Alegeri locale
DATA AFIȘAJ TIP DENUMIRE DOCUMENTE
17/05/2024 ANUNȚ Situația privind accesibilitatea în secțiile de votare din municipiul Giurgiu Vizualizare
17/05/2024 DISPOZIȚIE Dispoziția primarului nr.446/17.05.2024 privind modificarea dispoziției nr. 422/25.04.2024 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în municipiul Giurgiu Vizualizare
14/05/2024 ANUNȚ Publicație privind aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării fiecărei secții de votare din municipiul Giurgiu precum și a sediilor acestora, pentru alegerile din 9 iunie 2024 Vizualizare
10/05/2024 PROCES VERBAL Proces verbal nr. 13/10.05.2024 privind stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot utilizate în circumscripția electorală a Municipiului Giurgiu, pentru alegerea primarului și a consiliului local, la alegerile din 9 iunie 2024 Vizualizare
09/05/2024 PROCES VERBAL Proces verbal nr. 12/09.05.2024 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Municiăpală nr. 1 Giurgiu Vizualizare
09/05/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind respingerea declarației de renunțare la candidatură formulată de domnul Rădoi Florin Vizualizare
08/05/2024 PROCES VERBAL Proces verbal nr. 10/08.05.2024 privind lista candidaturilor definitive Vizualizare
08/05/2024 PROCES VERBAL Proces verbal nr. 45430/08.05.2024 privind stabilirea numărului de ordine de pe panourile de afișaj electoral Vizualizare
08/05/2024 DISPOZIȚIE Dispoziția primarului nr.435/07.05.2024 privind schimbarea sediului secțiilor de votare nr.11, 42 și 43 din municipiul Giurgiu, județul Giurgiu Vizualizare
08/05/2024 DISPOZIȚIE Dispoziția primarului nr.434/07.05.2024 privind rectificarea dispoziției nr.420/24.04.2024 prin îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul anexei, parte integrantă a acesteia Vizualizare
07/05/2024 ANUNȚ Anunț privind organizarea în data de 08.05.2024 ora 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu – sala de consiliu, a tragerii la sorți a locurilor de afișaj de pe panourile special amenajate Vizualizare
01/05/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind admiterea în parte a listei candidaților pentru funcția de consilieri ai Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, propuși de Partidul Alianța Etocrată pentru Reformă Vizualizare
01/05/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind admiterea propunerii de candidatură a domnului IANCU PETRE, candidat la funcția de Primar al Municipiului Giurgiu, propus de Partidul Alianța Etocrată pentru Reformă Vizualizare
01/05/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind respingerea cererii de înregistrare a listei candidaților pentru funcția de consilieri ai Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, propuși de Alianța pentru Unitatea Rromilor (organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale) Vizualizare
01/05/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind admiterea listei candidaților pentru funcția de consilieri ai Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, propuși de Partidul Blocul Suveranist Român Vizualizare
01/05/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind admiterea propunerii de candidatură a domnului GUȘĂ GHEORGHE, candidat la funcția de Primar al Municipiului Giurgiu, propus de Partidul Blocul Suveranist Român Vizualizare
30/04/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind admiterea listei candidaților pentru funcția de consilieri ai consiliului local al municipiului Giurgiu, propuși de Partidul Umanist Social Liberal Vizualizare
30/04/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind admiterea propunerii de candidatură a doamnei Ciobanu Liliana, candidat la funcția de primar al municipiului Giurgiu, propus de Partidul Umanist Social Liberal Vizualizare
30/04/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind admiterea listei candidaților pentru funcția de consilieri ai consiliului local al municipiului Giurgiu, propuși de Partidul Mișcarea Populară Vizualizare
