Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

2019-2020

Denumire Procedură Operațională Anexe

Dispoziția primarului

Nr:

Referat de aprobare Data postării
TREI PROCEDURI OPERAȚIONALE PRIVIND ACTIVITAȚI ALE POLIȚIEI LOCALE GIURGIU  

Dispoziție

738/25.06.2020

  02.07.2020
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND
GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
ÎN MUNICIPIUL GIURGIU
      26.06.2020
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND VÂNZAREA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV   Dispoziție nr.107/30.01.2020   04.02.2020

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE IN BAZA PREVEDERILOR ART 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

PO-03.02.11, Ediția I, Revizia 0, 14.10.2019

  Dispoziție nr. 1218/15.10.2019   17.10.2019
P.O - 01.01.02,02. Ediția II, Revizia 0/16.09.2019 - privind  emiterea dispozițiilor Primarului  Municipiului Giurgiu   Dispoziție nr 1030/17.09.2019 Referat 19.09.2019
P.O - 01.04.01, Ediția II, Revizia 0/10.09.2019 - privind  activitatea de secretariat la cabinetele primarului ,viceprimarilor, administratorului public și secretarului Municipiului Giurgiu   Dispoziție nr. 1006/10.09.2019   10.09.2019
P.O - 01.01.02.01, Ediția IV, Revizia 0/10.09.2019 - privind  pregătirea și transmiterea documentelor aferente ședințelor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu   Dispoziție nr. 1006/10.09.2019   10.09.2019
P.O - 06.04.02, Ediția I, Revizia 1/30.08.2019 - privind  monitorizarea și certificarea serviciilor comunitare aferente domeniului public și privat de interes local , efectuate de către operatori   Dispozițe nr.977/30.08.2019   05.09.2019
P.O - 06.04.01, Ediția I, Revizia 1/30.08.2019 - privind  monitorizarea și certificarea serviciilor comunitare de utilitate publică efectuate de către operatori   Dispozițe nr.977/30.08.2019   05.09.2019
P.O - 01.02.03, Ediția IV, Revizia 0/30.08.2019 - privind  persoanele ocrotite prin tutelă   Dispozițe nr.977/30.08.2019   05.09.2019
P.O - 01.02.02, Ediția IV, Revizia 0/30.08.2019 - privind  efectuarea anchetelor psihosociale   Dispozițe nr.977/30.08.2019   05.09.2019
P.O - 01.02.01, Ediția IV, Revizia 0/30.08.2019 - privind  asistarea minorilor și persoanelor vârstnice   Dispozițe nr.977/30.08.2019   05.09.2019
P.O. - 01.03.01 privind utilizarea registrului electoral   Dispoziție nr.891/05.08.2019   12.08.2019
P.O - 03.03.02, Ediția II, Revizia 1/19.07.2019 - privind fundamentarea consumului fizic și valoric la principalele utilități ale unităților de învățământ, pe baza normelor de consum stabilite în funcție de spațiile ocupate, de numărul de elevi și de sursele de finanțare (bugetul de stat și bugetul local)   Dispoziție nr.850/23.07.2019   25.07.2019
P.O - 03.03.01, Ediția II, Revizia 1/19.07.2019 - privind  întocmirea, rectificarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură și sport subordonate Consiliului Local al municipiului Giurgiu   Dispoziție nr.850/23.07.2019   25.07.2019
P.O - 03.04.01, Ediția II, Revizia 1/19.07.2019 - privind  încheierea contractelor de parteneriat   Dispoziție nr.850/23.07.2019   25.07.2019
P.O - 03.04.02, Ediția III, Revizia 0/19.07.2019 - privind  acordarea unor sprijine financiare de către Consiliul Local al municipiului Giurgiu pentru cultura scrisă   Dispoziție nr.850/23.07.2019   25.07.2019
P.O - 03.04.01, Ediția II, Revizia 1/19.07.2019 - privind  acordarea unor sprijine financiare de către Consiliul Local al municipiului Giurgiu unor unități de cult   Dispoziție nr.850/23.07.2019   25.07.2019
