Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
 
 
Extras din  ”REGULAMENT de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu”
 
Art. 22.  SERVICIUL Programe Europene are următoarele atribuţii principale:
1.  Propune conducerii executive programele eligibile şi elaborează împreună cu compartimentele funcţionale sau, după caz, cu alţi parteneri, cererile de finanţare pe care le depune la finanţatori în termenele prevăzute:
            a)Activităţi pregătitoare
- documentarea şi selectarea liniei de finanţare;
- stabilirea echipei de proiect;
- stabilirea partenerilor în vederea implementării proiectului;
- definirea temei proiectului în vederea finanţării;
- estimarea sumei necesare pentru punerea în practică a proiectului;
- solicitare de la bugetul local a sumelor necesare asigurării cofinanţării proiecteor care vor beneficia de fonduri nerambursabie;
- stabilirea documentelor suport necesare finanţării;
            b) Activităţi tehnice
- iniţierea/ verificarea/ actualizarea lucrărilor de proiectare solicitate de finanţator;
- iniţiere procedurii de achiziţie publică;
- colectarea si/sau întocmirea  documentelor necesare pentru depunerea proiectului;
- întocmire dosare de finanţare,
- recepţia lucrărilor;
            c) Elaborarea cererii de finanţare
- pregătirea documentelor suport ale solicitantului şi partenerilor;
- elaborarea popunerilor de proiect;
- verificarea documentaţiei ce urmează să fie înaintată pentru finanţare;
            d) Înaintarea spre finanţarea propunerii/ideii de proiect
2.  Împreună cu compartimentele de specialitate, propune conducerii executive realizarea de teme de studii, analize tehnico-economice şi studii: fezabilitate, de impact de mediu, topo, proiecte etc.şi urmăreşte executarea lor la termen.
3. Colaborează cu partenerii de proiect şi compartimentele funcţionale implicate în derularea proiectelor pentru care s-a obţinut finanţarea şi împreună cu acestea, urmăreşte îndeplinirea obiectivelor şi elaborează rapoartele solicitate de către conducerea executivă şi de către finanţatori.
Actualizat in - 12.09.2017, la ora 12:29; de catre: prim_giurgiu