Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

Registrul Proiectelor de Hotărâri 2020

 

Nr.crt

Inițiator

Conținutul privind Data ședinței în care s-a supus dezbaterii Observații
         
124        
123 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind incheierea contractului intre Municipiul Giurgiu si Directia de Sanatate Publica Giurgiu pentru decontarea cheltuielilor aferente carantinei pentru persoanele care intra pe teritoriul Romaniei din zonele afectate de COVID-19 si sunt cazate in municipiul Giurgiu 16 martie  
122 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 16 martie  
121 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind asigurarea alimentatiei necesare si a altor necesitati de trai pentru persoanele izolate la domiciliu, suspecte de transmiterea infectiei cu Coronavirus din municipiul Giurgiu 10 martie  
120 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea cererii de finantare actualizata pentru proiectul ”Imbunatatire infrastructura educationala Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu, Axa 10.1.B., POR 2014-2020” 03 martie  
119 Primar  Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizati pentru proiectul - Imbunatatire infrastructura educationala Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu, Axa 10.1.B., POR 2014-2020 03 martie  
118 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si atribuirea contractului de lucrari catre societatea APA SERVICE S.A pentru obiectivul de investitii "Reabilitare retea de apa str. 1 Decembrie 1918" 03 martie  
117 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru "Realizare parcare adiacent biserica Sf.Nicoale" 03 martie  
116 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind implementarea in cadrul Societatii Comerciale Uzina Termoelectrica Production S.A Giurgiu, avand ca autoritate tutelara Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a masurilor dispuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice 03 martie  
115 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind achizitia de servicii juridice pentru asistenta si reprezentare in dosarul nr.28093/3/2019 in faza recursului, aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti 03 martie  
114 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada martie 2020 - mai 2020 03 martie  
113 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A aferent anului 2020 03 martie  
112 Primar  Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L aferent anului 2020 03 martie  
111 Primar  Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea cererii de finantare actualizata pentru proiectul "Imbunatatire infrastructura educationala Scoala Sfantul Gheorghe din municipiul Giurgiu" - POR 2014-2020, Axa 10.1.b 03 martie  
110 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizati pentru proiectul "Imbunatatire infrastructura educationala Scoala Sfantul Gheorghe din Municipiul Giurgiu" - POR 2014-2020, Axa 10.1.b 03 martie  
109 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului centralizat al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2020 03 martie  
108 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente 03 martie  
107 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea revocarii Hotararii nr.464/27.11.2017 03 martie  
106 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa, a terenului identificat cu numar cadastral 37243, apartinand domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat in municipiul Giurgiu, strada Tineretului, adiacent bloc 106 03 martie  
105 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar Manastirii Sfantul Gheorghe 03 martie  
104 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei "Sfintii Martiri Brancoveni" 03 martie  
103 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind stabilirea Indicatorilor/Indicatori Cheie de Performanta pentru Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A, pentru anul 2020 03 martie  
102 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru "Realizare parcari adiacente bloc C3" 03 martie  
101 Primar  Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru "Reabilitare carosabil strada V.Alecsandri, Salciei si M.Sadoveanu" 03 martie  
100 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Loc de joaca pentru copii adiacent bloc 67/1D" 03 martie  
99 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Parcari adiacent bloc 60 Vama" 03 martie  
98 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea cesiunii contractului de asociere nr.10/30.06.2003 incheiat intre municipiul Giurgiu si Societatea Comerciala Nixi Cafenea S.R.L 03 martie  
97 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind insusirea propunerii de concesionare prin licitatie publica si aprobarea Raportului de evaluare si Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren, identificat cu numar cadastral 40301, apartinand domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat in strada Tineretului, adiacent nr.62 03 martie  
96 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, intocmita in baza Listei de prioritati pentru acordarea locuintei A.N.L., aprobata prin HCLM nr.208/30.05.2019 03 martie  
95 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind incheierea unui Act aditional la Contractul de concesiune nr.3997/21.10.2020 incheiat intre municipiul Giurgiu si S.C AGRO 91 S.R.L 03 martie  
94 Primar  Proiect de Hotarare a Consiliului local privind stabilirea oportunitatii vanzarii cu drept de preemptiune a unui teren in suprafata de 113,00 mp., situat in municipiul Giurgiu, strada Tineretului, adiacent bloc E2 03 martie  
93 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea vanzarii cu drept de preemptiune a unui teren, identificat cu numar cadastral 37265, apartinand domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat in municipiul Giurgiu, strada Tineretului, FN 03 martie  
92 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind stabilirea oportunitatii vanzarii cu drept de preemptiune a unui teren in suprafata de 537,00 mp., situat in municipiul Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazu, nr.4A 03 martie  
91 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr.2921/12.02.2009 incheiat intre municipiul Giurgiu, Stan Marcela si Stan Marin 03 martie  
90 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.10559/24.03.2017, incheiat intre municipiul Giurgiu si Societatea Comerciala LINK 07 AUTO S.R.L 03 martie  
89 Primar  Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Comerciale PAZA PUBLICA GIURGIU S.A aferent anului 2020 03 martie  
88 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind darea in folosinta gratuita a spatiului din incinta Punctului Termic 73, situat in Municipiul Giurgiu, strada Negru Voda, catre Asociatia Clubul Sportiv F.C.M Giurgiu 03 martie  
