2020 – Dispozițiile Primarului
Nr. Dispoziție Data Dispoziției Tipul Dispoziției Titlul Dispoziției
1358 30/12/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
1357 30/12/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
1356 30/12/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
1355 30/12/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
1354 30/12/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
1353 30/12/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
1352 30/12/2020 Prifvind modificarea raportului de serviciu al doamnei Gaina Marinela
1351 30/12/2020 Privind delegarea unor atributii
1350 30/12/2020 Privind inceterea contractului de management a domnului Puiu Adonis Liviu din functia de director la Sport Club Municipal Dunarea 2020 Giurgiu
1349 30/12/2020 Privind modificarea Dispozitiei nr.534/09.03.2020 a Primarului municipiului Giurgiu privind constituirea comisiei municipale in vederea realizarii lucrarilor de pregatire, organizare si efectuare a recensamantului general agricol, runda 2020
1348 30/12/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică, familiilor persoanelor singure care au depus cerere în anul 2020 luna decembrie
1347 30/12/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in anul 2020 luna decembrie
1346 30/12/2020 Privind incetarea ajutorului de incalzire a locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri domnului Vaduva Lucian
1345 30/12/2020 Privind constituirea debitului in suma de 195,00 lei si recuperarea platii privind pe domnul Vaduva Lucian
1344 30/12/2020 Privind stabilirea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita, familiilor care au depus cerere in luna decembrie 2020, si sunt eligibili pentru anul scolar 2020-2021
1343 28/12/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
1342 28/12/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
1341 28/12/2020 Privind respingerea dreptului la ajutorul social
1340 28/12/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, familiilor si persoanelor beneficiare de ajutor social in conditiile Legii nr.416/2016, privind venitul minim garantat
1339 28/12/2020 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
1338 28/12/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in anul 2020 luna Decembrie 
1337 28/12/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie electrica familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in anul 2020 luna DECEMBRIE
1336 28/12/2020 Privind numirea unui expert cooptat in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de servicii cu denumirea: Achizitie Servicii de Management de proiect pentru implementarea proiectului ”Modernizarea infrastructurii de transport publica in zona estica a municipiului Giurgiu”
1335 23/12/2020 Privind incetarea aplicabilitatii Dispozitiei br,977 din 09 septembrie 2020
1334 23/12/2020 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Ion Mihaela Leontina
1333 23/12/2020 Privind autorizarea acceptarii succesiunii de catre minora Berbec Alexia-Maria, asistata de catre curatorul special Berbec Catalin-Bogdan
1332 23/12/2020 Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Stemate Stelian Tiberiu
1331 21/12/2020 Privind incetarea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale, pentru gradinita
1330 21/12/2020 Privind rectificarea actului de casatorie nr.256 din 28.07.2007 ex.I si II privind pe Stanica Iulian si Neaga Florica
1329 21/12/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii cu denumirea: Achizitie de servicii de Management de proiect”
1328 18/12/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1327 18/12/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
1326 18/12/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
1325 18/12/2020 Privind numirea comisiei de concurs si comisiei de solutionarea contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in data de 25.01.2021
1324 18/12/2020 Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Brătan Mihai Cristinel
1323 17/12/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1322 17/12/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1321 17/12/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor și persoanelor beneficiare de ajutor social în condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garanta
1320 16/12/2020 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 22.12.2020
1319 15/12/2020 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru acuparea funcției contractuale de execuție vacante de referent debutant din cadrul Biroului Autorizații și documentații de urbanism din Direcția Urbanism a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu stabilit în data de 12.01.2021, proba scrisă
1318 15/12/2020 Privind reluarea activității domnului Andrei Alin-Mihai
1317 15/12/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1316 15/12/2020 Privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Sima Dan-Valentin
1315 14/12/2020 Privind rectificare eroare materială din autorizația de construire nr.228/04.12.2020 în ceea ce privește valoarea lucrărilor autorizate
1314 14/12/2020 Privind rectificare aroare materială din certificatul de urbanism nr.107/04.03.2019 în ceea ce privește scopul emiterii
1313 11/12/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
1312 09/12/2020 Privind delegarea de atribuții de stare civilă și de ofițer de stare civilă doamnei Ciobanu Carmen
1311 09/12/2020 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social
1310 09/12/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
1309 08/12/2020 Privind stabilirea programului de lucru cu publicul al angajaților din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
1308 08/12/2020 Privind numirea domnului Matei Dănuț în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu
1307 08/12/2020 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Țigănilă Mihaela
1306 08/12/2020 Privind modificarea autorizației de transport nr.197 eliberată transportatorului LUP TRANSPORT SOCIETY S.R.L.
1305 08/12/2020 Privind completarea dispoziției nr.1217/2020 privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Damian Marian
1304 08/12/2020 Privind completarea dispoziției nr.1219/2020 privind delegarea de atribuții domnului administrator public Muscalu Ionel
1303 08/12/2020 Privind completarea dispoziției nr.1216/2020 privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Dumitrescu Silviu-Andrei
1302 07/12/2020 Privind modificarea dispoziției Primarului nr.1205/09.10.2019 privind actualizarea Comitetului de management integrat calitate-mediu, conform SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015 și a organigramei din anexa 1 la Manualul Calității Mediului, ed.5. rev.1/2018
1301 07/12/2020 Privind reluarea și modificarea cuantumului ajutorului social
1300 07/12/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1299 07/12/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1298 07/12/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1297 07/12/2020 Privind delegarea calității de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare Intercomunitară „Ilimunat Public Eficient”, Județul Giurgiu
1296 07/12/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1295 07/12/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1294 07/12/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
1293 07/12/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică, familiilor persoanelor singure care au depus cerere în anul 2020 luna Noiembrie
1292 07/12/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
1291 07/12/2020 Privind delegarea calității de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”, Județul Giurgiu
1290 07/12/2020 Privind delegarea calității de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”, Județul Giurgiu
1289 04/12/2020 Privind aprobarea unui număr de 6 proceduri operaționale privind activități ale Direcției Poliției Locale Giurgiu
1288 04/12/2020 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 09.12.2020
1287 04/12/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1286 04/12/2020 Privind modificarea cuantumului ajutorului social
1285 04/12/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1284 04/12/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
1283 04/12/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1282 04/12/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1281 04/12/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1280 04/12/2020 Privind modificarea cuantumului ajutorului social
1279 04/12/2020 Privind modificarea cuantumului ajutorului social
1278 04/12/2020 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social
1277 03/12/2020 Privind stabilirea unor măsuri pentru desfășurarea în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 06.12.2020
1276 02/12/2020 Privind delegarea unor atribuții domnului Ionescu Alexandru
1275 27/11/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea cu gaze naturale doamnei Sfircol Alexandra
1274 27/11/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale doamnei Nistea Ștefana
1273 27/11/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale doamnei Nicu Florica
1272 27/11/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în anul 2020 luna Noiembrie
1271 27/11/2020 Privind respingerea ajutorului de încălzire cu energie termică doamnei Pălăngean Mariana-Georgeta
1270 27/11/2020 Privind respingerea ajutorului de încălzire cu energie termică domnului Marinescu Cătălin-Ionel
1269 27/11/2020 Privind respingerea ajutorului de încălzire cu energie termică domnului Iordan Mihai-Gabriel
1268 27/11/2020 Privind respingerea ajutorului de încălzire cu gaze naturale doamnei Doloi Denisa
1267 27/11/2020 Privind respingerea ajutorului de încălzire cu energie termică doamnei Patîr Victorița
1266 27/11/2020 Privind nominalizarea unui coordonator al Grupului de acțiune pentru prevenirea și combaterea corupției, activitate depusă în cadrul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
1265 27/11/2020 Privind modificarea Echipei de implementare a proiectului Modermizare grădinița Căsuța Fermecată(nr.4)-Giurgiu, Cod Smis 126034
1264 27/11/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1263 27/11/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică doamnei Drăghici Florentina
1262 27/11/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică doamnei Radzicovschi Paulica
1261 27/11/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică doamnei Stavarache Cornelia
1260 27/11/2020 Privind numirea domnului Țogoe Florin-Irinel în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu 
1259 27/11/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1258 01/01/1970 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1257 27/11/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică doamnei Răcăuțanu Viorica-Gabriela
1256 27/11/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1255 27/11/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în anul 2020 luna Noiembrie
1254 27/11/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în anul 2020 luna Noiembrie 
1253 27/11/2020 Privind numirea doamnei Ionete Georgiana-Alexandra în funcția de execuție vacantă de consilier clasa I grad principal în cadrul Compartimentului Evidență Electorală și Monitorizarea Procedurilor Administrative din Direcția Juridică și Administrație Locală
1252 27/11/2020 Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite în municipiul Giurgiu cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 06.12.2020 
1251 27/11/2020 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Brătan Mihai-Cristinel
1250 26/11/2020 Privind numirea doamnei Chirigiu Aurelia în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad superior în cadrul Biroului Buget din Direcția Economică
1249 26/11/2020 Privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Ionescu Emilia
1248 26/11/2020 Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală de către domnul Sima Dan-Valentin
1247 26/11/2020 Privind modificarea dispoziției primarului nr.1547/05.09.2017 referitor la înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
1246 24/11/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
1245 24/11/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1244 24/11/2020 Privind nominalizarea unui coordonator al Comisiei pentru Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul U.A.T. municipiul Giurgiu
1243 24/11/2020 Privind aprobarea procedurii operaționale privind stabilirea măsurilor care trebuie respectate pentru prevenirea contaminării cu virusul Sars-Cov2 în cadrul Direcției Poliției Locale Giurgiu
1242 23/11/2020 Privind încetarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale,pentru grădiniță
1241 23/11/2020 Privind rectificarea actului de naștere nr.1403/19.09.1974 ex.I și II privind pe Vasilache Cosmin-Marius
1240 20/11/2020 Privind redistribuirea autoturismelor din parcul auto propriu în vederea deservicii Aparatului Propriu al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcțiile subordonate ale Primăriei Municipiului Giurgiu
1239 20/11/2020 Privind completarea dispoziției nr.1217/2020 prin care se deleagă atribuțiile domnului viceprimar Damian Marian
1238 20/11/2020 Privind delegarea unor atribuții doamnei Popa Dana-Maria
1237 20/11/2020 Privind desemnarea îndrumătorului pentru funcționarul public debutant, Pascu Florentina-Raimonda
1236 20/11/2020 Privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Neagu Elena
1235 20/11/2020 Privind suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Daia Mirela-Simona din inițiativa salariatului
1234 19/11/2020 Privind stabilirea dreptului destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional(S.N.S.E.D.) an școlar 2020-2021
1233 19/11/2020 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în grad a funcționarilor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
1232 19/11/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
1231 19/11/2020 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 25.11.2020
1230 19/11/2020 Privind numirea doamnei Pascu Florentina-Raimonda în funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad debutant în cadrul Compartimentului Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local din Direcția Juridică și Administrație Locală
1229 19/11/2020 Privind modificarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 19.11.2020
1228 18/11/2020 Privind modificarea comisiei de concurs și comusiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 19.11.2020
1227 17/11/2020 Privind autorizarea depunerii unei sume de bani în contul interzisului Tudor Constantin, reprezentat de tutorele Tudor Aritița
1226 16/11/2020 Privind împuternicirea a două persoane pentru a certifica conformitatea cu originalul a unor documente
1225 16/11/2020 Privind constituirea comisiei de predare a imobilului situat în municipiul Giurgiu, Strada Mircea cel Bătrân nr.24-Biblioteca Județeană Giurgiu
1224 16/11/2020 Privind evacuarea și desființarea unei construcții, situate pe terenul ce aparține domeniului public al municipiului Giurgiu
1223 16/11/2020 Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Bichir Nicoleta Doinița
1222 13/11/2020 Privind convocarea consiliului Local al Municipiului în ședință ordinară în data de 19.11.2020
1221 13/11/2020 Privind instituirea unor măsuri referitoare la accesul în instituție al angajaților din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu
1220 13/11/2020 Privind modificarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 19.11.2020
1219 12/11/2020 Privind delegarea de atribuții domnului administrator public Muscalu Ionel
1218 Număr anulat
1217 12/11/2020 Privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Damian Marian
1216 12/11/2020 Privind delegarea de atribuții domnului viceprimar Dumitrescu Silviu-Andrei
1215 12/11/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1214 12/11/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1213 12/11/2020 Privind încuviințarea acceptării moștenirii de către minorul Bealcu Florian-Tudor, asistat de către mama sa, doamna pătruț Ionela
1212 12/11/2020 Privind încuviințarea accesptării moștenirii de către minora Bealcu Ioana-Teodora, reprezentată de către mama sa, doamna Pătruț Ionela
1211 12/11/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1210 12/11/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1209 12/11/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1208 12/11/2020 Privind aprobarea planului operativ propriu de acțiune pe timpul iernii 2020-2021 la nivelul municipiului Giurgiu
1207 12/11/2020 Privind modificarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 12.11.2020
1206 Număr anulat
1205 Număr anulat
1204 11/11/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
1203 11/11/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1202 11/11/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1201 11/11/2020 Privind rectificarea actului de căsătorie nr.237 din 26.07.1986 ex.I și II privind pe Sandu Ioan și Calotă Maria
1200 11/11/2020 Privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea activității angajaților din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcțiilor subordonate Consiliului Local, în regim de telemuncă
1199 09/11/2020 Privind numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea : Execuție lucrări pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu”
1198 Privind modificarea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare 
1197 09/11/2020 Privind numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de aciziție publică de lucrări cu denumirea:Execuție lucrări pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu”
