tuturor elementelor de activ și de pasiv ale U.A.T. Municipiul Giurgiu în vederea stabilirii situației reale a patrimoniului
822 26/10/2022 Încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacantă de director executiv al Direcției servicii Publice
823 26/10/2022 Încetarea detașării doamnei Pavel Adelina la Direcția de Asistență Socială
824 26/10/2022 Modificarea dispoziției nr.42/15.01.2021
825 26/10/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
826 26/10/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
827 26/10/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
828 26/10/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
829 26/10/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
830 26/10/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
831 27/10/2022 Prelungirea autorizației de transport nr,187 transportatorului P.F.A. Hagiu Marius
832 27/10/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
833 27/10/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
834 27/10/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
835 27/10/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
836 27/10/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
837 27/10/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
838 28/10/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
815 21/10/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 27.10.2022
816 24/10/2022 Prelungirea autorizației de transport nr.186 transportatorului P.F.A. Stancu Valentin-Emil
817 25/10/2022 Modificarea Dispoziției nr.812/21.10.2022 pentru stabilirea unor măsuri pentru ducerea la îndeplinire a Deciziei nr.21 /1/12.10.2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.21/28.08.2020 emise de către Camera de Conturi Giurgiu
797 14/10/2022 Numirea curatorului special Ilieș Emilia pentru asistarea minorei Stănilă Rebecca-Andreea la dezbaterea succesorală a defunctului său tată
798 18/10/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
799 18/10/2022 Promovarea în grad a doamnei Chiran Cristina-Maria
800 18/10/2022 Promovarea în grad a doamnei Daia Mirela-Simona
801 18/10/2022 Prelungirea raportului de serviciu pe o perioadă de încă 1 an al doamnei Ciocîltan Elena
802 18/10/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în grad a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
803 19/10/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
804 19/10/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
805 19/10/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
806 19/10/2022 Promovarea în clasă a doamnei Căciulan Ilaria-Ruxana
807 19/10/2022 Prelungirea contractului individual de muncă pe o perioadă de 1 an al doamnei Niculae Mioara
808 19/10/2022 Modificarea gradației domnului Chira Săndel
809 19/10/2022 Modificarea gradației doamnei Fabian-Serghie Veronica
810 19/10/2022 Modificarea gradației doamnei Cucu Elena-Brândușa
811 19/10/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
812 21/10/2022 Stabilirea unor măsuri pentru ducerea la îndeplinire a Deciziei nr.21/1/12.10.2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.21/28.08.2020 emise de către Camera de Conturi Giurgiu
813 21/10/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
814 21/10/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
795 12/10/2022 Desemnarea persoanelor cu atribuții privind înființarea și întreținerea registrului de evidență a sistemelor individuale adecvate la nivelul municipiului Giurgiu
796 14/10/2022 Actualizarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor cu privire la Lista de priorități și Lista de repartizare a locuințelor pentru tineri și familiile de tineri în vârstă de până la 35 ani
781 10/10/2022 Numirea unui reprezentant legal pentru minorul Papară Denis-Antonio-Ionuț
782 10/10/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
783 10/10/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
784 10/10/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
785 10/10/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
786 10/10/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
787 10/10/2022 Numirea în funcție publică definitivă a doamnei Necula Denisa-Nicoleta
788 10/10/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 14.10.2022
789 11/10/2022 Numirea în funcție publică definitivă a doamnei Pichiu Corina-Alexandra
790 12/10/2022 Modificarea dispoziției nr.493/05.07.2022 privind schimbarea numelui titularei ajutorului social
791 12/10/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
792 12/10/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
793 12/10/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
794 12/10/2022 Rectificarea autorizației privind lucrările de racorduri și branșament la rețelele publice de gaze nr.171/17.08.2022, prin îndreptarea erorii materiale privind rectificarea străzii din care se execută branșamentul
766 30/09/2022 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în data de 03.10.2022
767 30/09/2022 Prelungirea suspendării contractului individual de muncă al domnului Șiu Cezar
768 03/10/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
769 05/10/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
770 05/10/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
771 05/10/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
772 05/10/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
773 05/10/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
774 05/10/2022 Modificarea cuantumului ajutorului social
775 05/10/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
776 05/10/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
777 05/10/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
778 07/10/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
779 07/10/2022 Modificarea dreptului la ajutorul social
780 07/10/2022 Stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale titularilor care au solicitat acest stimulent în luna septembrie 2022, ai căror copii sunt eligibili pentru anul școlar 2022-2023
764 30/09/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
765 30/09/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
754 28/09/2022 Numirea comisiei de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
755 28/09/2022 Numirea comisiei deexaminare și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
756 28/09/2022 Organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarulor publici
757 29/09/2022 Numirea unui reprezentant legal pentru minorul Căldăraru Andrei-David
758 29/09/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
759 29/09/2022 Aprobarea planului de servicii pentru minora Davidoiu Elena-Mihaela
760 29/09/2022 Prelungirea perioadei de desfășurare a activității comisiei pentru actualizarea anexelor Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr.18.635/1.699 din 21.04.2022
761 29/09/2022 Modificarea contractului individual de muncă al domnului Stanciu Marius-Viorel
762 29/09/2022 Constituirea comisiei pentru stabilirea prețului de vânzare și verificarea îndeplinirii condițiilor obligatorii de vânzare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe
763 29/09/2022 Rectificarea autorizației de construire nr.116/15.07.2022 prin îndreptarea erorii materiale privind numărul cadastral și numărul de carte funciară
741 22/09/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
742 22/09/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
743 22/09/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
744 22/09/2022 Desemnarea responsabilului financiar în echipa de proiect Proiect tip creșă mică-construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe moderne și eficiente energetic în municipiul Giurgiu
745 23/09/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 29.09.2022
746 23/09/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
747 23/09/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
748 26/09/2022 Îndreptarea erorii materiale strecurată în Dispoziția nr.690/30.08.2022
749 26/09/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
750 28/09/2022 Respingerea cererii de acordare a ajutorului social
751 28/09/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
752 28/09/2022 Modificarea gradației doamnei Botea Nora-Andreea
753 28/09/2022 Reducerea programului de lucru al doamnei Cîrjaliu Daniela
725 13/09/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
726 15/09/2022 Revocarea dispoziției nr.651/22.08.2022
727 15/09/2022 Suspendarea raportului de serviciu al doamnei Giba Elena-Crenguța
728 15/09/2022 Acordarea autorizației de transport nr.224 transportatorului P.F.A. Oancea Ion
729 15/09/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 19.09.2022
730 16/09/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 27.10.2022
731 20/09/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
732 20/09/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
733 20/09/2022 MOdificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
734 22/09/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
735 22/09/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
736 22/09/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
737 22/09/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
738 22/09/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
739 22/09/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
740 22/09/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
722 12/09/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
723 12/09/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
724 13/09/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
697 02/09/2022 Numirea doamnei Șumudică Rodica-Constanța în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent
698 02/09/2022 Prelungirea delegării doamnei Neacșu Mirela în cadrul Compartimentului resurse umane
699 02/09/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
700 02/09/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
701 02/09/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
702 02/09/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
703 02/09/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
704 02/09/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
705 02/09/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
706 02/09/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
707 02/09/2022 Numirea reprezentanților primarului în Consiliile de Administrație din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în rețeaua școlară a Municipiului Giurgiu pentru anul școlar 2022-2023
708 06/09/2022 Delegarea de atribuții de stare civilă și de ofițer de stare civilă doamnei Bran-Vasile Sabina
709 06/09/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
710 06/09/2022 Stabilirea dreptului pentru sprijinirea categoriilor defavorizate, cupluri mamă-nou-născut, pentru acordarea de sprijin material pe bază de tichete pe suport electronic
