2021 – Dispozițiile Primarului
Nr. Dispoziție Data Dispoziției Tipul Dispoziției Titlul Dispoziției
1 05/01/2021 Privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Muti Alberto-Ionut-Neymar
5 06/01/2021 Privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al Mun. Giurgiu
4 05/01/2021 Privind connvocarea De îndată al Consiliului Local în ședință extraordinară în data de 07.01.2021 ora 12:00
3 05/01/2021 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Epure Emil Nicolae
2 05/01/2021  Privind constituirea comisiei pentru evalurea performanțelor profesionale individuale, ale secretarului general al Mun. Giurgiu
8 06/01/2021 Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Poliției Locale, de către domnul Brătan Mihai Cristinel
7 06/01/2021 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
6 06/01/2021 Privind componența Comisiei Sociale pentru analizarea dosarelor de locuințe pentru tineri și familii de tineri în vârstă de până la 35 de ani, precum și locuințelor sociale și celor din fondul locativ de stat, destinate închirierii
11 06/01/2021 Privind modificarea gradației domnului Laudă Mihaiță Mugurel
10 06/01/2021 Privind modificarea gradației doamnei Popa Dana Maria
9 06/01/2021 Privind modificarea gradației domnului Tănase Mihai Dan
14 06/01/2021 Privind completarea dispoziției nr. 1217/2020 privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Damian Marian
13 06/01/2021 Privind completarea dispoziției nr. 1216/2020 privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Dumitrescu Silviu  Andrei
12 06/01/2021 Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Ioniță Carola Theona
17 06/01/2021  Privind încetarea dreptului la ajutorul social 
16 06/01/2021 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 
15 06/01/2021 Privind completarea dispoziției nr. 1219/2020 privind delegarea de atribuții domnului administrator public Muscalu Ionel
21 06/01/2021 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social 
20 06/01/2021 Privind modificarea ajutorului social 
19 06/01/2021 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 
18 06/01/2021  Privind modificarea cuantumului ajutorului social 
24 07/01/2021 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului “Mecenisme și proceduri administrative moderne” în Primăria Giurgiu (MEPAM), Cod SIPOCA/My SMIS:564/126535
23 07/01/2021 Privind organizarea instruirii personalului salariat în domeniul situațiilor de urgență
22 06/01/2021 Privind modificarea anexei la dispoziția nr. 946/10.11.2020, privind numirea reprezentanților primarului în Consiliile de Administrație din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, aflate în rețeaua școlară a Mun. Giurgiu pt. anul școlar 2020-2021
28 07/01/2021 Privind admiterea dării de seamă și descărcarea de gestiune a tutorelui Corendea Ionelia-Luminița
27 07/01/2021 Privind numirea domnului Costache Robert Andrei în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu
26 07/01/2021 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
25 07/01/2021  Privind constituirea comisiei pentru stabilirea consumului de carburant pentru autoturismele din parcul auto propriu
31 08/01/2021 Privire la componența Grupului de Lucru P.O.A.D 2021
30 08/01/2021 Pentru aprobarea a două proceduri operaționale privind activități din cadrul Direcției Poliției Locale, Giurgiu;
29 07/01/2021 Privind admiterea dării de seamă generale și descărcarea de gestiune a tutorelui Sandu Maria
34 08/01/2021 Privind acordarea indemnizației lunare pentru deținerea titlului științific de doctor
33 08/01/2021 Privind numirea Comisiei de predare-primire a arborilor plantați în Municipiul Giurgiu;
32 08/01/2021 Privind încetarea dreptului la ajutorul social 
38 12/01/2021 Privind modificarea dispoziției nr. 1.106/26.10.2020 privind actualizarea componenței Comisiei de Avizare a cererilor de organizare a Adunărilor Publice, la nivelul Municipiului Giurgiu;
37 11/01/2021 Privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al muncipiului Giurgiu
36 08/01/2021 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Stănculescu Steliana Mimic
35 08/01/2021 Privind modificarea dispoziției nr. 1217/2020 privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Damian Marian cu modificările ulterioare
41 14/01/2021  Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
40 13/01/2021  Privind încetarea raportului de serviciu al domnului Leafu Marius Dănuț
39 13/01/2021 Privind suspendarea raportului de serviciu al domnului MOȚAN GOGU;
45 19/01/2021 Privind prelungirea autorizației de transport nr. 180 transportatorului, MAR&GEO S.R.L.;
44 18/01/2021 Privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examamenului de promovare a personalului contractual, numirea Comisiei de Examinare și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, pentru promovarea personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului; 
43 15/01/2021 Privind delegarea calității de reprezentant al Mun. Giurgiu în Adunarea Generală a Operatorului Regional Apa Service S. A . Giurgiu;
42 15/01/2021 Privind desemnarea purtătorului de cuvânt al Primăriei Municipiului Giurgiu;
48 21/01/2021 Privind stabilirea dreptului destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprjin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional ( S.N.S.E.D.) an școlar 2020-2021
47 20/01/2021 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 04.03.2021
46 20/01/2021 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate gradul I, și a funcției contractuale vacante de cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, din cadrul Compartimentului Prevenire și Apărare Împotriva Incendiilor din Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, stabilit în data de 16.02.2021 proba scrisă
52 22/01/2021 Dispoziție privind încetarea ajutorului de încălzire cu energie termică, doamnei Andrei Antonela Gabriela, pentru cererea nr. 286/18.12.2020
51 22/01/2021 Dispoziție privind modificarea ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Feraru Ilie
50 22/01/2021 Privind încetarea raportului de serviciu al domnului Andrei Alin Mihai
49 22/01/2021 Privind delegarea de atribuții domnului Gheorghe Corneliu
55 25/01/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
54 25/01/2021 Dispoziție privind delegarea de atribuții doamnei Vrabie Daniela Alina
53 22/01/2021 Dispoziție privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 28 ianuarie 2021, ora 14
59 26/01/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social 
58 26/01/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Văduva Steluța în cadrul Biroului Autorizații si Documentații de Urbanism
57 26/01/2021 Dispoziție privind retragerea autorizației de transport nr.59 și a autorizației taxi nr. 66 transportului
56 25/01/2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pt. atribuirea contractului de achiziție publică de serviciu
62 26/01/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social 
61 26/01/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
60 26/01/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social 
66 26/01/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pt. susținerea familiei 
65 26/01/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
64 26/01/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pt. susținerea familiei 
63 26/01/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social
69 26/01/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
68 26/01/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
67 26/01/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pt. susținerea familiei 
72 26/01/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
71 26/01/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social 
70 26/01/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului privind ajutorul social 
76 26/01/2021 Dispoziție privind privid modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Graure Daniela în cadrul Serviciului Programe Europene
75 26/01/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea temporară a doamnei Borș Mihaela în cadrul Biroului Protecție Mediu
74 26/01/2021 Dispoziție privind rectificare eroare materiala din autorizația de construire nr. 152/03.06.2008 in ceea ce privește numele titularului autorizației
73 26/01/2021 Dispoziție privind rectificare eroare materiala din autorizația de construire nr. 98/10.06.2003 în ceea ce privește numele titularului autorizației
79 28/01/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor pt. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere în anul 2021 luna ianuarie
78 28/01/2021 Dispoziție privind numirea temporară a domnului Marin Mirel Eugen în funcția de director al sport Club Municipal “Dunărea 2020 Giurgiu”
77 28/01/2021 Dispoziție privind numirea domnului Marin Mirel Eugen în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu
83 28/01/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social 
82 28/01/2021 Dispoziție privind încetarea ajutorului de încălzire cu energie termică domnului Daniel Ioan
81 28/01/2021 Dispoziție pentru stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în anul 2021 luna ianuarie
80 28/01/2021 Dispoziție privind stabilirea la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în anul 2021
86 28/01/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social
85 28/01/2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social 
84 28/01/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social
90 28/01/2021 Dispoziție privind constituirea Comisiei de avaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea “Achiziția de servicii de asistență arheologică în cadrul proiectului ” Reconstruirea si punerea in valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu” obiectiv de investitii “Valorificarea Cetatii Giurgiu si includerea acesteia intr-un circuit turistic”
89 28/01/2021 Dispoziție privind modificarea componenței comisiei pentru analizarea cererilor de sprijin financiar în vederea realizarii instalațiilor interioare de încălzire prin distribuție pe orizontală în condomeniile din municipiul Giurgiu, constituită în baza Dispoziției nr. 2375/10.10.2014 modificată prin Dispoziția nr. 85/23.01.2018
88 28/01/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
87 28/01/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 
93 01/02/2021 Dispoziție pentru completarea dispoziției nr. 1219/2020 privind delegarea de atribuții domnului administrator public Muscalu Ionel
92 01/02/2021 Dispoziție privind numirea reprezentantului Primarului Municipiului în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Excelență Giurgiu
91 28/01/2021 Dispoziție privind efectuarea inventarierii tuturor elementelor de activ si de pasiv ale gestiunii Poliția Locală Giurgiu, în vederea predării-primirii gestiunii în baza HCLM nr. 12/28.01.2021
97 03/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
96 03/02/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Borș Mihaela din cadrul  biroului protecție  mediu
95 02/02/2021 Dispoziție privind actualizarea componenței comisiei municipale Gr. Pentru recensământul populației și al locuințelor din România, în anul 2021
94 02/02/2021 Dispoziție privind rectificarea actului de naștere nr. 989 din 04.10.1971 ex. I și II, privind pe Mikloși Dan
100 03/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
99 03/02/2021 Dispoziție privind modificarea anexei la Dispoziția nr. 946/10.11.2020, modificată prin dispoziția nr. 22/06.01.2021, privind numirea reprezentanților primarului în Consiliile de Administrație din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, aflate în rețeaua școlară a Mun. Giurgiu pt. anul scolar 2020-2021
98 03/02/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
103 03/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
102 03/02/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
101 03/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei  
106 03/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
105 03/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
104 03/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
111 08/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
110 04/02/2021 Dispoziție privind numirea domnului PENCIU MIHĂIȚĂ director executiv adjunct la Direcției Poliției Locale
109 04/02/2021 Dispoziție privind  constituirea Comisiei de Recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală pentru obiectivele de investiții din Mun. Giurgiu, realizate din fonduri de la Bugetul Local și din alte surse de finanțare
108 04/02/2021 Dispoziție privind constituirea Comisiei de scoatere din funcțiune și casare fără valorificare a rețelei de alimentare cu apă, situată pe Strada 1 Decembrie 1918
107 03/02/2021 Dispoziție privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Giurgiu în Consiliul Director al Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu
114 09/02/2021 Dispoziție privind Convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară în data de 15.02.2021 ora 14:00;
113 08/02/2021 Dispoziție privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Vișan Ciprian Ștefan
112 08/02/2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social 
117 10/02/2021 Dispoziție privind aprobarea modificării componenței echipei de implementare a proiectului “Amenajare spații servicii agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor
116 10/02/2021 Dispoziție privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea  familiei  
115 10/02/2021 Dispoziție privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea  familiei 
121 12/02/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Văduva Steluța în cadrul Compatimentului Resurse Umane;
120 11/02/2021 Dispoziție privind Constituirea Comisiei de Predare-Primire și Recepție finală a Construcției plutitoare, realizată în cadrul proiectului ” Amenajare spațiu servicii agrement pe Canalul Sfântul Gheorghe /Plantelor
119 01/01/1970 Dispoziție privind reactualizarea componenței Comisiei pentru selecționarea documentelor cu termen de păstrare expirat, din cadrul Aparatului de   Specialitate al Primarului
118 11/02/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
124 12/02/2021 Dispoziție privind desemnarea unor persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul ” Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al Mun. Giurgiu, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.1”
123 12/02/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Enache Livia Laura
122 12/02/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției deținute, în cadrul Compartimentului financiar-contabilitate
127 15/02/2021 Dispoziție privind  stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
126 12/02/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Jurj Maria-Marilena în cadrul Compartimentului Financiar;
125 12/02/2021 Dispoziție privind  desemnarea unor persoane cu atribuție de certificare pt. conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul ” Modernizare Grădinița Căsuța Fermecată Giurgiu”
131 17/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
130 17/02/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
129 17/02/2021 Dispoziție privind numirea unui reprezentant legal pentru minora Pena Andreea -Antonia
128 16/02/2021 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pt concursul de recrutare organizat în data de 29.03.2021;
134 17/02/2021 Dispoziție privind numirea unui expert cooptat in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de servicii cu denumirea ”Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridul de mobilitate urbana central al municipiului Giurgiu
133 17/02/2021 Dispoziție privind  stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
132 17/02/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
137 18/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat doamnei Crăiciu Vasilina
136 18/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat doamnei Pitulice Ionela
135 17/02/2021 Dispoziție privind  numirea unui expert cooptat in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de servicii cu denumirea ”Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridul de mobilitate urbana central al municipiului Giurgiu
141 18/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat d-nei Popa Laura
140 18/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Andrei Stana
139 18/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, domnului Gherman Vasile
138 18/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat domnului Gavrilă Alexandru;
144 18/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat domnului Dancă Dumitru
143 18/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat doamnei Sefer Marilena
142 18/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat domnului Nistorache Ionel
147 18/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat doamnei Croitoru-Breșug Andreea Marinela
146 18/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat domnului Smău Romică
145 18/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat domnului Popovici Georgică
148 18/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat doamnei Pascu Liliana
151 18/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
150 18/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
149 18/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale, acordat domnului Tătaru Stelică
155 18/02/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social 
154 18/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social
153 18/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social  
152 18/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
159 19/02/2021 Dispoziție privind numirea în funcție publică definitivă a domnului Roman Dănuț
158 19/02/2021 Dispoziție privind completarea dispoziției nr. 1217/2020 privind delagarea de atribuții domnului viceprimar Damian Marian