1196 06/11/2020 Privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Pomenea Rodica
1195 06/11/2020 Privind delegarea unor atribuții
1194 06/11/2020 Privind modificarea componenței „Comitetului Local pentru Situații de Urgență Giurgiu”
1193 06/11/2020 Privind modificarea cuantumului și titularului ajutorului social
1192 06/11/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor și persoanelor beneficiare de ajutor social în condițiile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat
1191 06/11/2020 Privind modificarea cuantumului ajutorului social
1190 06/11/2020 Privind reluarea dreptului ajutorului social
1189 06/11/2020 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social
1188 06/11/2020 Privind autorizarea depunerii unei sume de bani în contul interzisului Tudor Constantin, reprezentat de tutorele Tudor Aritița
1187 06/11/2020 Privind delegarea calității de ordonator principal de credite domnului Muscalu Ionel-administratorului public al municipiului Giurgiu
1186 05/11/2020 Privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pe data de 09.11.2020
1185 04/11/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1184 04/11/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1183 04/11/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1182 04/11/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1181 04/11/2020 Privind schimbarea sediului secțiilor de votare nr.14, 17 și 18 din municipiul Giurgiu, județul Giurgiu precum și arondarea Uliței(Ulicioarei) Măcin în cadrul secției de votare nr.14 din municipiul Giurgiu, județul Giurgiu
1180 03/11/2020 Privind stabilirea indemnizației domnului Damian Mrian, viceprimar al municipiului Giurgiu
1179 03/11/2020 Privind stabilirea indemnizației domnului Dumitrescu Silviu-Andrei, viceprimar al municipiului Giurgiu
1178 03/11/2020 Cu privire  la stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, familiei care a depus cerere în luna octombrie 2020, și este eligibilă pentru anul școlar 2020-2021
1177 03/11/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1176 03/11/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
1175 03/11/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1174 03/11/2020 Privind modificarea cuantumului ajutorului social
1173 03/11/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
1172 03/11/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1171 03/11/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1170 03/11/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1169 03/11/2020 Privind delegarea de atribuții de stare civilă și de ofițer de stare civilă domnului Andrei Alin-Mihai
1168 03/11/2020 Privind delegarea de atribuții de stare civilă și de ofițer de stare civilă doamnei Stănculescu Steliana-Mimi
1167 03/11/2020 Privind delegarea de atribuții de stare civilă și de ofițer de stare civilă domnului Bujoreanu Dan
1166 03/11/2020 Privind delegarea de atribuții de stare civilă și de ofițer de stare civilă doamnei Cușneviciu Silvia-Nicoleta
1165 03/11/2020 Privind delegarea de atribuții de stare vicilă și de ofițer de stare civilă doamnei Trandafir Constanța-Cornelia
1164 03/11/2020 Privind delegarea de atribuții de stare civilă și de ofițer de stare civilă doamnei Crețu Giorgiana
1163 03/11/2020 Privind numirea în funcția de administrator public a domnului MUSCALU INEL
1162 02/11/2020 Privind prelungirea autorizației de transport nr.35 transportatorului MITICĂ AUTO S.R.L.
1161 02/11/2020 Privind rectificare eroare materială din autorizația de construire nr.43/11.03.2009 în ceea ce privește numele titularului autorizației
1160 02/11/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
1159 02/11/2020 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social
1158 02/11/2020 Privind modificarea cuantumului ajutorului social
1157 02/11/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1156 02/11/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1155 02/11/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
1154 30/10/2020 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Măcriș Alexandru-Cătălin 
1153 30/10/2020 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în municipiul Giurgiu
1152 30/10/2020 Privind rectificarea actului de căsătorie nr.93/1969 ex.I și II privind pe Uriașu Gheorghe și Peiu Elena
1151 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 192,17 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Călin Gheorghe
1150 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 179,53 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Lățan Stelică
1149 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 49,10 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Ionițescu Gabriel
1148 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 70,11 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Marinescu Cătălin Ionel
1147 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 90,44 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Modoran Marin Daniel
1146 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 34,15 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Vișan Eduard Bogdan
1145 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 26,04 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Chican Ionel
1144 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 148,95 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Domiloiu Gheorghe
1143 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 247,90 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Margaș Vasile
1142 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 14 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Gogoneață Mirel
1141 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 137,90 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Matei Cristian
1140 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 239,27 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Patir Vasile
1139 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 18,20 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Bijnea Ulpiu Gheorghe
1138 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 148,76 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Androne Marin
1137 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 113,65 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit doamnei Gheorghe Floarea
1136 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 15,27 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit doamnei Pălăngean Mariana Georgeta
1135 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 230,75 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Neagu Florea
1134 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 218,82 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Toader Gheorghiță
1133 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 33,64 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Sisială Marin
1132 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 218,02 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit doamnei State Cornelia
1131 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 34,58 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit domnului Iordan Mihai Gabriel
1130 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 100,00 lei, reprezentând ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, acordat necuvenit domnului Andrei Ionel
1129 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 100,00 lei, reprezentând ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, acordat necuvenit doamnei Fleică Stela
1128 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 100,00 lei, reprezentând ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, acordat necuvenit domnului Dirizeanu Vasilica
1127 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 270,00 lei, reprezentând ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, acordat necuvenit domnului Pestrița Anghel Florin
1126 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 100,00 lei, reprezentând ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, acordat necuvenit domnului Ion Traian
1125 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 270,00 lei, reprezentând ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, acordat necuvenit doamnei Popa Mioara
1124 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 163,96 lei, reprezentând ajutor de încălzire a locuinței cu energie termică, de la bugetul local, acordat necuvenit doamnei Șerban Rodica Florentina
1123 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 270,00 lei, reprezentând ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, acordat necuvenit domnului Văduva Lucian
1122 29/10/2020 Cu privire la constituirea debitului și recuperarea sumei de 170,00 lei, reprezentând ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, acordat necuvenit domnului Memiș Ion
1121 29/10/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1120 29/10/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1119 29/10/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1118 29/10/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
1117 29/10/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1116 29/10/2020 Privind autorizarea acceptării succesiunii de către interzisa Corendea Ionelia-Luminița și numirea curatorului special Vrabie Ioana
1115 28/10/2020 Privind modificarea art.75 capitolul V din Regulamentul Intern al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
1114 28/10/2020 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Iuga-Matei Gheorghe
1113 28/10/2020 Privind numirea domnului Măcriș Alexandru Cătălin în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu
1112 28/10/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1111 28/10/2020 Privind rectificarea actului de naștere nr.241 din 18.02.1977 ex.I și II privind pe Stănică Iulian
1110 28/10/2020 Privind rectificarea actului de naștere nr.227 din 19.09.1974, ex.I și II, privind pe Stănică Ionel
1109 28/10/2020 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 03 noiembrie 2020
1108 26/10/2020 Privind stabilirea indemnizației primarului municipiului Giurgiu
1107 26/10/2020 Privind delegarea atribuției de semnare a dispoziției privind stabilirea indemnizației primarului municipiului Giurgiu
1106 26/10/2020 Privind actualizarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Municipiului Giurgiu
1105 26/10/2020 Privind numirea domnului Brătan Mihai Cristinel în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu
1104 26/10/2020 Privind numirea domnului Epure Emil Nicolae în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu
1103 26/10/2020 Privind numirea domnului Roșu Petre în Cabinetul Primarului Municipiului Giurgiu
1102 22/10/2020 Privind modificarea gradației doamnei Bătrînu Ana Maria
1101 22/10/2020 Privind modificarea gradației domnului Cercel Iulică
1100 22/10/2020 Privind modificarea gradației domnului Coțofană George Cristinel
1099 22/10/2020 Privind eliberarea domnului Puflea Casian din funcția de consilier în cadrul cabinetului Primarului municipiului Giurgiu
1098 22/10/2020 Privind eliberarea domnului Boiangiu Victor din funcția de consilier în cadrul cabinetului Primarului municipiului Giurgiu
1097 22/10/2020 Privind eliberarea doamnei Mincu Ioana din funcția de consilier în cadrul cabinetului Primarului municipiului Giurgiu
1096 22/10/2020 Privind eliberarea doamnei Ghiță Maria din funcția de consilier în cadrul cabinetului Primarului municipiului Giurgiu
1095 22/10/2020 Privind eliberarea domnului Ghiță Niculae din funcția de administrator public al municipiului Giurgiu 
1094 20/10/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1093 20/10/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
1092 19/10/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1091 19/10/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1090 19/10/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1089 19/10/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1088 19/10/2020 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 24.11.2020
1087 16/10/2020 Privind constituirea Comisiei pentru recepția finală la terminarea lucrărilor de desființare, scoatere din funcțiune și casarea construcțiilor corp C5-C7, situate în incinta Liceului Teoretic Tudor Vianu din strada Tudor Vianu Nr.36
1086 16/10/2020 Privind modificarea dispoziției nr.4 din 07.01.2020 privind Echipa de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu, Cos SMIS 126025
1085 16/10/2020 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestații pentru concursul de recrutare organizat în data de 19.11.2020
1084 15/10/2020 Numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 16.11.2020
1083 15/10/2020 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „Sistematizare verticală ansamblu blocuri PT 18„
1082 13/10/2020 Privind stabilirea dreptului destinatarilor finali în cadrul schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional anul școlar 2020-2021
1081 13/10/2020 Privind constituirea Comisiei de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a unui tronson de conducte de transport agent termic cuprins între Drumul Stăneștiului și Strada Ramadan Poligon, care face parte din tronsonul cuprins între F56-F42-Liceul de Marină din municipiul Giurgiu
1080 09/10/2020 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social
1079 09/10/2020 Privind modificarea Dispoziției nr.1052/02.10.2020 prin modificarea raportului de serviciu al doamnei Militaru Anca-Elyana
1078 09/10/2020 Privind modificarea Dispoziției nr.1037/30.09.2020 pentru reluarea activității doamnei Militaru Anca-Elyana
1077 09/10/2020 Privind modificarea Dispoziției nr.1035/30.09.2020 cu privire la revenirea funcției publice de execuție temporar vacantă din cadrul compartimentului Resurse Umane la nivelul inițial
1076 09/10/2020 Privind modificarea Dispoziției nr.1012/10.09.2019 pentru delegarea unor atribuții viceprimarilor municipiului Giurgiu
1075 08/10/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1074 08/10/2020 Privind autorizarea acceptării suplimentării masei succesorale de către minora Guțe Alexandra-Georgiana și numirea curatorului special Matei Maria
1073 08/10/2020 Privind evacuarea și desființarea unei construcții, situate pe terenul ce aparține domeniului public al municipiului Giurgiu
1072 07/10/2020 Privind semnarea unei promisiuni bilaterale de vânzare și cumpărare de către interzisa Marinescu Iordana, reprezentată de curatorul special, doamna Dinu Elena-Carmen
1071 07/10/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:„Achiziție publică de lucrări pentru implementarea proiectului: „Amenajare spațiu de agrement pe Canal Cama-Zona Mediană”
1070 05/10/2020 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 12.11.2020
1069 05/10/2020 Cu privire la stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, familiilor care au depus cerere în luna septembrie 2020 și sunt eligibili pentru anul școlar 2020-2021
1068 05/10/2020 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social
1067 05/10/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
1066 05/10/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1065 05/10/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1064 05/10/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
1063 05/10/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1062 05/10/2020 Privind modificarea cuantumului ajutorului social
1061 05/10/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1060 05/10/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1059 05/10/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1058 05/10/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
1057 05/10/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1056 05/10/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1055 05/10/2020 Privind modificarea Dispoziției nr.822/15.07.2019, cu privire la actualizarea Comisiei pentru desființarea și evacuarea construcțiilor realizate fără forme legale pe teren aparținând domeniului pubic și privat al municipiului Giurgiu
1054 02/10/2020 Privind încuviințarea cumpărării în indiviziune și în cote părți egale de către minorii Cristescu Ioan-Matei-Ștefan și Cristescu Lucas-Antonio a două imobile situate în municipiul Giurgiu și numirea curatorului special Cristescu Dorel
1053 02/10/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1052 02/10/2020 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Militaru Anca-Elyana
1051 02/10/2020 Privind reluarea activității domnului Moga Radu
1050 02/10/2020 Privind modificarea Dispoziției Primarului nr.6879/28.04.2020, privind stabilirea metodologiei de angajare, lichidare, ordonanțare și plata cheltuielilor aprobate prin bugetul local al municipiului Giurgiu
1049 02/10/2020 Privind efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv ale U.A.T. Giurgiu în vederea stabilirii situației reale a patrimoniului
1048 01/10/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1047 01/10/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1046 01/10/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1045 01/10/2020 Privind modificarea cuantumului ajutorului social
1044 01/10/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1043 01/10/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1042 01/10/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
1041 01/10/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:Execuție lucrări pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu”
1040 01/10/2020 Privind încuviințarea suplimentării moștenirii de către minorul Ion Mihai și numirea curatorului special Ion Cornelia-Mădălina
1039 01/10/2020 Privind modificarea autorizației de transport nr.205 eliberată transportatorului S.C. UAV TYNNO S.R.L.