711 06/09/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
712 06/09/2022 Reluarea activității doamnei Neagu Elena
713 07/09/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
714 07/09/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
715 07/09/2022 Delegarea doamnei Popa Dana-Maria la Biroul juridic
716 07/09/2022 Delegarea de atribuții doamnei Ionescu Emilia
717 07/09/2022 Prelungirea detașării domnului Popa Dorel-Viorel
718 07/09/2022 Rectificarea Autorizației de construire nr.165/01.08.2018 prin îndreptarea erorii materiale privind prenumele beneficiarului
719 07/09/2022 Modificarea dispoziției nr.320/13.04.2022
720 08/09/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familie
721 09/09/2022 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică cu denumirea:Construirea/modernizarea/renovarea Centrului Comunitar Integrat(C.C.I.) și Ansamblu loc de joacă zona urbană marginalizată, în cadrul proiectului Facilități comunitare integrate pentru locuitprii din teritoriul SDL Giurgiu, cod proiect 137489
692 31/08/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
693 31/08/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
694 31/08/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
695 01/09/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 05.09.2022
596 02/09/2022 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și recepție finală pentru obiectivele de investiții din Municipiul Giurgiu realizate din fonduri de la Bugetul local și din alte surse finanțate
681 30/08/2022 Recuperarea sumei de 1265,81 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energir cu gaze naturale, acordat necuvenit domnului Băceanu Veronică-Dorel
682 30/08/2022 Recuperarea sumei de 20 lei, reprezentând supliment pentru energie cu gaze naturale, acordat necuvenit doamnei Bechiru Ionela-Gina
683 30/08/2022 Recuperarea sumei de 10 lei, reprezentând supliment pentru energie cu gaze naturale, acordat necuvenit domnului Cimlerova Gheorghe-Ionuț
684 30/08/2022 Recuperarea sumei de 45,65 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, acordat necuvenit domnului Beliță Ionuț-Cătălin
685 30/08/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
686 30/08/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
687 30/08/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
688 30/08/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
689 30/08/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
690 30/08/2022 Modificarea cuantumului ajutorului social
691 30/08/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
665 30/08/2022 Numirea doamnei Dragomir-Maluspărteanu Elena-Daniela în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional auperior
666 30/08/2022 Recuperarea sumei de 560 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie cu gaze naturale, acordat domnului Bangă Marian
667 30/08/2022 Recuperarea sumei de 997,41 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie cu gaze naturale, acordat necuvenit domnului Curt Petre
668 30/08/2022 Recuperarea sumei de 939,86 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie cu gaze naturale, acordat necuvenit domnului Zanfir Ion
669 30/08/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
670 30/08/2022 Recuperarea sumei de 175,44 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie cu gaze naturale, acordat necuvenit doamnei Florica Lucia-Antoneta
671 30/08/2022 Recuperarea sumei de 20 lei, reprezentând supliment pentru energie cu gaze naturale, acordat necuvenit domnului Tănase Florian
672 30/08/2022 Recuperarea sumei de 10 lei, reprezentând supliment pentru energie cu gaze naturale, acordat necuvenit domnului Niculae Constantin-Dragoș
673 30/08/2022 Recuperarea sumei de 205 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie cu gaze naturale, acordat necuvenit doamnei Pădure Daniela
674 30/08/2022 Recuperarea sumei de 550,17 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie cu gaze naturale, acordat necuvenit doamnei Zorilă Aurelia
675 30/08/2022 Recuperarea sumei de 10 lei, reprezentând supliment pentru energie cu gaze naturale, acordat necuvenit domnului Sandu Florin
676 30/08/2022 Recuperarea sumei de 945 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie cu gaze naturale, acordat necuvenit doamnei Lazăr Gica
677 30/08/2022 Recuperarea sumei de 280 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie cu gaze naturale, acordat necuvenit doamnei Stancu Mihaela
678 30/08/2022 Recuperarea sumei de 945 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie cu gaze naturale, acordat necuvenit doamnei Gheondea Floarea
679 30/08/2022 Recuperarea sumei de 1310 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie cu gaze naturale, acordat necuvenit domnului Dumitrache Ghiorghiță
680 30/08/2022 Recuperarea sumei de 860 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie cu gaze naturale, acordat necuvenit domnului Chiran Ion
653 23/08/2022 Modificarea raportului de serviciu al domnului Pelin Cristian-George
654 24/08/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
655 24/08/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
656 25/08/2022 Modificarea componenței Comisiei privind actualizarea anexelor Contractului de delegare a Serviciului public de salubrizare nr.18.635/1.699 din 21.04.2022
657 26/08/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 30.08.2022
658 26/08/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
659 26/08/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
660 26/08/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
661 26/08/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
662 26/08/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
663 30/08/2022 Rectificarea Autorizației de Construire nr.349/29.12.2020 prin îndreptarea erorii materiale privind prenumele beneficiarului
664 30/08/2022 Delegarea unor atribuții doamnei Pavel Adelina director executiv la Direcția de Asistență Socială Giurgiu
641 18/08/2022 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea: Contract multianual de achiziție publică de lucrări (elaborare documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție, verificare proiect, asistență tehnică din partea proiectantului pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor până la încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor și execuție lucrări)pentru obiectivul de investiții-„Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT71 și racord PT 62”
642 18/08/2022 Aprobarea planului de servicii pentru minora Gușă Maria-Simina
643 18/08/2022 Modificarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 17.08.2022
644 19/08/2022 Modificarea Dispoziției Primarului nr.6879/28.04.2004, privind stabilirea metodologiei de angajare, lichidare, ordonanțare și plata cheltuielilor aprobate prin bugetul local al Municipiului Giurgiu
645 19/08/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 25 august 2022
646 22/08/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
647 22/08/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
648 22/08/2022 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de „renovare acoperiș imobil Direcția de Evidență a Persoanelor Giurgiu”
649 22/08/2022 Aprobarea modalităților de identificare și verificare a destinatarilor finali ai sprijinului material ce se acordă în baza OUG 113/2022
650 22/08/2022 Rectificarea Autorizației de construire nr.207/08.11.2017 prin îndreptarea erorii materiale privind prenumele beneficiarului
651 22/08/2022 Modificarea dispoziției nr.622/16.08.2022
652 22/08/2022 Numirea unui reprezentant legal pentru minorii Niță Ionuț-Alexandru și Niță Andrei-Petronel
640 17/08/2022 Desemnarea persoanelor ce vor desfășura activități de verificare, identificare, constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale în conformitate cu prevederile Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozie
489 05/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie doamnei Gheondea Floarea
488 05/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie doamnei Zorilă Aurelia
535 12/07/2022 Constituirea unei comisii în vederea actualizării anexelor Contractului de delegare a Serviciului Public de salubrizare nr.18.635/1.699 din 21.04.2022
534 12/07/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
533 12/07/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
532 12/07/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 25.08.2022
531 08/07/2022 Rectificarea actului de naștere nr.581 din 07.09.1950 exp.I și II privind pe Bazavan Beatrice-Simona
530 07/07/2022 Numirea curatorului special Cioacă Badea-Cezar pentru asistarea minorei Stănică Anca-Elena la suplimentarea masei succesorale rămase de pe urma defunctei sale mame
529 07/07/2022 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: Elabirare documentație tehnico-economică și studii de specialitate pentru proiectul „VERIGA”-Centrul de agrement Giurgiu, COD SMIS 143370”
528 07/07/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
527 07/07/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
526 07/07/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
525 07/07/2022 MOdificarea cuantumului ajutorului social
524 07/07/2022 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 08.07.2022
523 06/07/2022 Stabilirea unui punct fix pe raza municipiului Giurgiu pentru efectuarea recenzării fără deplasare la domiciliul persoanei recenzate
522 06/07/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale de inspector de specialitate gradul IA la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu în data de 26 iulie 2022
521 06/07/2022 Modificarea cuantumului ajutorului social
520 06/07/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
519 06/07/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
518 06/07/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
517 06/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie 
516 05/07/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în grad a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
515 05/07/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 22.08.2022
514 05/07/2022 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea: Contract multianual de achiziție publică de lucrări (elaborare documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor, proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție, verificare proiect, asistență tehnică din partea proiectantului pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor până la încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de execuție lucrări) pentru obiectivul de investiții- „Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT71 și racord PT62”
513 05/07/2022 Acceptarea unei donații din partea Societății Comerciale RBC Producție Publicitară SRL Giurgiu
512 05/07/2022 Numirea curatorului special Gogoașă Petronela pentru asistarea minorei Gogoașă Medeea-Ioana la dezbaterea succesorală a defunctului său bunic patern