157 19/02/2021 Dispoziție  privind aprobarea echipei de implementare a proiectului ” Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al Mun. Giurgiu, cod SMIS 126025
156 18/02/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social
163 19/02/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social 
162 19/02/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social 
161 19/02/2021 Dispoziție privind modificarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 04.03.2021;
160 19/02/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Stănescu Alice Luminița
167 22/02/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
166 22/02/2021 Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie nr. 290/11.09.1993 ex I și II privind pe Baltac Marian si Moldoveanu Georgeta;
165 22/02/2021 Dispoziție privind numirea unui reprezentant legal pentru minorii Gheorghe Teodora -Florentina, Gheorghe Adrian-Denis, Niță Florentina-Cristina;
164 19/02/2021 Dispoziție privind Concocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 25.02.2021 ora 14
171 23/02/2021 Dispoziție privind aprobare constituire Echipă de Implementare a proiectului Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru-zona seminar teologic, COD SMIS 216030;
170 22/02/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
169 22/02/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
168 22/02/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
175 24/02/2021 Dispoziție privind promovarea doamnei Saltelechi Giorgiana în funcția contractuală de inspector de specialitate gradul I A
174 24/02/2021 Dispoziție privind promovarea doamnei Chivu Nadine Mihaela în funcția contractuală de inspector de specialitate gradul II;
173 24/02/2021 Dispoziție privind angajarea domnului Dragne Dragoș  cu contract individual de muncă în funcția de inspector de specialitate gradul I la Compartimentul Prevenire și Apărare Împotriva Incendiilor;
172 24/02/2021 Dispoziție privind angajarea domnuolui Stan Marian cu contract individual de muncă în funcția de cadru tehnic la Compartimentul Prevenire și Apărare Împotriva Incendiilor;
179 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Streche Iuliana;
178 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
177 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului pentru susținerea familiei
176 24/02/2021 Dispoziție privind modificarea dispoziției Primarului nr. 6879/28.04.2004, privind stabilirea metodologiei de angajare, lichidare, ordonanțare și  plsta cheltuielilor aprobate prin bugetul local al Mun. Giurgiu
183 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat domnului Pândaru Dorel
182 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Pistol Daniela;
181 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Popa Petronela;
180 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Stirbu Aurelia;
187 25/02/2021 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs si a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 15.04.2021;
186 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat domnului Memet Fănel;
185 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat domnului Patîr Stelian;
184 25/02/2021 Dispoziție privind modificarea gradației doamnei Ilie Ana Maria Adonia;
191 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat domnului Ioniță Costel;
190 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Manolache Gustina;
189 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Manolache Petruța;
188 25/02/2021 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs  și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 15.04.2021;
195 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Cerveanu Sorina;
194 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Cristescu Elena;
193 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Daie Florentina;
192 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Gheța Carmen;
199 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Anton Florentina;
198 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnului Bucur Angheluș;
197 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Bîftoi;
196 25/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu gaze naturale acordat doamnei Căldăraru Marinela;
203 26/02/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
202 26/02/2021 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului “Eficientizare energetică Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Fermecată;
201 26/02/2021 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului “Eficientizare energetică Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată;
200 25/02/2021 Dispoziție privind modificarea dispoziției primarului Mun. Giurgiu nr. 959/26.08.2019;
207 01/03/2021 Dispoziție pentru stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea cu energie termică, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în anul 2021, luna februarie;
206 26/02/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
205 26/02/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
204 26/02/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
212 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat doamnei Voicu;
211 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat  doamnei Colațatu Elena;
210 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Cristea Marin;
209 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Iatan Laurențiu;
208 01/03/2021 Dispoziție pentru stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, doamnei Vintilă Mariana;
216 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Surugiu Adrian;
215 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Măndoiu Valentin;
214 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Candoi Ion;
213 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Udvuleanu Marin;
220 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Voinea Giuliiano;
219 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat doamnei Bujan Simona;
218 01/03/2021 Dispoziție privind rectificarea dispoziției nr.160/2021 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Stănescu Alice Luminița
217 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat  doamnei Lambrin Doina;
224 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat doamnei Muti Luminița;
223 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Urucu Liviu;
222 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Toader Ghiorghiță;
221 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat doamnei Boboc Luminița;
228 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Dodo Ioan;
227 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Ionescu Ion Viorel;
226 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat doamnei Zlate Tudora;
225 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat domnului Iofcea Marian;
232 03/03/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei  
231 02/03/2021 Dispoziție privind modificarea Echipei de Implementare a proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuițe, Mun. Giurgiu, Ansamblul 3, COD SMIS 119400;
230 01/03/2021 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de referent debutant din cadrul Biroului Autorizații și Documentații de Urbanism din Direcția Urbanism a Aparatului de Specialitate a Primarului Mun. Giurgiu, stabilit în data de 25.03.2021 proba scrisă;
229 01/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor pentru încălzire cu energie termică, acordat doamnei Ene Florica;
236 03/03/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social 
235 03/03/2021 Dispoziție privind stabilirea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
234 03/03/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub forme de tichete sociale pentru grădiniță, familiilor care au depus cerere în luna februarie 2021, și sunt eligibili pentru anul școlar 2020-2021;
233 03/03/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
240 03/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
239 03/03/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social 
238 03/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
237 03/03/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației familiei 
244 03/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social
243 03/03/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social 
242 03/03/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social 
241 03/03/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social 
249 04/03/2021 Dispoziție privind numirea comisiei și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recutare oraganizat în data de 26.04.2021;
248 03/03/2021 Dispoziție privind delagarea unor atribuții doamnei Damian Antoanela;
247 03/03/2021 Dispoziție privind modficare cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
246 03/03/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
245 03/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
252 04/03/2021 Dispoziție privind aprobarea planului de servicii pentru minora Prisăcariu-Neacșu Mirela Corina;
251 04/03/2021 Dispoziție privind delegarea unor atribuții în cadrul Compartimentului Resurse Umane, doamnei Neacșu Mirela;
250 04/03/2021 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 26.04.2021;
256 11/03/2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară, în data de 15 martie 2021, ora 11:00;
255 05/03/2021 Dispoziție privind detașarea domnului Popa Dorel Viorel;
254 05/03/2021 Dispoziție privind modificarea componenței comisiei de modificare a contestațiilor pentru concursul de recrutare oraganizat în data de 04.03.2021;     
253 05/03/2021 Dispoziție privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului în incinta Primăriei Municipiului Giurgiu
260 12/03/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Jurj Maria Marilena;
259 11/03/2021 Dispoziție privind modificare Echipă de Implementare a proiectului Modernizare grădinița Căsuța Fermecată (nr.4) Giurgiu, COD SMIS 126034
258 11/03/2021 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului Rețea de transport agent termic primar, TRONSON F 56- STR. GLORIEI;
257 11/03/2021 Dispoziție privind delegarea unor atribuții doamnei Daia Adriana Petronela;
264 12/03/2021 Dispoziție privind suspendarea din inițiativa funcționarului public a raportului de serviciu al doamnei Cușneviciu Silvia Nicoleta;
263 12/03/2021 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 07.05.2021;
262 12/03/2021 Dispoziție privind numirea comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 05.05.2021;
261 12/03/2021 Dispoziție privind numirea în funcție publică definitivă a domnului Gîdea Iulian;
268 16/03/2021 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 05.05.2021;
267 12/03/2021 Dispoziție privind rectificare eroare materială din autorizația de construire nr. 19/24.02.2021 în ceea ce privește numele reprezentatului SC VASCON IMPREX SRL, titularul autorizației.
266 12/03/2021 Dispoziție privind rectificare eroare materială din autorizația de construire nr. 61/19.03.2018 în ceea ce privește adresa construcției;
265 12/03/2021 Dispoziție privind delegarea domnului Nebunescu Costel al Direcției Poliției Locale;
272 17/03/2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social 
271 17/03/2021 Dispoziție privind suspendarea dreptulu la ajutorul social 
270 17/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
269 17/03/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
276 18/03/2021 Dispoziție privind numirea doamnei Enache Mirela în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad superior în cadrul Compartimentului Adm. Locală și Relația cu Consiliul Local;
275 17/03/2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social 
274 17/03/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
273 17/03/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocațieipentru susținerea familiei 
280 18/03/2021 Dispoziție privind actualizarea componenței Comisiei de evaluare a cererilor de acordare a sprijinelor financiare ale unităților de cult;
279 18/03/2021 Reluarea activității doamnei Mîrzac Ana Maria Cristina
278 18/03/2021 Dispoziție privind reluarea activității domnului Sima Dan Valentin;
277 18/03/2021 Dispoziție privind numirea doamnei Geangu Ionela Lăcrămioara în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad superior în cadrul Compartimentului Adm. Locală și Relația cu Consiliul Local;
284 22/03/2021 Dispoziție privind constituirea comisiei privind verificarea atât a dosarelor cât și persoanelor cărora li s-au atribuit locuințe de tip ANL;
283 22/03/2021 Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă l domnului Țogoe Florin Irinel
282 18/03/2021 Dispoziție privind actualizarea componenței Comisiei de evaluarte a solicitărilor de încheiere a unor Acorduri de parteneriat/contracte de parteneriat și a înlocuitorilor membrilor acesteia;
281 18/03/2021 Dispoziție privind actualizarea componenței Comisiei de oferte privind acordarea sprijinelor financiare pentru susținerea și promovarea culturii scrise și a înlocuitorilor membrilor acesteia;
288 25/03/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social
287 24/03/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
286 24/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
285 24/03/2021 Dispoziție privind delegarea de atribuții de stare civilă și de ofițer de stare civilă doamnei Stănescu Alice Luminița;
292 25/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
291 25/03/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
290 25/03/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social 
289 25/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
296 26/03/2021 Dispoziție privind modificarea gradației domnului Năvală Marcel Ninel;
295 25/03/2021 Dispoziție privind modificarea dispoziției nr. 06/06.01.2021, privind modificarea componenței Comisiei Sociale pentru analizarea dosarelor de locuințe pentru tineri și familii;
294 25/03/2021 Dispoziție privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 31 martie ora 14;
293 25/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
300 30/03/2021 Dispoziție privind rectificare eroare materială din certificatul de urbanism nr. 61/09.02.2021 în ceea  ce privește adresa sediului social al titularului;
299 30/03/2021 Dispoziție privind rectificare eroare materială din certificatul de urbanism nr. 62/09.02.2021
298 29/03/2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de predare-primire și recepție finală a navei de pasageri pentru voiaje de zi realizată în cadrul proiectului “Servicii transport pescari și agrement pe Canalul Sfântul Gheorghe/Plantelor”;
297 29/03/2021 Dispoziție privind constituirea comisiei privind stabilirea măsurilor pentru recuperarea prejudiciului constatat de Curtea de Conturi Giurgiu, prin decizia nr. 15/2017 și respectiv nr.15/2019;
305 31/03/2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutoru social 
304 31/03/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social 
303 31/03/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social
302 31/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
301 31/03/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social
309 31/03/2021 Dispoziție privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Guțu Gheorghe;
308 31/03/2021 Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Ionete Raluca Iulia Marinela;
307 31/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
306 31/03/2021 Dispoziție privind încetarea dreptuluila ajutorul social 
313 02/04/2021 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru procesul de recrutare organizat în data de 
312 02/04/2021 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 19.05.2021;
311 31/03/2021 Dispoziție privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Urucu Albert Cosmin;
310 31/03/2021 Dispoziție privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Șiu Cezar;
318 02/04/2021 Numirea domnului Ciobanu Lazăr în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu
317 02/04/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
316 02/04/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
315 02/04/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor social 
314 02/04/2021 Dispoziție privind angajarea doamnei Mitrea Gabriela Corina cu contract individual de muncă în funcția de referent debutant la Biroul Documnetații si Autorizații de Urbanism;
321 06/04/2021 Numirea definitivă a domnului Brătan Mihai Cristinel în funcția publică de conducere de director executiv al Direcției Poliției Locale Giurgiu
320 06/04/2021 Încetarea raportului de serviciu al domnului Brătan Mihai Cristinel din funcția publică de execuție de consilier clasa I grad profesional superior
319 02/04/2021 Modificarea gradației doamnei Folea Tinela
325 07/04/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
324 07/04/2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social acordat familiei 
323 07/04/2021 Desemnarea unui funcționar public pentru consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită
322 07/04/2021 Completarea cu prevederile legale a dispoziției nr.1307/08.12.2020
329 09/04/2021 Reluarea activității doamnei Peia Andreea Delia
328 08/04/2021 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 12.04.2021
327 08/04/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
326 07/04/2021 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Stănculescu Steliana Mimi
333 12/04/2021 Modificarea contractului individual de muncă al domnului Ciobanu Lazăr
332 12/04/2021 Modificarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 26.04.2021
331 09/04/2021 Constituirea Comisiei de predare-primire a bunurilor mobile și imobile, proprietate publică și privată a unității administrativ-teritoriale aferente serviciului public de alimentare cu energie termică către S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUSCTION GIURGIU S.A.