P.O - 07.03.04, Ediția I, Revizia 0/14.06.2019 - privind recuperarea debitelor și evacuarea locatarilor și concesionărilor de pe domeniul public și privat al Municipiului Giurgiu și/sau celor care nu respectă clauzele contractuale        21.06.2019
P.O - 07.04.03, Ediția I, Revizia 0/14.06.2019 - privind  recuperarea debitelor și evacuarea chiriașilor rău - platnici și/sau care nu respectă clauzele contractuale        21.06.2019
P.O - 06.05.04, Ediția II, Revizia 0/14.06.2019 - privind  monitorizarea activității de transport persoane în regim de taxi       21.06.2019
P.O - 06.05.03, Ediția II, Revizia 0/14.06.2019 - privind organizarea activității de eliberare a ,,Permiselor de liberă trecere,, în Municipiul Giurgiu a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5t        21.06.2019
P.O - 06.05.02, Ediția III, Revizia 0/14.06.2019 - privind  gestionarea, justificarea și raportarea consumului de combustibil pentru autoturismele din dotarea Primăriei Municipiului Giurgiu       21.06.2019
P.O - 06.05.01, Ediția II, Revizia 0/14.06.2019 - privind  înregistrarea și radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării       21.06.2019
P.O - 06.04.02, Ediția I, Revizia 0/28.05.2019 - privind  monitorizarea și certificarea serviciilor comunitare aferente domeniului public și privat de interes local, efectuate de către operatori       07.06.2019
P.O - 06.03.01, Ediția II, Revizia 0/28.05.2019 - privind  funcționarea sistemului informatic și stabilirea regulilor, normelor și măsurilor de siguranță și protecție a datelor și informațiilor din sistemul informatic       07.06.2019
P.O - 03.04.03, Ediția II, Revizia 0/28.05.2019 - privind  încheierea contractelor de parteneriat       07.06.2019
P.O - 03.04.02, Ediția II, Revizia 0/28.05.2019 - privind  acordarea unor sprijine financiare de către Consiliul Local al Municipiului Giurgiu pentru cultura scrisă       07.06.2019
P.O - 03.04.01, Ediția II, Revizia 0/28.05.2019 - privind  acordarea unor sprijine financiare de către Consiliul Local al Municipiului Local al Municipiului Giurgiu unor unități de cult       07.06.2019
P.O - 03.03.02, Ediția II, Revizia 0/28.05.2019 - privind  fundamentarea consumului fizic și valoric la principalele utilități ale unităților de învățământ , pe baza normelor de consum stabilite în funcție de spațiile ocupate, de numărul de elevi și de sursele de finanțare (Bugetul de stat și Bugetul local)       07.06.2019
P.O - 03.03.01, Ediția II, Revizia 0/28.05.2019 - privind  întocmirea,rectificarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură și sport subordonate Consiliului Local al Municipiului Giurgiu   706/31.05.2019 Referat 07.06.2019
P.O - 06.01.03, Ediția II, Revizia 0/31.05.2019 - privind  atestarea administratorilor de condominii - persoane fizice       31.05.2019
P.O - 06.01.02, Ediția IV, Revizia 0/31.05.2019 - privind activitățile desfășurate de primărie în relația cu asociațiile de propietari din Municipiul Giurgiu       31.05.2019
P.O - 06.01.01 Ediția V Revizia 0/31.05.2019- privind desfășurarea controlului financiar - contabil și de gestiune, asupra asociațiilor de propietari din Municipiul Giurgiu     Referat 31.05.2019
P.O - 09.01.02, Ediția I, Revizia 0/11.02.2019 - privind circuitul documentelor în cadrul direcției economice   356/12.02.2019 Referat 21.02.2019
P.O - 06.04.01,Ediția I,Revizia 0,11.02.2019 - privind monitorizarea și certificarea serviciilor comunitare de utilitate publică efectuate de către operatori   356/12.02.2019 Referat 21.02.2019

 

2018

 