511 05/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie doamnei Stancu Mihaela
510 05/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie doamnei Păun Jana
509 05/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie doamnei Bechiru Ionela-Gina
508 05/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie domnului Chiran Ion
507 05/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie domnului Băceanu Veronică-Dorel
506 05/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie domnului Curt Petre
505 05/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie domnului Sandu Florin
504 05/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie doamnei Florica Lucia-Antoneta
503 05/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie domnnului Zanfir Ion
502 05/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie domnului Bangă Marian
501 05/07/2022 Încetarea dreptului la siplimentul pentru energie domnului Dumitrache Ghiorghiță
500 05/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie doamnei Lazăr Gica
499 05/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie doamnei Pădure Daniela
498 05/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie domnului Niculae Constantin-Dragoș
497 05/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie domnului Cimlerova Gheorghe-Ionuț
496 05/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul de energie domnului Stan Stelian
495 05/07/2022 Modificarea cuantumului ajutorului social
494 05/07/2022 Încetarea dreptilui la suplimentul pentru energie domnului Tănase Florian
493 05/07/2022 Schimbarea numelui titularului ajutorului social
492 05/07/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
491 05/07/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
490 05/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie domnului Beliță Ionuț-Cătălin
562 26/07/2022 Desemnarea domnului Voinea Mirel-Florin responsabil cu descărcarea facturilor electronice din sistemul național FOREXEBURG
561 22/07/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 28.07.2022
560 21/07/2022 Numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Elaborare documentație tehnico-economică și studii de specialitate pentru proiectul„Veriga-Centrul de agrement Giurgiu, Cod SMIS 143370”
559 21/07/2022 Numirea domnului Stanciu Marius-Viorel în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu
558 20/07/2022 Aprobarea a unsprezece proceduri operaționale privind activități din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Giurgiu
557 20/07/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în grad a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
556 20/07/2022 Reluarea activității doamnei Daia Mirela-Simona
555 20/07/2022 Modificarea gradației doamnei Copoiu Raluca
554 20/07/2022 Modificarea gradației doamnei Baboi Adriana
553 20/07/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
552 19/07/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în data de 25.07.2022
551 19/07/2022 Încetarea contractului de muncă al domnului Țăranu Nicu
550 19/07/2022 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Bănescu Viorica
549 19/07/2022 Prelingirea contractului individual de muncă pe o perioadă de 1 an al doamnei Secere Stana
548 18/07/2022 Acordarea autorizației de transport nr.221 transportatărului P.F.A. RAICU DANIEL IONUȚ
547 15/07/2022 Numirea doamnei Ionescu Livia Mariana în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu 
546 15/07/2022 Încetarea contractului individual de muncă al domnului Costache Robert
545 15/07/2022 Modificarea componenței Comisiei de vânzare a bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Giurgiu
544 15/07/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
543 14/07/2022 Modificarea componenței comisiei de concurs pentru concursul de recrutare organizat în data de 21.07.2022
542 13/07/2022 Modificarea dispoziției primarului nr.6879/28.04.2004, privind stabilirea metodologiei de angajare, lichidare, ordonanțare și plata cheltuielilor aprobate prin bugetul local al Municipiului Giurgiu
541 13/07/2022 Încetarea dreptului domnului Tosum Costel la suplimentul pentru energie
540 13/07/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
539 13/07/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
538 13/07/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
537 13/07/2022 Încetarea dreptului doamnei Ciorâcă Nicoleta-Andreea la suplimentul pentru energie
536 12/07/2022 Modificarea timpului de lucru al domnului Roșu Petre consilier IA în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu
567 27/07/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
566 27/07/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
565 27/07/2022 Angajarea domnului Pestrița Marinel-Gigel cu contract individual de muncă în funcția de șofer la Compartimentul Licențe Transport, Sistematizarea Circulației, Parc Auto și Trafic Greu din Direcția Servicii Publice
564 27/07/2022 Angajarea domnului Ștefan Nicu cu contract individual de muncă în funcția de inspector de specialitate gradul IA la Biroul Dunării, Relații Externe, Promovare și Cooperare din cadrul Direcției Programe Europene
563 26/07/2022 Modificarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
616 10/08/2022 Modificarea Dispoziției Primarului Municipiului Giurgiu nr.512/01.03.2017 pentru actualizarea Comisiei interne pentru analizarea notificărilor formulate în baza Legii nr.10/2001
615 10/08/2022 Înlocuirea unui membru al Comisiei Sociale pentru analizarea dosarelor de locuințe pentru tineri și familii de tineri în vârstă de până la 35 de ani, precum și a locuințelor sociale și a celor din fondul locativ de stat, destinate închirierii
614 10/08/2022 Modificarea componenței comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor organizat în data de 17.08.2022
613 10/08/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
612 10/08/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
611 10/08/2022 Modificarea și actualizarea Dispoziției Primarului Municipiului Giurgiu nr.469/17.05.2021 privind constituirea Comisiei de recepție a materialelor consumabile, a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe, achiziționate de Primăria Municipiului Giurgiu
610 10/08/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
609 09/08/2022 Aprobare constituire echipă de implementare a proiectului Veriga-Centru de agrement Giurgiu, cod SMIS 143370
608 05/08/2022 Modificarea preambulului dispoziției nr.602/04.08.2022
607 05/08/2022 Modificarea Dispoziției Primarului nr.6879/28.04.2004, privind stabilirea metodologiei de angajare, lichidare, ordonanțare și plata cheltuielilor aprobate prin bugetul local al Municipiului Giurgiu
606 05/08/2022 Rectificarea Autorizației de construire nr.115/09.06.2022 prin îndreptarea erorii materiale privind denumirea străzii
605 05/08/2022 Rectificarea Autorizației de construire nr.99/23.05.2022 prin îndreptarea erorii materiale privind numărul postului de transformare
604 05/08/2022 Modificarea componenței comisiei de concurs pentru concursul de recrutare organizat în data de 22.08.2022
603 05/08/2022 Modificarea componenței comisiei de concurs pentru concursul de recrutare organizat în data de 17.08.2022
602 04/08/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 08.08.2022
601 04/08/2022 Reluarea activității doamnei Ionescu Emilia
600 04/08/2022 Premierea domnului Mihăilă Ion, persoană centenară
599 03/08/2022 Încetarea contractului individual de muncă cu timp parțial de 2h/zi al domnului Roșu Petre
598 03/08/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
597 02/08/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
596 02/08/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
595 01/08/2022 Exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacantă de director executiv la Direcția Servicii Publice
594 01/08/2022 Exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacantă de director executiv
593 01/08/2022 Detașarea doamnei Pavel Adelina la Direcția de Asistență Socială Giurgiu
592 29/07/2022 Modificarea componenței comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 08.08.2022
591 29/07/2022 Modificarea componenței comisiei de concurs pentru concursul de recrutare organizat în data de 17.08.2022
590 29/07/2022 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Stănculescu Steliana Mimi
589 29/07/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
588 29/07/2022 Retragerea autorizației de transport nr.182 și a autorizației nr.71 transportatorului P.F.A.CĂPĂȚÎNĂ MARIAN
587 29/07/2022 Acordarea autorizației de transport nr.222 transportatorului P.F.A. DEDEU MIHAI
586 29/07/2022 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor executate în baza contractului de lucrări nr.51997/08.11.2021 în vederea realizării investiției din cadrul proiectului ”Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în municipiul Giurgiu”
585 28/07/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
584 27/07/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
583 27/07/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
582 27/07/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
581 27/07/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
580 27/07/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
579 27/07/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
578 27/07/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
577 27/07/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
576 27/07/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
575 27/07/2022 Stabilirea unor măsuri în vederea realizării atribuțiilor primarului privind activitatea Direcției Poliției Locale Giurgiu
574 27/07/2022 Modificarea dreptului la ajutorul social
573 27/07/2022 Constituirea comisiei de recepție și punere în funcțiune a echipamentelor hardware și software, precum și de recepție a serviciilor prestate în cadrul proiectului „Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu(MEPAM)”, finanțat prin POCA 2014-2020, COD MySMIS Proiect 126535/Cod SIPOCA 564
572 27/07/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
571 27/07/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
570 27/07/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
569 27/07/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
568 27/07/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
639 17/08/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
638 17/08/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
637 17/08/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
636 17/08/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
635 17/08/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
634 17/08/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
633 17/08/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
632 17/08/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
