Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE EMISE SAU PRELUNGITE
                       
Situatie actualizată la data de 31.03.2017
                       
Nr. Crt. Autorizatie construire Nume solicitant Adresa solicitantului Lucrari autorizate Adresa lucrarii nr.Cad nr.CF Valabilitate A.C. Durata executiei Valoarea lucrarilor autorizate Observatii
Nr. / data      
1 26/ 03.03.2017 SC Exchange Bill Point SRL        repr. prin                  Bratu Tiberiu Str. Nicolae Iorga nr.56 camera 2 Giurgiu Amplasare două containere tip birou pentru schimb valutar şi sistem Pay Point - construcţii cu caracter provizoriu Vama Giurgiu pe sensul de intrare în ţară, adiacent Punctului de Trecere a Frontierei - Km 62+720 Stg (MODUL 1) şi Km 62+765 Stg (MODUL 2) Teren domeniu public Teren domeniu public 12 luni 2 luni 12.628,00 lei  vezi documentația
2 27/  07.03.2017  E-Distribuţie Muntenia SA repr. prin SC Mafin SRL Str. Dr. Ing. Marin Drăcea nr.2    Giurgiu Branşament electric trifazat subteran Str. Libertăţii nr.23        Teren domeniu public Teren domeniu public 12 luni 2 zile 3.036,61 lei vezi documentația
3 28/  10.03.2017 SC Tânăr Fermier 2009 SRL          repr. prin Nedelcu Ion Gabriel Comuna Frăteşti Sat Frăteşti          Jud. Giurgiu Hală industrială pentru protecţie şi depozitare în regim parter B-dul Bucureşti nr.118B  36153 36153 12 luni 24 luni 475.000,00 lei vezi documentația
4 29/  14.03.2017  E-Distribuţie Muntenia SA repr. prin SC Mwmgas & Energy SRL Str. Dr. Ing. Marin Drăcea nr.2    Giurgiu Branşament electric trifazat subteran B-dul Mihai Viteazul nr.3B Teren domeniu public Teren domeniu public 12 luni 3 zile 19.309,68 lei vezi documentația
5 30/  14.03.2017  E-Distribuţie Muntenia SA repr. prin SC Mwmgas & Energy SRL Str. Dr. Ing. Marin Drăcea nr.2    Giurgiu Branşament electric monofazat subteran Str. Decebal nr.10 Teren domeniu public Teren domeniu public 12 luni 2 zile 1.661,52 lei vezi documentația
6 31/ 14.03.2017 E-Distribuţie Muntenia SA repr. prin Electroconstruct         SRL Str. Dr. Ing. Marin Drăcea nr.2    Giurgiu Branşament electric trifazat subteran Str. Drumul Fermei nr.3B Teren domeniu public Teren domeniu public 12 luni 2 zile 2.204,74 lei vezi documentația
7 32/ 14.03.2017 E-Distribuţie Muntenia SA repr. prin Prime Mih Corporation         SRL Str. Dr. Ing. Marin Drăcea nr.2    Giurgiu Branşament electric monofazat subteran Şos. Sloboziei nr.23 Teren domeniu public Teren domeniu public 12 luni 2 zile 1.357,68 lei vezi documentația
8 33/ 15.03.2017 Marin Vasile şi Marin Luminiţa Str. Tineretului nr.70A           Giurgiu Construire locuinţă pe acelaşi amplasament cu regim de înălţime P+M Str. Tineretului nr.70A 36696 36696 12 luni 12 luni 180.000,00 lei vezi documentația
9   34/  17.03.2017 SC Util SPC SRL repr. prin Balaban Florin Str. Baciu nr.60 Giurgiu Racord la canalizare pluvială Şos. Prieteniei nr.1 32632 32632 12 luni 2 luni 12.595,83 lei vezi documentația
10 35/ 21.03.2017 SC Tucă Impex SRL repr. prin Balint Dan Cristian Str. Negru Vodă, bl.240 Gars. sc.C,et.3, ap.47            Giurgiu  Construire sediu administrativ + birouri şi anexă gospodărească (garaj + magazie) Str. Negru Vodă nr.154 36655 36655 12 luni 24 luni 193.750,00 lei vezi documentația
11 36/ 21.03.2017 Bădiţă Ioana Diana Str. Foişor, bl.B5/1B, sc.A, ap.2                 Giurgiu Construire locuinţă P+1E, garaj şi împrejmuire Str. Amurgului nr.11E 3638/3/1/1/5 36770 12 luni 24 luni 281.100,00 lei vezi documentația
12 37/ 24.03.2017 Daia Mirela Simona Sat Izvoarele,    com Izvoarele,           jud. Giurgiu Intrare în legalitate pentru construire locuinţă regim P+M cu garaj inclus la parter şi anexă gospodărească Şos. Prieteniei nr.17C 30987          ( fost 4726) 30987 (fost 5364/N) 12 luni 24 luni 137.856,00 lei vezi documentația
13 38/      29.03. 2017 SC E Distribuţie Muntenia SA repr. prin     Buşcu Gheorghe Str. Marin Drăcea nr.2               Giurgiu Branşament electric trifazat subteran Str.  Tineretului  nr.15A Teren domeniu public Teren domeniu Public 12 luni 3 zile 5.782,82 lei vezi documentația
14 33/ 03.03.2016 Bălăioară Daniela Str. Decebal, bl.58/2D, sc.A, et.2, ap.6              Giurgiu Continuare şi finalizare de lucrări la „Locuinţă în regim P+1E” Str. Decebal nr.2B 6365 31208 12 luni 12 luni 32.055,00 lei Prelungit de la data-până la data 11.03. 2017-10.03. 2018
15 91/ 01.06.2016 Primăria Municipiului Giurgiu          repr. prin ing. Ion Anghel Str. Bucureşti  nr.49-51        Giurgiu Reconformare Pistă de Atletism - Parc  Steaua Dunării şi extindere cu 2 culoare de viteză - modificare proiect 02/2014 cu autorizaţia de construire 92/26.03.2015 Str. Unirii F.N. adiacent Hotel Steaua Dunării 32616 32616 12 luni 6 luni 817.734,98 lei Prelungit de la data-până la data 01.12. 2016-30.11. 2017

autorizații de desființare

1 7/  14.03.2017 SC Lucmar SRL Str. Negru Vodă nr.85              Giurgiu Desfiinţare totală imobil parter Str. Negru Vodă nr.85 34525 34525 12 luni 6 luni 1.550,00 lei vezi documentația

 

 

 

Actualizat in - 26.07.2019, la ora 10:38; de catre: prim_giurgiu