Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

Despre instituție

 1. LEGISLAȚIE
 2. CONDUCERE
  1. Primar
  2. Viceprimar
  3. Viceprimar
 3. ORGANIZARE
  1. Regulament de organizare și funcționare
  2. Organigrama
  3. Lista și datele de contact ale instituțiilor și entităților subordonate Consiuluilui Local
  4. Carieră ( anunturi posture scoase la concurs)
 4. PROGRAME ȘI STRATEGII
  1. PAED
  2. MASTER PLAN EUROREGIUNEA GIURGIU - RUSE
  3. STRATEGIA LOCALĂ DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ
  4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI GIURGIU 2014 - 2020
 5. RAPOARTE ȘI STUDII

Informații de interes public

 1. SOLICITARE INFORMAȚII. Legislație
  1. Numele și prenumele responsabile pentru Legea 544/2001 - Adriana Cocoș interior 202
  2. Formular pentru solicitarea informațiilor în baza Legii 544/2001
  3. Modalitatea de contestare a deciziei și formulare aferente pentru reclamație adminstrativă
  4. Lista cu documente de interes public și lista cu documente produse/gestionate de instituție
 2. BULETIN INFORMATIV
 3. BUGET DIN TOATE SURSELE DE VENIT
  1. Buget pe surse de venit
  2. Situația plăților - execuția bugetară
  3. Situația drepturilor salariale potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
 4. BILANȚURI CONTABILE
 5. ACHIZIȚII PUBLICE
  1. Programul anual  al achizițiilor publice
  2. Centralizatorul achizițiilor publice și contractelor cu valoare mai mare de 5.000 euro
  3. Contracte începând cu data aplicării memorandumului - 03.03.2016
 6. DECLARAȚIILE DE AVERE ȘI DE INTERESE
 7. FORMULARE TIP

CONTACT

 1. DATE DE CONTACT ALE AUTORITĂȚII
  1. Denumire, sediu > PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU , Șoseaua București nr. 49-51
  2. Numere de telefon / fax  :   0246213587 / fax 0246215405
  3. Adrese de e-mail : primarie@primariagiurgiu.ro
  4. adresă pagină de interenet/ facebook : www.primariagiurgiu.ro / https://www.facebook.com/Primaria-Municipiului-Giurgiu-112575278904036/?fref=ts 
 2. RELAȚII CU PRESA / MASS-MEDIA: compartiment mass-media, relații publice Interior 122
 3. PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE
 4. PETIȚII
  1. Adresa de e-mail pentru transmiterea petițiilor : primarie@primariagiurgiu.ro ; sesizari@primariagiurgiu.ro
  2. Verificarea stadiului unei petiții se poate face de pe  prima pagină a site-ului www.primariagiurgiu.ro

 

Actualizat in - 24.10.2016, la ora 15:10; de catre: prim_giurgiu