631 17/08/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
630 17/08/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
629 17/08/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
628 17/08/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
627 17/08/2022 Retragerea autorizației de transport nr.185 și a autorizației taxi nr.246 transportatorului P.F.A. JOIȚOIU ALIN JEAN
626 16/08/2022 Numirea doamnei Bran-Vasile Sabina în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor
625 16/08/2022 Modificarea componenței comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare a funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior din Compartimentul Control Managerial Intern al Primarului Municipiului Giurgiu organizat în data de 22.08.2022
624 16/08/2022 Modificarea componenței comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor organizat în data de 17.08.2022
623 16/08/2022 Numirea domnului Bugean Cosmin în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent la Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică din cadrul Direcției Servicii Publice
622 16/08/2022 Numirea domnului Tomescu Laurențiu-Cristian în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică din cadrul Direcției Servicii Publice
621 12/08/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
620 12/08/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
619 12/08/2022 Acordarea autorizației de transport nr.223 transportatorului P.F.A. NICULESCU FLORICA GEORGETA
618 11/08/2022 Modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Popa Dana-Maria în cadrul Compartimentului administrație locală și relația cu consiliul local
617 11/08/2022 Completarea componenței membrilor Comisiei privind actualizarea anexelor Contractului de delegare a Serviciului public de salubrizare nr.18.635/1.699 din 21.04.2022
487 04/07/2022 Înlocuirea președintelui Comisiei pentru desființarea și evacuarea construcțiilor realizate fără forme legale pe teren aparținând domeniului public și privat al municipiului Giurgiu
486 01/07/2022 Numirea domnului Pascu Marius în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Întocmire Devize din cadrul Direcției Tehnice
3 05/01/2022 Convocarea de ăndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 06.01.2022
2 05/01/2022 Stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, titularilor care au solicitat acest stimulent în luna decembrie 2021 și sunt eligibili pentru anul școlar 2021-2022
1 03/01/2022 Acordarea autorizației de transport nr.217 transportatorului S.C. ARTHUR TAXI TRANSPORT S.R.L.
7 07/01/2022 Respingerea cererii domnului Ciocănaru Nelu de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
6 07/01/2022 Respingerea cererii domnului Zavera Daniel de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
5 07/01/2022 Respingerea cererii domnului Petre Nicu de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
4 07/01/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
10 07/01/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie familiilor și persoanelor singure din municipiu care au depus cerere în perioada 22.11.2021-20.12.2021
9 07/01/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
8 07/01/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
14 10/01/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
13 10/01/2022 Modificarea raportului de serviciu al domnului Dumitru-Craiciu Manuel
12 07/01/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
11 07/01/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică și a suplimentului pentru energie familiilor și persoanelor singure din municipiu care au depus cerere în perioada 22.11.2021-20.12.2021
18 11/01/2022 Modificarea componenței echipei de implementare a proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.10 din Municipiului Giurgiu, Cod SMIS 138713
17 10/01/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din municipiul Giurgiu, care au depus cerere în perioada 21.11.2021-20.12.2021, pentru luna Decembrie 2021
16 10/01/2022 Încetarea dreptului domnului Tarmasine Traian la ajutorul pentru încălzire cu energie electrică și la suplimentul pentru energie
15 10/01/2022 Încetarea dreptului domnului Bițică Gheorghe la ajutorul pentru încălzire cu energie electrică și la suplimentul pentru energie
22 12/01/2022 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 13.01.2022
21 12/01/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
20 12/01/2022 Respingerea cererii nr.477L/08.12.2021 a d-lui Curt Marian de acordare a ajutorului de încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și a suplimentului pentru energie
19 12/01/2022 Respingerea cererii nr.506L/20.12.2021 a d-nei Petraru Alina-Ionela de acordare a ajutorului de încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și a suplimentului pentru energie
25 12/01/2022 Modificarea dispoziției nr.1383/31.12.2021
24 12/01/2022 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 12.01.2022
23 12/01/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din municipiul Giurgiu, care au depus în perioada 21.11.2021-20.12.2021, pentru luna Decembrie 2021
29 13/01/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
28 13/01/2022 Încetarea dreptului doamnei Baboi Marcela la ajutorul de încălzire cu energie electrică și la suplimentul pentru energie
27 13/01/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
26 13/01/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
32 18/01/2022 Acordarea autorizației de transport nr.218 transportatorului P.F.A. HORAHANIU PETRUȚ-MARIUS
31 18/01/2022 Prelungirea autorizației de transport nr.167 transportatorului P.F.A. MUSTĂȚEA EUGEN
30 13/01/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 17.01.2022
36 19/01/2022 Modificarea gradației doamnei Stan Livia
35 19/01/2022 Numirea comisiei de exeminare și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea personalului contractual din cadrul 
34 19/01/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
33 19/01/2022 Numirea unui reprezentant legal pentru minorul Mîrlogeanu Marius-Sebastian
39 19/01/2022 Modificarea gradației doamnei Băjănaru Cătălina
38 19/01/2022 Modificarea gradației domnului Roman Adrian-Dănuț
37 19/01/2022 Modificarea gradației doamnei Bătaie Gina
43 20/01/2022 Constituirea Comisiei împuternicite să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă, în cazul săvârșirii abaterilor disciplinare de către personalul contractual din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
42 19/01/2022 Aprobarea regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022
41 19/01/2022 Modificarea gradației domnului Mircea Cristian-Marius
40 19/01/2022 Modificarea gradației doamnei Pană Mihaela
46 20/01/2022 Acordarea autorizației de transport nr.219 transportatorului P.F.A. MAXIM IOAN
45 20/01/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
44 20/01/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
50 21/01/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 27.01.2022
49 21/01/2022 Modificarea cuantumului ajutorului social
48 21/01/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
47 20/01/2022 Constituirea Echipei de implementare a proiectului Facilități comunitare integrate pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu, Cod SMIS 137489
53 26/01/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
52 26/01/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
51 26/01/2022 Numirea comisiei de verificare și evaluare a documentației depusă în vederea participării la atribuirea autorizațiilor taxi
57 26/01/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
56 26/01/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
55 26/01/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
54 26/01/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
60 26/01/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
59 26/01/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
58 26/01/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
64 27/01/2022 Încetarea dreptului domnului Cocotă Ion la ajutorul de încălzire cu energie electrică și la suplimentul pentru enrgie
63 27/01/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
62 27/01/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
61 27/01/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
67 27/01/2022 Modificarea componenței comisiei de concurs pentru promovarea personalului contractual organizat în data de 27.01.2022
66 27/01/2022 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Toma Monica-Ionela
65 27/01/2022 Modificarea dispoziției nr.1260/31.12.2021
71 31/01/2022 Schimbarea numelui titularului ajutorului social
70 31/01/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
69 31/01/2022 Încetarea dreptului la stimulentul aducațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță
68 31/01/2022 Încetarea dreptului la stimulentul aducațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță
75 31/01/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
74 31/01/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
73 31/01/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
72 31/01/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
78 31/01/2022 Stabilirea dreptului la suplimentul pentru energie electrică domnului Patentașu Marius-Alexandru
77 31/01/2022 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie domnului Vălea Ion
76 31/01/2022 Modificarea cuantumului ajutorului de încălzire cu gaze naturale doamnei Mitică Mirabela-Marinela
82 03/02/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
81 01/02/2022 Sancționarea disciplinară a doamnei Popa Dana-Maria
80 01/02/2022 Promovarea doamnei Mitrea Gabriela-Corina în funcția contractuală de referent gradul II
79 31/01/2022 Modificarea cuantumului ajutorului de încălzire cu energie termică doamnei Robitu Maria-Silvica
86 03/02/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
85 03/02/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
84 03/02/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
83 03/02/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
90 03/02/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
89 03/02/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
88 03/02/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
87 03/02/2022 Modificarea cuantumului ajutorului social
93 03/02/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
92 03/02/2022 Respingerea cererii nr.545L/17.01.2022 a doamnei Măzărache Florentina-Arabela de acordare a ajutorului de încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și a suplimentului pentru energie
91 03/02/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
97 04/02/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
96 04/02/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
95 03/02/2022 Retragerea autorizației taxi nr.13 transportatorului S.C. NIHIL S.R.L.
