Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

 

Extras din  ”REGULAMENT de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu”

 
Art. 34. Compartimentul Avizare lucrări edilitare are următoarele atribuții principale:
1. Eliberează acordul de principiu, avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico – edilitare pe domeniul privat al Municipiului Giurgiu și întocmește proceșul verbal de recepție a lucrărilor privind aducerea la starea inițială;
2.  Preia, înregistrează şi întocmeşte rapoartele privind execuţia lucrărilor în curs;
3.  Verifică documentaţiile depuse în vederea obţinerii avizului de principiu;
4.  Urmăreşte refacerile zonelor verzi afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti;
5.  Verifică, controlează şi recepţionează lucrări de refacere a zonelor verzi;
6.  Se deplasează la faţa locului cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană în vederea predării amplasamentelor;
7.  Întocmeşte referatul de specialitate pentru proiectele de hotărâri ce urmează a fi promovate în consiliul local din domeniul său de activitate.

 

Actualizat in - 12.09.2017, la ora 13:07; de catre: prim_giurgiu