Denumire Procedură Operațională Anexe Dipoziția primarului Nr: Referat de aprobare data postării
P.O - 07.04.2001,Ediția II,Revizia 0,22.11.2018- privind încheierea, actualizarea ,evidența și gestionarea contractelor de închiriere a locuințelor din fondul locativ       27.11.2018
P.O - 01.02.2003,Ediția III,Revizia 0,22.11.2018  - privind persoanele ocrotite prin tutelă       27.11.2018
P.O- 01.02.2002, Ediția III, Revizia 0, 22.11.2018- privind efectuarea anchetelor psihosociale       27.11.2018
P.O - 01.02.2001,Ediția III,Revizia 0, 22.11.2018- privind asistarea minorilor și persoanelor vârstnice       27.11.2018
P.O 03.02.2010.Ed.I,Revizia 0,12.11.2018 - pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice,prevăzute în anexa 2 la Legea Nr.98/2016 privind achizițiile publice       27.11.2018
P.O. 07.05.01.05,Ed. I - privind întocmirea și actualizarea registrului local al spațiilor verzi din municipiul Giurgiu  

1147/

06.11.2018

48998

/01.11.2018

08.11.2018
P.O.05.02 Ed. III - privind soluționarea petițiilor    541 / 29.05.2018 22.535 / 04.05.2018 08.06.2018
P.O.- 06.01.03. - privind atestarea administratorilor de imobile - Persoane Fizice anexe
PO-06.01.02. - privind activitățile desfășurate de Primărie în relația cu Asociațiile de proprietari din Municipiul Giurgiu Anexe
PO- 06.01.01 - privind desfășurarea controlului financiar-contabil și de gestiune asupra asociațiilor de proprietari din Municipiul Giurgiu Anexele

PO- 06.05.03 - Procedură Operațională privind organizarea și desfășurarea circulației autovehiculelor destinate transmposrtului de mărfuri și a utilajelor cu masă maximă autorizată mai mare de 7,5 t în Municipiul Giurgiu + Referat + Dipoziție - postat pe site 05.04.2018

PO- 06.05.02 - Procedură Operațională privind gestionarea, justificarea și raportarea consumului de combustibil pentru autoturismele din dotarea Primăriei Municipiului Giurgiu. + Referat + Dipoziție - postat pe site 05.04.2018

PO. 03.04.04. Procedura Operațională privind încheierea contractelor de parteneriat + Referat + Dipoziția  - postat pe site la data 23.02.2018

 

 

 2017

 

PO 09.02.11, Ediția I, Revizia 0, 14.12.2017 - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CONTABILITATEA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE + Referat + DISPOZIȚIA 2249 / 15.12.2017

PO 05.04 - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE IN MUNICIPIUL GIURGIU+ DISPOZIȚIA 1970 / 25.10.2017

PO 06.05.01- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ÎNREGISTRAREA ȘI RADIEREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII + DISPOZIȚIA 1970 / 25.10.2017

PO 07.01.06- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ELIBERAREA ATESTATELOR DE PRODUCĂTOR ȘI A CARNETELOR DE COMERCIALIZARE  A PRODUSELOR DIN SEECTORUL AGRICOL + DISPOZITIA 1129 / 18 07 2017

PO - 03.02.02 - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE PRODUSE / SERVICII / LUCRĂEI PRIN ACHIZIȚIE DIRECTĂ + DISPOZIȚIA 917  / 30.05.2017

PO - 03.02.01 - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE PRODUSE / SERVICII / LUCRĂEI PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ + DISPOZIȚIA 917  / 30.05.2017

PO  - 07.01.02 - PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ELIBERAREA ADEVERINȚEI PENTRU DEȚINEREA DE TERENURI AGRICOLE ȘI ANIMALE + dispoziția 751/ 10 04 2017 + referat

PO  - 07.01.01 - PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL AGRICOL  + dispoziția 751/ 10 04 2017 + referat

PO  - 12.01 - PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI POSTAREA INFORMAȚIILOR PE SITE-UL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GIURGIU

PO  - 12.01 - PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI POSTAREA INFORMAȚIILOR PE SITE-UL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GIURGIU

PO  - 09.04.02 - PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PROTOCOL

PO  - 06.01.01 - PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND DESFĂȘURAREA CONTROLULUI FINANCIAR-CONTABIL ȘI DE GESTIUNE, ASUPRA ASOCIAȚIILOR DE PRORPIETARI DIN MUNICIPIUL GIURGIU