94 03/02/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
100 08/02/2022 Retragerea autorizației de transport nr.33 și a autorizației de taxi nr.38 transportatorului P.F.A. SANDU FLORIAN
99 07/02/2022 Delegarea domnului Nebunescu Costel șa Direcția Poliției Locale
98 04/02/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 09.02.2022
103 08/02/2022 Acordarea unui sprijin financiar de urgență
102 08/02/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
101 08/02/2022 Acordarea sporului de 1% pentru condiții vătămătoare funcționarilor publici și personalului contractual din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
107 08/02/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică și a suplimentului pentru energie familiilor și persoanelor singure din municipiu care au depus cerere în perioada 21.12.2021-20.01.2022
106 08/02/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
105 08/02/2022 Modificarea cuantumului ajutorului social
104 08/02/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
111 08/02/2022 Constituirea Comisiei de recepție lucrare „Renovare locuință construită de A.N.L. din Str.Sloboziei, bl.A, at.4, ap.33, municipiul Giurgiu
110 08/02/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
109 08/02/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
108 08/02/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din municipiu care au depus cerere în perioada 21.12.2021-20.01.2022
114 10/02/2022 Aprobare constituire echipă de implementare a proiectului Elevii giurgiuveni învață și online EGI-ON, Cod SMIS 146702
113 10/02/2022 Modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Damian Antonela-Marinela în cadrul Biroului Autorizații și Documentații de Urbanism
112 09/02/2022 Împuternicirea persoanelor care gestionează și înregistrează voucherele de vacanță
118 11/02/2022 Încetarea ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului de energie doamnei Ivan Dumitra
117 11/02/2022 Încetarea dreptului doamnei Negiba Vasilica la ajutorul de încălzire cu energie electrică și a suplimentului pentru energie
116 11/02/2022 Numire responsabil cu raportările către Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu
115 10/02/2022 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică cu denumirea: achiziția serviciilor de proiectare faza proiect tehnic, detalii de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul „Îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu”, cod SMIS 122373
122 11/02/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
121 11/02/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare 
120 11/02/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din municipiul Giurgiu, care au depus cerere în perioada 21.12.2021-20.01.2022
119 11/02/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din municipiul Giurgiu, care au depus cerere în perioada 21.12.2021-20.01.2022
125 14/02/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
124 14/02/2022 premierea doamnei STOCHIȚĂ FLOAREA, persoană centenară
123 11/02/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
128 16/02/2022 Modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Cazacu Cătălina în cadrul Compartimentului Cadastru și Evidență Străzi
127 15/02/2022 Constituirea comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Giurgiu
126 15/02/2022 Respingerea cererii doamnei Gîlceavă Nina de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
132 17/02/2022 Constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:Execuție lucrări pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Estic al municipiului Giurgiu, cod SMIS 126027”
131 17/02/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
130 17/02/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
129 16/02/2022 Înlocuirea îndrumătorului Damian Antonela-Marinela cu doamna Cîrjaliu Luminița-Liliana pentru funcționarul public debutant Coporan-Mitroi Adina
135 18/02/2022 Modificarea componenței echipei de implementare a proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu, Cod SMIS 138713
134 18/02/2022 Constituirea echipei de implementare a proiectului Standard de viață mai bun pentru locuitotii din teritoriul SDL Giurgiu Cod SMIS 137490
133 17/02/2022 Privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Achiziția de servicii de management de proiect pentru implementarea proiectului „amenajare spațiu de agrement adiacent veriga”, cod SMIS 126029
139 18/02/2022 Constituirea comisiei de recepție parțială a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Campus școlar pentru 10 săli de clasă-liceul Tidor Vianu”-obiect-Bloc Garsoniere, din municipiul Giurgiu, realizat din fonduri de la Bugetul local
138 18/02/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 24.02.2022
137 18/02/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
136 18/02/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
142 21/02/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
141 21/02/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
140 21/02/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
145 22/02/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
144 22/02/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
143 22/02/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
149 22/02/2022 Încetarea ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului de energie doamnei Priostosu Floriana
148 22/02/2022 Modificarea cuantumului ajutorului de încălzire cu energie termică domnului Dumitru Niculae
147 22/02/2022 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie domnului ADDOBBATI LUCIANO ADRIAN
146 22/02/2022 Modificarea cuantumului ajutorului de încălzire cu energie termică domnului Neacșu Mihai
152 22/02/2022 Modificarea dispoziției primarului nr.6879/28.04.2004, privind stabilirea metodologiei de angajare, lichidare, ordonanțare și plata cheltuielilor aprobate prin bugetul local al Municipiului Giurgiu
151 22/02/2022 Modificarea cuantumului ajutorului de încălzire cu gaze naturale domnului Ene Georgian
150 22/02/2022 Modificarea cuantumului ajutorului de încălzire cu energie termică domnului Moisă Florin
156 24/02/2022 Aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2022
155 24/02/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
154 24/02/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
153 23/02/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 15.03.2022
159 24/02/2022 Stabilirea posturilor fixe pentru autorecenzarea asistată pe raza municipiului Giurgiu și a programului de lucru pentru recenzorii ARA
158 24/02/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate gradul II și a funcției contractuale vacante de referent grad I din cadrul Biroului Secretariat și Arhivă stabilit în data de 17.03.2022 proba scrisă
157 24/02/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 13.04.2022
163 28/02/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
162 28/02/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
161 25/02/2022 Prelungirea detașării domnului Popa Dorel-Viorel
160 25/02/2022 Rectificarea Autorizației de construire nr.272/05.11.2021 prin îndreptarea erorii materiale privind denumirea străzii
166 28/02/2022 Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzire cu combustibili solizi și/sau petrolieri și la suplimentul pentru energie
165 28/02/2022 Reluarea dreptului la ajutorul social
164 28/02/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
170 28/02/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
169 28/02/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
168 28/02/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
167 28/02/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
174 28/02/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
173 28/02/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
172 28/02/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
171 28/02/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
177 28/02/2022 Modificarea echipei de implementare a proiectului Dezvoltarea fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul paneuropean de transport nr.7, nr. proiect 15.1.1.041, cod proiect e-MS ROBG-130
176 28/02/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
175 28/02/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
181 04/03/2022 Înlocuirea îndrumătorului Dumitru-Craiciu Manuel cu domnul Goia Mirel pentru funcționarul public debutant Drăcea Maria
180 04/03/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
179 04/03/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din municipiul Giurgiu, care au depus cerere în perioada 21.01-2022-20.02.2022
178 28/02/2022 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 28.02.2022
184 04/03/2022 Constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor cu privire la atribuirea contractului de concesiune al terenului situat în strada Vlad Țepeș-Ecaterina Varga, ce aparține domeniului public al municipiului Giurgiu
183 04/03/2022 Împuternicirea unei persoane pentru înregistrarea ca utilizator în spațiul Privat Virtual al ANAF a Municipiului Giurgiu
182 04/03/2022 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Chioseaua Cristina-Alina
188 07/03/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
187 07/03/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
186 07/03/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
185 07/03/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
191 07/03/2022 Înlocuirea îndrumătorului Bănică Ileana cu doamna Cîrjaliu Emilia Oneta pentru funcționarul public debutant Cazacu Cătălina
190 07/03/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 28.04.2022
189 07/03/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 28.04.2022
195 09/03/2022 Prelungirea delegării doamnei Neacșu Mirela în cadrul compartimentului Resurse Umane
194 09/03/2022 Delegarea exercitării unor atribuții de către domnul viceprimar Damian Marian
193 09/03/2022 Reactualizarea componenței comisiei pentru selectarea documentelor cu termen de păstrare expirat din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