87 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea dreptului de uz si servitute i favoarea S.C E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A pentru un teren in suprafata de 4,82 mp., situat in municipiul Giurgiu 03 martie  
86 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind stabilirea duratei unor contracte de inchiriere pentru terenurile ramase in proprietatea statului si aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu 03 martie  
85 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea prelungirii duratei Actului aditional nr.1 pentru serviciile de administrare publica generala prestate in Piete, Targuri si Oboare, la Contractul nr.50165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local in Municipiul Giurgiu 03 martie  
84 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea unei Conventii intre Municipiul Giurgiu si S.C Giurgiu Servicii Locale S.A in insolventa, reprezentand plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, Stadion Dunarea si Sala de sport Chauncey Hardy) 03 martie  
83 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea unei Conventii intre Municipiul Giurgiu si S.C Giurgiu Servicii Publice S.A., reprezentand plata penalitatilor la facturile neincasate scadenta 03 martie  
82 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I" S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip - "Construire baza sportiva Tip 2 - Strada Tineretului, nr.87", municipiul Giurgiu, judet Giurgiu 03 martie  
81 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.12/10856/05.03.2019, incheiat intre Municipiul Giurgiu si Tabara Valentina 03 martie  
80 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind vanzarea locuintelor pentru tineri, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in Municipiul Giurgiu catre titularii contractelor de inchiriere 03 martie  
79 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Raportului de analiza a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in Municipiul Giurgiu pe semestrul 2 al anului 2019 si stabilirea masurilor de optimizare a acesteia 03 martie  
78 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 3000 lei 03 martie  
77 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 8000 lei 03 martie  
76 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 4500 lei 03 martie  
75 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind incheierea Acordului de parteneriat intre Municipiul Giurgiu si Asociatia Partida Romilor "Pro Europa" - Sucursala Giurgiu 03 martie  
74 Primar  Proiect de Hotarare a Consiliului local privind incheierea unui acord de parteneriat intre Municipiul Giurgiu si Biblioteca Judeteana "I.A Bassarabescu" Giurgiu institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean Giurgiu 03 martie  
73 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului Cultural Local "Ion Vinea" Giurgiu 03 martie  
72 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind delegarea organizarii de catre Centrul Cultural Local "Ion Vinea" Giurgiu activitatilor dedicate sarbatoririi "Zilelor Municipiului Giurgiu" si darea in administrare a locatiei aferenta desfasurarii evenimentului 03 martie  
71 Primar Proiect de Hotarare a Consiliului local privind scoaterea din evidenta contabila a Primariei Municipiului Giurgiu, respectiv din contul 231 " Imobilizari corporale in curs de executie" a unor obiective de investitii 03 martie  
70 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 14 februarie  
69 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cererii de finanţare pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 7”- POR 3.1.A SUERD 10 februarie  
68 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.43 din data de 29.01.2020 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare din Municipiul Giurgiu nr.13.901/20.04.2017 10 februarie  
67 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „Infrastructură Șoseaua Alexandriei” 10 februarie  
66 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public în zona estică a Municipiului Giurgiu” 10 februarie  
65 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic al Municipiului Giurgiu” 10 februarie  
64 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „Modernizare Grădinița „Căsuța Fermecată” (nr.4) Giurgiu” 10 februarie  
63 Primar Proiect de hotărâre privind rectificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.420/01.11.2019 privind aprobarea tarifului pentru activitățile de colectare și transport deșeuri inerte, practicate de către Societatea Comercială ROSAL GRUP S.A. București, în Municipiul Giurgiu 04 februarie  
62 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București, a unui segment de drum situat în incinta Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, DN 5, Km. 63 04 februarie  
61 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare de colectare, transport și eliminare deșeuri menajere, reziduale și biodeșeuri precticate de S.C. ROSAL GRUP S.A. București, înMunicipiul Giurgiu 29 ianuarie  
60 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special doamnei Săndulescu Petronela Marinela reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu 29 ianuarie  
59 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 853.645 lei și eșalonarea multianuală a implementării proiectului „Rețea termică Bretea de legătură Nord - Centru” 29 ianuarie  
58 Primar Proiect de hotărâre privind achiziţia de servicii juridice pentru asistenţă şi reprezentare în Dosarul nr.1.959/122/2016* aflat pe rolul Curții de Apel București în faza recursului după rejudecare 29 ianuarie  
57 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Bugetului de împrumuturi intrne pe anul 2020 și a Listei de investiții aferente 29 ianuarie  
56 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.62/03.03.2017 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne, în valoare de 31.039.930 lei, pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes local în Municipiul Giurgiu, cu modificările și complertările ulterioare 29 ianuarie  
55 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei pentru Acord Unic în structura Arhitectului Șef din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 29 ianuarie  
54 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare pentru proiectul „Servicii publice partajate digitalizate - Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în Municipiul Giurgiu (SEPAR)” 29 ianuarie  
53 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii cererii de finanţare pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 6”- POR 3.1.A SUERD 29 ianuarie  
52 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2020 29 ianuarie  