PO - 03.01.04 - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA RECEPȚIILOR LUCRĂRILOR DE INVERTIȚII ȘI REPARAȚII EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI GIURGIU

PO - 03.01.03 - PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND VERIFICAREA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ, ACCEPTAREA / RESPINGEREA LA PLATĂ A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI GIURGIU, PREVĂZUTE ÎN CONTRACTELE DE EXECUTARE LUCRĂRI 

 

2016

PO - 04.02.02.01 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE PROMOVARA A IMAGINII ȘI REALIZAREA PROIECTELOR DE COLABORARE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE ȘI ATRAGEREA DE INVESTITORIROMÂNI ȘI STRĂINI DE CĂTREE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

PO -15.01           PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA SITUAȚIEI ROMILOR DIN MUNICIPIUL GIURGIU

PO - 07.03.03     PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ÎNCHIRIEREA TERENURILOR CARE FAC PARTE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI GIURGIU

PO - 07.05.01.04 PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND FURNIZAREA DATELOR ȘI ELIBERAREA DOCUMENTELOR REFERITOARE LA SITUAȚIA JURIDICĂ A TERENURILOR CARE AU FOST EXPROPRIATE SAU DONATE STATULUI

PO - 07.05.01.02 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND SOLUȚIONAREA PETIȚIILOR ÎN TREMENELE PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE

PO - 07.05.01.01 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND EXECUTAREA DE MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE NECESARE ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIILOR CADASTRALE PENTRU INTABULARE ÎN CARTEA FUNCIARĂ

PO - 07.02.02 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND EVIDENȚA PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL UATM GIURGIU ȘI TRANSMITEREA / PRELUAREA ÎN ADMINISTRARE ȘI FOFSINȚĂ GRATUITĂ

PO - 07.02.01 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND PRIMIREA, SUPUNEREA SPRE APROBARE ȘI EVIDENȚA CERERILOR PENTRU REPARTIZAREA UNEI LOCIUNȚE SOCIALE SAU A UNEI LOCUINȚE CONSTRUITE DIN FONDURI ANL

PO-04.01.04 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND GESTIONAREA, JUSTIFICAREA ȘI RAPORTAREA CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL PENTRU AUTOTURISMELE DIN DOTAREA PRIMĂRIEI MUNICPIULUI GIURGIU

PO-09.02.10 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE LUNARE, TRIMESTRIALE ȘI ANUALE

PO-09.02.09 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI EFECTUAREA INVENTARULUI ELEMENTELOR DE NATURA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

PO-09.02.08 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OPERȚIUNILOR DE SCOATERE DIN FUNCȚIE A MIJLOACELOR FIXE ȘI OBIECTELOR DE INVENTAR

PO-09-02.07 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ÎNTOCMIREA REGISTRULUI DE CASĂ

PO-09.02.06 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA CONTABILITĂȚII ACTIVELOR FIXE, OBIECTELOR DE INVENTAR ȘI MATERIALELOR

PO-09.02.05 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND DELEGAȚIILE INTERNE ÎN INTERESUL DE SERVICIULUI

PO-09.02.01 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA CONTABILITĂȚII FINANCIARE LA PRIMĂRIA MUNICPIULUI GIURGIU

PO-09.02.02 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND DEPLASĂRILE EXTERNE ALE FUNCȚIONARILOR PUBLICI DE LA PRIMĂRIA MUNICPIULUI GIURGIU

PO-09.02.03 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

PO-09.02.04 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR SPRE DECONTARE PENTRU BUNURI LIVRATE, LUCRĂRI ȘI SERVICII PRESTATE SAU, DUPĂ CAZ, EXISTENȚA UNUI TITLU CARE SĂ JUSTIFICE PLATA UNEI CHELTUIELI

PO-04.01.05 PROCEDURĂ PRIVIND SELECȚIA DE DOSARE ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII DE PARTENERIATE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

