Clarificări cu privire la unele informaţii apărute în spaţiul online cu referire la amenda care a fost aplicată de ANPC, societăţii Giurgiu Servicii Locale

Clarificări cu privire la unele informaţii apărute în spaţiul online cu referire la amenda care a fost aplicată de ANPC, societăţii Giurgiu Servicii Locale

În urma unui control al ANPC Giurgiu, Parcul Mihai Viteazu a fost astăzi 9 septembrie 2022, închis până când vor fi remediate problemele constatate, iar firma Giurgiu Servicii Locale, cea care întreţine locurile de joacă, a fost amendată cu suma de 25.000 lei.
În spaţiul public, au apărut mai multe informaţii care induc în eroare opinia publică, cu privire la cine se face răspunzător de plata amenzii.
În acest sens, Primăria municipiului Giurgiu face următoarele precizări:
Societatea Giurgiu Servicii Locale este o societate, care deţine statut, active şi pasive, aflată în subordinea Consiliului Local şi care prestează lucrări de întreţinere/reparaţii spaţii de joacă etc, în baza unui contract delegare aprobat prin hotărâre de Consiliu Local;
Activitatea Giurgiu Servicii Locale este monitorizată de un consiliu de administraţie, iar directorii sunt numiţi în Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA), în urma voturilor membrilor;
Primăria municipiului Giurgiu plăteşte lucrările efectuate de către Giurgiu Servicii Locale în baza prevederilor bugetare şi doar după ce a fost emisă factura pentru lucrăriles efectuate;
Amenda NU va fi plătită din bugetul local (nici nu este posibil acest lucru), ci de Giurgiu Servicii Locale (care este direct răspunzătoare) din veniturile realizate;
Până în prezent, pentru toate lucrările ce au fost efectuate pe domeniul public (întreţinere zone verzi, cimitire, reparaţii bănci etc) de către Giurgiu Servicii Locale, Primăria municipiului Giurgiu a onorat toate plăţile, în baza facturilor emise;
În urma inventarierii tuturor locurilor de joacă din municipiul Giurgiu, societatea Giurgiu Servicii Locale a avut acordul Primăriei municipiului Giurgiu de a demara lucrările de întreţinere/reparaţii pentru toate locurile de joacă unde au fost constatate avarii, încă din luna aprilie 2022;
Pentru spaţiul de joacă din parcul Mihai Viteazul, Primăria municipiului Giurgiu a dat acordul pentru demararea reparaţiilor, existând prevedere bugetară în acest sens, din luna mai a anului 2022.
În baza legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, persoanele interesate de veridictatea celor reiterate, pot solicita Primăriei municipiului Giurgiu, documente şi înscrisuri care dovedesc realitatea, acestea putând fi puse la dispoziţia solicitanţilor cu repectarea legii privind protecţia datelor cu caracter personal.

Ultima modificare: 09.09.2022 – 20:04 de către Administrator

Anteriorul Planificarea activităţilor de dezinsecţie pentru săptămâna 10-16 septembrie 2022

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2022. Toate drepturile rezervate.