Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 * Dispoziția  nr. 436/09.06.2022 privind constituirea Comisiei paritare din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor

 * Dispoziția nr. 424/03.06.2022 privind stabilierea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în comisia paritară

 * Dispoziția nr. 159/24.02.2022 privind stabilirea posturilor fixe pentru autorecenzarea asistată pe raza Municipiului Giurgiu și a programului de lucru pentru recenzorii ARA;

* Dispozitia nr.38/12.01.2021 privind moidificarea Dispoziției nr.1.106/26.10.2020 privind actualizarea componentei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul Municipiului Giurgiu

* Dispoziția nr.1309/08.12.2020 privind stabilirea programului de lucru cu publicul al angajaților din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu

* Dispoziția nr.1277/03.12.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru desfășurarea în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 06 decembrie 2020

* Dispoziția nr.1153/30.10.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în municipiul Giurgiu

Actualizat in - 10.06.2022, la ora 11:05; de catre: prim_giurgiu