PO-10.01 PROCEDURĂ PRIVIND RAPORTAREA FAPTELOR NOCONFORME CODULUI ETIC AL AUDITORULUI INTERN

PO-01.02. PROCEDURĂ PRIVIND NUMIREA / REVOCAREA AUDITORILOR INTERNI

PO-10.03 PROCEDURĂ PRIVIND RAPORTAREA FRAUDEI DE CĂTRE AUDITORII INRENI

PO-10.04 PROCEDURĂ PRIVIND ELABORAREA PLANULUI ANUAL DE AUDIT ȘI PLANULUIO MULTIANUAL DE AUDIT

PO-10.05 PROCEDURĂ PRIVIND DERULAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

 

 

 

 

 

 

 

Proceduri mai vechi de 2016

PO - 03.02.01 PROCEDURA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA PRIN CERERE DE OFERTE
PO - 03.02.02 PROCEDURA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA PRODUSE/SERVICII/LUCRARI PRIN ACHIZITIE DIRECTA
PO - 03.02.03 PROCEDURA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA PRODUSE/SERVICII/LUCRARI PRIN LICITATIE DESCHISA
PO - 03.02.04 PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
PO - 03.02.05 PROCEDURA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE/ SERVICII/ LUCRARI PRIN NEGOCIERE FARA PUBLICAREA UNUI ANUNT DE PARTICIPARE
PO - 03.02.06 PROCEDURA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE/ SERVICII/ LUCRARI PRIN NEGOCIERE CU PUBLICAREA UNUI ANUNT DE PARTICIPARE
PO - 03.02.07 PROCEDURA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE/ SERVICII/ LUCRARI PRIN LICITATIE RESTRANSA
PO - 03.02.08 PROCEDURA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE/ SERVICII/ LUCRARI PRIN DIALOG COMPETITIV
PO - 03.02.09 PROCEDURA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA PRIN CONCURS DE SOLUTII
PO - 05.01     PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNMÂNARE A CITAŢIILOR ŞI A ALTOR ACTE PROCEDURALE ADRESATE CATĂŢENILOR DIN MUNICIPIUL GIURGIU DE INSTANŢELE ŞI EXECUTORII JUDECĂTOREŞTI DIN ALTE LOCALITĂŢI
PO - 06.01.01 PROCEDURA PRIVIND DESFĂŞURAREA CONTROLULUI FINANCIAR-CONTABIL ŞI DE GESTIUNE, ASUPRA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI DIN MUNICIPIUL GIURGIU
PO - 06.03.01 PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA RECTIFICAREA SI EXECUTAREABUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT, INSTITUIILOR DE CULTURA SI SPORT SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU SI PENTRU SPRIJINE FINANCIARE NERAMBURSABILE
PO - 10.01     PROCEDURA PRIVIND RAPORTAREA FAPTELOR NECONFORME CODULUI ETIC AL AUDITORULUI INTERN
PO - 10.02     PROCEDURA PRIVIND NUMIREA / REVOCAREA AUDITORILOR INTERNI
PO - 10.03     PROCEDURA PRIVIND RAPORTAREA FRAUDEI DE CATRE AUDITORII INTERNI
PO - 10.04     PROCEDURA PRIVIND PLANUL ANUAL DE AUDIT SI A PLANULUI STRATEGIC DE AUDIT
PO - 10.05     PROCEDURA PRIVIND DERULAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN
PO - 03.01.02    PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE-LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII
PO - 03.03.02.01     PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND MODUL DE PLANIFICARE A OBIECTIVELOR DE ARMONIZARE CU RESURSELE DISPONIBILE
PO - 03.03.02.02     PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE SCRIERE ȘI ÎNAINTARE A CERERILOR DE FINANȚARE
PO - 03.03.02.03     PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
PO - 03.03.02.04     PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE RAPORTARE CĂTRE FORURILE SUPERIOARE, ÎN MOD PERIODIC
PO - 04.01.01         PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND EFECTUAREA INSTRUCTAJULUI PE LINIE DE PROTECȚIA MUNCII ȘI SECURITATE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
PO - 04.05.01         PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA SISTEMULUI INFORMATIC ȘI STABILIREA REGULILOR, NORMELOR ȘI MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE A DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR DIN SISTEMUL INFORMATIC
PO - 06.03.02         PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND FUNDAMENTAREA CONSUMULUI FIZIC ȘI VALORIC LA PRINCIPALELE UTILITĂȚI AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT, PE BAZA NORMELOR DE CONSUM STABILITE ÎN FUNCȚIE DE SPAȚIILE OCUPATE, DE NUMĂRUL DE ELEVI ȘI DE SURSELE DE FINANȚARE (BUGETUL DE STAT ȘI BUGETUL LOCAL) 
 