1038 30/09/2020 Privind reluarea activității doamnei Bilașco Dana-Gabriela
1037 30/09/2020 Privind reluarea activității doamnei Militaru Anca
1036 30/09/2020 Privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a doamnei Găină Marinela în cadrul Serviciului Programe Europene din Direcția Programe Europene
1035 30/09/2020 Privind revenirea funcției publice de execuție temporar vacantă din cadrul compartimentului resurse umane la nivelul inițial
1034 30/09/2020 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, trimestrul trei, prin diminuarea sumelor din taxa pe valoare adăugată pentru achilibrarea bugetelor locale conform prevederilor OUG nr.135/2020 și suplimentarea veniturilor nefiscale
1033 30/09/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:Amenajare spațiu pentru arhiva PMG în incinta Incubatorului de Afaceri
1032 29/09/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
1031 29/09/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1030 29/09/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
1029 29/09/2020 Privind numirea unui expert cooptat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea :Servicii de management de proiect pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, Cod SMIS 126026
1028 28/09/2020 Privind delegarea unor atribuții
1027 28/09/2020 Privind reluarea activității domnului Ursaru Marius
1026 25/09/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
1025 23/09/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
1024 23/09/2020 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 24.09.2020
1023 22/09/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor și persoanelor beneficiare de ajutor social în condițiile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat
1022 22/09/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
1021 22/09/2020 Privind modificarea gradației doamnei Bichir Nicoleta-Doinița
1020 22/09/2020 Privind modificarea gradației domnului Gheorghe Valentin
1019 22/09/2020 Privind admiterea dării de seamă generale și descărcarea de gestiune a tutorelui Vasile Georgeta
1018 22/09/2020 Privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Badârcea George-Adrian
1017 22/09/2020 Privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Burilă Andrei-Alexandru
1016 21/09/2020 Privind modificarea dispoziției nr.987/10.09.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru asigurarea activităților birourilor electorale ale secțiilor de votare
1015 21/09/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1014 21/09/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1013 21/09/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1012 21/09/2020 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Realizare parcare adiacent Bl.C2, locuințe sociale”
1011 21/09/2020 Privind completarea dispoziției nr.869/07.08.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al B.E.C.M.nr.1Gr, astfel cum a fost completată prin dispoziția nr.893/12.08.2020
1010 18/09/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familei
1009 18/09/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1008 18/09/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1007 18/09/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1006 17/09/2020 Privind stabilirea dreptului destinatarilor finali în cadrul schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional an școlar 2020-2021
1005 17/09/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1004 17/09/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
1003 17/09/2020 Privind convocarea Consiliului Local Giurgiu în ședință extraordinară în data de 21.09.2020
1002 17/09/2020 Privind autorizarea întocmirii unei declarații autentice de către tutorele Ganea Constanța-Niculina pentru interzisa Andrei Sabina-Florina
1001 17/09/2020 Privind autorizarea acceptării donației unei cote părți din nuda proprietate asupra unui imobil situat în Giurgiu de către minorul Andrei Gabriel-Nicolae și numirea curatorului special Andrei Valentin-Gheorghe
1000 17/09/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea :servicii de management de proiect „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic”
999 15/09/2020 Privind modificarea dispoziției Primarului nr.2/03.01.2005
998 15/09/2020 Privind stabilirea unor măsuri pentru desfășurarea în bune condiții a alegerilor autorităților administrației publice locale din data de 27.09.2020
997 15/09/2020 Privind rectificarea actului de naștere nr.105/1950 ex.I și II privind pe Burcin(Peiu) Elena
996 14/09/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
995 14/09/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
994 14/09/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
993 14/09/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
992 11/09/2020 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Stanciu Violeta
991 11/09/2020 Privind constituirea Comisiei pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 10 000 000 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte din fonduri externe nerambursabile
990 11/09/2020 Privind convocarea Consiliului Local Giurgiu în ședință extraordinară de îndată, în data de 11.09.2020
989 10/09/2020 Privind restificare eroare materială din certificatul de urbanism nr.127/10.03.2020 în ceea ce privește denumirea titularului
988 10/09/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
987 10/09/2020 Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru asigurarea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare
986 10/09/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
985 10/09/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
984 10/09/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
983 10/09/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
982 10/09/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
981 10/09/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
980 10/09/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
979 10/09/2020 Privind modificarea cuantumului ajutorului social
978 10/09/2020 Privind autorizarea deschiderii unui cont bancar în lei pe numele minorei Olteanu Sara-Nicole și numirea curatorului special Mărilă Didina
977 09/09/2020 Privind numirea în funcție publică de conducere de director executiv al Direcției Poliției Locale a domnului Moțan Gogu
976 09/09/2020 Privind actualizarea comisiei de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a unor mijloace fixe situate în P.T.18
975 09/09/2020 Privind modificarea dispoziției nr.622/25.04.2019
974 08/09/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
973 08/09/2020 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „Modernizare strada Daciei tronson strada Negru Vodă-strada Cărămidarii Vechi
972 08/09/2020 Privind autorizarea înstrăinării de către interzisa Radu Angela a unui apartament situat în Giurgiu, reprezentată de către tutorele său Buciu Florentina-Săndica și deschiderea unui cont bancar
971 07/09/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
970 07/09/2020 Privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei Movilescu Ana-Maria
969 04/09/2020 Privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei
968 04/09/2020 Privind rectificarea actului de căsătorie nr.266/09.08.1980 ex.I şi II, privind pe Lazăr Ion şi Pietroşeneanu Constanţa-Erica
967 03/09/2020 Privind modalităţile de identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul schemei naţionale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizaţi prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional
966 03/09/2020 Privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei Dima Elisabeta
965 03/09/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social Tănăsoaia Georgiana
964 03/09/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social Radu Denisa
963 03/09/2020 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social Radu Petruţa
962 03/09/2020 Privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susşinerea familiei Tănăsoaia Georgiana
961 03/09/2020 Privind convocarea Consiliului Local Giurgiu în şedinţă extraordinară în data de 07.09.2020
960 02/09/2020 Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Băiceanu Costel
959 02/09/2020 Privind autoriyarea acceptării succesiunii de către minorul Lazăr Alin, asistat de către tatăl său Lazăr Vasile-Silviu
958 02/09/2020 Privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei Ion Geanina
957 02/09/2020 Privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei Rugină Nicoleta
956 02/09/2020 Privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei Gherman Rodica
955 01/09/2020 Privind numirea Comisiei de predare-primire a mijlocului fix cu denumirea „Soft gestionare locuri de veci pentru cimitirele din municipiul Giurgiu”
954 01/09/2020 Privind actualizarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Municipiului Giurgiu
953 01/09/2020 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului Amenajare spațiu de agrement pe Canal Cama-Zona Mediană, Cod SMIS 126018
952 01/09/2020 Privind modificarea Echipei de implementare a proiectului Modernizare grădinița Căsuța Fermecată (nr.4)-Giurgiu, Cod SMIS 126034
951 01/09/2020 Privind modificarea Echipei de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, cod SMIS: 126026
950 01/09/2020 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social
949 01/09/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
948 01/09/2020 Privind reluarea dreptului la ajutorul social
947 01/09/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
946 31/08/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
945 31/08/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
944 31/08/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
943 31/08/2020 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 31.08.2020
942 27/08/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
941 27/08/2020 Privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Ursaru Marius
940 26/08/2020 Privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Andrei Alin Mihai
939 25/08/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
938 24/08/2020 Privind revocarea dispoziției nr.656/07.05.2020 pentru stabilirea dreptului la ajutorul social
937 01/01/1970 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
936 24/08/2020 Privind modificarea contractului individual de muncă al domnului Stanciu Marius
935 24/08/2020 Privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a domnului Laudă Mihăiță Mugurel în compartimentul Agricol, Fond Funciar și Aplicarea Legilor Proprietății din cadrul Direcției Patrimoniu
934 24/08/2020 Privind desemnarea unei persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul „Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr.3-Giurgiu” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.4
933 21/08/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
932 21/08/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
931 21/08/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
930 21/08/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
929 21/08/2020 Privind modificarea cuantumului ajutorului social
928 21/08/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
927 21/08/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
926 21/08/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
925 21/08/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
924 21/08/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
923 21/08/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
922 21/08/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
921 21/08/2020 Privind încuviințarea acceptării moștenirii de către minora Olteanu Sara-Nicole și numirea curatorului special Mărilă Didina
920 21/08/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
919 21/08/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
918 21/08/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
917 21/08/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
916 21/08/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
915 21/08/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
914 21/08/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
913 21/08/2020 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședința ordinară din data de 27.08.2020
912 20/08/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
911 20/08/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
910 20/08/2020 Privind modificarea contractului individual de muncă al doamnei Buduru Daniela Teodora
909 20/08/2020 Privind schimbarea sediului secției de votare nr.19 din municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu
908 20/08/2020 Privind prelungirea autorizației de transport nr.179 transportatorului S.C.LOTUS BEC S.R.L.
