Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

2019-2020

Denumire Procedură Operațională Anexe Dispoziția Primarului Nr. Referat de aprobare Data postării
PS20 - Procedura de sistem privind monitorizarea sistemului de management    Dispoziție    
PS 19- PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND DECLARAREA CADOURILOR

PS-19, Ediţia I, Revizia 0, 16.10.2019

      24.10.2019
PS 11 - Procedura de sistem privind asigurarea de către Primăria Municipiului Giurgiu a liberului acces la informațiile de interes public  PS -11, Ediția II, Revizia 0/16.09.2019   Dispoziție Referat 19.09.2019
PS 10 - Procedura de sistem privind gestionarea și circuitul petițiilor la Primăria Municipiului Giurgiu PS -10, Ediția III, Revizia 0/16.09.2019   Dispoziție Referat 19.09.2019
PS 13 - Procedura de sistem privind gestionarea deșeurilor la Primăria Municipiului Giurgiu PS -13, Ediția II, Revizia 0/10.09.2019   Dispoziție   10.09.2019
PS 12 - Procedura de sistem privind asigurarea dreptului de acces la informația privind mediul, deținută de Primăria Municipiului Giurgiu PS -12, Ediția II, Revizia 0/10.09.2019   Dispoziție   10.09.2019
PS 09 - Procedura de sistem privind circuitul documentelor PS -09, Ediția IV, Revizia 0/10.09.2019   Dispoziție   10.09.2019
PS 06- Procedura de sistem privind arhivarea documentelor PS -06 Ediția II, Revizia 0/10.09.2019   Dispoziție   10.09.2019
PS 05 - Procedura de sistem privind delegarea atribuțiilor PS -045 Ediția II, Revizia 0/10.09.2019   Dispoziție   10.09.2019
PS 04 - Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților PS -04, Ediția II, Revizia 0/10.09.2019   Dispoziție   10.09.2019
PS 02 - Procedura de sistem privind managementul riscurilor PS -02, Ediția III, Revizia 0/10.09.2019   Dispoziție   10.09.2019
PS 03 - procedura de sistem privind funcțiile sensibile   Dispoziție   12.08.2019
PS 01 - Procedura de sistem privind realizarea procedurilor formalizate pe activități  PS -01, Ediția IV, Revizia 0/19.07.2019   Dispoziție   25.07.2019
PS 18 - Procedura de sistem privind implementarea CAF  în administrația locală a municipiului Giurgiu  PS -18, Ediția II, Revizia 0/06.05.2019   Dispoziție Referat 16.05.2019
PS 18 - Procedura de sistem privind implementarea CAF  în administrația locală a municipiului Giurgiu  PS -18, Ediția I, Revizia 0/05.03.2019   Dispoziție Referat 12.03.2019

 

 

 

2018

PS 17 - Procedura de sistem pentru organizarea protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date la primăria Municipiului Giurgiu PS-17, Ediția  I,Revizia 0, 01.11.2018

PS 01 - Procedura de sistem privind realizarea procedurilor formalizate pe activități PS -01, Ediția III, Revizia 0/12.11.2018

 

> PS 01 - Realizarea Procedurilor formalizate pe activitati

>> PS 02 - Procedura privind managementul riscului
>> PS 03 - Procedura functii sensibile
>> PS 04 - Procedura privind semnalarea neregularitatilor
>> PS 05 - Procedura privind delegarea competentelor
>> PS 06 - Procedura privind arhivarea documentelor
>> PS 07 - Procedura privind completarea, comunicarea si publicarea Declaratiei de Avere si a Declaratiei de Interese
>> PS 08 - Procedura privind intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post
>> PS 10 - Procedura privind gestionarea si circuitul petitiilor la Primaria Municipiului Giurgiu
 

>> PS 11 - Procedura de sis tem privind asigurarea de către Primăria Municipiului Giurgiu a liberului accces la informațiile de interes public  

2016

PS - 01 - PROCEDURĂ DE SISITEM PRIVIND REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTIVITĂȚI

PS - 12  - PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND ASIGURAREA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAȚIA PRIVIND MEDIUL DEȚINUTĂ DE PRIMĂRIA MUNICPIULUI GIURGIU + dispoziția primarului  + referat de aprobare  a PS 12

PS  - 02 - PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR

PS - 14 - PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA INFORMAȚIILOR REFERITOARE LA GESTIONAREA DEȘEURILOR ÎN MUNICIPIUL GIURGIU

 

2017

PS - 15 - PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE CONTRACTARE / GARANTARE DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ȘI EXTERNE PE TERMEN SCURT, MEDIU ȘI LUNG, PENTRU REALIZAREA DE INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL ȘI PENTRU REFINANȚAREA DATORIEI PUBLICE LOCALE + dispoziția primarului

 

PS 16 - PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNTOCMIREA, AVIZAREA ȘI APROBAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE ȘI A ALTOR ACTE ÎNTOCMITE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU +dispoziția primarului

 
 

 

 

 

Actualizat in - 24.07.2020, la ora 14:15; de catre: prim_giurgiu