iunie 2014
 

noiembrie 2014

PO - 02.03.         PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND AFIȘAREA LA SEDIUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU A CITAȚIILOR EMISE DE INSTANȚE DE DIFERITE GRADE JURISDICȚIONALE ȘI A ALTOR DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC
PO - 03.02.01      PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PRIN CERERE DE OFERTE
PO - 03.02.02      PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PRODUSE/SERVICII/ LUCRĂRI PRIN ACHIZIȚIE DIRECTĂ
PO - 03.02.03      PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PRODUSE/SERVICII/ LUCRĂRI PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ 
PO - 03.03.01.01  PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE SCRIERE SI ÎNAINTARE A CERERILOR DE FINAȚARE NERAMBURSABILĂ
PO - 03.03.01.02  PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
PO - 03.03.01.03  PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND RAPORTĂRILE PERIODICE
PO - 03.03.01.04  PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND PARTICIPAREA LA COMISIILE DE ANALIZĂ TEHNICĂ
PO - 04.02.01     PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE SECRETARIAT LA CABINETELE PRIMARULUI, VICEPRIMARILOR, ADMINISTRATORULUI PUBLIC ȘI SECRETARUL MUNICIPIULUI GIURGIU
 

ianuarie 2015

 PO - 04.01.02     PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ÎNTOCMIREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZIȚII PUBLICE
 
 PO - 07.03.01     PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND VÂZAREA BUNURILOR ȘI TERENURILOR APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL UNITĂȚII ADMINSTRATIV TERITORIELE A MUNICIPIULUI GIURGIU
 PO - 07.03.02     PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CONCESIONAREA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL UNITĂȚII ADMINSTRATIV TERITORIALE A MUNICIPIULUI GIURGIU
 PO - 09.03.07     PROCEDURA POERAȚIONALĂ PRIVIND GESTIONAREA DOSARELOR PROFESIONALE
 PO - 09.03.08     PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND EMITEREA DISPOZIȚIILOR PRIMARULUI
 PO - 01.01.04     PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND STABILIREA RĂSPUNDERII PERSONALULUI DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GIURGIU
 PO - 09.03.09     PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL
 
mai 2015
PO - 02.01          PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND PREGĂTIREA ȘI TRANSMITEREA DOCUMENTELOR AFERENTE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
PO - 03.03.03.    PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACORDAREA FINAȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES GENERAL
PO - 03.03.04     PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACORDAREA UNOR SPRIJINE FINANCIARE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU UNOR UNITĂȚI DE CULT
PO - 03.03.05     PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACORDAREA UNOR SPRIJINE FINANCIARE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU PENTRU CULTURA SCRISĂ
octombrie 2015
PO - 04.01.03     PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND RECEPȚIA, ÎNREGISTRAREA  ȘI GESTIONAREA MARETIALELOR. A MIJLOACELOR FIXE, ȘI A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR
PO - 06.04.02     PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND GESTIUNEA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE ȘI A SISTEMELOR DE UTILITĂȚI PUBLICE
PO - 06.04.03     PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND URMĂRIREA, CONTROLUL ȘI SUPRAVEGHEREA MODULUI ÎN CARE SE REALIZEAZĂ SERVICIILE DE UTILITĂȚI PUBLICE ȘI CERTIFICAREA PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE DE CĂTRE OPERATORI 
PO - 06.04.04     PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI
PO - 07.05.02.01PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR DE ATRIBIURE ȘI CONFIRMARE ADRESA PENTRU PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE DIN MUNICIPIUL GIURGIU
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizat in - 02.07.2020, la ora 11:04; de catre: prim_giurgiu