907 20/08/2020 Privind modificarea „Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr.3-Giurgiu„, cod SMIS 126033
906 19/08/2020 Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacante de șef birou al Biroului Investiții, Întocmire Devize și Autorizări Lucrări Publice de Investiții din Direcția Tehnică 
905 19/08/2020 Privind încuviințarea dobândirii prin cumpărare a nudei proprietăți asupra unui apartament situat în mun.Giurgiu de către minora Creață Sara-Maria și numirea curatorului special Creață Alexandra-Luiza
904 18/08/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
903 18/08/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
902 18/08/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
901 18/08/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
900 18/08/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
899 17/08/2020 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 21.08.2020
898 17/08/2020 Privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Ionescu Emilia
897 17/08/2020 Privind autorizarea încheierii unui act de partaj voluntar de către minora Lungu Ana-Maria, asistată de curatorul special Craiciu Adrian
896 17/08/2020 Privind autorizarea acceptării succesiunii de către minora Lungu Ana-Maria și numirea curatorului special Craiciu Adrian
895 14/08/2020 Privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Rîcu Vănescu Elena
894 13/08/2020 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în municipiul Giurgiu
893 12/08/2020 Privind completarea dispoziției nr.869/07.08.2020
892 12/08/2020 Privind prelungirea raportului de serviciu al doamnei Cornoiu Silvia pe o perioadă de încă un an
891 12/08/2020 Privind modificarea Echipei de implementare a proiectului Eficientizare energetică Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Fermecată(Grădinița nr.4)din municipiul Giurgiu, Cod SMIS 117919
890 12/08/2020 Privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:Reabilitare carosabil str.Vasile Alecsandri, Salciei și Mihail Sadoveanu
889 12/08/2020 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „REALIZARE CENTRALĂ TERMICĂ ZONA GIURGIU NORD”
888 11/08/2020 Privind acordarea autorizației de transport nr.215 transportatorului S.C. TRANSTEFAN CITIZEN SERVICES S.R.L.
887 11/08/2020 Privind rectificarea Certificatului de urbanism nr.280/22.05.2019 prin îndreptarea erorii materiale privind numărul cadastral și al cărții funciare
886 11/08/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
885 11/08/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
884 11/08/2020 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „REABILITARE DRUM D ACCES GRĂDINIȚA DUMBRAVA MINUNATĂ”
883 11/08/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
882 11/08/2020 Privind stabilirea componenței Echipei de implementare a proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.10 din municipiul Giurgiu”, Cod SMIS 138713
881 11/08/2020 Privind stabilirea componenței Echipei de implementare a proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.3 arondate școlii gimnaziale Mircea cel Bătrân din municipiul Giurgiu”, Cos SMIS 138712
880 11/08/2020 Privind stabirirea componenței Echipei de implementare a proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu din Municipiul Giurgiu”, Cod SMIS 138711
879 11/08/2020 Privind stabilirea componenței Echipei de implementare a proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea perormantei energetice:Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din municipiul Giurgiu”,Cod SMIS 138710
878 11/08/2020 Privind modificarea Echipei de implementare a proiectului de servicii publice partajate digitalizate-continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în municipiul Giurgiu(SEPAR), Cod SMIS:135893
877 11/08/2020 Privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Babir Matthias-Andrei
876 07/08/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
875 07/08/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
874 07/08/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
873 07/08/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
872 07/08/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
871 07/08/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
870 07/08/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
869 07/08/2020 Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al B.E.C.M nr.1 Giurgiu
868 07/08/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de furnizare de produse – 10.000 masti de protectie de unica folosinta
867 07/08/2020 Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 11 august 2020
866 07/08/2020 Privind numirea reprezentantului legal pentru minorul Ion Bogdan Nicolas
865 06/08/2020 Privind rectificarea actului de nastere nr.763/1953 ex.I si ex.II privind pe Panait Adriana
864 06/08/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
863 06/08/2020 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social
862 04/08/2020 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Maroiu Maria Monalisa
861 04/08/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
860 04/08/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
859 04/08/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
858 04/08/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
857 04/08/2020 Privind autorizarea contractului de vanzare de catre minorul Marciu Alexandru
856 03/08/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
855 03/08/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
854 03/08/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
853 03/08/2020 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
852 03/08/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
851 03/08/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
850 03/08/2020 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social
849 31/07/2020 Privind constituirea Comisiei pentru receptia partiala si finala la terminarea lucrarilor de reparatii la Hala Veche si Noua din Piata Centrala, cu destinatie spatii comerciale aflate in administrarea mun.Giurgiu
848 31/07/2020 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului ”Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, municipiul Giurgiu, ansamblul 3
847 31/07/2020 Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 4 august 2020
846 31/07/2020 Privind modificarea Echipei de implementare a proiectului Mecanisme si proceduri administrative moderne in Primaria Giurgiu
845 31/07/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
844 31/07/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
843 31/07/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
842 31/07/2020 Privind numirea unui curator special Goai Nicoleta pentru numitul Goia Ion
841 30/07/2020 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Rădoi Petre
840 29/07/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: „Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor pentru proiectul: Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4, cod SMIS 119401, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020”
839 29/07/2020 Privind încadrarea doamnei Mitroi Dumitra în funcția contractuală de inspector de specialitate grad IA
838 29/07/2020 Privind încadrarea doamnei Nechita Ioana-Alice în funcția contractuală de referent trapta I
837 29/07/2020 Privind încadrarea doamnei Berbec Liliana-Petronela în funcția contractuală de inspector de specialitate grad IA
836 28/07/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
835 28/07/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
834 28/07/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
833 28/07/2020 Privind modificarea cuantumului ajutorului social
832 28/07/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
831 28/07/2020 Privind numirea în funcție publică a domnului Stănculie Vicențiu-Adelin
830 28/07/2020 Privind numirea în funcție publică a domnului Rașia Marian-Claudiu
829 28/07/2020 Privind numirea în funcție publică a domnului Ivan Cătălin-Andrei
828 08/07/2020 Privind numirea în funcție publică a domnului Tănase Mihai-Dan
827 28/07/2020 Privind numirea în funcție publică a domnului Vlad Florian
826 28/07/2020 Privind numirea în funcție publică a domnului Văcăruș Stelian
825 28/07/2020 Privind numirea în funcție publică a domnului Mocanu Adrian
824 27/07/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: Publicare proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu cu caracter normativ, hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, Dispoziții ale Primarului cu caracter normativ și anunțuri publice în presa locală
823 27/07/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: Servicii de informare a cetățenilor prin intermediul unui post local de radio privind proiectele de dezvoltare/conștientizare și activitățile de larg interes local derulate de municipalitate, precum și situațiile apărute în domeniul unităților publice
822 27/07/2020 Privind constiruirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Înregistrarea și difuzarea ședințelor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, realizarea și difuzarea de materiale audiovizuale referitoare la proiectele și activitățile de larg interes local, prin intermediul unui post de televiziune on-line
821 27/07/2020 Privind constituirea comisiei pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 31.053.546 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
820 27/07/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: Înregistrarea și difuzarea ședințelor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, realizarea și difuzarea de materiale audiovizuale referitoare la proiectele și activitățile de larg interes local, prin intermediul unui post local de televiziune
819 24/07/2020 Privind modificarea Dispoziției Primarului Municipiului Giurgiu nr.718 din 03 iunie 2018
818 24/07/2020 Privind modificarea Dispoziției Primarului Municipiului Giurgiu nr.1209 din 16 noiembrie 2018 cu modificările ulterioare
817 24/07/2020 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 30.07.2020
816 24/07/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contraqctului de achiziție publică cu denumirea:„Achiziție publică de lucrări pentru obiectivul de investiții:Teren de sport multifuncțional la școala generală nr.6”
815 24/07/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:„Achiziție publică de lucrăpentru obiectivul de investiții:Trotuare Str.1 Decembrie 1918, tronson șoseaua Prieteniei-DJ 507”
814 24/07/2020 Privind numirea reprezentanților primarului în Consiliile de Administrație din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în rețeaua școlară a municipiului Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021
813 23/07/2020 Privind aprobarea procedurii de sistem privind monitorizarea sistemului de management PS-20 Ediția I, Revizia 0, 20.07.2020
812 23/07/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea :„Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului aferente proiectului :Lucrări de intervenii pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, cod SMIS 119400, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020”
811 23/07/2020 Privind modificarea gradației domnului Stănculie Vicențiu-Adelin
810 22/07/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
809 22/07/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
808 22/07/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
807 22/07/2020 Privind modificarea cuantumului ajutorului social
806 22/07/2020 Privind autorizarea semnării unei promisiuni bilaterale de vânzare și cumpărare de către minorul Marciu Alexandru-Lucian, reprezentat de curatorul special Amuza Elena-Nineta
805 21/07/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
804 21/07/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
803 21/07/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
802 21/07/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
801 21/07/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
800 21/07/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
799 21/07/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
798 20/07/2020 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Bratu Nicoleta
797 17/07/2020 Privind acordarea autorizației de transport  nr.214 transportatorului P.F.A.NICOLAE GHEORGHE ADRIAN
796 17/07/2020 Privind încetarea dreptului la alocaâia pentru susținerea familiei
795 15/07/2020 Privind încuviințarea înstrăinării de către interzisa Cristea Gianina-Tinela a unei cote părți dintr-un teren arabil, reprezentată de tutorele său Haită Dumitra
794 15/07/2020 Privind încuviințarea acceptării succesiunii de către interzisa Cristea Gianina-Tinela, reprezentată de tutorele său Haită Dumitra
793 15/07/2020 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 21.07.2020
792 15/07/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
791 14/07/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
790 14/07/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
789 14/07/2020 Privind acordarea autorizației de transport nr.213 transportatorului P.F.A. PUȘCOIU PANDELEA
788 14/07/2020 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport publșic pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, Cod SMIS:126026
787 13/07/2020 Privind stabilirea dreptului la locația pentru susținerea familiei
786 13/07/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
785 13/07/2020 Privind numirea curatorului special Lazăr Aurica pentru reprezentarea minorei Soare Evelyn-Claudia-Florentina
784 10/07/2020 Privind încetarea raportului de serviciu din funcția publică de execuție de consilier juridic clasa I grad superior al doamnei Dinu Aurelia
783 10/07/2020 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă șos.Ghizdarului (tronson str. Ulmilor-Bariera Ghizdarului)
782 09/07/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
781 09/07/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
780 09/07/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
779 09/07/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
778 09/07/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
777 09/07/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
776 09/07/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
775 09/07/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
774 09/07/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
773 09/07/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
772 09/07/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
771 09/07/2020 Privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual și numirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea personalului contrctual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
770 09/07/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de furnizare produse cu denumirea:Achiziție publică de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Giurgiu
769 08/07/2020 Privind aprobarea actualizării a opt proceduri operaționale privind activități ale Poliției Locale Giurgiu 
768 07/07/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
767 07/07/2020 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social
766 07/07/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
765 07/07/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
764 07/07/2020 Privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public  și privat al municipiului Giurgiu
763 07/07/2020 Privind reluarea activității doamnei Grigore Tamara Violeta
762 06/07/2020 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 10.07.2020
761 03/07/2020 Privind aprobarea planului de servicii pentru minora Morărașu Miriam Otilia
760 03/07/2020 Privind modificarea cuantumului ajutorului social
759 03/07/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
758 03/07/2020 Privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Borțea David
757 03/07/2020 Privind acordarea autorizației de transport nr.212 transportatorului P.F.A. SANDU CONSTANTIN RĂDULICĂ
756 02/07/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
755 02/07/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
754 02/07/2020 Privind aprobarea actualizării a șaisprezece proceduri operaționale, privind activități ale Poliției Locale Giurgiu
753 02/07/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de aciziție publică de lucrări cu denumirea: „Achiziție publică de lucrări pentru implementarea proiectului: Amenajare spațiu de agrement pe Canal Cama-Zona Mediană”
752 01/07/2020 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședința extraordinară din data de 02.07.2020
751 30/06/2020 Privind aprobarea actualizării a șaptesprezece proceduri operaționale, privind activități ale Poliției Locale Giurgiu
750 30/06/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
749 29/06/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
748 29/06/2020 Privind modificarea cuantumului ajutorului social
747 29/06/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
746 29/06/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
745 29/06/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
744 29/06/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
743 29/06/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
742 29/06/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
741 29/06/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
740 29/06/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
739 29/06/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
738 25/06/2020 Privind aprobarea actualizării a trei proceduri operaționale, privind activități ale Poliției Locale Giurgiu
737 24/06/2020 Privind încuviințarea acceptării succesiunii de către interzisa Radu Angela, reprezentată de tutorele său Buciu Florentina-Săndica
736 24/06/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: Servicii de proiectare (PT-DTAC), pentru proiectul:„ Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru-zona locuințe sociale” 
735 24/06/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea: Elaborare documentație tehnico-economică pentru: „Amenajare loc de joacă pentru copii, adiacent Market Carrefour Giurgiu”
734 24/06/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
733 23/06/2020 Privind încheierea unui contract de întreținere cu rezerva uzufructului viager de către interzisul Voican Ion, reprezentat de tutorele său, doamna Voican Ioana
732 Privind completarea dispoziției nr.702/05.06.2020
731 23/06/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
730 23/06/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
729 23/06/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
728 23/06/2020 Privind modificarea gradației doamnei Târpan Georgeta-Ionela
727 23/06/2020 Privind modificarea gradației domnului Rașia Marian-Claudiu
726 23/06/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Servicii de proiectare (PR-DTAC), pentru proiectul: „Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga”
725 23/06/2020 Privind desemnarea persoanei responsabilă cu gestionarea registrului special destinat înregistrării refuzului funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu de a semna/contrasemna/aviza acte normative și documente de fundamentare a acestora
724 22/06/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:„Achiziționarea lucrărilor în cadrul proiectului Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din euroregiunea Ruse-Giurgiu-Obiectiv de investiții Valorificarea Cetății Giurgiu și integrarea acesteia într-un circuit turistic, Cod proiect ROBG 424”
723 22/06/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:„Achiziția de servicii de asistență arheologică în cadrul proiectului Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din euroregiunea Ruse-Giurgiu, obiectiv de investiții Valorificarea Cetății Giurgiu și includerea acesteia într-un circuit turistic, Cod proiect ROBG 424
722 22/06/2020 Privind înființarea registrului special destinat înregistrării refuzului funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiude a semna/contrasemna/aviza acte și documente
721 19/06/2020 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară în data de 25.06.2020
720 19/06/2020 Privind aprobarea procedurii operaționale privind gestionarea situațiilor de urgență în municipiul Giurgiu, PO-02, Ediția III, Revizia 0
719 18/06/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
718 18/06/2020 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în grad a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
717 17/06/2020 Privind acordarea autorizației de transport nr.211 transportatorului P.F.A. PIROI DĂNUȚ DAN
716 17/06/2020 Privind prelungirea autorizației de transport nr.175 transportatorului S.C. AALIN TAZI 08 S.R.L.