330 09/04/2021 Desemnarea persoanelor responsabile cu ducerea la îndeplinire a prevederilor Titlului I din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare
337 14/04/2021 Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de șef birou la Biroul Buget din Direcția Economică de către doamna Stoica Emilia Simona;
336 13/04/2021 Aprobarea procedurii operaționale privind derularea misiunii de audit intern PO-10.05,Ediția II, Revizia 1, 07.04.2021
335 13/04/2021 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „Reabilitare strada Gării, tronson Piața Gării-Cec Bank”
334 13/04/2021 Aprobarea planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2021
342 16/04/2021 Dispoziție privind actualizarea regulamentului privind structura organizatorica, atributiile si functionarea comitetului local pentru situații de urgență și centrului operativ  cu activitate  temporară ale Municipiului Giurgiu;
341 16/04/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
340 16/04/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
339 15/04/2021 Dispoziție privind Convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară în data de 19.04.2021;
338 15/04/2021 Dispoziție privind reactualizarea comisiei de selecționare a documentelor neclasificate din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Giurgiu;
345 21/04/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
344 20/04/2021 Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Popazu Mirela;
343 19/04/2021 Dispoziție privind constituirea unei comisii de verificare a modului de derulare a contractului nr. 4934/2013;
350 21/04/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului soacial 
349 21/04/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social 
348 21/04/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
347 21/04/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
346 21/04/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
354 21/04/2021 Dispoziție privind modificarea gradației doamnei Buduru Daniela Teodora;
353 21/04/2021 Dispoziție privind modificarea gradației domnului Costache Robert Andrei;
352 21/04/2021 Dispoziție privind modificarea gradației doamnei Florică Daniela;
351 21/04/2021 Dispoziție privind modificarea gradației domnului Ivan Cătălin Andrei;
358 23/04/2021 Dispoziție privind prelungirea autorizației de transport nr. 181 transportatorului P.F.A. Stănescu Relu Ginel;
357 22/04/2021 Dispoziție privind completarea dispoziției nr. 1217/2020 privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Damian Marian;
356 21/04/2021 Dispoziție privind modificarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționarea a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 05.05.2021;
355 21/04/2021 Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al domnului Gheorghe Corneliu;
362 23/04/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 121,16 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu enrgie termică acordat domnului Cristea Marin;
361 23/04/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
360 23/04/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
359 23/04/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
367 23/04/2021 Dispoziție privind modificarea echipei de implementare a proiectului Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse Giurgiu;
366 23/04/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 1005,89 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat doamnei Lambrin Doina;
365 23/04/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 22,87 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu enrgie termică acordat domnului Măndoiu Valentin;
364 23/04/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 356,45lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu enrgie termică acordat doamnei Colțatu Elena;
363 23/04/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 70,78 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat domnului Iatan Laurențiu Ionică;
370 23/04/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 96,17 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat doamnei Ene Florica
369 23/04/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 267,77 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat doamnei Bujan Simona;
368 23/04/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 867,07 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu enrgie termică acordat doamnei Muti Luminița;
375 23/04/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 30,85 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu enrgie termică acordat doamnei Zlate Tudora;
374 23/04/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 761,10lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat domnului Voinea Giuliiano-Ioan;
373 23/04/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 849,30 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat domnului Toader Ghiorghiță;
372 23/04/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 703,14 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat doamnei Boboc Luminița
371 23/04/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 104,72 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat domnului Iofcea Marian;
379 23/04/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 990,95 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat domnului Surugiu Adrian;
378 23/04/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 233,16 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat domnului Dodo Ioan;
377 23/04/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 543,14 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat doamnei Voicu Carmen Alina;
376 23/04/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 605,80 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu enrgie termică acordat domnului Urucu Liviu;
383 23/04/2021 Dispoziție privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinră în data de 29.04.2021, ora 14;
382 23/04/2021  Dispoziție privind recuperarea sumei de 241,49 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu enrgie termică acordat domnului Candoi Ion;
381 23/04/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 565,77 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat domnului Ionescu Ion Viorel;
380 23/04/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 371,60 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat domnului Udvuleanu Marin;
386 26/04/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
385 26/04/2021 Dispoziție privind respingerea cererii de acordare a dreptului la alocația pentru susținerea familiei
384 26/04/2021 Dispoziție privind modificarea dispoziției primarului nr. 6879/28.04.2004, privind stabilirea metodologiei de angajare, lichidare, ordonanțare și plata cheltuielilor aprobate prin bugetul local al Municipiul Giurgiu;
390 26/04/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
389 26/04/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
388 26/04/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
387 26/04/2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social 
394 27/04/2021 Dispoziție privind completarea dispoziției nr. 337/14.04.2021;
393 27/04/2021 Dispoziție privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de șef birou al Direcției Tehnice, de către domnul Gheorghe Corneliu;
392 26/04/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
391 26/04/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
398 28/04/2021 Dispoziție privind dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
397 28/04/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
396 28/04/2021 Dispoziție privind  încetarea dreptului la ajutorul social 
395 28/04/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
399 28/04/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului  alocației pentru susținerea familiei
400 28/04/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
404 04/05/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social 
403 29/04/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
402 29/04/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
401 29/04/2021 Dispoziție privind rectificarea Dispoziției nr. 32/08.01.2021;
408 04/05/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
407 04/05/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
406 04/05/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
405 04/05/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
412 05/05/2021 Dispoziție privind completarea dispoziției nr. 341/16.04.2021;
411 05/05/2021 Dispoziție privind completarea dispoziției nr. 340/16.04.2021;
410 04/05/2021 Dispoziție privind numirea doamnei Brumă Ginică în funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic clasa I grad superior în cadrul Biroului Juridic;
409 04/05/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
416 05/05/2021 Dispoziție privind modificarea componenței comisiei de concurs pentru concursul de recutare organizat în data de 07.05.2021;
415 05/05/2021 Dispoziție privind numirea doamnei Cazacu Cătălina în funcția publică de execuție vacantă de referent clasa a -III-a grad superior în cadrul Compartimentului Cadastru si Evidență Străzi;
414 05/05/2021 Dispoziție privind exercitarea cu caracter temorar a funcției publice de conducere temporar vacante de șef birou la Biroul Investiții, întocmire devize și autorizare lucrări publice de investiții din Direcția Tehnică, de către doamna Copoiu Liliana;  
413 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 360 de lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, acordat domnului Pândaru Dorel;
420 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 473,46  lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Streche Iuliana;
419 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 667,07 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Știrbu Aurelia Mihaela;
418 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 1048 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Pistol Daniela;
417 05/05/2021 Dispoziție privind  recuperarea sumei de 280 de lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, acordat doamnei Popa Petronela;
424 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 360 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Popovici Georigică;
423 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 557,49 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Smău Romică;
422 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 360 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Andrei Stana;
421 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 1048 leireprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnului Patîr Stelian;
428 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 316,17 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Sefer Marilena
427 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 1029,07 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei  Popa Laura
426 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 360 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Nistorache Ionel;
425 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 280 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Dancă Dumitru;
432 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de  478,83 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Gherman Vasile;
431 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de  902,69 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Pascu Liliana;
430 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de  480  lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei  Croitoru-Breșug Andreea Marinela;
429 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 280 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Tătaru Stelică;
436 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 867,75 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Gheța Carmen;
435 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 824,73 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Ioniță Costel;
434 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 935,25 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Manolache Petruța;
433 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 355,49 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Daie Florentina;
440 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de  138,38 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Craiciu Vasilina;
439 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 578 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Căldăraru Marinela;
438 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 786 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Manolache Gustina Camelia;
437 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 497,55 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Bîftoi Georgeta;
444 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 735,64 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Cristescu Elena;
443 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 1048 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Memet Fănel;
442 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 834, 98 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Pitulice Ionela;
441 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 967,80 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Gavrilă Alexandru;
448 06/05/2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară în data de 10.05.2021;
447 05/05/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
446 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 934,85 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Cerveanu Sorina;
445 05/05/2021 Dispoziție privind recuperarea sumei de 425,45 lei reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Anton Florentina;
452 07/05/2021 Dispoziție privind modificarea echipei de implementare a proiectului Dezvoltarea fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate  Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul pan-european de transport nr. 7, Nr. proiect 151.1.021, Cod proiect e-MS ROBG-130;
451 07/05/2021 Dispoziție privind modificarea echipei de implementare a proiectului “Modernizarea infrastructurii de transport public în zona estică a Municipiului Giurgiu, Cod SMIS 126027”;
450 07/05/2021 Dispoziție privind rectificarea dispoziției nr. 1311/09.12.2020 privind suspendarea dreptului la ajutorul social;
449 06/05/2021 Dispoziție privind delegarea de atribuții doamnei Copoiu Liliana Ionela;
456 10/05/2021 Dispoziție privind modificarea componenței comisiei de concurs pentru concursul de recrutare organizat în data de 19.05.2021;
455 10/05/2021 Dispoziție privind prelunigirea autorizației de transport nr. 168 transportatorului P.F.A. Rădoi Nelu;
454 10/05/2021 Dispoziție privind respingerea cererii de acordare a dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
453 10/05/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
460 12/05/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Brumă Ginică;
459 12/05/2021 Dispoziție privind numirea doamnei Ciorîcă Nicoleta Andreea în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad asistent în cadrul Compartimentului Resurse Umane;
458 11/05/2021 Dispoziție privind constituire comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru proiectul ” Amenajare spațiu de agrement pe Canal Cama, adiacent pod Bizetz-Mun. Giurgiu”;
457 11/05/2021 Dispoziție privind modificarea echipei de implementare a proiectului “Grădinița cu program prelungit Dumbrava Minunată”;
464 12/05/2021 Dispoziție privind prelungirea autorizației de transport nr. 169 transportatorului P.F.A. Tănase Nicolaie;
463 12/05/2021 Dispoziție privind actualizarea Comisiei de monitorizare cu atribuții în monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și de coordonare a procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei Municipiului Giurgiu;
462 12/05/2021 Dispoziție privind modificarea componenței comisiei de concurs pentru concursul de recrutare organizat în data de 19.05.2021;
461 12/05/2021 Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Cornoiu Silvia;
468 17/05/2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul “Amenajare parcare adiacent DGASPC”;
467 14/05/2021 Dispoziție privind desemnarea îndrumătorului pentru funcționarul public debutant Drăcea Maria;
466 14/05/2021 Dispoziție privind numirea doamnei Drăcea Maria în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad debutant în cadrul Compartimentului Întocmire Devize;
465 12/05/2021 Dispoziție privind recitificarea erorii materiale strecurată în dispoziția nr. 171/2021 privind proiectul Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru-zona Locuințe Sociale, cOD smis 126030;
472 19/05/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
471 19/05/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
470 18/05/2021 Dispoziție privind aprobarea a nouăsprezece proceduri operaționale privind activități din cadrul DEP Giurgiu;
469 17/05/2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a materialelor consumabile a obiectivelor de inventar și a mijloacelor fixe , achiziționate de PMG;
475 19/05/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
474 19/05/2021 Dispoziție pentru rectificarea dispoziției nr. 372/23.04.2021 privind recuperarea sumei de 703,14 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat doamnei Boboc Luminița;
473 19/05/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
479 19/05/2021 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 29.06.2021;
478 19/05/2021 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 28.06.2021;
477 19/05/2021 Dispoziție privind  numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 28.06.2021;
476 19/05/2021 Dispoziție privind atribuirea funcției de „ agent de inundații„ șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Giurgiu;
482 21/05/2021 Dispoziție privind desemnarea unor persoane cu atribuție de certficare penru conformitate cu orginalul a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul Modernizarea Infrastructurii de transport public în zona estică a Municipiului  Giurgiu;
481 20/05/2021 Dispoziție privind  comisiei de recepție finală a lucrărilor în cadrul proiectului Centru Național de Informare și Promovare Turistică – Giurgiu, finanțat prin POR 2007-2013;
480 19/05/2021 Dispoziție privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 25.05.2021, ora 14:00;
486 24/05/2021 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Căciulan Iuliana
485 24/05/2021 Actualizarea responsabililor cu funcțiile sensibile desemnați pe fiecare structură organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
484 21/05/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
483 21/05/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social
