Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

Alte informații - Biroul Autorizații și Documentații de Urbanism

 

Șef Birou - Silvia CORNOIU - interior 137

Consilieri: Elena CIOCÎLTAN;  Mariana GUȚU,  Mirela NEACȘU;  Alina PANTELIMON; Vicențiu Adelin STĂCULIE;

Referent de Specialitate: Ionuț Ciprian SIVU DAPONTE

 
Planul Urbanistic General al Municipiului Giurgiu
                                                  6.  2 - RU  - Echipare tehnico-edilitare; energie termică, gaze
                                                  6.  3 - RU  - Echipare tehnico-edilitare; energie electrică, telecomunicații
                                                  7. RU - Regimul juridic al terenului și obiective și obiective de interes public
Actualizat in - 01.11.2017, la ora 13:22; de catre: prim_giurgiu