51 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip „Construire bază sportivă TIP 2 – strada Unirii, F.N., adiacent Hotel ,,Steaua Dunării”, Municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu” 29 ianuarie  
50 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a Serviciului de iluminat public în Municipiul Giurgiu și a documentației de atribuire a acestui serviciu către Societatea Comercială GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A 29 ianuarie  
49 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului maxim al remunerației pentru conducerea societăților cu capital majoritar al Municipiului Giurgiu, în anul 2020 29 ianuarie  
48 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului cu titlu gratuit al staţiilor de lucru PC cu sistem complet, din patrimoniul Municipiului Giurgiu în patrimoniul unităţilor de învăţământ aflate pe raza Municipiului Giurgiu 29 ianuarie  
47 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă, a terenului identificat cu număr cadastral 40297, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, intersecția șoseaua Ghizdarului cu șoseaua Bălănoaiei 29 ianuarie  
46 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, Județul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazul, strada Unirii, FN etapa II”, totalizând 44 unități locative 29 ianuarie  
45 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare din Municipiul Giurgiu nr.13.901/20.04.2017 29 ianuarie  
44 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ,,Centru Modular Logistic” pe terenul din Giurgiu, șoseaua Portului nr.1, Zona Libera Giurgiu, beneficiar S.C. VLD LOGISTIC S.R.L 29 ianuarie  
43 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pentru anul 2020 29 ianuarie  
42 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor spații cu destinație de birouri aflate în proprietate publică a Municipiului Giurgiu, către S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A 29 ianuarie  
41 Primar Proiect de hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare prin licitaţie publică și aprobarea Raportului de evaluare și Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, identificat cu număr cadastral 40301, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului, adiacent nr.62 29 ianuarie  
40 Primar Proiect de hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare prin licitaţie publică și aprobarea Raportului de evaluare și Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, identificat cu număr cadastral 40307, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Zefirului, adiacent nr.18 29 ianuarie  
39 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Municipiului Giurgiu din Asociația Orașe Energie în România (OER) 29 ianuarie  
38 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 și a Listei de Investiţii aferente 29 ianuarie  
37 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru pentru obiectivul de investiții „Strada Gării, tronson Piața Gării – CEC Bank” 29 ianuarie  
36 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu şi Şcoala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectelor „Oportunităţi egale la educaţie pentru o societate incluzivă” şi „Şcoala după şcoală – primul pas spre succesul şcolar şi profesional”,  pentru perioada ianuarie-iunie 2020 29 ianuarie  
35 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu şi Şcoala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectului „Copiii şi părinţii romi vor la şcoală”, pentru perioada ianuarie-iunie 2020 29 ianuarie  
34 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere,  construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, întocmită în baza Listei de priorități pentru acordarea locuinței A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.208/30.05.2019 29 ianuarie  
33 Primar Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil situat în Municipiul Giurgiu, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, în domeniul public al Municipiului Giurgiu 29 ianuarie  
32 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice pentru asistenţă şi reprezentare în Dosarul civil  nr.17.342/236/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu 29 ianuarie  
31 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcţii și Organigramei ale S.C. GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L 29 ianuarie  
30 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de specialitate al Primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului Local, care se vor acorda în anul 2020 29 ianuarie  
29 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor bunuri, date în custodia S.C. Global Energy Production S.A Giurgiu în faliment, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și desființării 29 ianuarie  
28 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu 29 ianuarie  
27 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu 29 ianuarie  
26 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri situate în municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire 29 ianuarie  
25 Primar Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu 29 ianuarie  
24 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea Listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale 29 ianuarie  
23 Primar Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr.5 din data de 09.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 29 ianuarie  
22 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare și Studiului de oportunitate în vederea concesionării fără licitație publică, a terenului identificat cu număr cadastral 40292, aparținând domeniului privat  al Municipiului Giurgiu, situat în strada Victoriei, adiacent nr.8A 29 ianuarie  
21 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei 29 ianuarie  
20 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei 29 ianuarie  
19 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social 29 ianuarie  
18 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali în anul 2020 29 ianuarie  
17 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru atribuirea către S.C. APA SERVICE S.A. a contractului „Reabilitare rețea apă strada 1 Decembrie 1918” 29 ianuarie  
16 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 99.616 lei și eșalonarea multianuală a implementării proiectului „Centrala termică zona Istru” 29 ianuarie  
15 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 564.694 lei și eșalonarea multianuală a implementării proiectului „Centrala termică zona Giurgiu Nord” 29 ianuarie  
14 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unei clădiri dezafectate aflată în incinta Liceului Teoretic „Tudor Vianu”, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și desființării 29 ianuarie  
13 Primar