490 26/05/2021 Constituirea comisiei de analiză a raportului de evaluare a unei acțiuni deținute de municipiul Giurgiu la operatorul regional Apa Service SA Giurgiu
489 24/05/2021 MOdificarea dispoziției nr.1213/14.10.2019 privind constituirea comisiei de disciplină din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor 
488 24/05/2021 Numirea domnului Toma Elvis-Florentin în funcția publică de conduvere vacantă de director executiv al Direcției Tehnice
487 24/05/2021 Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Bătrînu Ana-Maria
494 26/05/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social
493 26/05/2021 Modificarea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului „Eficientizare energetică Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Fermecată (Grădinița nr.4)din municipiul Giurgiu”, cod SMIS 117919
492 26/05/2021 Modificarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului „Eficientizare energetică Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată-Corp C2 din Municipiul Giurgiu”, cod SMIS 117918
491 26/05/2021 Delegarea unor atribuții în cadrul Biroului Autorizații și Documentații de Urbanism domnului Dumitru-Craiciu Manuel
499 27/05/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
498 27/05/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
497 26/05/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
496 26/05/2021 Modificarea cuantumului ajutorului social 
495 26/05/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
503 28/05/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
502 27/05/2021 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 31.05.2021
501 27/05/2021 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente proiectului ”Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T”
500 27/05/2021 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de „Modernizare pasaj la nivel km 66+533,00, la intersecția dintre linia C.F.Giurgiu Nord-Ruse și strada 1 Decembrie 1918 din Municipiul Giurgiu”, lucrări aferente proiectului „Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T”
507 04/06/2021 Rectificarea actului de naștere nr.454 din 20.03.1990 ex.I și II privind pe Bosînceanu Daniela-Lorena
506 28/05/2021 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Bilașco Dana-Gabriela
505 28/05/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
504 01/01/1970 Respingerea dreptului la ajutorul social 
511 04/06/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social  
510 04/06/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
509 04/06/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
508 04/06/2021 Rectificarea dispoziției nr.438/05.05.2021 privind recuperarea sumei de 786 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Manolache Gustina Camelia
515 04/06/2021 Numirea comisiei de concurs și comisiei de soluționarea contestațiilor pentru promovarea în grad  a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
514 04/06/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
513 04/06/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
512 04/06/2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social 
519 04/06/2021 Constituirea Comisiei de închiriere a unor terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu
518 04/06/2021 Delegarea unor atribuții în cadrul compartimentului Întocmire Devize din Direcția Tehnică doamnei Iordache Aurelia
517 04/06/2021 Numirea doamnei Staicu Renika Luciana în funcția publică de execuție vacantă de consilier grad superior la Compartimentul Financiar Contabilitate din Direcția Economică
516 04/06/2021 Stabilirea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
523 07/06/2021 Actualizarea componenței Comisiei de evaluare a solicitărilor de încheiere a unor Acorduri de parteneriat/contracte de parteneriat și a înlocuitorilor membrilor acesteia
522 07/06/2021 Actualizarea componenței Comisiei de evaluare a cererilor de acordare a sprijinelor financiare ale unităților de cult și a înlocuitorilor membrilor acesteia
521 07/06/2021 Actualizarea componenței Comisiei de selecție de oferte privind acordarea sprijinelor financiare pentru susținerea și promovarea culturii scrise și a înlocuitorilor membrilor acesteia
520 07/06/2021 Modificarea anexei la dispoziția nr.946/10.11.2020 modificată prin dispoziția nr.22/06.01.2021 și prin dispoziția nr.99/03.02.2021 privind numirea reprezentanților primarului în Consiliile de Administrație din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în rețeaua școlară a Municipiului Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021
528 07/06/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social 
527 07/06/2021 Modificarea cuantumului ajutorului social 
526 07/06/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
525 07/06/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social 
524 07/06/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
532 09/06/2021 Actualizarea componenței Comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003
531 09/06/2021 Aprobarea constituirii echipei de implementare a proiectului „Îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu”, cod SMIS 122373
530 08/06/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
529 08/06/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
536 11/06/2021 Modificarea Echipei de implementare a proiectului Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu (MEPAM), Cod SIPOCA/MySMIS:564/126535
535 11/06/2021 Modificarea echipei de implementare a proiectului Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr.3-Giurgiu, Cod SMIS 126033
534 10/06/2021 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 14.06.2021
533 09/06/2021 Constituirea Comisiei de inventariere a bunurilor rezultate din implementarea proiectelor de eficientizare energetică la unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
540 15/06/2021 Prelungirea autorizației de transport nr.170 transportatorului Măru 2005 S.R.L.
539 15/06/2021 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: Modernizare carosabil și creare parcări bloc 610, 611, Bdul Mihai Viteazul, municipiul Giurgiu
538 15/06/2021 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar/vacantă de referent IA clasa III din cadrul Compartimentului Agricol, Fond Funciar și Aplicarea Legilor Proprietății din Direcția Patrimoniu stabilit în data de 08.07.2021
537 14/06/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
543 16/06/2021 Constituirea Comisiei de validare a Rapoartelor financiare și a Rapoartelor de activitate pentru sprijinele financiare acordate pentru susținerea și promovarea culturii scrise, pentru încheierea unor acorduri de parteneriat/contracte de parteneriat, pentru acordarea unor sume pentru domeniu tineret, cultură și sport și pentru unitățile de cult, aprobate în Consiliul Local
542 15/06/2021 Modificarea componenței Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente proiectului ”Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T”, cod proiect Ro-Bg 425
541 15/06/2021 Modificarea componenței Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de „Modernizare pasaj la nivel km 66+533.00, la intersecția dintre linia C.F.Giurgiu Nord-Ruse și strada 1 Decembrie 1917 din municipiul Giurgiu”, lucrări aferente proiectului ”Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T”m cod proiect Ro-Bg 425
547 18/06/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Grama Mariana;
546 18/06/2021 Dispoziție privind respingerea cererii de acordare a dreptului la alocației pentru susținerea familiei 
545 17/06/2021 Modificarea Echipei de implementare a proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, Cod SMIS 119400
544 17/06/2021 Modificarea echipei de implementare a proiectului Eficientizare energetică Școala Gimnazială Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu, Cod SMIS 117914
551 22/06/2021 Dispoziție privind modicarea Dispoziției Primarului Municipiului Giurgiu nr. 469 din 17 mai 2021, privind constituirea comisiei de recepție a materialelor consumabile, a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe, achiziționate de Primăria Municipiului Giurgiu; 
550 18/06/2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 30.06.2021;
549 18/06/2021 Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de șef birou la Biroul Juridic din Direcția Juridică și Administrație Locală, de către doamna Damian Antonela Marinela;
548 18/06/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Vîrbănescu Nicoleta;
555 24/06/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
554 24/06/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social 
553 24/06/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
552 24/06/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
559 25/06/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
558 24/06/2021 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului „Eficientizare energetică Școala Gimnazială Academician Marin Voiculescu din Municipiul Giurgiu”,cod SMIS 117916;
557 24/06/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social 
556 24/06/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
564 25/06/2021 Dispoziție privind modificarea gradației doamnei Grosu Liliana;
563 25/06/2021 Dispoziție privind modificarea gradației doamnei Ionete Georgiana Alexandra;
562 25/06/2021 Dispoziție privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Vasilescu Liliana;
561 25/06/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Dinaci Anca Gina, în cadrul Biroului Achiziții Publice;
560 25/06/2021 Dispoziție privind  stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
567 25/06/2021 Dispoziție privind gradației doamnei Voiculescu Laura;
566 25/06/2021 Dispoziție privind modificarea gradației doamnei Copoiu Iliana;
565 25/06/2021 Dispoziție privind modificarea gradației doamnei Mitrea Gabriela;
572 29/06/2021 Dispoziție privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea: “Execuție lucrări pentru proiectul – Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu”;
571 29/06/2021 Dispoziție privind actualizarea Comisiei pentru Probleme de Apărare la nivelul Primăriei Municipiului Giurgiu
570 28/06/2021 Dispoziție pentru completarea dispoziției nr. 1219/2020 privind delegarea de atribuții domnului administrator public Muscalu Ionel;
569 28/06/2021 Dispoziție privind constituirea Comisiei de disciplină din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarul Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor;
568 25/06/2021 Dispoziție privind acceptarea unei donații de către Municipiul Giurgiu;
576 30/06/2021 Dispoziție privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
575 30/06/2021 Dispoziție privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
574 30/06/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 
573 30/06/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
580 02/07/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
579 02/07/2021 Dispoziție privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Dincă Mario Florin;
578 01/07/2021 Dispoziție privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență Giurgiu și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară Giurgiu;
577 01/07/2021 Dispoziție privind aprobarea procedurii operaționale privind raportarea de către auditorii interni a unor iregulități și/sau posibile prejudicii PO-10.03. Ediția IV, revizia 0, 31.05.2021;
584 02/07/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
583 02/07/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social 
582 02/07/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
581 02/07/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
588 02/07/2021 Dispoziție privind constituirea Comisiei de Recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală pentru obiectivele de investiții din Municipiul Giurgiu realizate din fonduri de la Bugetul Local și din alte surse de finanțare;
587 02/07/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
586 02/07/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social 
585 02/07/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
593 06/07/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
592 06/07/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social 
591 06/07/2021 Dispoziție privind actualizarea Comisiei pentru Probleme de Apărare la nivelul Primăriei Municipiului Giurgiu;
590 05/07/2021 Dispoziție privind Convocarea Consiliului Local  de îndată, în ședință extraordinară 07.07.2021, ora 11:00;
589 05/07/2021 Dispoziție privind modului de organizare și a responsabilităților privind apărarea împotriva incendiilor la locul de muncă, in PMG;
597 08/07/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
596 08/07/2021 Dispoziție privind constituirea comisiei pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 25.170.000 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;
595 08/07/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al domnului Bujoreanu Dan;
594 06/07/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
601 12/07/2021 Dispoziție privind numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea “Execuție lucrări pentru proiectul – Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu;
600 12/07/2021 Dispoziție privind  aprobarea planului de servicii pentru minora Rovențu Ionela Gabriela;
599 12/07/2021 Dispoziție privind actualizarea listei persoanelor desemnate să efectueze operațiuni în Registrul Electoral;
598 09/07/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al domnului Sima Dan Valentin; 
605 14/07/2021 Dispoziție privind modificarea echipei de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de trabsport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al Mun. Giurgiu, COD SMIS 126026;
604 14/07/2021 Dispoziție privind abrogarea dispoziției nr. 789/17.03.2016 a Primarului Municipiului Giurgiu, privind transmiterea în folosință gratuită pe perioada existenței construcției a terenului în suprafață de 369 mp, situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul București nr. 10A, Bloc 111, SC. A+B, către Curtea de Conturi a României-Camera de Conturi a Judetului Giurgiu; 
603 12/07/2021 Dispoziție privind aprobare constituire Echipă de Implementare a proiectului “Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga”, COD SMIS 126029;
602 12/07/2021 Dispoziție privind numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea “Execuție lucrări pentru proiectul – Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu;
610 15/07/2021 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 24.08.2021;
609 15/07/2021 Dispoziție privind modificarea gradației doamnei Saltelechi Georgiana;
608 15/07/2021 Dispoziție privind modificarea gradației doamnei Niculae Natalia;
607 15/07/2021 Dispoziție privind modificarea echipei de implementare a proiectului Modernizare grădinița Căsuța Fermecată (nr.4)-Giurgiu, COD SMIS:126034;
606 15/07/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
614 15/07/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Popa Dana Maria;
613 15/07/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Giba Elena Crenguța;
612 15/07/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al domnului Ștefan Marius Mihai;
611 15/07/2021 Dispoziție privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 24.08.2021;
618 15/07/2021 Dispoziție privind numirea doamnei Mihai Daniela în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I, grad superior la Compartimentul Monitorizare Servicii de Utilitate publică;
617 15/07/2021 Dispoziție privind numirea doamnei Radu Florentina în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I, grad principal la Compartimentul Monitorizare Servicii de Utilitate publică;
616 15/07/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Matei Adela Mariana;
615 15/07/2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Polifron Adriana Mihaela;
621 16/07/2021 Dispoziție privind modificarea dispoziției nr. 1994/31.10.2017 privind împuternicerea persoanelor din cadrul DITL Giurgiu, să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale;
620 16/07/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
619 16/07/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
626 19/07/2021 Dispoziție privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor in cadrul proiectului „Eficienticare energetica Gradinita cu Program Normal nr.9 din Municipiul Giurgiu”, cod SMIS 117920
625 19/07/2021 Dispoziție privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor in cadrul proiectului „Eficienticare energetica Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu”, cod SMIS 117914
624 19/07/2021 Dispoziție privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor in cadrul proiectului „Eficientizare energetica Liceul Teoretic Tudor Vianu din Municipiul Giurgiu”, cos SMIS 114365
623 19/07/2021 Dispoziție privind constituirea Comisie de receptie la terminarea lucrarilor in cadrul proiectului „Eficientizarea energetica Colegiul Tehnic Vicemiral Ioan Balanescu-Corp C1 din Municipiul Giurgiu”, cod SMIS 117917
622 16/07/2021 Dispoziție privind rectificarea actului de naștere nr. 439/27.08.1952 ex. I și II privind pe Bulearca Constantin;
630 20/07/2021 Dispoziție privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Iuseim Florin;
629 19/07/2021 Dispoziție privind modificarea echipei de implementare a proiectului Eficientizare energetică Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 117914;
628 19/07/2021 Dispoziție privind modificarea echipei de implementare a proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu Ansamblul 3, COD SMIS 119400;
627 19/07/2021 Dispoziție privind angajarea doamnei Radu Ana Maria cu contract individual de munca pe perioada determinata in functia contractuala de executie temporar/vacanta de referent IA la Compartimentul Agricol Fond Funciar din Directia Patrimoniu
634 22/07/2021 Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie nr. 199/31.07.2004 ex. I și II privind pe Gheorghe Ionel-Leonardo și Neguț Elena-Valentina;
633 21/07/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
632 21/07/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
631 20/07/2021 Dispoziție privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Pătrașcu Gabriel Florentin;
638 22/07/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
637 22/07/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorului social 
636 22/07/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social 
635 22/07/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social al doamnei Munteanu Ecaterina;
642 23/07/2021 Dispoziție privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumire   “Servicii de retro-digitalizare a documentelor din arhivă în cadrul proiectului „Servicii publice partajate digitalizate -Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, în Municipiul Giurgiu(SEPAR)”;
641 23/07/2021 Dispoziție privind Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 29.07.2021;
