Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

Documente specifice:

2019

 

16.Dispoziția de primar nr.1030  din 17.09.2019 pentru aprobarea actualizării a două proceduri de sistem și una   operațională  privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului

15.Dispoziția de primar nr.1006  din 10.09.2019 pentru aprobarea actualizării a șapte proceduri de sistem și două proceduri  operaționale privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului

14.Dispoziția de primar nr.977  din 23.08.2019 pentru aprobarea actualizării a cinci proceduri operaționale privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului

13.Dispoziția de primar nr.959  din 26.08.2019 privind aprobarea procedurii și a criteriilor de înregistrare a operatorilor economici colectori, autorizați să desfășoare activitatea pe raza Municipiului Giurgiu, care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora

12.Dispoziția de primar nr.948  din 22.08.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în ședință ordinară, în data de 28 august 2019, orele 14.00

11.Dispoziția de primar nr.850 din 23.07.2019 privind aprobarea  unei proceduri generale, unei proceduri de sistem și a cinci proceduri operaționale privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului

10.Referat privind actualizarea Comisiei de monitorizare, cu atribuții în monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și de coordonare a procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei municipiului Giurgiu

9.Dispoziția de primar nr.844 din 23.07.2019 privind actualizarea Comisiei de monitorizare, cu atribuții în monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și de coordonare a procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei municipiului Giurgiu

8.Dispoziția de primar nr.800 din 05.07.2019 privind aprobarea responsabililor cu funcțiile sensibile desemnați pe fiecare structură organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu

7.Referat pentru aprobarea responsabililor cu funcțiile sensibile desemnați pe fiecare structură organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu

6.Dispoziția de primar nr.755 din 20.06.2019 privind aprobarea  unui număr de șase proceduri operaționale privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului

5.Dispoziția de primar nr.706 din 31.05.2019 privind aprobarea a șapte proceduri operaționale privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului

4.Dispoziția de primar nr.697 din 30.05.2019 privind aprobarea a trei proceduri operaționale privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului

3.Dispoziția de primar nr.684 din 29.05.2019 privind desemnarea responsabilului cu funcțiile sensibile din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu

2.Dispoziția de primar nr.478 din 22.03.2019 privind schimbarea sediului secției de votare nr.35 din Municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu

1.Dispoziția de primar nr.441 din 05.03.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind implementarea CAF

în Administrația Locală a Municipiului Giurgiu 

2018

1.Dispoziția de primar nr.1211 din 16.11.2018 pentru aprobarea a două proceduri privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului

2. Dispoziția de primar nr.1227 din 22.11.2018 pentru aprobarea a patru proceduri privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului

 

  1. Dispoziția de primar nr.1465 din 14.07.2016 privind constituirea Echipei de gestionare a riscurilor, cu atribuții în gestionarea riscurilor la nivelul Primăriei Municipiului Giurgiu

  2. Dipoziția de primar nr. 1466 din 14.07.2016 privind constituirea  Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei Muncipiului Giurgiu

  3. Dispoziția de primar nr. 1467 din 14.07.2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare și a Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor.

  4. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE MONITORZARE A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN - anexă la dipoziția de primar nr. 1467/14.07.2016
  5. REGULAMETUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A ECHIPEI DE GESTIONARE A RISCURILOR - anexă la dipoziția de primar nr. 1467/14.07.2016
Actualizat in - 19.09.2019, la ora 12:25; de catre: prim_giurgiu