192 07/03/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie familiilor și persoanelor singure din municipiul Giurgiu, care au depus cerere în perioada 21.01.2022-20.02.2022
198 09/03/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și-sau petrolieri și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din municipiu care au depus cerere în perioada 21.01.2022-18.02.2022
197 09/03/2022 Convocarea de îndată a Consiliului Local al MUnicipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 09.03.2022
196 09/03/2022 Numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea :Execuție lucrări pentru proiectul modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Estic al municipiului Giurgiu, cod SMIS 126027
201 11/03/2022 Constituirea Comisiei de Analiză în vederea reducerii cheltuielilor la nivelul Municipiului Giurgiu
200 09/03/2022 Completarea dispoziției nr.159/24.02.2022 prin care sunt stabilite posturile fixe pentru autorecenzarea asistată pe raza municipiului Giurgiu și a programului de lucru pentru recenzorii ARA
199 09/03/2022 Stabilirea unor măsuri pentru prevenirea depozitării necontrolate a deșeurilor, pe teritoriul municipiului Giurgiu
205 15/03/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
204 15/03/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
203 14/03/2022 Modificarea componenței comisiei de concurs pentru concursul de recrutare organizat în data de 15.03.2022
202 14/03/2022 Modificarea Comisiei de soluționare a contestațiilor cu privire la atribuirea contractului de concesiune al terenului situat în strada Vlad Țepeș-Ecaterina Varga, ce aparține domeniului public al municipiului Giurgiu  
207 15/03/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
206 15/03/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
211 15/03/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
210 15/03/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
209 15/03/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
208 15/03/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
214 15/03/2022 Modificarea dispoziției nr.168/28.02.2022 pentru stabilirea dreptului la ajutorul social
213 15/03/2022 Modificarea Dispoziției nr.171/28.02.2022 pentru modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
212 15/03/2022 Modificarea Dispoziției nr.170/28.02.2022 pentru modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
217 15/03/2022 Modificarea dispoziției nr.173/28.02.2022 pentru modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
216 15/03/2022 Modificarea dispoziției nr.154/24.02.2022 pentru stabilirea dreptului la ajutorul social
215 15/03/2022 Numirea unui reprezentant legal pentru minorul Stoica David-Ionuț-Andrei
221 15/03/2022 Modificarea dispoziției nr.142/28.02.2022 pentru modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
220 15/03/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
219 15/03/2022 Modificarea dispoziției nr.176/28.02.2022 pentru modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
218 15/03/2022 Modificarea dispoziției nr.174/28.02.2022 pentru modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
225 15/03/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
224 15/03/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
223 15/03/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
222 15/03/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
228 15/03/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
227 15/03/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
226 15/03/2022 Stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, titularilor care au solicitat acest stimulent în luna februarie 2022 și sunt eligibili pentru anul școlar 2021-2022
231 15/03/2022 Suspendarea raportului de serviciu al doamnei Marin Andreea-Petronela din inițiativa funcționarului public
230 15/03/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
229 15/03/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
233 16/03/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
232 16/03/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
234 16/03/2022 Modificarea dispoziției nr.165/28.02.2022 pentru reluarea dreptului la ajutorul social
236 16/03/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
235 16/03/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
240 17/03/2022 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 18.03.2022
239 16/03/2022 Constituirea echipei de implementare a proiectului Standard de viață mai bun pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu Cod SMIS 137490
238 16/03/2022 Indexarea cuantumurilor ajutoarelor sociale aflate în plată
237 16/03/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
243 18/03/2022 Modificarea dispoziției nr.128/16.02.2022
242 18/03/2022 Modificarea dispoziției nr.137/18.02.2022 pentru modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
241 18/03/2022 Modificarea dispoziției nr.175/28.02.2022 pentru modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
246 18/03/2022 Reactualizarea componenței Comisiei Sociale pentru analiza dosarelor de locuințe pentru tineri și familii de tineri în vârstă de până la 35 ani, precum și locuințelor sociale și celor din fondul locativ de stat, destinate închirierii
245 18/03/2022 Numirea doamnei Saltelechi Giorgiana în funcția publică de execuție temporar vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Biroul Proiecte Mediu din cadrul Direcției Programe Europene
244 18/03/2022 Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Saltelechi Giorgiana
250 23/03/2022 Angajarea doamnei Arcanu Roxana-Andreea cu contract individuat de muncă în funcția de referent gradul I la Biroul Secretariat și Arhivă
249 23/03/2022 Reactualizarea Comisiei de selecționare a documentelor neclasificate din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Giurgiu
248 21/03/2022 Modificarea cuantumului ajutorului de încălzire termică domnului Dumitru Niculae
247 21/03/2022 Indexarea cuantumurilor alocațiilor pentru susținerea familiei aflate în plată
253 25/03/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
252 24/03/2022 Numirea curatorului special Gheorghiu Carmen pentru asistarea minorului Gheorghiu Andrei-Marian la dezbaterea succesorală a defunctei sale bunici paterne
251 24/03/2022 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 24.03.2022
256 28/03/2022 Desemnarea domnului Muscalu Ionel ca funcționar de securitate la nivelul Primăriei Municipiului Giurgiu
255 25/03/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 31.03.2022
254 25/03/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
260 30/03/2022 Stabilirea dreptului la suplimentul pentru combustibili petrolieri doamnei Vasilescu Ioana
259 28/03/2022 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor executate în baza Contractlui de lucrări nr.49019/19.10.2021 în vederea realizării investiției din cadrul proiectului „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Giurgiu”
258 28/03/2022 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor executate în baza Contractlui de lucrări nr.49015/19.10.2021 în vederea realizării investiției din cadrul proiectului „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Giurgiu”
257 28/03/2022 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor executate în baza Contractlui de lucrări nr.49012/19.10.2021 în vederea realizării investiției din cadrul proiectului „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Giurgiu”
263 30/03/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
262 30/03/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
261 30/03/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
266 30/03/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
265 30/03/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
264 30/03/2022 Reluarea dreptului la ajutorul social
270 30/03/2022 Respingerea cererii doamnei Crețu Andreea de acordare a ajutorului de încălzire cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie
269 30/03/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
268 30/03/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
267 30/03/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
274 01/04/2022 Constituirea comisiei pentru revizuirea delimitării zonelor de impozitare din municipiul Giurgiu
273 01/04/2022 Modificarea gradației domnului Ștefan Marius-Mihai
272 30/03/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
271 30/03/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
279 01/04/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
278 01/04/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
277 01/04/2022 Aprobarea planului de servicii pentru minorul Dincă-Sariego Andrei
276 01/04/2022 Delegarea atribuțiilor postului de Șef Complex Servicii Sociale din cadrul Serviciului Social al Direcției de Asistență Socială, doamnei Saltelechi Giorgiana
275 01/04/2022 Modificarea gradației domnului Pelin Cristian-George
283 04/04/2022 Modificarea cuantumului ajutorului social
282 04/04/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
281 04/04/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
280 01/04/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
287 04/04/2022 Încetarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță
286 04/04/2022 Revocarea dispoziției nr.233/16.03.2022 de stabilire a dreptului la alocația pentru susținerea familiei
285 04/04/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
284 04/04/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
291 05/04/2022 Rectificarea actului de naștere nr.125 din 03.03.1927 exp.II privind pe Dan Margareta-Maria
290 04/04/2022 Încetarea raportului de serviciu al domnului Urucu Albert-Cosmin
289 04/04/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 08.04.2022
288 04/04/2022 Stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, titularilor care au solicitat acest stimulent în luna martie 2022 și sunt eligibili pentru anul școlar 2021-2022
295 06/04/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
294 06/04/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
293 06/04/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