640 22/07/2021 Dispoziție privind numirea curatorului special Spînu Constanta-Violeta, pentru reprezentarea interzisului Ogica Vasile;
639 22/07/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
647 28/07/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
646 28/07/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
645 28/07/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
644 28/07/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
643 26/07/2021 Dispoziție privind modificarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului Eficientizare energetică Școala Gimnazială Academician Marin Voiculescu din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 117916;
650 28/07/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social 
649 28/07/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social 
648 28/07/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
651 29/07/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
655 02/08/2021 Dispoziție privind stabilirea unor măsuri pentru ducerea la îndeplinire a deciziei nr. 18/23.07.2021 emisă de către Camera de Conturi Giurgiu;
654 30/07/2021 Dispoziție privind prelungirea contractului de management al domnului Marin Mirel Eugen în funcția de director al sport la Club Municipal „Dunărea 2020 Giurgiu”;
653 29/07/2021 Dispoziție privind delegarea domnului Nebunescu Costel la Direcția Poliția Locală;
652 29/07/2021 Dispoziție privind aprobarea planului de servicii pentru minora Oncescu Florina Antonia;
659 02/08/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
658 02/08/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
657 02/08/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
656 02/08/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
663 02/08/2021 Dispoziție privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
662 02/08/2021 Dispoziție privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
661 02/08/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
660 02/08/2021 Dispoziție privind  încetarea dreptului la ajutorul social 
668 04/08/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
667 04/08/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social 
666 02/08/2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul “Reconfigurare zona adiacentă bl. A1, A2, A3, Bd. Decebal , Municipiul Giurgiu;
665 02/08/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
664 02/08/2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social
672 06/08/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
671 04/08/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
670 04/08/2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor social 
669 04/08/2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
676 06/08/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
675 06/08/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
674 06/08/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
673 06/08/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
680 10/08/2021 Premierea domnului Mihăilă Ion, persoană centenară
679 09/08/2021 Încetarea contractului individual de muncă 
678 06/08/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
677 06/08/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
684 11/08/2021 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 23.09.2021
683 11/08/2021 Incetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
682 11/08/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
681 11/08/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
688 11/08/2021 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 23.09.2021
687 11/08/2021 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 04.10.2021
686 11/08/2021 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 01.10.2021
685 11/08/2021 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 24.09.2021
692 13/08/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
691 13/08/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
690 12/08/2021 Constituirea Comisiei de recepție lucrare „Reparații și igienizare a imobilelor rămase libere în urma renunțării/evacuării foștilor chiriași cu destinație de locuințe sociale și ANL aflate în proprietatea și/sau administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu”
689 11/09/2021 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 23.09.2021
696 18/08/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
695 18/08/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
694 17/08/2021 Imputarea sumei de 147.541,76 lei domnului Goia Mirel-referent în cadrul Direcției Tehnice-Compartimentul Investiții și Autorizări Lucrări Publice
693 16/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
700 18/08/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
699 18/08/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
698 18/08/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
697 18/08/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
704 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
703 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social
702 18/08/2021 Desemnarea persoanelor din vadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu în vederea urmăririi derulării contractului de finanșare a contractului de achiziție publică și emiterea procesului-verbal de recepție a serviciilor conform contractului de achiziție publică (PVR servicii)
701 18/08/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
708 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
707 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
706 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
705 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
712 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
711 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
710 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
709 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social
717 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
716 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
715 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
714 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
713 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
721 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
720 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
719 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
718 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
725 23/08/2021 Numirea reprezentanților primarului în Consiliile de Administrație din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în rețeaua școlară a Municipiului Giurgiu pentru anul școlar 2021-2022
724 20/08/2021 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară pe data de 26.08.2021
723 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
722 19/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
730 24/08/2021 Modificarea cuantumului ajutorului social 
729 24/08/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
728 24/08/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
727 24/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
726 24/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
734 26/08/2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social 
733 24/08/2021 Rectificare eroare materială din Autorizația de Construire nr.105/29.05.2020, în ceea ce privește prenumele titularului
732 24/08/2021 Constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor aferente proiectului „ Înființarea unei piețe de gross pentru pește în Municipiul Giurgiu”, desfășurat în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit 2007-2013
731 24/08/2021 Modificarea cuantumului și titularului ajutorului social 
738 26/08/2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social 
737 26/08/2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social 
736 26/08/2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social 
735 26/08/2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social 
742 27/08/2021 Constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor în cadrul proiectului „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 1”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013
741 26/08/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
740 26/08/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
739 26/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
746 27/08/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social 
745 27/08/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social 
744 27/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
743 27/08/2021 Constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor în cadrul proiectului „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 2”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013
750 30/08/2021 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de referent IA din cadrul Compartimentului Administrativ din Direcția Servicii Publice în data de 22.09.2021, proba scrisă
749 30/08/2021 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 25.10.2021
748 27/08/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social 
747 27/08/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social 
755 31/08/2021 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 01.09.2021
754 31/08/2021 Prelungirea detașării domnului Popa Dorel Viorel
753 31/08/2021 Numirea domnului Țaga Lorin Ioan în funcția publică de execuție vacantă de consilier grad superior la Compartimentul Investiții și Autorizare Lucrări Publice de Investiții din Direcția Tehnică
752 31/08/2021 Numirea doamnei Cîrjaliu Luminița Liliana în funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic clasa I grad superior în cadrul Biroului Juridic
751 30/08/2021 Modificarea Dispoziției Primarului nr.6879/28.04.2004 privind stabilirea metodologiei de angajare, lichidare, ordonanțare și plata cheltuielilor aprobate prin bugetul local al Municipiului Giurgiu
759 01/09/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
758 31/08/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
757 31/08/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea
756 31/08/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social 
764 03/09/2021 Constituirea comisiei de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a bunurilor rezultate din implementarea proiectelor de eficientizare energetică la unitățile de învățământ din municipiului Giurgiu
763 01/09/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
762 01/09/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social 
761 01/09/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
760 01/09/2021 Modificarea cuantumului ajutorului social 
768 06/09/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
767 06/09/2021 Revocarea Dispoziției nr.489/24.05.2021 privind modificarea Dispoziției nr.1213/14.10.2019 privind constituirea comisiei de disciplină din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
766 03/09/2021 Revocarea Dispoziției Primarului nr.532/09.06.2021 privind actualizarea componenței Comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003
765 03/09/2021 Constituirea comisiei de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a unor lămpi de iluminat stradal din municipiul Giurgiu, rezultate ca urmare a înlocuirii cu lămpi cu tehnologie led
772 08/09/2021 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul :„Reabilitare carosabil str.Vasile Alecsandri, Salciei și Mihail Sadoveanu, municipiul Giurgiu”
771 08/09/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
770 07/09/2021 Aprobarea Codului de Conduită Etică și Conduită Profesională al salariaților din cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu
769 06/09/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
776 08/09/2021 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul:„Rețea termică-Bretea de legătură Nord-Centru, mun.Giurgiu”
775 08/09/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
774 08/09/2021 Modificarea Dispoziției nr.569/28.06.2021 privind constituirea Comisiei de disciplină din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului  Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
773 08/09/2021 Prelungirea delegării doamnei Neacșu Mirela în cadrul Compartimentului Resurse Umane
780 13/09/2021 Prelungirea contractului individual de muncă pe o perioadă de 1 an al doamnei Secere Stana
779 10/09/2021 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:„Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, cod SMIS 126026”
778 08/09/2021 Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea bunurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu
777 08/09/2021 Constituirea Comisiei de vânzare a bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Giurgiu
784 17/09/2021 Modificarea echipei de implementare a proiectului Dezvoltarea fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul pan-european de transport nr.7, Nr. proiect 15.1.1.041, Cod proiect e-MS- ROBG-130
783 16/09/2021 Desemnarea unui membru de rezervă pentru Comisia de evaluare privind atribuirea contractului de achiziție publică cu denumirea:„Servicii de consultanță IT și furnizare echipamente și software în cadrul proiectului „Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu(MEPAM)”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020,COD MySMIS Proiect 126535/Cod SIPOCA 564” 
782 16/09/2021 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea: Contract multianual de achiziție publică de lucrări (sercivii de proiectare, inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor și execuție lucrări) pentru obiectivul de investiții -„Rețea termică-Bretea de legătură Sud (N-C-S)”
781 13/09/2021 Acordarea autorizației de transport nr.216 transportatorului P.F.A. OPREA DAN MARIAN
788 21/09/2021 Modificarea gradației doamnei Botea Nora
787 21/09/2021 Modificarea gradației doamnei Radu Ana-Maria
786 21/09/2021 Organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici
785 21/09/2021 Numirea unui reprezentant legal pentru minorul Toban Mario Alexandru
792 21/09/2021 Acceptarea unei donații de către Municipiul Giurgiu
791 21/09/2021 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Elaborare documentație – tehnico economică pentru:Ansamblul de locuințe zona Istru 20 apartamente”
790 21/09/2021 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Burcea Iuliana-Mădălina
789 21/09/2021 Suspendarea raportului de serviciu al doamnei Peia Andreea-Delia
797 27/09/2021 Numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:„Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, cos SMIS 126026”
796 27/09/2021 Numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:„Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, cod SMIS 126026”
795 24/09/2021 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 30.09.2021
794 23/09/2021 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 27.09.2021
793 22/09/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
801 28/09/2021 Reluarea dreptului la ajutorul social 
800 28/09/2021 Reluarea dreptului la ajutorul social 
799 28/09/2021 Prelungirea autorizației de transport nr.76 transportatorului P.F.A. VOICU GHEORGHE
798 28/09/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social 
805 28/09/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
804 28/09/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social 
803 28/09/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
802 28/09/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
809 28/09/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
808 28/09/2021 Modificarea cuantumului ajutorului social 
807 28/09/2021 Modificarea cuantumului ajutorului social 
806 28/09/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
813 29/09/2021 Angajarea doamnei Chiriță Corina-Ofelia cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în funcția contractuală de execuție vacantă de referent IA la Compartimentul Administrativ din Direcția Servicii Publice
812 29/09/2021 Numirea doamnei NEACȘU STELIANA în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Compertimentul Stare Civilă din Direcția de Evidență a Persoanelor 
811 29/09/2021 Numirea doamnei CĂMĂRAȘU ALINA în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul Evidența Persoanelor din Direcția de Evidență a Persoanelor 
810 28/09/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social 
817 01/10/2021 Modificarea componenței comisiei de concurs pentru concursul de recrutare organizat în data de 04.10.2021
816 29/09/2021 Încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Răboj Mihai
815 29/09/2021 Prelungirea suspendării contractului individual de muncă al domnului Șiu Cezar
814 29/09/2021 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în grad a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
821 04/10/2021 Modificarea cuantumului ajutorului social 
820 04/10/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social 
819 01/10/2021 Numirea doamnei Necula Denisa-Nicoleta în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional debutant la Biroul Autorizații și Documentații de Urbanism din cadrul Direcției Urbanism
818 01/10/2021 Numirea doamnei Pichiu Corina-Alexandra în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional debutant la Biroul Autorizații și Dcumentații de Urbanism din Direcția Urbanism
825 06/10/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
824 06/10/2021 Aprobarea planului de servicii pentru minora Dumitrache Denisa Florentina
823 06/10/2021 Numirea domnului Duca Marius în calitate de reprezentant al Municipiului Giurgiu în asociere cu Asociația Fotbal Club Astra
822 04/10/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
829 06/10/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
828 06/10/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
827 06/10/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
826 06/10/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
833 06/10/2021 Încetraeea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
832 06/10/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
831 06/10/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
830 06/10/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
838 06/10/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
837 06/10/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social 
836 06/10/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
835 06/10/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
834 06/10/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
842 07/10/2021 Modificarea Dispoziției nr.809/07.07.2019 privind aprobarea Echipei de Implementare a proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul giurgiu, Ansamblul 4, Cod SMIS 119401
841 07/10/2021 Aprobarea procedurii de sistem pantouflage PS-21 Ediția I, revizia 0, 06.10.2021
840 06/10/2021 Modificarea autorizației de transport nr.86/01.01.2019 eliberată transportatorului S.C. SORINAXI S.R.L.  
