Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

PROIECT - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.40 din data de 13 februarie 2019 privind instituirea taxei de habitat pentru persoanele fizice din Municipiul Giurgiu, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.42 din data de 18 februarie 2019

PROIECT - privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul Giurgiu

PROIECT - privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul Giurgiu

PROIECT - privind actualizarea Planului Local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole la nivelul Municipiului Giurgiu

PROIECT - privind completarea Regulamentului de închiriere a ambarcațiunilor de agrement fără motor și a spațiului de depozitare a acestora, din incinta Centrului de Agrement Canal Cama

PROIECT - privind aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a Listei de investiții aferente

PROIECT - privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.111 din data de 28 mai 2010 privind stabilirea taxelor pentru eliberarea copiilor de pe documentele arhivate și de pe documentele ce reprezintă informații de interes public

PROIECT - privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de emiterea și comunicarea de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu a documentelor sale de executare silită

PROIECT - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020

PROIECT - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal necesar realizării obiectivului ,,Salon de evenimente și spații conexe,, în municipiul Giurgiu, beneficiar SC ALCARIO TRADING SRL

PROIECT - privind modificarea Documentației de licitație publică cu strigare și negociere directă a spațiilor ,activelor și terenului din incinta Pieței de pește din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană

PROIECT - privind modificarea Regulamentului de funcționare a Compartimentului Administrare Piața de Pește în vederea comercializării și/sau depozitării alimentelor de către agenții economici/persoane fizice și a modului de închiriere a spațiilor , activelor și a terenului din incinta Pieței de pește din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană

PROIECT - privind aprobarea taxei de începere a licitației pentru închirierea terenului din incinta Pieței de pește din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană

PROIECT - privind modificarea taxelor de închiriere a ambarcațiunilor de agrement fără motor pe Canalul Cama din Municipiul Giurgiu

PROIECT - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Afaceri și a documentației de licitație publică cu strigare și negociere directă a spațiilor din incinta Centrului de Afaceri din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană Giurgiu

PROIECT - privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului de transport public local în regim de închiriere, Contractului de atribuire în gestiune delegată, Caietului de sarcini și a texelor pentru prestarea serviciului de transport în regim de închiriere, pe raza Municipiului Giurgiu

PROIECT - privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu / reședință sau sediul/punct de lucru din Municipiul Giurgiu

Actualizat in - 05.08.2019, la ora 13:11; de catre: Alexandra Grama