715 17/06/2020 Privind modificarea contractului individual de muncă al doamnei Mihăilă Mihaela Monica
714 17/06/2020 Privind modificarea contractului individual de muncă al doamnei Chivu Nadine
713 16/06/2020 Privind numirea doamnei Peia Andreea Delia în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Proiecte Mediu
712 16/06/2020 Privind numirea doamnei Măroiu Monalisa în funcția publică de consilier clasa I grad profesional asistent în cadrul Biroului Proiecte Mediu 
711 16/06/2020 Privind numirea doamnei Chițu Carmen în funcția publică de consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Proiecte Mediu
710 16/06/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:Lucrări pentru proiectul „Modernizare grădinița Căsuța Fermecată(nr.4) Giurgiu”, cod proiect SMIS 126034 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020
709 15/06/2020 Privind convocarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu în ședință extraordinară pe data de 19.06.2020
708 10/06/2020 Privind numirea unui expert cooptat pe lângă comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Servicii de Management de proiect pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Central al municipiului Giurgiu”
707 10/06/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
706 10/06/2020 Privind aprobarea planului de servicii pentru minora Calotă Valentina Cosmina
705 10/06/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
704 10/06/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
703 10/06/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție pubșlică de lucrări cu denumirea:„Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr.3-Giurgiu, cod proiect SMIS 126033 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020”
702 05/06/2020 Privind constituirea Comisiei municipale Giurgiu pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021
701 05/06/2020 Privind modificarea actului de Căsătorie nr.178/1962 ex.I și II privind pe Musi-Adam Constantin și Mungiu Tinița
700 05/06/2020 Privind numirea Comisiei de predare-primire a inventarului bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unității administrativ-teritoriale pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică către S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.
699 04/06/2020 Privind modificarea contractului individual de muncă al domnului Ciobanu Matei
698 04/06/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
697 02/06/2020 Privind încuviințarea dobândirii unui teren de către minorul Cîrjaliu Andrei, asistat de curatorul special, mama sa
696 02/06/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
695 02/06/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
694 29/05/2020 Privind modificarea gradației doamnei Rîcu Vănescu Elena
693 29/05/2020 Privind modificarea gradației domnului Ducă Marius Sandu
692 29/05/2020 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată-Corp C2 din municipiul Giurgiu, Cod proiect SMIS 117918
691 29/05/2020 Privind desemnarea unei persoane cu atribuție de certificare a conformității cu originalul a copiilor documentelor aferente proiectului „Eficientizare ebergetică Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată-Corp C2 din municipiul Giurgiu”, Cod proiect 117918, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Operațiunea B-Clădiri Publice
690 29/05/2020 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al municipiului Giurgiu, Cod SMIS:126026
689 27/05/2020 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Pîslă Marian
688 27/05/2020 Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală de către domnul Sima Dan Valentin
687 26/05/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
686 26/05/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
685 26/05/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
684 26/05/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
683 26/05/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
682 26/05/2020 Privind modificarea echipei de implementare a proiectului Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu(MEPAM), Cod SIPOCA/MySMIS:564/126535
681 26/05/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
680 26/05/2020 Privind numirea Comisiei de predare-primire a arborilor plantați în municipiului Giurgiu
679 25/05/2020 Privind încuviințarea acceptării succesiunii de către minora Iorga Andreea-Claudia și numirea curatorului special Iorga Marius
678 25/05/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Servicii de management de proiect pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu
677 22/05/2020 Privind convocarea Consiliului local al mun.Giurgiu în ședința ordinară în data de 28.05.2020
676 21/05/2020 Privind retragerea autorizației de transport nr.154 și a autorizației taxi nr.176 transportatorului P.F.A. Tătaru Stelică
675 21/05/2020 Privind retragerea autorizației de transport nr.157 și a autorizației taxi nr.187 transportatorului P.F.A. Vintilă Laurențiu
674 20/05/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
673 19/05/2020 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local în ședință extraordinară pe data de 20.05.220
672 15/05/2020 Privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
671 15/05/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
670 15/05/2020 Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Sima Dan-Valentin
669 14/05/2020 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad principal din cadrul Compartimentului Evidență Electorală și Monitorizarea Procedurilor Administrative
668 14/05/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului privind Servicii de elaborare documentație tehnico-economică etapa PAC, PTE și detalii de execuție, viză verificator, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor pentru proiectul:Modernizarea infrastructurii de transport public în zona Estică a municipiului Giurgiu, cod SMIS 126027
667 13/05/2020 Privind modificarea componenței Grupului de Lucru P.O.A.D.2019/2020
666 13/05/2020 Privind suspendarea raportului de setciviu al doamnei Peia Andreea-Delia
665 13/05/2020 Privind autorizarea încheierii unui act de partaj voluntar de către interzisul Filcu Tudorel și numirea curatorului special Filcu Alexandra-Mirela
664 13/05/2020 Privind acceptarea succesiunii de către interzisul Filcu Tudorel și numirea curatorului special Filcu Alexandra-Mirela
663 11/05/2020 Privind prelungirea autorizației de transport nr.115 transportatorului Î.I.Paica Alexandru
662 11/05/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
661 11/05/2020 Privind încetarea raportului de serviciu din funcția publică de execuție de referent clasa III grad asistental doamnei Voicu Georgeta
660 11/05/2020 Privind revenirea din suspendare a doamnei Voicu Georgeta
659 11/05/2020 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad debutant din cadrul Compartimentului Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local
658 07/05/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
657 07/05/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
656 07/05/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
655 07/05/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
654 07/05/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
653 07/05/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
652 07/05/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
651 07/05/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
650 07/05/2020 Privind actualizarea listei persoanelor desemnate să efectueze operațiuni în Registrul electoral
649 07/05/2020 Privind desemnarea unor persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public în zona estică a municipiului Giurgiu”finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.1
648 07/05/2020 Privind aprobarea Echipei de implementare a proiectului Modernizarea Infrastructurii de transport public în zona estică a municipiului Giurgiu, Cod SMIS 126027
647 06/05/2020 Privind modificarea contractului individual de muncă al doamnei Chivu Nadine
646 05/05/2020 Privind aprobarea modificării Nomenclatorului Arhivistic al aparatului de spacialitate al primarului municipiului Giurgiu
645 04/05/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
644 04/05/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
643 04/05/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
642 04/05/2020 Privind convocarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu în ședința extraordinară din data de 08.05.2020
641 29/04/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
640 28/04/2020 Privind modificarea gradației domnului Zamfir Viorel
639 28/04/2020 Privind modificarea gradației doamnei Tufă Elena-Mariana
638 28/04/2020 Privind modificarea gradației domnului Urucu Albert-Cosmin
637 28/04/2020 Privind desemnarea unei persoane cu atribuție de certificare a conformității cu originalul a copiilor documentelor aferente proiectului finanțat prin Programul reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ”
636 28/04/2020 Privind desemnarea unei persoane cu atribuție de certificare a conformității cu originalul a copiilor documentelor aferente proiectelor finanțate prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime(POPAM) 2014-2020, Măsura 1-„Diversificarea activităților și sprijinirea comunităților pescărești, crearea de valoare adăugată și de locuri de muncă în teritoriul FLAG”
635 24/04/2020 Privind convocarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu în ședința ordinară din data de 30 aprilie 2020
634 22/04/2020 Privind constituirea Echipei de management a proiectului Servicii publice partajate digitalizate-Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în municipiul Giurgiu(SEPAR)
633 22/04/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
632 15/04/2020 Privind aprobarea Echipei de implementare a proiectului infrastructură Șoseaua Alexandriei, Cod SMIS 126028
631 14/04/2020 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Glăvan Gina
630 13/04/2020 Privind desemnarea doamnelor Cristea Ioana și Ionete Ralica pentru înrolare în sistemul FOREXEBUG-utilizare OPMME, funcționalitate rapoarte
629 13/04/2020 Privind constituirea Comisiei pentru stabilirea compatibilității teritoriale în jurul amplasamentelor tip Seveso pe raza municipiului Giurgiu
628 13/04/2020 Privind desemnarea unor persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul „finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.1/Proiecte nefinalizate
627 13/04/2020 Privind desemnarea persoanei responsabile cu implemntarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese ale aleșilor locali
626 08/04/2020 Privind constituirea comisiei pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 110.300.000 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
625 08/04/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
624 08/04/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
623 08/04/2020 Privind numirea unui reprezentant legal pentru minorul Stoica Kevin-Ștefan-Alin
622 08/04/2020 Privind delegarea unor atribuții
621 08/04/2020 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului „Realizare centrala termică zona Istru”
620 07/04/2020 Privind reducerea temporar[ a programului de lucru pentru personalul din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și din direcțiile subordonate Consiliului Local
619 07/04/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
618 07/04/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
617 07/04/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
616 07/04/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
615 07/04/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
614 07/04/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
613 07/04/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul social
612 07/04/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
611 07/04/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
610 07/04/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
609 07/04/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
608 07/04/2020 Privind încetarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale,pentru grădiniță
607 07/04/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
606 07/04/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentu susținerea familiei
605 07/04/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
604 07/04/2020 Privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Nițu Mario Ștefănuț
603 03/04/2020 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședința extraordinară din data de 06.04.2020
602 02/04/2020 Privind numirea doamnei Ion Mihaela Leontina în funcția publică de conducere de șef birou al Biroului Juridic
601 02/04/2020 Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de șef birou și a raportului de serviciu din funcția publică de execuție de consilier juridic clasa I grad superior al doamnei Ion Mihaela Leontina
600 02/04/2020 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședința ordinară din data de 08.04.2020 
599 01/04/2020 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Păduraru Marin
598 31/03/2020 Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției contractuale de Șef serviciu al Serviciului pentru Situații de Urgență de către domnul Dogaru Paul
597 30/03/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
596 30/03/2020 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 31.03.2020
595 27/03/2020 Privind numirea în funcție publică a doamnei Pălălău Tatiana
594 27/03/2020 Privind numirea în funcția publică a doamnei Crețu Giorgiana
593 27/03/2020 Privind numirea în funcție publică a domnului Stemate Stelian Tiberiu
592 27/03/2020 Privind numirea în funcție publică a domnului Urucu Albert Cosmis
591 27/03/2020 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I grad asistent din cadrul Biroului Juridic
590 27/03/2020 Privind delegarea unor atribuții
589 27/03/2020 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Gheorghișor Dorel Dan
588 27/03/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de produse cu denumirea:Achiziția publică de echipamente pentru monitorizarea traficului în zona transfrontalieră Ruse-Giurgiu (inclisiv servicii de consultanță software) în cadrul proiectului:„Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T, cod proiect ROBG-425”
587 27/03/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de furnizare produse cu denumirea:„Achiziția de produs lichid BIOCID-dezinfectant de suprafață în formă concentrată, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19”
586 27/03/2020 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședința extraordinară din data de 27.03.2020
585 26/03/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:„Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5, cod SMIS 119399”
584 26/03/2020 Privind aprobarea Echipei de implementare a proiectului Modernizare grădinița Căsuța Fermecată(nr.4)-Giurgiu, Cod SMIS 126034
583 26/03/2020 Privind aprobarea Echipei de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic al municipiului Giurgiu, Cod SMIS 126026
582 25/03/2020 Privind acordarea autorizației de transport nr.209 transportatorului P.F.A.LINCU STELIAN PUIU
581 25/03/2020 Privind acordarea autorizației de transport nr.210 transportatorului P.F.A.NEAGU FLOREA
580 25/03/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii cu denumirea:„Servicii de consultanță IT și furnizare echipamente și software în cadrul proiectului „Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu(MEPAM)”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CODMySMIS Proiect 126535/Cod SIPOCA 564”  
579 24/03/2020 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Zlate Gina Elena
578 24/03/2020 Privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Moga Radu
577 24/03/2020 Privind prelungirea raportului de serviciu pe o perioadă de un an al doamnei Popazu Mirela
576 24/03/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări cu denumirea:„Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4, cod SMIS 119401
575 24/03/2020 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară în data de 24.03.2020
574 23/03/2020 Privind înlocuirea unui membru în comisia de examen stabilită prin dispoziția nr.450/2020
573 23/03/2020 Privind retragerea autorizației de transport nr.92 și a autorizației taxi nr.103 transportatorului P.F.A.IANCU MARIAN
572 23/03/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică domnului Paștiu Bogdan Nicolae