292 06/04/2022 Modificarea raportului de serviciu al domnului Roman Adrian-Dănuț
299 06/04/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
298 06/04/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
297 06/04/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
296 06/04/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
303 07/04/2022 Delegarea domnului Nebunescu Costel la Direcție Poliției Locale
302 07/04/2022 Delegarea unor atribuții din cadrul Compartimentului Cultură Religie Tineret și Sport al Direcției Tehnice din Aparatul de Specialitate al Municipiului Giurgiu
301 07/04/2022 Modificarea cuantumului ajutorului social
300 06/04/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
307 08/04/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
306 08/04/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
305 08/04/2022 Constituirea unei Comisii în vederea monitorizării în teren, verificării și semnării tuturor documentelor constituite privind activitățile de dezinsecție, dezinfecție și seratizare de pe raza Municipiului Giurgiu, perioada aprilie-septembrie 2022
304 08/04/2022 Modificarea și completarea Dispoziției nr.569/28.06.2021
311 12/04/2022 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Estic al municipiului Giurgiu, cod SMIS 126027”
310 08/04/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
309 08/04/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
308 08/04/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
315 13/04/2022 Actualizarea Comisiei de monitorizare, cu atribuții în monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și de coordonare a procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei Municipiului Giurgiu
314 13/04/2022 Numirea curatorului special Neață Elena pentru reprezentarea interzisului Neață Cătălin la dezbaterea succesorală a defunctei sale bunici materne și la dezbaterea succesorală a defunctei sale mame
313 13/04/2022 Numirea curatorului special Cioacă Badea-Cezar pentru asistarea minorei Stănică Anca-Elena la dezbaterea succesorală a defunctei sale mame
312 13/04/2022 Constituirea Comisiei pentru monitorizarea în teren a trestației unui lucrător de salubrizare stradală în raport cu suprafața salubrizată în 8 ore/zi pentru activitatea de curățat rigole prin răzuire, pe raza municipiului Giurgiu
318 13/04/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
317 13/04/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
316 13/04/2022 Actualizarea responsabililor cu funcțiile sensibile desemnați pe fiecare structură organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
322 14/04/2022 Schimbarea sediului unui post de lucru fix pentru autorecenzarea asistată pe raza municipiului Giurgiu
321 14/04/2022 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 15.04.2022
320 13/04/2022 Desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu în vederea urmăririi derulării contractului de finanțare, a contractului de achiziție publică și emiterea procesului-verbal de recepție a serviciilor conform contractului de achiziție publică (PVR servicii)
319 13/04/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
326 15/04/2022 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Pascu Florentina-Raimonda
325 14/04/2022 Reluarea dreptului la ajutorul social
324 14/04/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
323 14/04/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
330 18/04/2022 Înlocuirea unui membru al comisiei de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a bunurilor rezultate din implementarea proiectelor de eficientizare energetică la unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu
329 15/04/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 08.06.2022
328 15/04/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 06.06.2022
327 15/04/2022 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Bătaie Gina-Iuliana
334 21/04/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 28.04.2022
333 20/04/2022 Numirea doamnei Buduru Bianca-Adriana în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad debutant în cadrul Compartimentului Investiții și Autorizare Lucrări Publice de Investiții
332 20/04/2022 Numirea doamnei Baboi Adriana în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad debutant în cadrul Compartimentului Investiții și Autorizare Lucrări Publice de Investiții
331 18/04/2022 Constituirea comisiei de evaluare a activiții membrilor Consiliului de Administrație al SC Administrația Zonei Libere Giurgiu SA
339 26/04/2022 Numirea curatorului special Nica Adriana pentru reprezentarea minorului Calianu Antonoi-Ștefan la semnarea unui contract de vânzare în fața notarului public
338 26/04/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
337 26/04/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
336 26/04/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
335 26/04/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
343 29/04/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
342 29/04/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
341 28/04/2022 Modificarea gradației doamnei Țane Ionela-Camelia
340 28/04/2022 Încetarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță
347 29/04/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
346 29/04/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
345 29/04/2022 Acceptarea unei donații de către Municipiul Giurgiu
344 29/04/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
350 29/04/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
349 29/04/2022 Reluarea dreptului la ajutorul social
348 29/04/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
354 05/05/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
353 05/05/2022 Rectificarea actului de naștere nr.1085 din 15.09.1983 exemplarul I și II privind pe Bălan Petronela
352 03/05/2022 Modificarea componenței comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 28.04.2022
351 29/04/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
358 05/05/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
357 05/05/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
356 05/05/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
355 05/05/2022 Modificarea cuantumului ajutorului social
361 05/05/2022 Numirea curatorului special Gheorghiță Cristian-Valentin pentru numita Gheorghe Daniela în vederea reprezentării acesteia la Judecătoria Giurgiu în dosarul de punere sub interdicție
360 05/05/2022 Reluarea dreptului la ajutorul social
359 05/05/2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social
365 10/05/2022 Numirea doamnei Tatu Ana-Maria în funcția publică de execuție vacantă de referent clasa III grad profesional debutant la Compartimentul Erhitectură Urbană și Amenajarea Teritoriului din Direcția Urbanism
364 10/05/2022 Numirea doamnei Anghelescu Ana-Maria în funcția publică de conducere vacantă de șef birou la Biroul autorizații și documentații de urbanism
363 10/05/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale de referent IA din cadrul Compartimentului Dezvoltare Proiect Smart City stabilit în data de 31.05.2022, proba scrisă
362 05/05/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familie
369 10/05/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
368 10/05/2022 Desemnarea îndrumătorului pentru funcționarul public debutant Baboi Adriana
367 10/05/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 27.06.2022
366 10/05/2022 Desemnarea îndrumătorului pentru funcționarul public debutant Buduru Bianca-Adriana
373 13/05/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
372 12/05/2022 Acordarea de pachete cu alimente pentru persoanele/familiile defavorizate, prevăzute prin programul POAD 2018-2022
371 11/05/2022 Constituirea Comisiei de evaluare a activității membrilor Consiliului de Administrație al SC Pază Publică Giurgiu SA
370 10/05/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
377 16/05/2022 Acordarea de pachete cu alimente pentru un număr de 100 persoane/familii defavorizate, prevăzute prin programul POAD 2018-2022
376 13/05/2022 Numirea curatorului special Mavrodineanu Dănuț-Claudiu pentru reprezentarea minorului Mavrodineanu Darius-Andrei la dezbaterea succesorală a defunctei sale mame
375 13/05/2022 Acordarea de pachete cu alimente pentru un număr de 100 persoane/familii defavorizate, prevăzute prin programul POAD 2018-2022
374 13/05/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
381 18/05/2022 Numirea în funcție publică definitivă
380 18/05/2022 Constituirea Comisiei de predare-preluare a imobilului-Complexul Tabăra Stejarul-Bălănoaia și a dotărilor aferente
379 18/05/2022 Constituirea Comisiei de constatare și identificare a sectorului de drum național DN 5C Km3+000-Km3+750
378 18/05/2022 Acordarea de pachete cu alimente pentru un număr de 100 persoane/familii defavorizate, prevăzute prin programul operațional POAD 2018-2022
383 18/05/2022 Actualizarea componenței nominale a „structurii de securitate”la nivelul Primăriei Municipiului Giurgiu
382 18/05/2022 Revocarea dispoziției nr.364/10.05.2022
387 19/05/2022 Modificarea componenței Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului Eficientizare energetică Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 117914
386 19/05/2022 Modificarea componenței Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului Eficientizare energetică Școala Gimnazială nr.5 din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 117900
385 19/05/2022 Aprobarea a douăzeci și una de proceduri operaționale privind activități din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Giurgiu
384 18/05/2022 Desemnarea îndrumătorului pentru funcționarul public debutant Tatu Ana Maria
391 19/05/2022 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Stănescu Alice Luminița
390 19/05/2022 Modificarea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului Eficientizare energetică Liceul Teoretic Tudor Vianu din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 114365
389 19/05/2022 Modificarea componenței Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului Eficientizare energetică Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu-Corp C1 din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 117917