839 06/10/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
847 11/10/2021 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 02.12.2021
846 11/10/2021 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale de referent de specialitate gradul IA din cadrul Compartimentului Întocmire Devize din Direcția Tehnică stabilit în data de 02.11.2021 proba scrisă
845 11/10/2021 Încetarea raportului de serviciu al domnului Țaga Lorin Ioan
844 11/10/2021 Retragerea autorizației de transport nr.13 și a autorizațiilor taxi nr.46 și 170 transportatorului S.C. FILCU S.R.L.
843 11/10/2021 Rectificarea actului de deces nr.345 din 26.06.2004 ex.I și II privind pe Rușana Petra
852 12/10/2021 Promovarea în clasă a domnului Sivu-Daponte Ionuț-Ciprian
851 12/10/2021 Promovarea în clasă a doameni Pălălău Tatiana
850 12/10/2021 Promovarea în clasă a doamnei Buduru Daniela Teodora
849 11/10/2021 Rectificarea actului de deces nr.743 din 27.09.2018 ex.I și II privind pe Nicolae Veronica
848 11/10/2021 Rectificare eroare materială din Autorizația de Construire nr.162/15.07.2021
855 12/10/2021 Numirea definitivă a doamnei Stoica Emilia-Simona în funcția publică de conducere de șef birou la Biroul Buget
854 12/10/2021 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Stoica Emilia-Simona din funcția publică de execuție de consilier clasa I grad profesional superior 
853 12/10/2021 Numirea doamnei Mesaroș Florența în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Biroul Buget din Direcția Economică
859 14/10/2021 Rectificarea actului de deces nr.615 din 30.06.2021 ex.I și II privind pe Delcea Luciea
858 13/10/2021 Modificarea și înlocuirea anexei la dispoziția nr.725/23.08.2021 privind numirea reprezentanților primarului în Comisiile de Administrație din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în rețeaua școlară a Municipiului Giurgiu pentru anul școlar 2021-2022
857 13/10/2021 Stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, titularilor care au solicitat acest stimulent în luna septembrie 2021 și sunt eligibili pentru anul școlar 2021-2022
856 12/10/2021 Efectuarea inventarierii tuturor elementelor de activ și de pasiv ale U.A.T. Municipiul Giurgiu în vederea stabilirii situației reale a patrominiului
863 01/01/1970 Constituirea comisiei de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a unui tronson de conducte de transport agent termic cuprins între Strada Doicești F190 și Strada Baciu-Uzunu PT153 din municipiul Giurgiu
862 14/10/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social 
861 14/10/2021 Încetarea dreptului la ajutor social 
860 14/10/2021 Convocarea de îndată a Consiliului Local al MUnicipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 15.10.2021
866 15/10/2021 Numirea comisiei de selecție de proiecte de management și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de conducere de director al Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu
865 15/10/2021 Desemnarea persoanei cu monitorizarea situațiilor de pantouflage
864 15/10/2021 Modificarea dispoziției nr.852/12.10.2021
870 19/10/2021 Modificarea dispoziției nr.1216/12.11.2021 privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Dumitrescu Silviu-Andrei completată prin dispoziția nr.13/06.01.2021
869 15/10/2021 Constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică cu denumirea:Achiziția serviciilor de proiectare faza Proiect tehnic, Detalii de execuție și Asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul Îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 122373
868 15/10/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
867 15/10/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
873 20/10/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
872 19/10/2021 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 13.12.2021
871 19/10/2021 Delegarea de atribuții domnului Dogaru Ionel
877 20/10/2021 Delegarea de atribuții domnului Roșu Mugurel
876 20/10/2021 Delegarea de atribuții domnului Văitici Leonida
875 20/10/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
874 20/10/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
880 22/10/2021 Modificarea raportului de serviciu al domnului Bibiță Alexandru
879 22/10/2021 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 25.10.2021
878 20/10/2021 Delegarea de atribuții domnului Dogaru Paul
884 22/10/2021 Desemnarea îndrumătorului pentru funcționarul public debutant Necula Denisa-Nicoleta
883 22/10/2021 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 08.12.2021
882 22/10/2021 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 08.12.2021
881 22/10/2021 Modificarea raportului de serviciu al domnului Laudă Mihăiță-Mugurel
888 25/10/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social al doamnei Topală Florica-Oprica
887 22/10/2021 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 28.10.2021
886 22/10/2021 Constituirea unei comisii în vederea actualizării anexelor contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr.13901 din 20.04.2017
885 22/10/2021 Desemnarea îndrumătorului pentru funcționarul public debutant Pichiu Corina-Alexandra
892 25/10/2021 Constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: Elaborare documentație tehnico-economică pentru ansamblul de locuințe zona Obor 55 apartamente
891 25/10/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Văduvă Georgiana
890 25/10/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social al domnului Popescu Anișor
889 25/10/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Irimia Oana
896 28/10/2021 Modificarea cuantumului ajutorului social al doamnei Iordan Roxana
895 27/10/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ene Florica
894 27/10/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Moțoc Marian
893 27/10/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Feraru George-Iulian
899 28/10/2021 Modificarea raportului de serviciu al domnului Sivu-Daponte Ionuț-Ciprian
898 28/10/2021 Aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual și numirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
897 28/10/2021 Numirea unui reprezentant legal pentru minorul Eftimiu Raul-Marian
901 01/11/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
900 29/10/2021 Modificarea dispoziției nr.1216/12.11.2020 privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Dumitrescu Silviu-Andrei, modificată prin dispoziția nr.870/19.10.2021
902 01/11/2021 Modificarea dispoziției nr.792/21.09.2021 privind acceptarea unei donații de către Municipiul Giurgiu
906 02/11/2021 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 03.11.2021
905 02/11/2021 Modificarea echipei de implementare a proiectului Infrastructură Șoseaua Alexandriei, Cod SMIS 126028
904 01/11/2021 Modificarea echipei de implementare a proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, Cod SMIS 119400
903 01/11/2021 Modificarea echipei de implementare a proiectului Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu (MEPAM), Cod SIPOCA/MySMIS:564/126535
909 03/11/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social
908 02/11/2021 Numirea curatorului special Mateescu Marieta pentru asistarea minorului Lupașcu Gabriel la semnarea unui act de partaj voluntar
907 02/11/2021 Numirea curatorului special Mateescu Marieta pentru asistarea minorului Lupașcu Gabriel la dezbaterea succesorală a defunctului său tată
913 05/11/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
912 04/11/2021 Delegarea de atribuții de stare civilă și de ofițer de stare civilă doamnei Neacșu Steliana
911 03/11/2021 Modificarea componenței comisiei de contestații pentru concursul de recrutare organizat în data de 01.11.2021
910 03/11/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
917 05/11/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social
916 05/11/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social
915 05/11/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social
914 05/11/2021 Respingerea dreptului la ajutorul social
921 05/11/2021 Stabilirea reptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, titularilor care au solicitat acest stimulent în luna octombrie 2021 și sunt eligibili pentru anul școlar 2021-2022
920 05/11/2021 Modificarea cuantumului ajutorului social
919 05/11/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
918 05/11/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
925 05/11/2021 Angajarea domnului Vîlcan Daniel cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în funcția contractuală de execuție vacantă de referent de specialitate gradul IA la compartimentul Întocmire Devize din Direcția tehnică
924 05/11/2021 Prelungirea raportului de serviciu pe o perioadă de 1 an al doamnei Ciocîltan Elena
923 05/11/2021 Promovarea doamnei Chiran Cristina-Maria în funcția contractuală de referent gradul IA
922 05/11/2021 Constituirea unei Comisii în vederea monitorizării în teren, verificării și semnării tuturor documentelor constituite privind activitățile de deszăpezire de pe raza Municipiului Giurgiu(trotuare, carosabil, alei și parcări), perioada 2021-2022
929 08/11/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social
928 08/11/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
927 08/11/2021 Respingerea dreptului la ajutorul social
926 08/11/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social
932 10/11/2021 Respingerea cererii domnului Roman Alexandru de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
931 08/11/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social
930 08/11/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social
935 10/11/2021 Numirea doamnei Toma Monica-Ionela în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent la Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică din cadrul Direcției Servicii Publice
934 10/11/2021 Respingerea cererii domnului Drăgan Anghel de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
933 10/11/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
939 10/11/2021 Numirea domnului Marin Mirel-Eugen în funcția de conducere de director al Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu
938 10/11/2021 Constituirea Comisiei de predare-preluare a imobilului-Tabăra Stejarul-Bălănoaia și a dotărilor aferente
937 10/11/2021 Rectificare eroare materială din Certificatul de Urbanism nr.187/22.04.2020 în ceea ce privește adresa imobilului
936 10/11/2021 Numirea doamnei Marin Andreea-Petronela în funcția publică de execuție vacantă de referent clasa III grad profesional asistent la Compartimentul Avizare Lucrări Edilitare din cadrul Direcției Servicii Publice
942 11/11/2021 Numirea comisiei de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
941 11/11/2021 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 27.12.2021
940 11/11/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
945 12/11/2021 Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Radu Ana Maria
944 11/11/2021 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice temporar vacantă. prin recrutare, organizat în data de 09.12.2021
943 11/11/2021 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în grad a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialiate al Primarului Municipiului Giurgiu
949 12/11/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
948 12/11/2021 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
947 12/11/2021 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
946 12/11/2021 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Dîndăreanu Georgeta-Raluca
952 12/11/2021 Desemnarea unei persoane cu atribuții de certificare a conformității cu originalul a copiilor documentelor aferente proiectului „Reducerea amisiilor de gaze cu efect de seră prin eficientizarea sistemului de iluminat public în municipiul Giurgiu” finanțat prin programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public
951 12/11/2021 Prelungirea prin acte adiționale a termenelor de plată la contractele aflate în executare
950 12/11/2021 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
956 17/11/2021 Numirea curatorului special Rădulescu Petronela pentru asistarea minorei Ciulacu Petronela-Georgia-Paula
955 16/11/2021 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
954 15/11/2021 Prelungirea perioadei de desfășurare a activității Comisiei pentru actualizarea anexelor Contractului de delegare a Serviciului public de salubrizare nr.13901 din 20.04.2017
953 15/11/2021 Aprobarea planului operativ propriu de acțiune pe timpul iernii 2021-2022 la nivelul Municipiului Giurgiu și a Comandamentului local pentru deszăpezire, combaterea poleiului și a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului de iarnă
960 17/11/2021 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
959 17/11/2021 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
958 17/11/2021 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
957 17/11/2021 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
963 17/11/2021 Respingerea cererii domnului Dincă  Cristian de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie 
962 17/11/2021 Respingerea cererii domnului Draghia Anghel de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
961 17/11/2021 Respingerea cererii domnului Asan Dumitru de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
967 18/11/2021 Suspendarea raportului de serviciu al domnului Toma Elvis-Florentin
966 17/11/2021 Rectificarea eroare materială din adresa formular tip 3A cf.Legii nr.17/2014, nr.48804/18.10.2021 în ceea ce privește calitatea doamnei Totoașă Mădălina-Georgiana
965 17/11/2021 Convocarea de ăndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu ăn ședință extraordinară în data de 18.11.2021
964 17/11/2021 Respingerea cererii domnului Stănișteanu Paraschiv de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie 
971 19/11/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
970 19/11/2021 Respingerea cererii domnului Roua Costel de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
969 19/11/2021 Modificarea componenței comisiei de concurs pentru concursul de recrutare organizat în data de 02.12.2021
968 19/11/2021 Respingerea cererii domnului Stan Dumitru de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
975 19/11/2021 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
974 Respingerea cererii doamnei Burcea Elena de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
973 19/11/2021 Respingerea cererii doamnei Gherman Alexandrina de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
972 19/11/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
979 19/11/2021 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 25.11.2021
978 19/11/2021 Rectificare eroare materială din adresa formular tip 3A cf. Legii nr.17/2014, nr.49778/25.10.2021 în ceea ce privește calitatea domnului Buzică Liviu
977 19/11/2021 Rectificare eroare materială din adresa formular tip 3A cf. Legii nr.17/2014, nr.49784/25.10.2021 în ceea ce privește calitatea domnului Buzică Liviu
976 19/11/2021 Constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor „Reparații de primă urgență al imobilului situat la nr.7, strada Vasile Alecsandri”
982 23/11/2021 Încetarea contractului individual de muncă al domnului Vîlcan Daniel
981 22/11/2021 Modificarea dispoziției primarului nr.856/12.10.2021
980 22/11/2021 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului „Eficientizare energetică Școala Gimnazială nr.5 din Municipiul Giurgiu”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020
985 24/11/2021 Delegarea domnului Nebunescu Costel la Direcția Poliției Locale
984 24/11/2021 Constituirea Comisiei de vânzare a acțiunilor deținute de Municipiul Giurgiu la Societatea Comercială Apa Service SA Giurgiu
983 24/11/2021 Aprobarea echipei de implementare a proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu, din Municipiul Giurgiu, Cod SMIS 138711
988 24/11/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
987 24/11/2021 Modificarea gradației doamnei Pantelimon Alina-Angelica
986 24/11/2021 Prelungirea delegării doamnei Iordache Aurelia în cadrul Compartimentului Întocmire Devize
992 24/11/2021 Respingerea cererii doamnei Barbu Luminița de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
991 24/11/2021 Respingerea cererii domnului Marinescu Gheorghe de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
990 24/11/2021 Respingerea cererii doamnei Mihai Giuberina de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
989 24/11/2021 Respingerea cererii doamnei Cojocaru Georgeta de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
995 24/11/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social
994 24/11/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
993 24/11/2021 Respingerea cererii domnului Stan Marin de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
998 24/11/2021 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
997 24/11/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social
996 24/11/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social
1002 25/11/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social
1001 25/11/2021 Încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacantă de șef birou al doamnei Copoiu Liliana Ionela
1000 25/11/2021 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Copoiu Liliana Ionela
999 25/11/2021 Numirea în funcție publică definitivă
1005 25/11/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1004 25/11/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social
1003 25/11/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social