571 23/03/2020 Privind desemnarea unor persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul „Modernizare grădinița Căsuța Fermecată(nr.4)-Giurgiu”finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.4
570 23/03/2020 Privind desemnarea unor persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul „Monitorizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană Vestic al Municipiului Giurgiu”finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.1
569 23/03/2020 Privind dreptul de a conduce autoturismul achiziționat în cadrul proiectului transfrontalier, Cod e-MS ROBG-424
568 20/03/2020 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Voevozeanu Ana Maria
567 20/03/2020 Privind completarea dispoziției nr.565/20.03.2020
566 20/03/2020 Privind acordarea autorizației de transport nr.208 transportatorului S.C. HART MG FAVORIT S.R.L.
565 20/03/2020 Privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea activității angajaților din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcțiilor subordonate Consiliului Local, în regim de telemuncă
564 20/03/2020 Privind încadrarea doamnei Tufă Elena Mariana în funcția contractuală de referent treapta I
563 20/03/2020 Privind încadrarea doamnei Țancov Roxana Marcela în funcția contractuală de inspector de specialitate grad I
562 20/03/2020 Privind încadrarea doamnei Mihăilă Mihaela Monica în funcția contractuală de inspector de specialitate grad I
561 20/03/2020 Privind încadrarea doamnei Comăneci Mirela în funcția contractuală de inspector de specialitate grad I
560 19/03/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
559 19/03/2020 Privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzire cu gaze naturale, doamnei Burdel Adriana
558 17/03/2020 Privind admiterea dării de seamă generale și descărcarea de gestiune a tutorelui Dincă Daniel
557 17/03/2020 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
556 16/03/2020 Privind încheierea unui contract de întreținere de către interzisa Cristea Ioana, reprezentată de tutorele său, domnul Cristea Alexandru
555 16/03/2020 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședința extraordinară din data de 16 martie 2020
554 13/03/2020 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
553 13/03/2020 Privind modificarea cuantumului ajutorului social
552 13/03/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
551 13/03/2020 Privind aprobarea folosirii autoturismului inmatriculat cu numarul GR 99 PMG de catre Politia Locala doar pe perioada mentinerii situatiei de criza generata de raspandirea infectiei cu Coronavirus
550 13/03/2020 Privind modificarea  Echipei de implementare a proiectului – Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Cod SMIS 119400-
549 13/03/2020 Privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul – Sistematizare verticala zona biserca Sfintii Martiri Brancoveni-
548 12/03/2020 Privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere de director executiv al Directiei Politiei Locale de catre Domnul Motan Gogu
547 11/03/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutor social
546 11/03/2020 Privind schimbarea numelui titularei si modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
545 10/03/2020 Privind desemnarea indrumatorului pentru functionarul public debutant Gadea Iulian
544 10/03/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
543 10/03/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
542 10/03/2020 Privind aprobarea planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2020
541 10/03/2020 Privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului multianual de achizitie publica de lucrari pentru obiectivul de investitii cu denumirea – Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, ansamblul 3, cod SMIS 119400
540 10/03/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
539 10/03/2020 Privind autorizarea incheierii unui act de partaj voluntar de catre minora Gute Alexandra-Georgiana si numirea curatorului special Matei Maria
538 Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 10 martie 2020
537 10/03/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
536 10/03/2020 Privind schimbarea numei titularei si modificarea cuantumului ajutorului social
535 10/03/2020 Privind autorizarea acceptarii succesiunii de catre minora Gute Alexandra-Georgiana si numirea curatorului special Matei Maria
534 09/03/2020 Privind constituirea comisiei municipale in vederea realizarii lucrarilor de pregatire, organizare si efectuare a recensamantului general agricol, runda 2020
533 09/03/2020 Privind constituirea Comisiei de receptie finala a lucrarilor proiectului transfrontalier – Imbunatatirea accesibilitatii Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul pan-european de transport nr.9-, COD MIS ETC 115
532 04/03/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutor social
531 04/03/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
530 04/03/2020 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social
529 04/03/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutor social
528 04/03/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
527 04/03/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutor social
526 04/03/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
525 04/03/2020 Privind modificarea cuantumului ajutorului social
524 04/03/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutor social
523 04/03/2020 Privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Ciocan Ioana
522 04/03/2020 Privind descarcarea de gestiune pentru perioada 23.01.2019 – 31.12.2019 a tutorelui Diancu Petre
521 04/03/2020 Privind modificarea autorizatiei de transport nr.189 eliberata transportatorului P.F.A Gherman Valentin Petrica
520 04/03/2020 Privind modificarea componentei Grupului de Lucru P.O.A.D 2019/2020
519 04/03/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
518 04/03/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
517 04/03/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
516 04/03/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
515 04/03/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
514 04/03/2020 Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Motan Gogu
513 03/03/2020 Privind reluarea activitatii doamnei Batrinu Ana Maria
512 03/03/2020 Privind incetarea raportului de serviciu al domnului Ciobanu Lazar din functia publica de conducere de director executiv al Directiei Politiei Locale
511 03/03/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
510 03/03/2020 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
509 03/03/2020 Privind schimbarea numelui titularei si modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
508 03/03/2020 Privind delegarea de atributii de stare civila si de ofiter de stare civila doamnei Trandafir Constanta Cornelia
507 02/03/2020 Privind incetarea ajutorului de incalzire a locuintei cu energie electrica, doamnei Mocanita Cristina Mirela
506 28/02/2020 Privind revocarea dispozitiei nr.449/2020 privind stabilirea salariului de baza al doamnei Bratu Nicoleta
505 27/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
504 27/02/2020 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
503 27/02/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
502 27/02/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
501 27/02/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzire cu gaze naturale, domnului FIeraru Florian Viorel
500 27/02/2020 Privind revocarea dispozitiei nr.431/2020 privind modificarea Dispozitiei Primarului Municipiului Giurgiu nr.2/03.01.2005 cu modificari si completari, privind exercitarea controlului financiar preventiv
499 27/02/2020 Privind modificarea gradatiei domnului Tatu Valentin Doru
498 27/02/2020 Privind modificarea gradatiei doamnei Tancov Roxana Marcela
497 27/02/2020 Privind revocarea dispozitiei nr.433/2020 privind stabilirea unor atributii de coordonare a activitatii Compartimentului Financiar COntabilitate din cadrul Directiei Economice
496 27/02/2020 Privind rectificarea actului de NASTERE nr.526/27-10-1959 ex.I si II privind PIETROSENEANU CONSTANTA ERICA
495 27/02/2020 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
494 27/02/2020 Privind numirea domnului Gidea Iulian in functia publica de executie temporar vacanta de consilier clasa I grad debutant in cadrul Compartimentului Fond Locativ din Directia Patrimoniu
493 27/02/2020 Privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Chioseaua Cristina Alina
492 27/02/2020 Privind revocarea dispozitiei nr.419/2020 privind suspendarea raportului de serviciu al doameni Chitu Florentina
491 27/02/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in anul 2020 luna februariei
490 26/02/2020 Privind autorizarea vanzarii la pretul total de 50.000 lei a cotei parti valamase din apartamentul nr.29 situat in mun.Giurgiu, str.Piata 1848
489 26/02/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale doamnei IORDACHE FLOAREA
488 26/02/2020 Privind modificarea ajutorului de incalzire cu energie termica doamnei STAVRAT AURELIA
487 26/02/2020 Privind modificarea ajutorului de incalzire cu energie termica domnului NEACSU MIHAI
486 26/02/2020 Privind modificarea ajutorului de incalzire cu energie termica doamnei MITOI DANIELA ARIANA
485 26/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
484 26/02/2020 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
483 26/02/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
482 26/02/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
481 26/02/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
480 26/02/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
479 26/02/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
478 26/02/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
477 26/02/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
476 26/02/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari cu denumirea “Reamenajare strada Garii, tronson Piata garii – CEC”
475 26/02/2020 Privind modificarea Echipei de implementarea a proiectului Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5, Cod SMIS 119399
474 26/02/2020 Dispozitie sedinta ordinara din data de 03 martie 2020
473 25/02/2020 Privind rectificarea actului de NASTERE nr.396/1957 ex. I si II privind pe GEORGESCU MARIUS
472 25/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
471 25/02/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
470 25/02/2020 Privind incetarea ajutorului de incalzire a locuintei cu energie electrica, doamnei MARATU LUMINITA
469 24/02/2020 Privind incuviintarea instrainarii cotei parti de 3/8 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat in com.Pietrosani, jud.Teleorman
468 20/02/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
467 20/02/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
466 20/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
465 20/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
464 19/02/2020 Privind numirea doamnei Rîcu Vănescu Elena in functia publica de executie de consilier clasa I grad asistent in cadrul Compartimentului Patrimoniu din Directia Patrimoniu
463 19/02/2020 Privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Rîcu Vănescu Elena
462 19/02/2020 Privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al doamnei Dinaci Teodora Manuela
461 19/02/2020 Privind autorizarea depunerii sumei de 76.485,20 in contul interzisului Tudor Constantin
460 18/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
459 18/02/2020 Privind aprobarea planului de serviciii pentru minora CIUCA MONICA GABRIELA
458 18/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
457 18/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
456 17/02/2020 Privind numirea indrumatorului pentru functionarul public debutant Roman Danut Adrian
455 17/02/2020 Privind modificarea dispozitiei Primarului nr.4271 din 12 octombrie 2010
454 17/02/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
453 17/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
452 17/02/2020 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
451 17/02/2020 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
450 17/02/2020 Privind numirea comisiei de concurs si comisiei de solutionarea contestatiilor pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef birou al Biroului Juridic din cadrul Directiei Juridice si Administratie Locala
449 17/02/2020 Privind stabilirea salariului de baza al doamnei Bratu Nicoleta
448 13/02/2020 Privind numirea comisiei de concurs si de solutionarea contestatiilor pentru promovarea in grad profesional al functionarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului mun.Giurgiu si Directiei de Evidenta a Persoanelor
447 13/02/2020 Privind numirea domnului Roman Danut Adrian in functia publica de executie de consilier clasa I grad debutant in cadrul Compartimentului Urmarire Executare Contracte din Directia Patrimoniu
446 13/02/2020 Dispozitie de convocare a sedintei extraordinare din data de 14 februarie 2020
445 13/02/2020 Privind desemnarea d-nei Bors Mihaela pentru inrolare in sistemul FOREXBUG-functionalitate rapoarte
444 13/02/2020 Privind aprobarea procedurii de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual si numirea comisiei de examinare si comisiei de solutionare a contestatiilor pentru promovarea personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului mun.Giurgiu
443 13/02/2020 Privind inlocuirea unui membru supleant din Comisia de disciplina
442 13/02/2020 Privind autorizarea inchierii unei promisiuni biltareale de vanzare/cumparare
441 12/02/2020 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
440 12/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
439 12/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
438 12/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
437 11/02/2020 Privind autorizarea acceptari mostenirii rmasa de pe urma defunctului Ivan Stefan de catre interzisa Ivan Elena
436 11/02/2020 Privind autorizarea retragerii unei sume de bani depusa in contul curent pe numele interzisei Tanasie Stefana
435 11/02/2020 Privind autorizarea interzisului Tudor Constantin de a deschide un cont bancar
434 11/02/2020 Privind rectificarea dispozitie nr.173/30.01.2020
433 11/02/2020 Privind stabilirea unor atributii de coordonare a activitatii Compartimentului Financiar Contabilitate din cadrul Direcitie Economice
432 11/02/2020 Privind rectificarea dispozitiei nr.182/30.01.2020
431 11/02/2020 Privind modificarea Dispozitiei Primarului mun.Giurgiu nr.2/03.01.2005 cu modificari si completari, privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu
430 07/02/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
429 06/02/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
428 06/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
427 06/02/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
426 06/02/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
425 06/02/2020 Privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor cu privire la atribuirea contractului de concesiune al spatiului comercial situat in Piata Centrala, ce apartine domeniului privat al mun.Giurgiu
424 05/02/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
423 05/02/2020 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
422 05/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
421 05/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
420 05/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
419 05/02/2020 Privind suspendarea raportului de serviciu la doamnei Chitu Florentina Alice
418 05/02/2020 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social
417 05/02/2020 Dispozitie convocare sedinta extraordinara din 10 februarie 2020
416 04/02/2020 Privind constituirea comisiei pentru stabilirea consumului de carburant pentru autoturismul GR07DPL
415 03/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
414 03/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
413 03/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
412 03/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
411 03/02/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
410 03/02/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
409 03/02/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
408 03/02/2020 Privind modificarea gradatiei doamnei VIRBANESCU NICOLETA
407 03/02/2020 Privind modificarea gradatiei doamnei DAIA ADRIANA PETRONELA
406 03/02/2020 Privind stabilirea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese pentru functionarii publici si personalul contractual din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Giurgiu si Directia de Evidenta Persoanelor
