Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

RAPOARTELE ANUALE REFERITOARE LA ACTIVITĂȚILE REGIILOR AUTONOME ȘI SOCIETĂȚILOR COMERCIALE AFLATE SUB TUTELA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU - în conformitate cu prevederile art. 58, din O.U.G. nr. 109/2011, referitoare la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice  pentru anul 2016

 

  1. S.C. Adminstrația Zonei Libere S.A.
  2. S.C. Operatorul Regional  Apa Service S.A.
  3. S.C. Paza Publică S.A.
  4. S.C. Întreținere Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A.
  5. S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.
Actualizat in - 16.03.2017, la ora 15:26; de catre: prim_giurgiu