Proiect de hotărâre privind modificarea Articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.353/18.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice PT+DE și a devizului pentru lucrările aferente proiectului „Reconstruirea şi punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu”, cod proiect RoBg - 424, cu modificările ulterioare

29 ianuarie  
12 Primar

Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, a unor obiecte de inventar

29 ianuarie  
11 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., a unor obiecte de inventar 29 ianuarie  
10 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice și prețul aferent apei dedurizate, practicate de Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A 29 ianuarie  
9 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public şi a domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2020 29 ianuarie  
8 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Municipiul Giurgiu 29 ianuarie  
7 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor tinerilor conform Legii nr.15/2003 29 ianuarie  
6 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului pentru serviciile de pază ale agenților de securitate la Societatea Comercială PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A 09 ianuarie  
5 Primar Proiect de hotărâre privind declararea unei locuințe libere aflată în fondul de locuințe sociale al Municipiului Giurgiu, drept locuință de necesitate și repartizarea acesteia 09 ianuarie  
4 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor aferente premierii elevilor precum şi a profesorilor îndrumători/corepetitor care au obţinut premiul I, II, III, menţiune şi premiul special la Olimpiadele Naționale, anul 2019, din Bugetul provizoriu al anului 2020 09 ianuarie  
3 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor aferente premierii elevilor care au obţinut premiul I, II, III, la etapa naţională și internațională a concursurilor/competițiilor sportive, în anul 2019 precum și premierea profesorilor antrenori ai elevilor, din Bugetul provizoriu al anului 2020 09 ianuarie  
2 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 pentru activitățile de colectare și transport deșeuri inerte, reciclabile și vegetale la Contractul nr.7.344/13.02.2019, încheiat cu Societatea Comercială ROSAL GRUP S.A. București 09 ianuarie  
1 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului secţiunii de funcţionare şi deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul Bugetului Local pe anul 2019, precum şi utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019 09 ianuarie  

 

Actualizat in - 17.03.2020, la ora 08:21; de catre: Cezar Inoll