405 03/02/2020 Privind modificarea Comisiei de selectionare a documentelor cu termen de pastrare expirat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
404 03/02/2020 Ordine de zi sedinta extraordinara din data de 04 februarie 2020
403 31/01/2020 Privind modificarea autorizatiei de transport nr.78 eliberata transportatorului S.C CERNEA S.R.L
402 31/01/2020 Privind numirea reprezentantilor primarului in Consiliile de Administratie din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat aflate in reteaua scolara a Municipiului Giurgiu pentru anul scolar 2019-2020, 2020-2021
401 31/01/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
400 30/01/2020 Privind numirea doamnei Trandafir Constanta Cornelia in functia publica de executie de consilier clasa I grad superior in cadrum Compartimentului Stare Civila din Directia de Evidenta a Persoanelor
399 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Sanda Madalin Mihai
398 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Ene Vasile
397 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Balaban Elena
396 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Lazar Mariana Cristiana
395 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Danciu Liliana Denisa
394 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Avram Leonida
393 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Vacarus Stelian
392 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Vasile Mihai
391 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Vaduva Andrei
390 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Radu Aramis
389 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Botea Elvis Daniel
388 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Chican Alexandru
387 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Degeratu Marian
386 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Enescu Marius Cosmin
385 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Badea Mihai
384 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Ghincea Dan
383 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Stoenas Marius
382 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Salupa Liviu
381 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Nechita Ion
380 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Radoi Petre
379 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Fudulu Ionut
378 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Ionita Vasile
377 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Pintenaru Mihai Daniel
376 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Nemtescu Florin Stefan
375 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Batrinu Marian
374 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Oprea Marian
373 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Ursaru Marius
372 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Vlad Florian
371 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Tanase Mihai Dan
370 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Dogaru Alexandru
369 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Radu Ionica Alina Madalina
368 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Musat Remus Valentin
367 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Berbec Liliana Petronela
366 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Ciocan Ioana
365 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Savu Stefan
364 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Muca Marius Ginel
363 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Nita Petre Madalin
362 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Botnaru Raul
361 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Dragan Mihai Sergiu
360 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Amuza Ninel
359 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Gheorghe Valentin
358 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Jurubita George
357 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Olteanu Ion
356 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Ingeaua Nicu Costel
355 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Capran Sergiu Ionut
354 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Cotofana George Cristinel
353 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Sindie Marius
352 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Cinieru Viorel
351 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Ciobanu Valerica
350 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 -Nichita Violeta
349 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Sima Ion
348 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Dragotoiu Adrian
347 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Gutu Marian
346 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Camil Viorel
345 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Mircea Cristian
344 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Mitoi Petre
343 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Mocanu George Marian
342 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Mitroi Dumitra
341 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Stanculie Camelia
340 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Nechita Ioana Alice
339 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Popescu Daniela Mariana
338 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Stanisteanu Radita
337 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Clejanu Florica
336 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Gogoasa Claudiu
335 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Goleanu Marlena Petronela
334 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Neacsu Tudorita
333 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Ristea Adi Mihaela
332 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Togoe Stana
331 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Bajanaru Niculae
330 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Peia Constantin
329 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Constantin Andrei Gabriel
328 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Manolache Margareta
327 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Mocanu Adrian
326 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Penciu Mihaita
325 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Ciobanu Lazar
324 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Cretu Georgiana
323 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Cusneviciu Silvia Nicoleta
322 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Bujoreanu Dan
321 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Stanculescu Steliana Mimi
320 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Andrei Alin Mihai
319 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Polifron Adriana
318 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Buzica Lenuta
317 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Duta Elena
316 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Tarpan Georgeta
315 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Cucu Ionut Ciprian
314 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Spinu Elena
313 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Gutu Elena
312 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Grama Mariana
311 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Marinita Louiza
310 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Paraschiv Laura Oana
309 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Ciobanu Carmen
308 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Cercel Iulica
307 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Spiridon Constantin
306 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Dogaru Paul
305 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Chira Stanel
304 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Paduraru Marin
303 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Gheorghisor Dorel Dan
302 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Pelin Cristian
301 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Iuga Matei Gheorghe
300 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Rosu Florin Mugurel
299 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Ghita Maria
298 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Boiangiu Victor
297 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Puflea Radu Casian
296 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Mincu Ioana
295 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Secere Stana
294 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Buzatu Ileana
293 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Dragomir Nicoleta
292 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Nicolescu Laura
291 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Raboj Mihai
290 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Vaitici Leonida
289 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Gutu Irina Loredana
288 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Cocos Adriana
287 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Ionescu Alexandru
286 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Matei Adela Mariana
285 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Pelin Georgeta
284 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Ionescu Cristina
283 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Copoiu Raluca
282 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Bichir Nicoleta Doinita
281 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Cojocaru Maria
280 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Vaduva Steluta Silvia
279 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Ionescu Eugenia Antoanela
278 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Gaina Marinela
277 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Graure Daniela
276 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Bors Mihaela
275 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Gisca Angelica Aina
274 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Bratu Nicoleta
273 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Velcu Petronela
272 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Buzica Mihaela
271 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Chitu Florentina Alice
270 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Dinaci Anca Gina
269 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Badita Violeta
268 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Zlate Gina Elena
267 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Avram Florica
266 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Stoica Emilia Simona
265 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Ionete Ralica
264 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 -Cristea Ioana
263 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Tatu Valentin Dorin
262 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Moga Radu
261 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Daia Adriana Petronela
260 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Bontas Bogdan
259 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Sivu Daponte Ionut Ciprian
258 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Baiceanu Costel
257 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Stanculie Vicentiu Adelin
256 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Chioseaua Cristina Alina
255 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Neacsu Mirela
254 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Pantelimon Alina Angelica
253 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Gutu Mariana
252 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Ciociltan Elena
251 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Cornoiu Silvia
250 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 –  Varzaru Catalina Ioana
249 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 –  Bibita ALexandru
248 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Virbanescu Nicoleta
247 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Caciulan Ilaria Ruxana
246 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Zlata Jana Luminita
245 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Giba Elena Crenguta
244 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Balan Rodica
243 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Stan Livia
242 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Moldoveanu Nicoleta Narcisa
241 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 –  Stefan Marius
240 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Burcea Madalina
239 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Lauda Mihaita Mugurel
238 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Pomenea Rodica
237 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Cirjaliu Emilia Oneta
236 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Urucu Albert Cosmin
235 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Pencea Gabriela
234 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Palalau Tatiana
233 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 –  Jega Marius Cesar
232 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Ricu Vanescu Elena
231 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Daia Mirela Simona
230 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Asandei Gena Cristiana
229 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Banica Ileana
228 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Fabian Serghie Veronica
227 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Bataie Gina Iuliana
226 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Traistaru Cristian
225 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Ivan Catalin Andrei
224 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Rasia Marian Claudiu
223 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Voiculescu Laura Anca
222 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Folea Tinela
221 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 – Jurj Maria
220 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Iordache Aurelia
219 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Duca Marius
218 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Nedelcu Petronela Dana
217 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Mirzac Nicolae
216 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Gutu Gheorghe
215 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Chilipirea Tatiana
214 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Ion Dumitru
213 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Taranu Gina
212 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Patrut Ionut
211 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Comaneci Mirela
210 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Zamfir Viorel
209 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Vasile Marian
208 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Niculae Natalia
207 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Grosu Iliana
206 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Florica Daniela
205 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Pana Mihaela
204 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ciocan Petra
203 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Renea Gina
202 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Taranu Nicu
201 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Stanciu Marius
200 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Nebunescu Costel
199 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Popa Dorel Viorel
198 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Stan Tiberius Constantin
197 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Licuta Stelian
196 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Neagu Liliana
195 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Vilcan Claudia
194 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Dogaru Ionel
193 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Pavel Adelina
192 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Sfetcu Andrei
191 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Cirjaliu Daniela
190 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Saltelechi Georgiana
189 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Mihaila Mihaela Monica
188 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Peia Andreea Delia
187 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Maroiu Maria Monalisa