388 19/05/2022 Modificarea componenței Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului Eficientizare energetică Grădinița cu Program Normal nr.9 din municipiul Giurgiu, cod SMIS 117920
395 20/05/2022 Acordarea de pachete cu alimente pentru un număr de 100 persoane/familii defavorizate, prevăzute prin programul POAD 2018-2022
394 20/05/2022 Acordarea de pachete cu alimente pentru un număr de 100 persoane/familii defavorizate, prevăzute prin programul POAD 2018-2022
393 20/05/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 26.05.2022
392 20/05/2022 Aprobarea procedurii operaționale privind implementarea Codului de conduită a funcționarilor publici și personalului contractual PO-09.03.05, Ediția I, Revizia 0, 16.05.2022
399 25/05/2022 Încetarea raportului de serviciu al domnului Moga Radu
398 23/05/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
397 23/05/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
396 23/05/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
403 27/05/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
402 27/05/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
401 26/05/2022 Numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Estic al municipiului Giurgiu, cod SMIS 126027
400 25/05/2022 Modificarea componenței comisiei de concurs și a comisiei de contestații pentru concursul de ocupare a funcției contractuale din data de 31.05.2022
407 27/05/2022 Modificarea dreptului la ajutorul social
406 27/05/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
405 27/05/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
404 27/05/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
411 27/05/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
410 27/05/2022 Acordarea de pachete cu alimente pentru un număr de 75 persoane/familii defavorizate, prevăzute prin programul POAD 2018-2022
409 27/05/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
408 27/05/2022 Reluarea plății ajutorului social
416 31/05/2022 Aprobarea a patru proceduri operaționale privind activitpți ale compartimentului Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Giurgiu
415 31/05/2022 Constituirea Comisiei de evaluare a propunerilor financiare și condițiilor de eligibilitate și capacitate profesională a prestatorilor de servicii juridice
414 30/05/2022 Aprobarea a două proceduri operaționale privind activități ale compartimentului Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Giurgiu
413 30/05/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 03.06.2022
412 30/05/2022 Prelungirea autorizației de transport nr.183 transportatorului P.F.A.Pene Marian
420 03/06/2022 Rectificarea actului de căsătorie nr.114 din 08.04.2019 exemplarul I și II privind pe KOZUCH DMITRIJ GENADEJEVIC și ȚUȚUEANU ALINA-GABRIELA
419 03/06/2022 Rectificarea actului de deces nr.67 din 22.01.2017 exemplarul I și II privind pe Guran Maria
418 02/06/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
417 02/06/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
424 03/06/2022 Stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în comisia paritară
423 03/06/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
422 03/06/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
421 03/06/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
428 03/06/2022 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 05.06.2022
427 03/06/2022 Încetarea contractului individual de muncă al domnului Nebunescu Costel
426 03/06/2022 Angajarea domnului Mihalcea Nelu Sorin cu contract individual de muncă în funcția de referent gradul IA la Compartimentul Dezvoltare Proiect Smart City
425 03/06/2022 Prelungirea delegării doanei Iordache Aurelia din cadrul Compartimentului Întocmire Devize
432 07/06/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
431 07/06/2022 Respingerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
430 06/06/2022 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
429 06/06/2022 Prelungirea autorizației de transport nr.184 transportatorului P.F.A. Lambă Constantin
437 10/06/2022 Numirea doamnei Dumitru Roxana-Gabriela în funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic clasa I grad profesional superior la Biroul Juridic din cadrul Direcției Juridice și Administrație Locală
436 09/06/2022 Constituirea comisiei paritare din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
435 09/06/2022 Numirea curatorului special Nica Adriana pentru reprezentarea minorului Calianu Antonio-Ștefan la suplimentarea masei succesorale rămasă de pe urma defuncților Calianu Daniel, Calianu Sergiu și Calianu Petruța
434 08/06/2022 Împuternicirea domnului Calotă Viorel, consilier superior- Compartimentul Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local în cadrul Direcției Juridice și Administrație Locală în vederea constatării săvârșirii de către persoanele fizice a contravențiilor prevăzute de art.54 alin.(1), lit.a,b și d din OUG nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare și pentru aplicarea sancțiunilor corespunzătoare
433 07/06/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
440 16/06/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 20.06.2022
439 14/06/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
438 10/06/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
444 16/06/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie
443 16/06/2022 Numirea domnului Ristea Ionel-Cătălin în funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic clasa I grad profesional debutant la Biroul Juridic din cadrul Direcției Juridice și Administrație Locală
442 16/06/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
441 16/06/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
448 16/06/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
447 16/06/2022 desemnarea domnului Voinea Mirel-Florin responsabil cu postarea pe site-ul instituției
446 16/06/2022 Înlocuirea îndrumătorului Moga Radu cu doamna Daia Adriana-Petronela pentru funcționarul public debutant Tatu Ana-Maria
445 16/06/2022 Suspendarea raportului de serviciu al domnului Toma Elvis-Florentin
452 20/06/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
451 20/06/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
450 20/06/2022 Înlocuirea unui membru al Comisiei Sociale pentru analizarea dosarelor de locuințe pentru tineri și familiile de tineri în vârstă de până la 35 de ani, precum și a locuințelor sociale și a celor din fondul locativ de stat, destinate închirierii
449 16/06/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
456 21/06/2022 Acordarea autorizației de transport nr.220 transportatorului S.C. GOOD BABY TAXI S.R.L.
455 20/06/2022 Desemnarea îndrumătorului pentru funcționarul public debutant Ristea Ionel-Cătălin
454 20/06/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare e contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 08.08.2022
453 20/06/2022 Modificarea componenței comisiei de concurs pentru concursul de recrutare organizat în data de 27.06.2022
459 22/06/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 17.08.2022
458 22/06/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
457 22/06/2022 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
463 22/06/2022 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: Achiziția de infrastructură hardware și licențe de bază, soluție software, soluții de dezvoltare sistem IT și instruire utilizatori în cadrul proiectului: Servicii publice partajate digitalizate-continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în Municipiul giurgiu(SEPAR)
462 22/06/2022 Rectificarea Autorizației de Construire nr.170/08.09.2016 prin îndreptarea erorii materiale privind numărul unității locative
461 22/06/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 08.08.2022
460 22/06/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 17.08.2022
466 24/06/2022 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 30.06.2022
465 22/06/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
464 22/06/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
469 27/06/2022 Delegarea de atribuții doamnei Ghiță Elena-Alice
468 27/06/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
467 27/06/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
471 30/06/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
470 30/06/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
474 30/06/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
473 30/06/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
472 30/06/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
477 30/06/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
476 30/06/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
475 30/06/2022 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Tufă Elena-Mariana din inițiativa salariatului
480 30/06/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
479 30/06/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
478 30/06/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social
483 30/06/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale de inspector de specialitate gradul IA din cadrul Direcției Programe Europene a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu în data de 21.07.2022
482 30/06/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
481 30/06/2022 Încetarea dreptului la ajutorul social
485 30/06/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea a două funcții contractuale de șofer din cadrul Direcției Servicii Publice a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu în data de 21.07.2022
484 30/06/2022 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale de inspector de specialitate gradul IA  la Compartimentul Întocmire devize din cadrul Direcției Direcției Tehnice a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu în data de 21.07.2022
Nr. Dispoziție Data Dispoziției Tipul Dispoziției Titlul Dispoziției

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2023. Toate drepturile rezervate.
Trimite pagina pe email