1009 26/11/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social
1008 26/11/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1007 25/11/2021 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
1006 25/11/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social
1013 26/11/2021 Respingerea cererii domnului Bădulescu Victor de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
1012 26/11/2021 Respingerea cererii domnului Asan Stelică-Davu de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
1011 26/11/2021 Respingerea cererii domnului Ene Mirel-Ginel de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
1010 26/11/2021 Respingerea cererii domnului Militaru Viorel de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
1016 26/11/2021 Modificarea componenței comisiei de concurs pentru concursul de recrutare organizat în data de 02.12.2021
1015 26/11/2021 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
1014 26/11/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1020 03/12/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social
1019 03/12/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1018 26/11/2021 Retragerea autorizației de transport nr.91 și a autorizației taxi nr.102 transportatorului P.F.A. JUGARU CONSTANTIN
1017 26/11/2021 Delegarea de atribuții doamnei Vrabie Alina
1023 03/12/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1022 03/12/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social
1021 03/12/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social
1027 03/12/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1026 03/12/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1025 03/12/2021 Recuperarea zilei de muncă de 29 noiembrie 2021 stabilită ca zi liberă
1024 03/12/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1030 03/12/2021 Respingerea cererii doamnei Botofei Maria de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
1029 03/12/2021 Respingerea cererii doamnei Anghel Lenuța de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
1028 03/12/2021 Respingerea cererii doamnei Rățoiu Claudia-Gabriela de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
1034 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie a doamnei Florea Nina
1033 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie a doamnei Craiciu Valerica
1032 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie a domnului Clănțugă Gheorghe
1031 03/12/2021 Respingerea cererii domnului Sali Constantin de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
1037 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie a domnului Gheorghe Paul
1036 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie a doamnei Gheorghe Floarea
1035 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie a domnului Frîncu Bogdan Cătălin
1040 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie a doamnei Iacobescu Elena 
1039 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie a doamnei Vizitiu Cristiana Ionela
1038 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie a domnului Gheorghe Stelea
1044 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie a doamnei Patentașu Gherghina Geta
1043 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie a domnului Nan Marius
1042 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie a domnului Mavrodineanu Dănuț Claudiu
1041 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie a doamnei Măciucă Gabriela Dora 
1047 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie a domnului Sărăcilă Ionel
1046 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie a doamnei Protopopescu Natalia
1045 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie a doamnei Petcu Marica Ana
1050 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie a domnului Ștefan Gheorghe
1049 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a domnului Ursaru Călin
1048 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie a doamnei Stan Gabriela
1054 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie domnului Stan Daniel
1053 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Ștefan Stela
1052 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Neamțu Stela
1051 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Pletea Ileana
1057 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Timnea Floarea Ecaterina
1056 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a domnului Trăistaru Ion
1055 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a domnului Voicu Cosmin
1060 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Văitiș Angela
1059 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Turturică Linica
1058 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Stegaru Paraschiva
1064 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a domnului Gheorghe Gheorghe
1063 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Cucuruzeanu Mădălina
1062 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Gogoașă Elena
1061 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Vîlcan Florica
1068 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a domnului Miriște Petre
1067 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Stan Nineta
1066 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Curt Sabina
1065 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Velicu Elena 
1072 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Frîncu Miorița
1071 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a domnului Ilie Ion
1070 03/12/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
1069 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Joacă-Lesne Oana Maria
1076 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Cristea Dumitra
1075 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Gheorghe Verginica
1074 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Dumitru Paula
1073 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Trăistaru Mariana Lăcrămioara
1079 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Cercel Floarea
1078 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a domnului Chirea Ion
1077 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a domnului Cocoloș Ciprian Petrișor
1083 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a domnului Cătălineanu Floarea
1082 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a domnului Iftime Gheorghe
1081 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Cojocaru Florica Mirela
1080 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a domnului Ciocoiu Eleonard Ionuț
1086 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Trăistaru Angela
1085 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Candoi Florina
1084 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Căpățînă Petruța Aurelia
1089 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Bulearcă Angelica
1088 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Ceobanu Mariana
1087 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Lungu Aurelia
1093 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a domnului Prundeanu Marin
1092 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Spătar Ancuța
1091 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a domnului Zanfir Filian
1090 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Bîjnea Elena
1096 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Picu Elena Angela
1095 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Popescu Dorina
1094 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a domnului Bolocan Gheorghe
1100 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Bidigae Florentina
1099 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Nedelcu Flori Mariana
1098 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a domnului Pătlăgică Ion
1097 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a domnului Pavel Lili
1103 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Tănăsescu Aurora
1102 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Berbec Elena
1101 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Neață Petra
1107 06/12/2021 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Moldoveanu Nicoleta Narcisa
1106 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Mihai Violeta
1105 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Mițoi Niculina
1104 03/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie a doamnei Moisă Veronica Cristiana
1110 06/12/2021 Modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a domnului Dumitru-Craiciu Manuel în cadrul Biroului Autorizații și Documentații de Urbanism
1109 06/12/2021 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Voiculescu Laura Anca
1108 06/12/2021 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Zlate Jana Luminița
1113 06/12/2021 Desemnarea secretarului Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Giurgiu
1112 06/12/2021 Promovarea doamnei Bălan Rodica în funcția contractuală de consilier gradul IA
1111 06/12/2021 Promovarea doamnei Stan Livia în funcția contractuală de consilier gradul IA
1116 06/12/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1115 06/12/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1114 06/12/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1120 07/12/2021 Modificarea Echipei de implementare a proiectului Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru-zona locuințe sociale, Cod SMIS 126030 
1119 06/12/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din municipiul Giurgiu care au depus cerere în luna Noiembrie 2021
1118 06/12/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din municipiul Giurgiu, care au depus cerere în lina Noiembrie 2021
1117 06/12/2021 Modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei
1124 08/12/2021 Respingerea cererii doamnei Stan Mariuța-Adriana de acordare a ajutorului de încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și a suplimentului pentru energie
1123 08/12/2021 Respingerea cererii doamnei  Matei Mihaela de acordare a ajutorului de încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și a suplimentului pentru energie
1122 08/12/2021 Respingerea cererii domnului Cuți Dănuț de acordare a ajutorului de încălzire cu combustibili solizi/petrolieri și a suplimentului pentru energie
1121 08/12/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1127 09/12/2021 Respingerea cererii domnului Cazan Adrian de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
1126 08/12/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din municipiu care au depus cerere în luna Noiembrie 2021
1125 08/12/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social
1131 09/12/2021 Numirea doamnei Țane Ionela-Camelia în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional debutant la Compartimentul Investiții și Autorizare Lucrări Publice de Investiții din cadrul Direcției tehnice
1130 09/12/2021 Aprobarea modificării componenței echipei de implementare a proiectului „Îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu„, cod SMIS 122373
1129 09/12/2021 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
1128 09/12/2021 Respingerea cererii doamnei Zlate Angela de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
1134 10/12/2021 Numirea doamnei Cucu Elena-Brîndușa în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Fond Locativ din cadrul Direcției Patrimoniu
1133 09/12/2021 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 13.12.2021
1132 09/12/2021 Rectificare eroare materială din Autorizația de Construire nr.80/12.05.2021 în ceea ce privește numărul și soluția Avizului Tehnic de Racordare emis de E-Distribuție Muntenia S.A
1138 13/12/2021 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Cazacu Cătălina din funcția publică de execuție de referent clasa III grad profesional superior
1137 13/12/2021 Modificarea Echipei de implementare a proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.3 arondată Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din municipiul Giurgiu„, cod Smis 138712
1136 13/12/2021 Respingerea cererii domnului Pestrița Anghel-Florin de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
1135 10/12/2021 Numirea doamnei Coporan-Mitroi Adina în funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic clasa I grad profesional debutant la Biroul Juridic di cadrul Direcției Juridice și Administrație Locală
1142 13/12/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social
1141 13/12/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1140 13/12/2021 Respingerea cererii domnului Pîrjolea Mihăiță de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
1139 13/12/2021 Numirea doamnei Cazacu Cătălina în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional debutant la Compartimentul Agricol, Fond Funciar și Aplicarea Legilor Proprietăților din cadrul Direcției Patrimoniu
1145 13/12/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social
1144 13/12/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1143 13/12/2021 Respingerea cererii doamnei Ghencea Elena de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
1149 13/12/2021 Stabilirea dreptului dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică și a suplimentului pentru energie, familiilor și persoanelor singure din municipiul Giurgiu care au depus cerere în luna Noiembrie 2021
1148 13/12/2021 Modificarea cuantumului la ajutorul social
1147 13/12/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social
1146 13/12/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social
1152 14/12/2021 Desemnarea îndrumătorului pentru funcționarul public debutant Cazacu Cătălina
1151 14/12/2021 Desemnarea îndrumătorului pentru funcționarul public debutant Coporan-Mitroi Adina
1150 14/12/2021 Desemnarea îndrumătorului pentru funcționarul public debutant Țane Ionela-Camelia
1155 15/12/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1154 14/12/2021 Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 14.12.2021
1153 14/12/2021 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Mihai Daniela
1159 15/12/2021 Numirea curatorului special Nica Adriana pentru reprezentarea minorului Calianu Antonio-Ștefan la dezbaterea succesorală a defunctei sale bunici paterne
1158 15/12/2021 Numirea curatorului special Nica Adriana pentru reprezentarea minorului Calianu Antonio-Ștefan la dezbaterea succesorală a defunctului său tată
1157 15/12/2021 Respingerea cererii doamnei Dirizeanu Vasilica de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
1156 15/12/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
1163 15/12/2021 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
1162 15/12/2021 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Ștefan Ionela-Camelia din inițiativa salariatului
1161 15/12/2021 Numirea domnului Voinea Mirel-Florin în funcția publică de execuție vacantă de referent clasa III grad profesional superior la Biroul Relații Publice. Protocol și Registratură al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
1160 15/12/2021 Numirea curatorului special Nica Adriana pentru reprezentarea minorului Calianu Antonio-Ștefan la dezbaterea succesorală a defunctului său bunic patern
1167 17/12/2021 Actualizarea componenței Comisiei de aplicare a prevederilor Legi nr.15/2003
1166 17/12/2021 Modificarea dispoziției nr.1055/05.10.2020 cu privire la actualizarea Comisiei pentru desființarea și evacuarea construcțiilor realizate fără forme legale pe teren aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
1165 16/12/2021 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 22.12.2021
1164 15/12/2021 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
1171 22/12/2021 Modificarea componenței comisiei privind monitorizarea în teren, verificarea și semnarea tuturor documentelor constituite privind activitățile de deszăpezire de pe raza Municipiului Giurgiu (trotuare, carosabil, alei și parcări), perioada 2021-2022, stabilită prin Dispoziția primarului nr.922 din 05.11.2021
1170 21/12/2021 Numirea curatorului special Geantă Marius pentru asistarea minorei Stănică Daiana-Florentina la dezbaterea succesorală a defunctului său tată
1169 21/12/2021 Modificarea gradației doamnei Crețu Giorgiana
1168 17/12/2021 Acordarea unui ajutor financiar de urgență
1176 22/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie doamnei Caliu Cornelia
1175 22/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie domnului Stan Marius-Ciprian
1174 22/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie doamnei Văduva Petruța
1173 22/12/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
1172 22/12/2021 Modificarea cuantumului ajutorului de încălzire cu energie termică a domnului Dumitru Niculae
1180 22/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie a doamnei Mărgărit Constantina-Stela
1179 22/12/2021 Acordarea ajutorului bănesc de înmormântare
1178 22/12/2021 Încetarea ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie doamnei Vișan Ionela-Zenovia
1177 22/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie doamnei Simion Mariana
1184 23/12/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1183 23/12/2021 Modificarea componenței Comisiei pentru actualizarea suprafețelor străzilor ce nu sunt incluse în anexele Contractului de delegare a Serviciului Public de salubritate nr.13901 din 20.04.2021
1182 22/12/2021 Încetarea ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie doamnei Stan Irina-Vica
1181 22/12/2021 Încetarea ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie doamnei Crețu Nina
1188 23/12/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social
1187 23/12/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social