186 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Chitu Carmen
185 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Popazu Mirela
184 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Tancov Roxana Marcela
183 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Grigore Alin Bogdan
182 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Fifita Viorica
181 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Mircea Cristian
180 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ghincea Cristina
179 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Marcoci Alin
178 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Cibi Gabriela
177 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ilie Anamaria Adonia
176 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Popescu Mariana Adela
175 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Chirpizisu Liviu Bogdan
174 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Meca Ianca
173 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Tufa Elena Mariana
172 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Stefan Ionela Camelia
171 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Pisla Marian
170 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Nedelcu Florin Cristian
169 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Damian Steliana
168 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Bajenaru Catalina
167 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Ionete Nicolae Armando
166 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Caciulan Iuliana
165 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Navala Marcel Ninel
164 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Botea Nora
163 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ghita Elena Alice
162 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Vrabie Daniela Alina
161 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Dumitru Craiciu Manuel
160 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Stemate Stelian Tiberiu
159 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Goia Mirel
158 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Vasilescu Liliana
157 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Copoiu Liliana Ionela
156 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Gheorghe Corneliu
155 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ionescu Emilia
154 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Leafu Marius Danut
153 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ciocoiu Daniela
152 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Niculae Mioara
151 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Gilca Mariana
150 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Chiran Cristina Maria
149 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Buduru Daniela Teodora
148 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Mirea Florina
147 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Covei Mariana
146 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Calota Viorel
145 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Stanciu Violeta
144 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Asan Marian
143 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Dinu Aurelia
142 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Vulcan Angelica
141 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Tone Alina
140 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 al domnului Siu Cezar
139 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Laza Dana Maria
138 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Dinaci Manuela Teodora
137 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Negoita Florina
136 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Enache Livia Laura
135 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Damian Antonela Marinela
134 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Popa Dana Maria
133 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Ion Mihaela Leontina
132 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Voevozeanu Ana Maria
131 30/01/2020 Privind stabilirea salariului de baza pentru anul 2020 a doamnei Baiceanu Liliana
130 30/01/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
129 30/01/2020 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social
128 30/01/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
127 30/01/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
126 30/01/2020 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
125 30/01/2020 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
124 30/01/2020 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social
123 30/01/2020 Privind modificarea cuantumului ajutorului social
122 30/01/2020 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
121 30/01/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
120 30/01/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
119 30/01/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
118 30/01/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
117 30/01/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
116 30/01/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
115 30/01/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
114 30/01/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
113 30/01/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
112 30/01/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
111 30/01/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
110 30/01/2020 Privind angajarea doamnei Chivu Nadine Mihaela cu contract individual de munca in functia de inspector de specialitate grad debutant din Biroul Secretariat si Arhiva al Directiei Juridice si Administratie Locala
109 30/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Vasile Georgeta
108 30/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui  Ganea Constantina
107 30/01/2020 Privind aprobarea procedurii operationale privind vanzarea locuintelor din fondul locativ, PO-07.04.01, Editia II, Revizia 0
106 30/01/2020 Privind constituirea si numirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor din cadrul obiectivului “Extindere Canalizare Pluviala pe strada Ramadan”
105 30/01/2020 Privind inlocuirea presedintelui comisiei de concurs pentru concursul organizat in data de 31.01.2020 in vederea ocuparii functiei publice de consilier grad debutant din cadrul Compartimentului Urmarire executare contracte al Directiei Patrimoniu
104 29/01/2020 Privind prelungirea autorizatiei de transport nr.159 transportatorului P.F.A Voinea Cristian Nicolae
103 29/01/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
102 29/01/2020 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
101 29/01/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
100 29/01/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
99 29/01/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
98 29/01/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
97 29/01/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
96 29/01/2020 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social
95 29/01/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
94 29/01/2020 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social
93 29/01/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
92 29/01/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
91 29/01/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
90 29/01/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
89 29/01/2020 Privind suspendarea dreptului la ajutorul social
88 29/01/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
87 29/01/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
86 29/01/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
85 29/01/2020 Privind incetarea dreptului la ajutorul social
84 29/01/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
83 29/01/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social
82 29/01/2020 Privind modificarea componentei nominale a Comisiei Sociale pentru analizarea dosarelor de locuinte pentru tineri si familii de tineri in varsta de pana la 35 ani, precum si locuintelor sociale si celor din fondul locativ de stat, destinate inchirierii
81 29/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Gaujaneanu Ivanca
80 29/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Zeib Valentina-Marilena
79 29/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Navala Steluta-Petronela
78 28/01/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitii publica cu denumirea:”Achizitie publica pentru Lampi LED de iluminat public si materiale pentru montaj si sistem de telegestiune in punct de aprindere”
77 27/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Dop Nicoleta-Elvira
76 27/01/2020 Privind stabilirea doamnei Draghici Florentina drept titular al ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica
75 27/01/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
74 27/01/2020 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
73 27/01/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii cu denumirea:”Elaborarea documentatiei teh-eco pentru Birou Unic”
72 27/01/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii cu denumirea:”Elaborarea documentatiei teh-eco-faza PT, pentru proiectul Construirea/modernizarea/renovarea unui Centru Comunitar Integrat”
71 27/01/2020 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
70 27/01/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
69 27/01/2020 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
68 23/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui – Filcu Maria
67 23/01/2020 Dispozitie de convocare sedinta ordinara 29 ianuarie 2020
66 22/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui – Manea Angela
65 22/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Rapaoc-Craciun Andra-Giorgiana
64 22/01/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei – Boltinescu George
63 22/01/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei – Feresteanu Ionela
62 22/01/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei – Daia Daniela
61 22/01/2020 Privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Fieraru Constantin Gabriel
60 22/01/2020 Privind incetarea ajutorului de incalzire cu gaze naturale pentru domnul Bozeanu Florin
59 22/01/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in anul 2020 luna Ianuarie
58 22/01/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in anul 2020 luna Ianuarie
57 22/01/2020 Privind respingerea cererii domnului Zorila Nicu de acordare a ajutorului de incalzire a locuintei cu energie electrica
56 21/01/2020 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei – Mavrodineanu Veronica
55 21/01/2020 Privind numirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier clasa I grad debutant din cadrul Comp.Fond Locativ – Directia Patrimoniu
54 20/01/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei – Rosu Ionela
53 20/01/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei – Nica Adriana
52 20/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Gheorghe Marieta
51 20/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Patuleanu-Monica Nina
50 20/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Tudor Aritița
49 18/01/2020 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
48 18/01/2020 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
47 18/01/2020 Privind prelungirea autorizatiei de transport nr.156 transportatorului S.C Rainea SRL
46 18/01/2020 Privind constituirea Comisiei de receptie finala a lucrarilor in cadrul proiectului Continuarea Lucrarilor ”Consolidare cladire Colegiul National Ion Maiorescu” finantat prin POR 2007-2013
45 16/01/2020 Privind numirea comisiei de concurs si comisiei de solutionare contestatiilor pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad superior din cadrul Compartimentului Administratie Locala si Relatia cu Consiliul Local
44 16/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Dincă Daniel
43 16/01/2020 Privind autorizarea acceptarii succesiunii de catre interzisa Mândrilă Vasilica
42 16/01/2020 Privind modificarea dispozitie nr.1212/14.10.2019
41 16/01/2020 Privind desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului mun.Giurgiu in vederea completarii, tinerii la zi a regstrului agricol atat pe suport de hartie cat si in format electronic precum si centralizarii si transmiterii datelor catre RAN
40 16/01/2020 Privind stabilirea caitatii de evaluator si contrasemnatar pentru intocmirea rapoartelor de evaluare anuale ale functionarilor publici
39 16/01/2020 Privind angajarea cu contract individual de munca al domnului Pîslă Marian în functie de executie de sofer microbuz din Compartimentul Invatamant al Directiei Tehnice
38 16/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Stroescu Valentin
37 16/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Corendea Nicoleta-Mirela
36 16/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Gheorghe Gheorghe
35 16/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Costea Claudia
34 14/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Stoichiță Maria
33 14/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Stângă Ioana
32 14/01/2020 Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Cristea Cosmin
31 14/01/2020 Privind desemnarea unei persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documente folosite exclusiv pentru proiectul ”Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobiltiate urbana central al mun.Giurgiu
30 14/01/2020 Privind aprobarea Echipei de Implementare a proiectului Servicii Publice partajate digitalizate
29 14/01/2020 Privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii
28 13/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Cristescu Ștefan
27 13/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Barbă-Lată Viorica
26 13/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Dumitru Paula
25 11/01/2020 Privind transformarea unei funcții publice de execuție temporar vacantă din cadrul Compartimentului Fond Locativ
24 10/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Nidelea Gina-Constantina
23 10/01/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
22 09/01/2020 Privind prelungirea autorizației de transport nr.161 transportorului P.F.A Stoica Petre
21 09/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Mihalache Lucica
20 09/01/2020 Privind admiterea dării de seama pe anul 2019 și descărcarea tutorelui Lascu Gabriela
19 09/01/2020 Privind recuperarea sumei de 81,26 lei – Gherman Stelică
18 09/01/2020 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
17 09/01/2020 Privind numirea doamnei Enache Livia Laura în funcția publică de execuție de consilier juridic clasa I grad superior
16 09/01/2020 Privind Modificarea raportului de serviciu al domnului Constantin Andrei Gabriel
15 09/01/2020 Privind desemnarea unei persoane cu atribuție de certificare pentru conformitate cu originalul, a copiilor de pe documentele folosite exclusiv pentru proiectul ”Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr.3 – Giurgiu”
14 09/01/2020 Privind schimbarea numelui titularului ajutorului social
13 09/01/2020 Privind încetarea dreptului la ajutor social
12 09/01/2020 Privind încetarea dreptului la ajutor social
11 09/01/2020 Privind stabilirea dreptului la ajutor social
10 08/01/2020 Privind constituirea comisiei de scoatere din funcțiune, casare și desființare a unei clădiri dezafectate în suprafață de 37 mp aflată în incinta Liceului Teoretic ”Tudor Vianu”
9 08/01/2020 Privind încuviințarea dobândirii prin cumpărare a unui apartament situat în mun.Giurgiu
8 08/01/2020 Privnd rectificarea actului de DECES nr.146/2004 ex.I și II privind pe PIETROȘEANU ROSA
7 08/01/2020 Înlocuirea secretarului comisiei de concurs pentru concursul organizat în data de 08.01.2020 în vederea ocupării funcției contractuale de șofer din cadrul Compartimentului Învățământ
6 08/01/2020 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
5 08/01/2020 Dispoziție de convocare sedință extraordinara din 9 ianuarie
4 07/01/2020 Privind aprobarea Echipă de implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu, Cod SMIS 126025
3 06/01/2020 Privind delegarea unor atribuții
2 06/01/2020 Privind suspendarea dreptului la ajutor social
1 06/01/2020 Privind încetarea dreptului la ajutor social
Nr. Dispoziție Data Dispoziției Tipul Dispoziției Titlul Dispoziției

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2023. Toate drepturile rezervate.
Trimite pagina pe email