30/04/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind admiterea propunerii de candidatură a domnului Ștefan Nicu, candidat la funcția de primar al municipiului Giurgiu, propus de Partidul Mișcarea Populară Vizualizare
30/04/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind admiterea propunerii de candidatură a domnului Bratu Bogdan-Laurențiu, candidat la funcția de primar al municipiului Giurgiu, propus de Alianța pentru Unirea Românilor Vizualizare
30/04/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind admiterea listei candidaților pentru funcția de consilieri ai consiliului local al municipiului Giurgiu, propuși de Alianța pentru Unirea Românilor Vizualizare
30/04/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind admiterea listei candidaților pentru funcția de consilieri ai Consiliului Local al municipiului Giurgiu, propuși de Uniunea Salvați România Vizualizare
30/04/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind admiterea propunerii de candidatură a domnului Câinaru Codruț-Victor, candidat la funcția de primar al municipiului Giurgiu, propus de Uniunea Salvați România Vizualizare
30/04/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind admiterea listei candidaților pentru funcția de consilieri ai Consiliului Local al municipiului Giurgiu, propuși de Partidul Social Democrat Vizualizare
30/04/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind admiterea propunerii de candidatură a domnului Barbu Nicolae, candidat la funcția de primar al municipiului Giurgiu, propus de Partidul Social Democrat Vizualizare
30/04/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind admiterea listei candidaților pentru funcția de consilieri ai Consiliului Local al municipiului Giurgiu, propuși de Partidul Național Liberal Vizualizare
30/04/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind admiterea propunerii de candidatură a domnului Anghelescu Adrian Valentin, candidat la funcția de primar al municipiului Giurgiu, propus de Partidul Național Liberal Vizualizare
26/04/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind adoptarea unor măsuri organizatorice de desfășurare a activității în cadrul Biroului Electoral de Circumscriție Municipală nr. 1 Giurgiu Vizualizare
25/04/2024 DISPOZIȚIE Dispoziția primarului nr.422/25.04.2025 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în municipiul Giurgiu Vizualizare
24/04/2024 DISPOZIȚIE Dispoziția primarului nr.420/24.04.2024 privind schimbarea sediului secțiilor de votare nr. 6 și 48 din municipiul Giurgiu, județul Giurgiu precum și modificarea delimitărilor secțiilor de votare Vizualizare
24/04/2024 PROCES VERBAL Proces verbal nr. 6/24.04.2024 Vizualizare
24/04/2024 PROCES VERBAL Proces verbal nr. 5/24.04.2024 Vizualizare
23/04/2024 PROCES VERBAL Proces verbal nr. 4/23.04.2024 Vizualizare
19/04/2024 HOTĂRÂRE Hotărâre privind admiterea constestațiilor formulate împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Giurgiu, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 Iunie 2024 Vizualizare
19/04/2024 PROCES VERBAL Proces verbal completare Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 municipiul Giurgiu Vizualizare
18/04/2024 ANUNȚ Prevedere legală semnături candidați independenți Vizualizare
17/04/2024 ANUNȚ Prevedere legală semnături alegători Vizualizare
15/04/2024 ANUNȚ Anunț Autoritatea Electorală Permanentă Vizualizare
15/04/2024 ANUNȚ Anunț – depunere comunicări scrise privind desemnarea reprezentanților în cadrul Biroului de Circumscripție nr. 1 municipiul Giurgiu Vizualizare
15/04/2024 ANUNȚ Informațiile în legătură cu desfășurarea alegerilor locale din 2024, se pot obține de la sediul biroului din incinta Primăriei municipiului Giurgiu/sau de la avizierul instituției Vizualizare
11/04/2024 PROCES VERBAL Proces verbal – constituirea Biroului Electoral de Circumscripție nr. 1 Giurgiu Vizualizare
10/04/2024 ANUNȚ Anunț referitor la posibilitatea alegătorilor de a verifica înscrierea în Registrul Electoral Vizualizare
12/03/2024 HOTĂRÂRE Ordinul Prefectului nr. 128 din 11.03.2024 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din județul Giurgiu Vizualizare
DATA AFIȘAJ TIP DENUMIRE DOCUMENTE

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.