1186 23/12/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social
1185 23/12/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
1192 27/12/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social
1191 23/12/2021 Încetarea exercitarea temporare a funcției publice de conducere de șef birou al Biroului Juridic din Direcția Juridică și Administrație Locală de către doamna Damian Antonela-Marinela
1190 23/12/2021 Încetarea ajutorului de încălzire cu energie termică și a suplimentului pentru energie domnului Stanislav Ion
1189 23/12/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social
1197 27/12/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1196 27/12/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
1195 27/12/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social
1194 27/12/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social
1193 27/12/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social
1201 29/12/2021 Modificarea echipei de implementare a proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice : Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din municipiul Giurgiu”, cod SMIS 138710
1200 28/12/2021 Modificarea echipei de implementare a proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice : Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială Arondată Savin Popescu, din municipiul Giurgiu”, cod SMIS 138711
1199 27/12/2021 Respingerea cererii doamnei Rățoiu Maria de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie 
1198 27/12/2021 Respingerea cererii doamnei Ilieș Emilia de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie 
1205 29/12/2021 Modificarea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
1204 29/12/2021 Încetarea dreptului la stimulentulul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță
1203 29/12/2021 Respingerea cererii domnului Cociu Vasile de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie 
1202 29/12/2021 Modificarea echipei de implementare a proiectului Servicii publice partajate digitalizate – Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în Municipiul Giurgiu (SEPAR)Cod SMIS:135893
1208 29/12/2021 Delegarea atribuțiilor de Director Executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
1207 29/12/2021 Aprobarea procedurii de sistem privind prevenirea și soluționarea conflictelor de interese și a situațiilor de incompatibilitate, PS-22, Ediția I, revizia 0, 28.12.2021
1206 29/12/2021 Modificarea componenței Comisiei de vânzare a bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Giurgiu
1213 30/12/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social
1212 30/12/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social
1211 30/12/2021 Respingerea cererii domnului Toporin Stelian de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie
1210 30/12/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie domnului Marin Tudorel
1209 30/12/2021 Modificarea dispoziției nr.1126/08.12.2021 în sensul radierii poziției nr.356 din anexele 1 și 2
1216 31/12/2021 Reluarea activității domnului Toma Elvis-Florentin
1215 30/12/2021 Încetarea dreptului la ajutorul social
1214 30/12/2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire cu gaze naturale și a suplimentului de energie doamnei Mirică Florentina-Mădălina
1219 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Guțu Elena
1218 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Mariniță Louiza
1217 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Neacșu Steliana
1223 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Ciobanu Carmen
1222 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Crețu Giorgiana
1221 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Cucu Ionuț
1220 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Duță Elena
1227 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Polifron Adriana
1226 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Spînu Ionela
1225 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Stănculescu Steliana-Mimi
1224 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Cămărașu Alina
1230 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Stănescu Alice-Luminița
1229 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Târpan Georgeta
1228 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Paraschiv Oana
1234 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Ciorîcă Nicoleta-Andreea
1233 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Cristea Ioana
1232 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Gîscă Angelica-Alina
1231 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Trandafir Constanța-Cornelia
1238 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Chițu Florentina-Alice
1237 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Cucu Elena-Brîndușa
1236 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Damian Antonela-Marinela
1235 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Damian Steliana
1241 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Bădiță Violeta
1240 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Buzică Mihaela
1239 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Chirigiu Aurelia
1245 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Pascu Florentina-Raimonda
1244 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Graure Daniela
1243 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Ionescu Eugenia
1242 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Avram Florica
1249 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Bontaș Bogdan
1248 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Geangu Ionela-Lăcrămioara
1247 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Ionete Nicolae-Armando
1246 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Ionete Georgiana-Alexandra
1252 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Stoica Emilia-Simona
1251 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Văduva Steluța-Silvia
1250 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Velcu Petronela
1255 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Guțu Mariana
1254 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Mesaroș Florența
1253 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Staicu Renika-Luciana
1259 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Mitrea Gabriela-Corina
1258 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Ciocîltan Elena
1257 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Daia Adriana-Petronela
1256 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Dumitru-Craiciu Manuel
1262 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Asandei Gena-Cristiana
1261 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Asan Marian
1260 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Băiceanu Liliana
1266 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Fabian-Serghie Veronica
1265 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Fifiiță Viorica
1264 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Florică Daniela
1263 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Folea Tinela
1269 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Covei Mariana
1268 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Duca Marius-Sandu
1267 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Enache Mirela
1273 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Dîndăreanu Georgeta-Raluca
1272 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Dogaru Ionel
1271 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Drăcea Maria
1270 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Dragomir Nicoleta
1277 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Comăneci Mirela
1276 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Copoiu Raluca
1275 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Coporan-Mitroi Adina
1274 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Dinaci Anca-Gina
1280 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Cîrjaliu Emilia-Oneta
1279 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Cîrjaliu Luminița-Liliana
1278 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Cocoș Adriana
1284 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Ciobanu Lazăr
1283 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Ciocan Petra
1282 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Ciocan Petra 
1281 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Ciocoiu Daniela
1287 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Chivu Nadine-Mihaela
1286 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Cibi Gabriela
1285 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Ciobanu Matei
1291 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Chiran Cristina-Maria
1290 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamneiChiriță Corina-Ofelia
1289 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Chirpizisu Liviu-Bogdan
1288 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Chițu Carmen-Petronela
1294 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Calotă Viorel
1293 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Cazacu Cătălina
1292 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Chilipirea Tatiana
1298 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Bibiță Alexandru
1297 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Botea Nora
1296 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Buduru Daniela-Teodora
1295 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Căciulan Ilaria-Ruxana
1301 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Bălan Rodica
1300 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Bănică Ileana
1299 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Bătaie Gina-Iuliana
1304 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Dogaru Paul
1303 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Dragne Dragoș
1302 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Băjănaru Cătălina
1308 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Spiridon Constantin
1307 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Pelin Cristian
1306 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Cercel Iulică
1305 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Chira Stănel
1311 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Tatu Valentin-Dorin
1310 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Vărzaru Cătălina-Ioana
1309 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Stan Marian
1315 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Necula Denisa-Nicoleta
1314 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Pantelimon Alina-Angelica
1313 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Pichiu Corina-Alexandra
1312 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Stănculie Vicențiu-Adelin
1318 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Buzică Lenuța
1317 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Moga Radu
1316 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Neacșu Mirela
1322 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Toma Monica-Ionela
1321 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Trăistaru Romulus-Cristian
1320 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Țone Elena-Alina
1319 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Tufă Elena-Mariana
1326 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Țane Ionela-Camelia
1325 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Țăranu Gina
1324 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Țăranu Nicu
1323 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Țigănilă Mihaela
1329 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Stan Tiberiu
1328 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Ștefan Marius-Mihai
1327 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Țancov Roxana-Marcela
1333 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Saltelechi Giorgiana
1332 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Secere Stana
1331 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Sfetcu Andrei
1330 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Stan Livia
1337 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Renea Gina
1336 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Roman Adrian-Dănuț
1335 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Roșu Florin-Mugurel
1334 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Roșu Petre
1340 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Popescu Mariana-Adela
1339 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Radu Florentina
1338 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Rașia Marian-Claudiu
1344 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei pelin Georgeta
1343 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Pencea Gabriela
1342 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Popa Dana-Maria
1341 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Popa Dorel
1347 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Pană Mihaela
1346 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Pătruț Ionuț
1345 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Pavel Adelina
1351 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Niculae Natalia
1350 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Costache Robert-Andrei
1349 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Matei Dănuț
1348 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Pălălău Tatiana
1355 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Nedelcu Petronela-Dana
1354 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Nedelcu Florin-Cristian
1353 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Nicolescu Laura
1352 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Niculae Mioara
1359 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Moldoveanu Nicoleta-Narcisa
1358 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Năvală Marcel-Ninel
1357 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Neagu Liliana
1356 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Nebunescu Costel
1362 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Mirea Florina
1361 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Marin Mirel-Eugen
1360 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Mîrzac Niculae
1366 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Matei Adela-Mariana
1365 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Meca Ianca
1364 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Mihăilă Mihaela-Monica
1363 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Mircea Cristian
1370 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Lazăr Dana-Maria
1369 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Licuță Stelian
1368 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Marcoci Alin-Gabriel
1367 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Marin Andreea-Petronela
1373 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Ivan Cătălin-Andrei
1372 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Jega Marius-Cesar
1371 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Laudă Mihăiță-Mugurel
1377 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Ilie Anamaria-Adonia
1376 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Ionescu Alexandru
1375 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Ionescu Iuliana-Cristina
1374 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Iordache Aurelia
1380 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Grigore Alin-Bogdan
1379 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Grosu Iliana
1378 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Guțu Irina-Loredana
1384 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Țintea Laurențiu
1383 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Ionescu Dragoș-Marian
1382 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Goia Mirel
1381 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Grigore Tamara
1387 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Gîlcă Mariana
1386 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Glăvan Gina
1385 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Bănescu Viorica
1391 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Ghincea Cristina
1390 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Ghiță Elena-Alice
1389 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Giba Elena-Crenguța
1388 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Gîdea Iulian
1394 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Vulcan Angelica
1393 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Zamfir Viorel
1392 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Zlate Jana-Luminița
1397 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Voiculescu Laura-Alice
1396 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Voinea Mirel-Florin
1395 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Vrabie Alina
1400 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Văitici Leonida
1399 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Vasile Marian
1398 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Vîlcan Claudia
1402 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Mîrzac Ana-Maria
1401 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al doamnei Buzatu Ileana
1403 31/12/2021 Stabilirea salariului de bază lunar pentru anul 2022 al domnului Brătan Mihai-Cristinel
Nr. Dispoziție Data Dispoziției Tipul Dispoziției Titlul Dispoziției

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.
Trimite pagina pe email